Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretimde Kullanılan Araçlar Görsel Araçlar İşitsel Araçlar Görsel-İşitsel Araçlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretimde Kullanılan Araçlar Görsel Araçlar İşitsel Araçlar Görsel-İşitsel Araçlar."— Sunum transkripti:

1 Öğretimde Kullanılan Araçlar Görsel Araçlar İşitsel Araçlar Görsel-İşitsel Araçlar

2 Görse Öğrencinin etkin katılımı Öğrenmelerin somutlaştırılması Bireysel farklılıklar (farklı öğrenme düzeyi, ilgi, gereksinim, beklentiler…) Görsel, İşitsel, Görsel-İşitsel Materyallerin Önemi

3 GÖRSEL ARAÇLAR

4 Elde edilmesi ve taşınması kolaydır. Uygun tasarlanmış olanların kullanımı kolay ve etkilidir. Öğretime destek amacıyla yararlanılabilir. Tekrarlara olanak sağlar. Görsel Araçlar Yazılı Materyaller Yararları

5 Okur-yazarlık gerektirir. Ezberi destekleyebilir. Kavrama olmadan pasif şekilde kullanılabilir. Programı desteklemek yerine dikte edebilir. Gelişigüzel seçimi amaçlara yeterince ulaştıramayabilir. Görsel Araçlar Yazılı Materyaller Sınırlılıkları

6 Amaç ve davranışlara uygunluk Yazıların büyüklüğü ve okunaklılığı Uygun görsel kullanımı Gerekli bilgilerin yer alması Öğrenci düzeyine uygunluk Birden çok kaynak kullanımı Ekonomiklik Çağdaş bilgilerle donatma Görsel Araçlar Yazılı Materyaller

7 Tahtalar Görsel Araçlar Yazı Tahtası (Kara Tahta) Tebeşirle kullanılan geleneksel tahtalardır.

8 Birden fazla amaç için kullanılan beyaz tahtalardır. Tahtalar Görsel Araçlar Çok Amaçlı Tahta (Beyaz Tahta)

9 Manyetik alana sahip, öğretimsel materyallerin mıknatısla tutturabildiği tahtalar. Tahtalar Görsel Araçlar Manyetik Tahta

10 Tahtalar Görsel Araçlar Beyaz cam yüzeylidir. Hem yazı hem fotokopi makinesi işlevi vardır. Elektronik Tahta

11 Tahtalar Görsel Araçlar Büyük boy kağıtların dosya şeklinde ayaklı portatif bir tahtaya tutturulmasıyla geliştirilmiş bir tahta türüdür. Dosya Tahta (Dönen Levha)

12 Tahtalar Görsel Araçlar Pazen ya da çuha gibi kumaşlarla kaplanmış tahtalardır. Kumaş Kaplı Tahta

13 Tahtalar Görsel Araçlar Sınıf içinde ya da sınıf dışında genel duyurular ve kısa haberler asılmak üzere hazırlanan tahtalardır. Bülten Tahtası

14 Yazılacaklar önceden planlanmalı Kapsamlı çizim ya da yazılar önceden hazırlanmalı, kullanılıncaya kadar üstü kapatılmalı Yazı yazılırken konuşulmamalı Sürekli kullanılmamalı Yazı ve çizimler temiz, anlaşılır ve düzenli olmalı Vurgulamalar için renkli tebeşir/kalem kullanılmalı Yazılanların önü kapatılmamalı Tahtalar Görsel Araçlar

15 Resimler Görsel Araçlar Çizgisel, illüstrasyonlar, panolar, posterler, afişler, tablolaştırılmış resimler.

16 Resimler Görsel Araçlar İçeriği görselleştirme, Somutlaştırma, Sadeleştirme, Algıları güçlendirme, Mesajı basitleştirme, İfade gücünü artırma.

17 Resimler Görsel Araçlar İnsanları, yerleri, nesneleri gösteren fotoğraf benzeri resimler Çizgi Resimler Bir kişiyi, bir objeyi ya da bir olayı basit çizgilerle anlatan resimler Düz Resimler

18 Resimler Görsel Araçlar Bir kişiyi, bir objeyi ya da bir olayı sıra ile gösteren ufak tablolardan oluşan resimler dizisi Figürünler Bir kişi ya da obje figürünü kenarlarından keserek elde edilen resimler Şimşek Kartlar

19 Resimler Görsel Araçlar Her türlü canlı ve cansız varlıklar ya da yerleşim yerlerini gösteren büyük ya da küçük boy resimler Poster ve Afişler

20 Resimler Görsel Araçlar Kişileri, yerleri, nesneleri ve kavramları göstermede kullanılır. İlişkilerin gösterilmesi ya da süreçlerin açıklanmasında yardımcı olur. Çizimler

21 Resimler Görsel Araçlar Kronoloji, nicelik, hiyerarşi gibi soyut ilişkileri görsel olarak sunar. Çizelgeler (Şemalar)

22 Grafikler, sayısal verileri görselleştirerek veriler arasındaki ilişkilerin kavranmasını kolaylaştırmak için kullanılır. Grafiklerin etkiliği amaca uygun seçimine ve tasarım kalitesine bağlıdır. Resimler Görsel Araçlar Grafikler

23 Resimler Görsel Araçlar Pasta (dilim) ve halka grafikleri verinin miktarını göstermek için kullanılır. Grafikler

24 Resimler Görsel Araçlar Çizgi ve alan grafikleri verideki eğilimleri ve dalgalanmaları göstermek için kullanılırlar Grafikler

25 Görsel Araçlar Resimler Sütun, çubuk ve resimli grafikler verileri karşılaştırmak için kullanılır. Grafikler

26 Çevremizde öğretme-öğrenme amaçlı kullanabileceğimiz her şey gerçek eşya olarak kullanılabilir. Gerçek Eşya ve Modeller Görsel Araçlar Modeller Modeller, gerçek eşyaların üç boyutlu temsilcileridir. Gerçek Eşyalar

27 -27- Gerçek Eşyalar ve Modeller Modeller Numuneler Basitleştirilmiş modeller Büyütülmüş modeller Küçültülmüş modeller Küre Kabartma haritalar

28 -28- Modeller Modeller gerçek cisimden daha büyük, küçük ya da aynı büyüklükte olabilen başka bir maddeden yapılmış örneklerdir. Soyut kavramların somutlaştırılarak öğrenilmesinde oldukça yararlı olan modeller, öğrencilerin dokunarak, yaşantı geçirmelerini sağlarlar.

29 -29- Numuneler Numuneler doğal ortamdan alınıp, sınıfa getirilmiş cisimlerdir. Somut kavramların öğrenilmesinde oldukça yararlı olan bu materyaller, öğrencilerin dokunarak, koklayarak, tadarak yaşantı geçirmelerini sağlarlar.

30 -30- Gerçek Eşyalar ve Modeller

31 -31- Gerçek Eşyalar ve Modeller-2

32 -32- Gerçek Eşyalar ve Modeller-3

33 -33- Gerçek Eşyalar ve Modeller-4

34 -34- Gerçek Eşyalar ve Modeller-5

35 -35- Gerçek Eşyalar ve Modeller-6

36 -36- Gerçek Eşyalar ve Modeller-7

37 -37- Gerçek Eşyalar ve Modeller-8

38 -38- Gerçek Eşyalar ve Modeller-9

39 Saydam bir madde üzerindekileri büyüterek yansıtmak amacıyla kullanılır. Görsel Araçlar Yansıtıcılar Tepegöz 35 mm’lik slayt filmlerini duvara ya da perdeye yansıtmak amacıyla kullanılır. Slayt Makinesi LCD Panel (Data Show) Tepegöz yardımıyla bilgisayar ekranındaki görüntüleri üzerindekileri büyüterek yansıtmak amacıyla kullanılır.

40 Görsel Araçlar Yansıtıcılar Opak Projektör Saydam olmayan materyallerin çok kuvvetli bir ışık kaynağı yardımı ile büyütülerek yansıtılmasını sağlayan cihazdır. Video Projektörü Bilgisayar ekranında yer alan görüntülerin büyütülerek yansıtılmasını sağlar.

41 İŞİTSEL ARAÇLAR

42 Manyetik ve elektromanyetik dalgalarla sesin iletimini ve dinlenmesini sağlayan uzaktan iletişim sistemidir. Belirli bilgileri anında yayma ve dinleme, bunların kasetlere alınıp daha sonra yayınlanmasına olanak sağlar. İşitsel Araçlar Radyo

43 Eğitim amaçlı radyo programları iki grupta toplanmaktadır.  Tamamlayıcı Eğitim Programları: Eğitsel işlevi olan, daha çok haber ve genel kültür veren programlarıdır.  Doğrudan Eğitim Programları: Ders vermek amacıyla yayınlanan programlardır. İşitsel Araçlar Radyo

44 Teyp, sesleri bir manyetik bant üzerine kaydeden ya da bir banda kaydedilmiş sesleri okuyan araçtır. Bu araçlar, öğrencilerin kendi konuşmalarını dinleyip değerlendirmelerine, dersler için hazırlanmış kaset/CD’lerin sınıf ortamında dinlenmesine, radyo programlarının kaydedilip arşivlenmesine ve daha sonra sınıfta dinletilmesine kaydedilmiş seslerin düzenlenmesine olanak sağlar. İşitsel Araçlar Teyp, Kaset ve CD

45 Hazırlanması ve kullanılması kolay ve ekonomiktir. Dil eğitiminde, okuma-yazma bilmeyenler ve özel eğitime gereksinim duyanların eğitiminde etkilidir. Doğrudan erişilemeyecek seslerin sınıf ortamına getirilmesini sağlar. Derste işlenen konuları pekiştirmede yararlıdır. Hem bireysel hem de gruplarla kullanılabilir. İşitsel Araçlar Teyp, Kaset ve Cd Yararları

46 İşitsel Araçlar Öğrencilerin dikkatini uzun süre canlı tutmak zordur. Dikkatli kullanım ve iyi bakım gerektirir. Çizilir ya da bozulursa onarımı olanaklı olmayabilir. Beceri veya konuyu derinlemesine kazandırmada çok etkili değildir. Tekrar dinlenilmesi gerektiğinde, ses kasetlerini doğru yerden tekrar başlatmak ve bitirmek kolay değildir. Teyp, Kaset ve Cd Sınırlılıkları

47 GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR

48 Hareketli ve sesli görüntü yansıtan makinelerdir. Öğrencilerin güdülenmelerini ve dinlediğini anlama becerilerini geliştirir. Görsel-İşitsel Araçlar Film Makinesi

49 Eşya,olgu ve olayların bir ekranda iki boyutlu, sesli ve renkli görüntüler halinde izlenmesini sağlar. Eğitimde kullanılma amaçları; Temel eğitim sorunlarını çözme Eğitim hizmetlerini yaygınlaştırma Eğitimde maliyeti düşürme Eğitimin kalitesini yükseltme Öğretmenin yeni bilgilerden haberdar olmasını sağlama Görsel-İşitsel Araçlar Televizyon

50 Kablo ya da mikrodalga bağlantısıyla bir video yada bir stüdyodan doğrudan doğruya izleyiciye gönderilen yayınlardır. Çok sayıda sınıfı olan bir okulda aynı dersin aynı anda tüm sınıflarda izlenmesini sağlar. Görsel-İşitsel Araçlar Kapalı Devre Televizyon

51 Öğretmen içerikten haberdar olmalı Farklı materyaller önceden hazırlanmalı Öğrenciler konuyla ilgili bilgilendirilmeli Öğretmen ana noktaları ve tartışma konularını not etmeli Ders sırasında öğrencilerin tepkileri gözlenmeli Gerektiğinde açıklama yapılmalı Öğrencinin katılımı sağlanmalı Ders sonunda öğrenmeler sınanmalı Görsel-İşitsel Araçlar Kapalı Devre Televizyon Kullanımı

52 Bir kameradan aldığı görüntü ve sesi manyetik bir bant ya da disk üzerine kaydederek gerektiğinde bir alıcıya ileten araçtır. Hareketli görüntü ve sesin bir sentez içinde eşzamanlı sunumunda çok etkilidir. Video Görsel-İşitsel Araçlar

53 Video Görsel-İşitsel Araçlar Kullanımı Öğretim amaçları ve öğrenci özellikleri dikkate alınmalı Öğrenci amaçlardan haberdar edilmeli Ses sınıftaki herkes tarafından duyulabilmeli Kullanılacak film dersten önce incelenmeli ve hazırlık yapılmalı Bir ders saatinde 20 dakikadan fazla video izlenmemeli

54 Video Görsel-İşitsel Araçlar Öğrenmeyi zaman ve mekandan kurtarır. Mikro öğretimde kullanılır. Bireysel ve grupla öğretime yeni olanaklar sağlar. Bilginin sunuluşunda ve akışında düzen sağlar. Hareket,ses ve renk boyutlarıyla öğrenmeyi kolaylaştırır. Gerçek hayatı sınıf içine getirir. Somut ve kalıcı öğrenmeler sağlar. Yararları

55 Sayısal ve alfabetik verileri belirli yönergelere göre işleyen elektronik araç Bilgisayar Görsel-İşitsel Araçlar

56 İki veya daha fazla türden aracın bir araya getirilerek öğretimsel bir programın oluşturulmasıdır. Yararları;  Öğrenmeyi kolaylaştırır.  Öğrencinin ilgi ve güdülenmesini artırır.  Öğretme-öğrenme sürecini zenginleştirir.  Aktif ve etkileşimli öğretim sağlar.  Öğrencilerin farklı gereksinimlerini karşılar. Çoklu Ortamlar Görsel-İşitsel Araçlar

57 Mekan olarak birbirlerinden uzakta bulunan kişilerin aynı ortamda bulunuyormuş gibi bilgi alışverişinde bulunmasına olanak sağlayan sistemlerdir. Telefon hatları, televizyon yayını, uydular, mikrodalga, kapalı devre televizyon ve kablo yayıncılığı gibi yollarla gerçekleşmektedir. Konferanslar Görsel-İşitsel Araçlar

58

59 Öğretim Araçlarının Özellikleri

60 Çalışma Kaynakları Seferoğlu, S. Sadi. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ankara: PegemA Yayıncılık. 2006. (4-5. Bölümler) İşman, Aytekin. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık. 2005. (5-6-7- 8. Bölümler). Kaya, Zeki. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.2005. (2-3-4- 5-7. Bölümler)

61 Sunum Materyallerinin Hazırlanması Bir Sonraki Ders…


"Öğretimde Kullanılan Araçlar Görsel Araçlar İşitsel Araçlar Görsel-İşitsel Araçlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları