Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİKROBİYAL FLORA 2016-2017 Dönem II.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİKROBİYAL FLORA 2016-2017 Dönem II."— Sunum transkripti:

1 MİKROBİYAL FLORA Dönem II

2 Öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun
Öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun

3

4 Öğrencimiz değil meslektaşımızsınız
SORUMLULUKLARINIZ Öğrencimiz değil meslektaşımızsınız Ç. Üniversitesi Tıp Fakültesi mensubusunuz.

5 VİZYONSUZ AKSİYON GECE GÖRÜLEN
Aksiyonsuz Vizyon Gündüz Görülen Hayal VİZYONSUZ AKSİYON GECE GÖRÜLEN KABUS GİBİDİR Dürüstlük Güvenilirlik Erdemli kişilik Sorumluluk duygusu

6 ? ? ? KARARLARINIZI KENDİNİZ VERİN Yaprak Güneş ? ? ? Arkadaşlıklar
? ? ? . ? ? Dersler ve hocalar Bizler , bir devin omuzları üzerindeki cüceleriz. Siyaset Kimin için ? Niçin ?

7 Farklı karakterdeki canlıları bir araya getiren
ortak sebepler bulunabilir Atatürk ilkeleri ışığında ” Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünü korumak, İlkeleri anayasa ile belirlenmiş Laik Demokratik Cumhuriyet’e sahip çıkmak tek ve vazgeçilmez siyasetimizdir.

8 MUTLU OLMAK İÇİN Çalışın Üretin Sevin

9 Başarı ve başarısızlık Mutluluk ve Mutsuzluk
KENDİNİZİ BAŞKALARI İLE KIYASLAMAYI Ne olursanız olun Olduğunuz şeyin en iyisi olun Başarı ve başarısızlık Mutluluk ve Mutsuzluk Bulaşıcı hastalık gibidir.

10 PAYLAŞIN - YARDIMLAŞIN
Hepimiz zaman zaman bir başkasının yardımına ihtiyaç duyarız Sen yardım etmezsen kim edecek ? Şimdi değilse ne zaman ? AMA ?

11 AİLENİZLE HER ZAMAN GURUR DUYUN

12 Heyecanınızı hiç kaybetmeyin !
GERÇEK PROFESYONELLER HEYECANLANIR

13 DÜNYA Yaşamak için mükemmel bir eko sistem İklim Toprağın yapısı
Su kaynakları + Uygun canlı türleri ? İnsan ?

14 DÜNYA MİKROORGANİZMALARIN DÜNYASI
Bakteriler : Milyar yıl Ökaryotlular : Milyar yıl Hayvanlar : Milyar yıl Yer yüzünde 100 trilyon ton bakteri yaşar. Bakteriler yer yüzünde 6 metrelik bir örtü yapabilirler İnsan vucudunda yaşar.

15 MİKROORGANİZMALAR İÇİN İDEAL BİR KONAKTIR.
İNSAN VE HAYVANLARIN VÜCUDU Anatomik yapı matriks Fizyolojik özellikler ısı, pH, hidrostatik özellikler vb Besin kaynakları amino asit, basit şeker, yağ asitleri vb, eser elementler Oksidasyon rediksiyon potansiyeli oksidatif, fermentatif metabolizma MİKROORGANİZMALAR İÇİN İDEAL BİR KONAKTIR.

16 FLORANIN OLUŞUMU Fetus sterildir Flora doğumla başlar Anne fetus
Vertikal bulaş Anne fetus Horizontal bulaş İnsan İnsan Çevre İnsan İnsan Çevre İnsan Hayvan İnsan

17 MİKROBİYAL KOLONİZASYON
Giriş yolu : a-deri b-oral b-inhalasyon c-genitoüriner d-rektal vb Lokalizasyon bölgesi : Tropizm a-Fizyolojik şartlar b-reseptör ilişkisi İmmunsistemden kaçış: a-antijenik mimirik b-zayıf antijenik yapı c-fagositozun inhibisyonu Kolonizasyon : a-Flora

18 NORMAL FLORA Sağlıklı bireylerin biosfer ilişkili anatomik bölgelerinde yaşayan yerleşik mikroorganizma topluluklarıdır. İnsan vücudu hücreleri : 1014 Tahmini yerleşik mikroorganizma : 1015 Derideki bakteri sayısı :1012 Ağızdaki bakteri sayısı :1010 GİS’deki bakteri sayısı :1014 Dünyadaki insan sayısı :1013

19 FLORA ÇEŞİTLERİ Doğum-ölüm arası süreklilik gösteren flora : Kalıcı flora E.coli kolon yerleşimi Propniobacter - deri yerleşimi Sınırlı sürelerde değişen flora : Geçici flora Nosokomial flora Vaginal flora Çok kısa sürelerle bulaşa bağlı kolonizasyon : Kontaminasyon Ellerin kirlenmesi Bir Patojenini sağlıklı asemptomatiklerdeki kolonizasyonu : Portötlük

20 Enfeksiyon hastalıklar
BÜYÜK ÇELİŞKİ ? HIV/AIDS Veba Tuberküloz Gastroenteritler Solunum yolu enfeksiyonları Sepsis/Bakteriyemi/Viremi…… Kolera ………………………….. Enfeksiyon hastalıklar Mortalitenin En önemli sebebidir %20-26 Bu bir çelişkimi ? Her temas enfeksiyon mudur ? Flora ile enfeksiyon hastalığı ilişkisi varmı ? Her mikroorganizma enfeksiyon hastalığı sebebi mi ?

21 BÜTÜN MİKROORGANİZMALAR HASTALIK OLUŞTURMAZLAR
Az sayıda mikroorganizma kesin patojendir Bazı Mikroorganizmalar opurtunisttir Mikroorganizmaların çoğu Non-patojendir

22 MİKROORGANİZMA-KONAK İLİŞKİLERİ
FLORADA MİKROORGANİZMA-KONAK İLİŞKİLERİ MUTUALİZM M.organizma Organizma M.organizma Organizma KOMMENSAL M.organizma Organizma PARAZİTLİK

23 KOCH POSTÜLASI Bilinmeyen patojen Şüpheli izolasyon
Deney hayvanın inokülasyon Materyalden izolasyon

24 NEDEN FLORA ? - Mecburiyet : Mikropların dünyasındayız
- Sağlıklı yaşama ve büyüme a-patojen mikroorganizmalardan korunma b-Metabolizmaya katkı c-Anatomik oluşumların matürasyonuna katkı d-İmmunsisteme katkı

25 FLORANIN FAYDALARI A-İnvaziv mikroorganizmaya karşı koruma:
Patojen -istilacı-mikroorganizma ile yarışırlar gıda reseptör Toksik maddeler üretirler bakteriosinler -E.coli- kısa zincirli yağ asitleri -P.acnes, anaerob bakteriler uçucu yağ asitleri Adjuant etki yaratırlar : sIgA, IL-12, IL-18, Tip I ve II İnterferon Doğal antikor sentezini uyarırlar -oral bakteriler

26 FLORANIN FAYDALARI B-Anatomik matürasyona katkı sağlar
1-Epitel hücre matürasyonu ve proliferasyonu Kısa zincirli yağ asitleri= asetik, propionik, butrik asitler 2- İyon absorbsiyonu Mg+2, Ca+2, Fe+2 3-Vitamin sentezi : panthothenic asit (B5), biotin (vitaminH), pyridoxine (vitamin B6) menaquinone (VitaminK2) 4-Steroid metabolizmasını düzenler C-Antikarsinojenik etki Gıdalardaki karsinojenleri tüketirler Nitroze edilen aminler, İndol, üre vb

27 İNTESTİNAL EKOSİSTEM SONUÇ: İmmuno KARSİNOGENESİS
Diyet Proteinler Nitratlar Yağlar Mikrobiyal Hücre Amino Nitritler Lectin Kolles. Safra Metabolitler antijeni asitler terol asitleri Enzimler Üre nitrit Nitrozaminler Sekonder fenol Safra.A İndol APHC SONUÇ: İmmuno KARSİNOGENESİS patoloji

28 FLORA OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Konak tropizmi : Kimde ? Yaş Cinsiyet Beslenme Hormonal durum İlaç kullanımı Doku tropizmi :Nerede? Reseptör Oksijen tansiyonu : aerob ? Isı : Psikofilik ? pH : Nötrofilik ? Diğer üyeler : Miks flora ?

29 DOKU TORPİZMİ Bakteri Bakteriyel adhesin Bağlanma bölgesi site
S. pyogenes Farenks epiteli M-protein S.mutans Glycosyl transferase Diş plağı Dil, damak epiteli S. salivarius Lipoteichoic acid Mukosal epitel S pneumoniae Choline-binding protein Mukosal epitel Staph.aureus Hücre yüzey proteini N.gonorrhoeae N-methylphenyl- alanine pili Uretral/servikal epitel Tip-I fimbria E.T.E. coli Intestinal epitel U.P. E. coli P-pili (pap) Üst üriner yol

30 FLORALI DOKU VE ORGANLAR
KAN LENF BOS KAS EKLEM KEMİK KARACİĞER AKCİĞER Deri Konjuktiva Nasofarenks Orofarenks İntestinal sistem Üriner sistem Genital sistem

31 1-DERİ Deri Ağırlık = 5 kg Yüzey = 1.75 m 2 Salgılar
Yağ bezleri : Sebum, Yağ, pH Ekrine bezler :Ter: Tuz, üre, pH Lizozim(muramidase) Pepsin Apokrin bezler : Pubertide aktif Laktik asit pH< 3.5 Flora Deri ilişkili lenfoid doku

32 DERİ 3 x cfu/ cm 2 Kalıcı flora :Koagülaz negatif stafilokoklar-Staph.epidermitis- mikrokoklar, Propniobakterler -P.acnes- korinobakterler ve Dermatofitler Geçici flora :Enterik bakteriler, Pseudumonas , MRSA, VRE A.bumanii, S.marcescens,S.maltophilia

33 HASTANE ENFEKSİYONLARI
Kirli eller hastane içerisinde patojen mikroorganizmaların yayılmasından % 40 (20-50) oranında sorumludur.

34 “Hastane personeli arasında arasında değişmektedir”
EL YIKAMA Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde deneysel olarak ispatlanmış, - en etkili - en basit - en düşük teknolojili yöntemdir “Hastane personeli arasında el yıkamaya uyum ortalama % 40 (% 5-81) arasında değişmektedir”

35 SOLUNUM YOLLARI ÜST SOLUNUM YOLLARI: Nasofareks Orofarenks Sinüsler
ALT SOLUNUM YOLLARI: Trakea Bronşlar Bronşiolller Alveoller

36 NASOFARENKS Staph aureus Daimi flora % 20 Geçici flora % 20
Staph epidermitis Korinebakterler Viridan streptokoklar Alfa hemolitik streotokoklar Neisserialar Staph aureus Daimi flora % 20 Geçici flora % 20 Non-kolonize % 60

37 OROFARENKS -ORAL KAVİTE
Tükrü : tür cfu/ml S.salivarus (6-9.aylarda %98 i oluşturur), S.sanguis, S.mutans (dişlerle kaim) S.sobrinus, Bacteroides ssp. Actinomycesler Lactobacillus, Spiroketler

38 Alt solunum yolları Anatomik yapı Muko-siliar yapı
Hücresel immun cevap Alveolar makrofajlar Sekretuvar IgA Öksürük

39 İNTESTİNAL EKOSİSTEM GİS Gıda İntestinal Flora

40 İNTESTİNAL FLORA İlk 24 saatte şekillenir (3- 48 s.) Tür :> 400
Sayı : cfu/gr Kütle : 1.5 kg Çoğalma : x İnsan Metabolizma :Karaciğer’e eşit

41 YENİDOĞANDA GİS FLORASI
Annenin vagen florası Laktobasiller bifidobakteriler Anne sütü emenler İnek sütü/oral beslenme Gram negatif çomaklar; Enterobacterecea

42 GASTRO İNTESTİNAL SİSTEM
FLORASI Mide florası İnce barsakların florası Kalın barsakların florası Laktobasiller, H.pylori x cfu/gr Bifidobakterler Streptokoklar Laktobasiller Bakteroidesler x cfu/gr Anaeroblar Enterobakterler 1-2 x cfu/gr

43 ÜRO-GENİTAL SİSTEM FLORASI
Böbrekler sterildir. Distal üretra kontaminasyona açıktır Üst genital yol sterildir. Vulvo-vagen florası geçicidir. Vaginal sıvı bakteri yükü cfu/ml Laktobasiller, bakteroidesler, prevotella, Gardnerella, Enterokoklar, Candida Oestrin Oestrin hafta puperte menapoz pH < pH> pH< pH>5

44 vajinanı fizyolojik şartları
Sağlıklı kadınlarda hayatın farklı dönemlerinde vajinanı fizyolojik şartları Gebelik/Y.doğan Prepubertal dönem Pubertal dönem Postmenopozal dönem Östrojen düzeyi + + + + pH <5,0 >5,0 Glikojen içeriği Epitel kalınlığı Artmış Azalmış Laktobasiller


"MİKROBİYAL FLORA 2016-2017 Dönem II." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları