Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜCRET BORDROSU Brüt Ücret Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜCRET BORDROSU Brüt Ücret Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri"— Sunum transkripti:

1 ÜCRET BORDROSU Brüt Ücret Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
Ödenecek Vergi ve Fonlar İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi

2 BRÜT ÜCRET ? İşveren tarafından işgörene (çalışana) emeği (hizmeti) karşılığında ödenen; - Aylık (maaş-ücret), - Prim, - İkramiye, - Sosyal yardımlar, - Zamlar gibi sürekli nitelikteki ödemelerin toplamıdır.

3 GENEL BİLGİLER Çalışanlar ücretlerini gündelik, haftalık veya aylık olarak alabilirler. Bir ay 30 gün olarak kabul edilir. Aylık ücretlerde saat ücreti aylığın 225 saate bölünmesiyle bulunur. İş Kanunu’na göre, çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Yine kanuna göre, Cumartesi ve Pazar çalışılmayarak, hafta içi günde 9 saat çalışılması yoluyla haftalık çalışmanın tamamlanması mümkündür. Eğer bir işyerinde çalışma süresi haftalık 45 saati aşarsa, hafta içi fazla çalışma olarak adlandırılmaktadır. Hafta içi fazla çalışma ücreti, normal çalışma süresinin saat başına düşen tutarının %50 fazlası ile ödenir.

4 ÖRNEK: Normal çalışma ücreti aylık 900 YTL iken 30 gün çalışmış, 10 saat hafta içi fazla çalışma yapmış ve 40 YTL öğrenim yardımına hak kazanmış bir işgörenin hak ettiği ücreti hesaplayınız... ?

5 ÖRNEK: Normal çalışma ücreti aylık 900 YTL iken 30 gün çalışmış, 10 saat hafta içi fazla çalışma yapmış ve 40 YTL öğrenim yardımına hak kazanmış bir işgörenin hak ettiği ücreti hesaplayınız... Normal çalışma ücreti: 900 YTL Hafta içi fazla çalışma ücreti: [ (900 YTL / 225 saat )* % 150 ]* 10 saat 60 YTL Öğrenim Yardımı: 40 YTL HAK EDİLEN ÜCRET TOPLAMI 1.000 YTL

6 ÖRNEK: Normal çalışma ücreti aylık 900 YTL iken 30 gün çalışmış, 10 saat hafta içi fazla çalışma yapmış ve 40 YTL öğrenim yardımına hak kazanmış bir işgörenin hak ettiği ücret aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi hesaplanır: Normal çalışma ücreti: 900 YTL Hafta içi fazla çalışma ücreti: [ (900 YTL / 225 saat )* % 150 ]* 10 saat 60 YTL Öğrenim Yardımı: 40 YTL HAK EDİLEN ÜCRET TOPLAMI 1.000 YTL

7 BRÜT ÜCRET STOP-AJJJ NET ÜCRET
EMEK ÜCRET İŞVEREN İŞGÖREN SSK ve İşsizlik Primi İşveren Payı SSK’ya ödenir VERGİ DAİRESİNE ödenir BRÜT ÜCRET SSK ve İşsizlik Primi İşgören Payı STOP-AJJJ Gelir Vergisi Damga Vergisi MUHTASSAR NET ÜCRET (Ele Geçen)

8 SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ
İŞÇİ PAYI İŞVEREN PAYI

9 SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ
İŞÇİ PAYI İŞVEREN PAYI SSK PRİMİ SSK PRİMİ

10 SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ
İŞÇİ PAYI İŞVEREN PAYI İŞSİZLİK PRİMİ SSK PRİMİ İŞSİZLİK PRİMİ SSK PRİMİ

11 SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ
İŞÇİ PAYI İŞVEREN PAYI İŞSİZLİK PRİMİ SSK PRİMİ İŞSİZLİK PRİMİ SSK PRİMİ % 1 % 2

12 SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ
İŞÇİ PAYI İŞVEREN PAYI İŞSİZLİK PRİMİ SSK PRİMİ İŞSİZLİK PRİMİ SSK PRİMİ % 1 % 14 % 2 % ?

13 2012 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
 ÜCRET GELİR DİLİMLERİ Oran 10.000 YTL’ye Kadar 15 % 25.000  YTL’nin YTL İçin 1410 YTL Fazlası 20 % 58.000 YTL’nin YTL İçin 4130 YTL Fazlası 27 % 88.000  YTL’nin YTL İçin YTL Fazlası 35 %

14 Ücret bordrosu formülleri:
Brüt Ücret: Normal çalışma ücreti + Fazla Çalışma Ücreti + İkramiye... SSK Primi İşçi Payı: Brüt Ücret x % 14 SSK Primi İşveren Payı: Brüt Ücret x Prim Oranı (% 19,5 ile %25 arası) İşsizlik Sigortası işçi payı: Brüt Ücret x %1 İşsizlik Sigortası İşveren Payı: Brüt ücret x %2 Gelir Vergisi: [ Brüt ücret– (SSK Primi işçi payı + İşsizlik Sigortası işçi payı ) ] x % 15 (dilim)  Damga Vergisi: Brüt Ücret x %o66

15 ÖRNEK: BRÜT ÜCRETİ YTL olan bir işçinin NET ÜCRETİNİ hesaplayınız ? (SSK işveren primini %20 olarak alın). ?

16 Çözüm: Brüt ücreti TL olan bir işçi için şu hesaplamalar yapılır (SSK işveren primi %20 olarak alınmıştır). SSK Primi: İşveren Payı : YTL x %20 = 200 TL İşçi Payı : YTL x %14 = 140 TL İşsizlik Primi: İşveren Payı : YTL x %2 = 20 TL İşçi Payı : YTL x %1 = 10 TL Vergiler: Damga Vergisi : YTL x %0,66 = 6,60 TL Gelir Vergisi : YTL – (140 YTL+ 10 YTL) = 850 YTL x %15 = 127,50 YTL GVM

17 Yukarıda yerlerine koyduğumuzda aşağıdaki sonuçları elde ederiz.
Brüt Ücret (+) SSK Primi İşveren Payı (-) SSK Primi İşçi Payı (+) İşsizlik Sigortası İşveren Payı (-) İşsizlik Sigortası İşçi payı (-) Gelir Vergisi (-) Damga Vergisi İşçinin İşletmeye Maliyeti İşçinin Eline Net Geçecek Olan Yukarıda yerlerine koyduğumuzda aşağıdaki sonuçları elde ederiz. 1.000 TL (+) 200 YTL (-) TL (+) 20 YTL (-) TL (-) 127,50 TL (-) 6,60 TL 1.220 TL TL

18 İŞVEREN İŞGÖREN 361 BRÜT ÜCRET 360 NET ÜCRET 335 220 TL 150 TL
SSK’ya ödenir VERGİ DAİRESİNE ödenir SSK ve İşsizlik Primi İşveren Payı 220 TL 150 TL 7 / A 7 / B BRÜT ÜCRET SSK ve İşsizlik Primi İşgören Payı Gelir Vergisi Damga Vergisi 360 134,10 TL NET ÜCRET (Ele Geçen) 1.000 TL 715,90 TL 335


"ÜCRET BORDROSU Brüt Ücret Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları