Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hidrojen Gevrekliği. 2/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları Basınçlı hidrojen tankının hidrojen destekli yorulması; Maliyet $50M.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hidrojen Gevrekliği. 2/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları Basınçlı hidrojen tankının hidrojen destekli yorulması; Maliyet $50M."— Sunum transkripti:

1 Hidrojen Gevrekliği

2 2/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları Basınçlı hidrojen tankının hidrojen destekli yorulması; Maliyet $50M

3 3/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları H 2 (gas) σ σ Çatlak ucu - Temel Mekanizma

4 4/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları H 2 (gaz) σ σ Fiziksel soğurma (adsorsiyonu) Ayrışan kimyasal soğurma

5 5/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları H 2 (gaz) σ σ Hidrojen Difüzyonu

6 6/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları H 2 (gaz) σ σ σ x σ max - Ayrışma Teorisi

7 7/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları Gerilme seviyesinini bir fonksiyonu olarak hidrojen gevrekliğinini şematik gösterimi; a) Yüksek K seviyesinde mikroboşlukların birleşmesi, b) Orta K seviyesinde quasiklivaj mekanizmasıyla transgranüler kırılma c) Düşük K seviyesinde intergranüler kırılma Çatlak Doğrultusu

8 8/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları 8/28 Bir korozyon çukurunda başlayan hidrojen çatlağı Klivaj kırılma, hidrojen klivaj için kritik çekme gerilmesini azaltır.

9 9/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları Azalan yüzey enerjisi teorisi –Hidrojenin absorsiyonu metalin serbest yüzey enerjisini azaltır. –Çatlak ucunun ilerlemesi artar. Azalan yüzey enerjisi teorisi –Hidrojenin absorsiyonu metalin serbest yüzey enerjisini azaltır. –Çatlak ucunun ilerlemesi artar. Düzlem basınç teorisi –Katılaşma esnasında metal hidrojenle yüklendiği zaman oluşur –Yüksek basınçlı hidrojen mikroboşluklar oluşturur. –Aynı mekanizma hidrojenle kabarcık oluşmunda geçerlidir. Düzlem basınç teorisi –Katılaşma esnasında metal hidrojenle yüklendiği zaman oluşur –Yüksek basınçlı hidrojen mikroboşluklar oluşturur. –Aynı mekanizma hidrojenle kabarcık oluşmunda geçerlidir. Genel eğilimler –Azalan gerinme hızı ile kırılganlık eğilimi artar. –Oda sıcaklığında daha çok görülür –Artan sıcaklıkla kırılganlık eğilimi azalır. Genel eğilimler –Azalan gerinme hızı ile kırılganlık eğilimi artar. –Oda sıcaklığında daha çok görülür –Artan sıcaklıkla kırılganlık eğilimi azalır.

10 10/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları

11 11/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları Kabarcık Oluşturan Hidrojen H 2 (gaz) Fiziksel absorpsiyon - Temel Mekanizma

12 12/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları 12/28 H 2 (gas) Ayrışan kimyasal absorpsiyon

13 13/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları H 2 (gas) Hidrojen difüzyonu Metal içerisine hidrojen absorbe olduğu zaman, iç kısımlara difüze olur ve moleküler hidrojen gibi çökelir.

14 14/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları H 2 (gaz) Kabarcık oluşumu Çatlak metalin altında olduğunda, metalin üst yüzeyi kamburlaşır. Çoğu zaman düşük mukavemetli alaşımlarda ve metallerde görülür.

15 15/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları

16 16/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları İç Kısımlarda Hidrojenin Çökelmesi İşlem esnasında sıcak metal… Metal soğur ….. Hidrojen yüksek sıcaklıklarda difüze olur Hidrojen hapsolur!

17 17/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları İşlem esnasında sıcak metal… Çözünürlük azalırken hidrojen difüze olabilir. Vakum altında uzun süreli tavlama…

18 18/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları

19 19/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları Hidrojen Atağı Hidrojen metan oluşturmak için karbürlerle reaksiyona girer.

20 20/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları Metan baloncuklar tane sınırlarında oluşur.

21 21/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları

22 22/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları Çatlak oluşturmak için baloncuklar birleşir. Tane sınırlarında dekarbürizasyon, tane sınırlarında çatlaklar ve gömülmüş metan baloncuklar sebep olur.

23 23/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları

24 24/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları Ti Çatlak Oluşturan Hidrür (Hidrojenle diğer bir unsurun birleşimi)

25 25/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları Ti

26 26/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları Ti

27 27/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları Ti

28 28/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları Titanyum boru, 5 yıllık çalışma sonrası hasar uğramış


"Hidrojen Gevrekliği. 2/ 28 Malzeme Bilimi Slaytları Basınçlı hidrojen tankının hidrojen destekli yorulması; Maliyet $50M." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları