Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fe/C ve Fe/Fe 3 C Faz diyagramı. Demir Sementit Faz diyagramı Sementit; demir karbon faz diyagramında metallerarası bir bileşiktir. Pratikte Fe-C diagramında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fe/C ve Fe/Fe 3 C Faz diyagramı. Demir Sementit Faz diyagramı Sementit; demir karbon faz diyagramında metallerarası bir bileşiktir. Pratikte Fe-C diagramında."— Sunum transkripti:

1 Fe/C ve Fe/Fe 3 C Faz diyagramı

2 Demir Sementit Faz diyagramı Sementit; demir karbon faz diyagramında metallerarası bir bileşiktir. Pratikte Fe-C diagramında sementite kadar olan bölge önemlidir. Sementit; % 6.67 C konsantrasyonuna sahiptir. Atom ağrılıkları dikkate alındığında; Fe:56, C:12.

3 Atom ağrılıkları dikkate alındığında; Fe:56, C:12.

4 Sıcaklık ( o C) %C: ağırlık olarak Fe 3 C: Sementit  : Ferrit  : Ostenit  : Delta demir T ötektoid T ötektik 1148 o C Fe/Fe 3 C Faz diyagramı

5 %C: ağırlık olarak Dökme demir Çelik T ötektoid T ötektik Sementit : Fe 3 C Ferrit :  Perlit :  + Fe 3 C Ostenit:  Delta demir:  Ledeburit.  (ostenit)  +S S  +S Ledeburit Perlit Demir Sementit Faz diyagramı  1148 o C

6 Çelik (steel): %2 ye kadar C içeren demir alaşımına verilen isimdir. Dökme Demir (cast iron) : %2 oranından daha fazla C içeren demir esaslı malzemelere verilen isimdir. Pratikte C oranı en fazla % 4.3 kadar olur. Çelik ve Dökme demir

7 Çelik Çeliklerde ötektoid bileşim: % 0.8 C Ötektoit çelik; % 0.8 C içeren çeliğe ötektoit çelik adı verilir. –Ötektoit altı çelikler (C oranı < % 0.8 %), otektoid bileşimden daha az C içeren çelikler. –Ötektoid üstü çelikler (C oranı > % 0.8) otektoid bileşimden daha fazla C içeren çelikler.

8 Ötektoid altı ve Ötektoid üstü Çeliklerde Ötektoid reaksiyon

9  ++   +Fe 3 C Perlit I IIIII            1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 IIIIII  Perlit  Otektoit Bileşim   Perlit Sementit

10

11 Çelik Perlit: Ötektoit reaksiyon sonrası  -Fe (ferrit) ve Fe 3 C (sementit) tarafından oluşturulan özel yapıya verilen isimdir.  (ferrit) taneleri (Açık renk) Sementit taneleri (Koyu renk)

12 C miktarı % 0.8  %100 perlitik yapı (ötektoit çelik). C miktarı sıfıra doğru azaldıkça, perlit azalır, ferrit (  -Fe) artar. C miktarı % 0.8 in üzerinde arttıkça, perlit miktarı azalır, sementit miktarı artar.

13  ++  Perlit +Fe 3 C  Otektoit Bileşim  + Perlit γ +Fe 3 C %100 Perlit

14 Dökme demir C içeriği %2 den daha fazla olan (pratik olarak %4.3 e kadar) Demir-karbon alaşımıdır. Sıvı fazdan katılaşması sırasında soğuma hızlarına bağlı olarak farklı iç yapılara sahip olabilir. –Hızlı soğuma: Beyaz dökme demir. –Yavaş soğuma: Kır dökme demir (ferritik, ferritik/perlitik, perlitik). –Temper dökme demir: BDDin tavlanması ile. –Küresel dökme demir: Mg, Ce gibi grafiti küreselleştiren alaşım elementleri katılması ile.

15 Katılaşma sırasında soğuma hızı yüksek tutulursa Beyaz DD elde edilir. Bu yapıda sementit baskındır dolayısıyla sert ve gevrektir. Beyaz DD

16  +Fe 3 C  +Fe 3 C   +S S S+Fe 3 C Ledeburit Dönüşmüş Ledeburit     1 2 3 4 Dökme demir Ötektik reaksiyonda: Sıvı  ledeburit iç yapı (  +Fe 3 C) Beyaz DD 1 2 3 4 Sıvı  Ötektik Fe 3 C Ötektik öncesi  Ötektik  Ötektik Fe 3 C Ötektoit Perlit

17 Kır dökme demir Sıvı fazdan çok yavaş soğuma ile karbon difüzyonla bir araya toplanarak lamelli bir yapı oluşturur. 1.Ferritik kır dökme demir : Çok yavaş soğuma hızı:. 2.Ferritik-perlitik kır dökme demir : Biraz daha hızlı olması durumunda. 3.Perlitik kır dökme demir: Daha hızlı olması durumunda. oluşur. Perlit oranı arttıkça dayanım artar. Tüm durumlarda süneklik çok kötüdür. Lamelli yapıda keskin uçların oluşturduğu çentik etkisi nedeniyle mekanik özellikler çok kötüdür.

18 Ferritik DD Perlitik DD Ferritik-Perlitik DD Artan Soğuma Hızı Grafit Lameller Perlit 

19 Lameller Grafitin dayanımı Demirin yanında ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Dolayısıyla grafit bölgeler boşluk gibi davranır. Bir de keskin köşelerin oluşturduğu çentik etkisi ilave olunca yapı çok gevrek-kırılgan davranır. Dolayısı ile kır DD ler genelde basmaya karşı zorlanan parçalarda kullanılır. Çekme zorlanmaları olan yerlerde kullanılmaz.

20 Temper ve Küresel grafitli DD Lamellerin mekanik özelliklere olumsuz etkisini ortadan kaldırmak amacıyla grafitlerdeki keskin kenarlar ortadan kaldırmak amacıyla bazı işlemlere tabi tutulur.

21 Temper DD: Hızlı soğuma ile elde edilen Beyaz dökme demir yaklaşık 950 o C de uzun süre (48 saat) tavlanır. Bu şekilde sementit yapı içerisindeki kararsız karbon bir araya toplanarak temper grafiti denilen topak halinde yapılar meydana getirir. Bu yapıda süneklik %10 a kadar artabilir. Soğuma hızına göre 3 farklı TDD elde edilebilir 1.Ferritik Temper Dökme Demir, 2.Ferritik-perlitik Temper Dökme Demir, 3.Perlitik Temper Dökme Demir. Temper Dökme Demir (TDD)

22 Ferritik TDD Ferritik-Perlitik TDD Artan Soğuma Hızı Perlitik TDD Temper grafiti Perlit 

23 Eriyik DD içerisinde Mg ve Ce gibi grafitleri küreselleştiren alaşım elementleri katılır. Bu şekilde oluşan grafitler küresel şekillidir ve süneklik %20 lere kadar artar. Soğuma hızına göre 3 farklı KDD elde edilebilir 1.Ferritik küresel dökme demir, 2.Ferritik-perlitik küresel dökme demir, 3.Perlitik küresel dökme demir. Küresel Dökme Demir (KDD)

24 Ferritik-Perlitik KDD Artan Soğuma Hızı Ferritik KDD Perlitik KDD Küresel grafit Perlit 

25


"Fe/C ve Fe/Fe 3 C Faz diyagramı. Demir Sementit Faz diyagramı Sementit; demir karbon faz diyagramında metallerarası bir bileşiktir. Pratikte Fe-C diagramında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları