Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© Nobel Akademik Yayıncılık 2011 DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ Yönetim Bilişim Sistemleri PROJELERİ YÖNETME Bölüm 14.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© Nobel Akademik Yayıncılık 2011 DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ Yönetim Bilişim Sistemleri PROJELERİ YÖNETME Bölüm 14."— Sunum transkripti:

1 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ Yönetim Bilişim Sistemleri PROJELERİ YÖNETME Bölüm 14

2 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Proje yönetiminin hedefleri nelerdir ve enformasyon sistemlerinin geliştirilmesi neden bu kadar gereklidir? Enformasyon sistemleri projelerinin seçimi ve geliştirilmesinde, bu projelerin işletmenin amaçları ile uyumlaştırılmasında hangi metotlar kullanılabilmektedir? İşletmeler, enformasyon sistemleri projelerinin işletme değerini nasıl değerleyebilirler? Enformasyon sistemleri projelerinde temel risk faktörleri nelerdir? Proje riskinin ve sistem uygulamalarının yönetiminde hangi stratejiler uygundur? Öğrenme Hedefleri BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME 2

3 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Problem: Coca-Cola Şişeleme mevcut yazılımı ile gerekli raporları, bütçeyi aşan projeleri ve geçmiş zamanlama verilerini gösterememektedir Çözümler: Çevrimiçi, merkezileştirilmiş proje yönetimini mümkün kılan, hali hazırdaki network ve yazılıma bütünleştirilmiş Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM) çözümü – Projeleri etkin bir şekilde yönetmek için enformasyon sistemleri ve doğru veri kullanımını gösterir – Yeni teknolojinin başarıya ulaşmasını sağlamak için örgüt ve yönetim ihtiyaçlarını gösterir Yeni Bir Proje Yönetimi Sistemi ile “Mutluluğa Kapak Aç” 3 BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

4 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Kontrolden çıkmış projeler ve sistem hatası Kontrolden çıkmış projeler: ET Projelerinin %30 - %40’ı – Bütçe, zaman aşımı – Başlangıçta hedeflenen performansa ulaşamama Sistem hatası çeşitleri – Temel iş gereksinimlerini yerine getirmede başarısızlık – Kurumsal fayda sağlamada başarısızlık – Karmaşık, kötü düzenlenmiş kullanıcı arayüzü – Yanlış veya tutarsız veri Proje Yönetiminin Önemi 4 BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

5 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Proje Yönetiminin Önemi KÖTÜ PROJE YÖNETİMİ VE SONUÇLARI Etkin bir yönetim olmaksızın sistem geliştirme projeleri daha uzun sürede tamamlanmakta ve çoğunlukla ayrılan bütçeyi aşmaktadır. Bunun sonucunda oluşturulan enformasyon sistemi genellikle teknik açıdan yetersiz ve belki de örgüt için hiçbir fayda sağlamayacaktır. ŞEKİL 14-1 5 BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

6 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Proje Yönetimi – İş planlama, risk değerlendirme, gerekli kaynak öngörüsü, işi örgütleme, görevlere kaynak sağlama, proje gidişatının kontrolü, ilerleme raporu, sonuçların analizi faaliyetlerinden oluşmaktadır. – Beş Ana Değişken 1.Kapsam 2.Zaman 3.Maliyet 4.Kalite 5.Risk Proje Yönetiminin Önemi 6 BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

7 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Enformasyon sistem projeleri için yönetim yapısı – Büyük işletmelerde hiyerarşi Kurumsal stratejik planlama grubu -İşletmenin stratejik planlarından sorumludur Enformasyon sistemleri yönetim komitesi -Tüm bölümlerde planları gözden geçirip onaylar Proje yönetim grubu -Özel projelerin yönetiminden sorumludur Proje ekibi -Bağımsız olarak ayrı ayrı sistem projelerinden sorumludur Proje Seçimi 7 BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

8 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Sistem Projelerinin İdari Kontrolü Hiyerarşik olarak yönetimin her bir birimi sistem projelerindeki belirli bir alandan sorumludur ve bu yapı örgütteki sistem projelerini önem sırasına göre öncelik verilmesinde yardımcı olmaktadır. Şekil 14-2 8 Proje Seçimi BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

9 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Enformasyon sistemleri planı: – İşe en çok değer kazandıracak olan projeleri belirler ve bunu bir iş planına bağlar – Sistemlerin gelişimini hedefleyen bir yol haritası şunları içermelidir: Planın amacı Stratejik iş planı mantığı Mevcut sistemler/durumları Dikkate alınması gereken yeni gelişmeler Yönetim stratejisi Uygulama planı Bütçe Proje Seçimi 9 BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

10 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Verimli bir plan oluşturabilmek için, işletmelerin yazılım, donanım ve sistemlerin envanter ve dokümanlarına ihtiyaçları vardır Verimli enformasyon sistemleri planı geliştirebilmek için, işletmenin kısa ve uzun vade enformasyon gereksinimlerini net bir şekilde anlamış olması gerekmektedir Stratejik analiz ya da kritik başarı faktörleri (KBF) yaklaşımı –Enformasyon gereksinimlerini birkaç yöneticinin belirlediği kritik başarı faktörü tarafından belirlenir –Örneğin; otomotiv sanayindeki KBF’ler tasarım, kalite ve maliyet olabilir Proje Seçimi 10 BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

11 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Kritik Başarı Faktörleri – Temel yöntem – Yüzyüze görüşme: Hedefleri ve sonuç KBF’leri belirlemek için üst yönetimden 3-4 kişi ile görüşme Kişisel KBF’lerden işletme KBF’lerinin çıkarımı KBF’ler konusunda enformasyon sağlayacak sistem kurumu – Üst Düzey Yöneticiler için uygun olan, KDS ve YDS kurumu – Dezavantajlar: KBF‘leri işletme KBF’lerine bütünleştirmede kesin bir yöntem olmaması. Örgütsel ve kişisel KBF’ler arasında çatışma Üst yönetim odaklı olması Proje Seçimi 11 BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

12 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Proje Seçimi SİSTEM GELİŞTİRMEDE (KBF) KULLANIMI KBF yaklaşımı kilit yöneticilerin KBF’lerini belirleyen görüşmelere dayanmaktadır. Farklı KBF’leri işletmenin ortak KBF geliştirmek için bir araya getirilmektedir. Sistemler ancak bundan sonra KBF’leri üzerinden enformasyon aktarımına uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. ŞEKİL 14-3 12 BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

13 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Portföy analizi – Alternatif sistem projelerini değerlendirmek için kullanılır – İşletmenin tüm enformasyon sistemleri proje ve varlıklarını toplar – Her bir sistemin kendi risk ve fayda profili vardır Yüksek kazanç, düşük risk Yüksek kazanç, yüksek risk Düşük kazanç, düşük risk Düşük kazanç, yüksek risk – Portföy geri dönüşünün iyileştirilmesi için, risk ve sistem yatırımını geri dönüşü dengelenmelidir Proje Seçimi 13 BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

14 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Proje Seçimi Sistem Portföyü İşletmeler, proje portföylerini potansiyel karlılık ve olası riskler açısından değerlendirmelidirler. Belirli bir türde projelerden tamamen kaçınılmalı ve yerine başkaları seri bir şekilde geliştirilmelidir. Burada ideal olan bir karışım bulunmamaktadır. Farklı iş alanlarındaki işletmelerin farklı profilleri olabilmektedir. Şekil 14-4 14 BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

15 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Puanlama Modeli Özellikle birden çok kriterin olduğu zamanlarda alternatif sistem projelerini değerlendirmek için kullanılır Sistemin çeşitli faktörlere göre ağırlıklarını belirler ve toplam puanını hesaplar Proje Seçimi 15 KriterAğırlıkSİSTEM A %A SİSTEMİ Puanı SİSTEM B %B SİSTEMİ Puanı Çevrimiçi sipariş girişi46726873292 Müşteri Kredi Kontrolü36619859177 Envanter kontrolü47228881324 Depo girişi27114275150 Vs. Genel Toplam31283300 BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

16 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Enformasyon sistemlerinin maliyetleri ve faydaları – Somut faydalar: Sayısal olarak belirlenebilir ve parasal değer atanır İşgücü ve alandan tasarruf ettiren sistemler; – büro ve rutin işlem sistemleri – Soyut faydalar: Sayısal olarak hemen olmasa da, uzun vadede ölçülebilir kazançlara yol açabilir – Örneğin; daha etkin müşteri hizmetleri, etkinleştirilmiş karar verme Karar vermeyi etkileyen sistemler – Üst Düzey Yönetici Destek Sistemi (ÜYDS), Karar Destek Sistemi (KDS), grup çalışma sistemleri Enformasyon Sistemlerinin İşletme Değerinin Saptanması 16 BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

17 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Enformasyon sistemleri için sermaye bütçelemesi – Sermaye bütçeleme modelleri: Uzun vadeli sermaye yatırım projelerinin değerini ölçer Dayandığı işletme ölçümleri: – Nakit çıkışı » Donanım, yazılım ve çalışan masrafları – Nakit girişi » Artan Satışlar » Düşürülen Maliyetler ET projelerinde çeşitli bütçeleme modelleri kullanılmaktadır: Geri ödeme yöntemi (payback), yatırımın geri dönüş oranı (ROI), net mevcut değer (net present value), yatırım geri dönüş iç değeri (IRR) Enformasyon Sistemlerinin İşletme Değerinin Saptanması 17 BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

18 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Gerçek opsiyon fiyatlama modelleri (ROPM) – İleriye dönük ET projesi gelir akışının belirsiz ve ön maliyetlerinin yüksek olduğu durumlarda kullanılabilir – Finansal pazarlardan alınacak değerlerin opsiyonlarının değerlendirilmesi yapısını kullanır – Yöneticilere ET yatırımları aşamasında esneklik sağlar veya küçük pilot projelerle veya prototiplerle komple yatırım yapılmadan daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlar Finansal modellerin sınırları – Maliyet ve karı etkileyebilecek olan sosyal ve örgütsel boyutları dikkate almaz Enformasyon Sistemlerinin İşletme Değerinin Saptanması 18 BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

19 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Proje risk boyutları Proje boyutu – Maliyet, zaman, etkilenen örgütsel birim sayısı – Örgütsel karmaşıklık Proje yapısı – Düşük risk içeren yapılandırılmış, belirlenmiş ihtiyaçlar Teknoloji tecrübesi Proje Riskinin Yönetimi 19 BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

20 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Değişim yönetimi – Başarılı bir sistem uygulaması için gereklidir – Yeni enformasyon sistemlerinin güçlü davranışsal ve örgütsel etkisi bulunmaktadır Enformasyon kullanımındaki değişiklikler genellikle yeni yetki ve güç dağılımına da yol açar Dahili örgütsel değişim direniş ve muhalefete yol açar 20 Proje Riskinin Yönetimi BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

21 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulama – Yeniliğin benimsenmesi, yönetimi ve rutinleştirilmesi için yapılan tüm kurumsal faaliyetler Değişim temsilcisi – Yapılandırmaları, etkileşimleri, iş faaliyetlerini ve farklı örgüt grupları arasındaki güç dengelerini yeniden tanımlar – Tüm değişim süresince katalizatör olur – Yeni sistemin yol açtığı değişimlerin tüm taraflarca kabul edilmesinden sorumludur 21 Proje Riskinin Yönetimi BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

22 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Son kullanıcının rolü – Kullanıcı katılımı yüksek seviyede olursa Sistem gereksinimlere daha büyük olasılıkla cevap verir Kullanıcılar sistemi daha büyük olasılıkla benimser Kullanıcı ile tasarımcı arasındaki iletişim boşluğu – Kullanıcılar ve enformasyon sistemi uzmanları arasında Farklı altyapılar, ilgi alanları ve öncelikleri Farklı bağlılıklar, öncelikler ve kelime dağarcıkları Yeni sistemle ilgili farklı endişeler 22 Proje Riskinin Yönetimi BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

23 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim desteği ve katılımı Hem kullanıcılar hem de teknik servis çalışanları tarafından olumlu algılanmasını sağlar Yeterli kaynak ve finansman sağlar Gerekli örgütsel değişikliklerin uygulanmasını sağlar 23 Proje Riskinin Yönetimi BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

24 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Kurumsal uygulama ve BPR projeleri arasında çok yüksek başarısızlık oranı (BPR için %70‘lere kadar) – Yetersiz uygulama ve değişim yönetimi deneyimleri Çalışanların değişimle ilgili endişeleri Kilit yöneticilerin direnci İş fonksiyonları, kariyer hedefleri ve işe alma uygulamalarında değişim Birleşmeler ve Devralmalar – Bütünleştirme projelerinde aynı şekilde başarısızlık oranı yüksektir – İki işletmenin birleşimi için gerekenler: Büyük oranda örgütsel değişim Karmaşık sistem projeleri 24 Proje Riskinin Yönetimi BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

25 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Risk faktörlerinin kontrolü – Proje risk yönetiminin birinci adımı projenin risk seviyesini ve niteliğini belirlemektir. – Her proje risk seviyesine uygun risk yönetimi yaklaşımları ve araçları ile yönetilebilir. – Teknik karmaşıklığın yönetimi Dahili bütünleştirme araçları – Teknik ve yönetim tecrübesi olan proje liderleri – Yüksek tecrübeye sahip takım üyeleri – Sıklıkla gerçekleştirilen takım toplantıları – Gerekli olduğu takdirde teknik tecrübenin işletme dışından da sağlanması 25 Proje Riskinin Yönetimi BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

26 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri GANTT ŞEMASI ŞEKİL 14-5 26 Bu şekildeki GANTT şeması görevleri, adam-günleri, sorumlu kişilerin kısaltmalarını ve de her bir görevin başlangıç ve bitiş günlerini göstermektedir. Kaynak özeti ise iyi bir yöneticiye her bir ayda toplam adam-gün sayısını ve her bir kişinin kaç adam-gün çalıştığını göstererek projeyi daha iyi yönetmesini sağlamaktadır. Burada tanımlanan proje bir veri yönetim projesidir. Proje Riskinin Yönetimi BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

27 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri GANTT ŞEMASI (devam) FIGURE 14-5 27 Bu şekildeki GANTT şeması görevleri, adam-günleri, sorumlu kişilerin kısaltmalarını ve de her bir görevin başlangıç ve bitiş günlerini göstermektedir. Kaynak özeti ise iyi bir yöneticiye her bir ayda toplam adam-gün sayısını ve her bir kişinin kaç adam-gün çalıştığını göstererek projeyi daha iyi yönetmesini sağlamaktadır. Burada tanımlanan proje bir veri yönetim projesidir. Proje Riskinin Yönetimi BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

28 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri GANTT ŞEMASI (devam) 28 Proje Riskinin Yönetimi BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

29 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri PERT ŞEMASI Bu basitleştirilmiş PERT Şeması örneği bir web sayfası oluturmak içindir. Bu diyagram proje görev sırasını ve görevlerin önceki görev ve başarı ile ilişkisini göstermektedir. ŞEKİL 14-6 29 Proje Riskinin Yönetimi BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

30 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Kullanıcı direncinin üstesinden gelme ve kullanıcı katılımını arttırma – Harici bütünleştirme araçları, uygulama ekibinin işlerini kurumun tüm seviyedeki kullanıcıları ile bağlantılı hale getirmenin yollarını da içermektedir Kullanıcıların aktif katılımı Uygulama ekibinin kullanıcılara olan sorumluluğu – Örgütsel değişime karşı oluşan kullanıcı direnci Kullanıcılar değişimin kendi çıkarları için zararlı olduğuna inanabilir Karşı Uygulama: Bir örgütte yeniliği veya enformasyon sistemlerinin uygulamasına engel olmaya yönelik bilinçli bir strateji – Örneğin, artan hata oranları, aksamalar, işten ayrılmalar, sabotaj 30 Proje Riskinin Yönetimi BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

31 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Kullanıcı direncinin üstesinden gelme stratejileri – Kullanıcı katılımı – Kullanıcı eğitimleri ve çalışmaları – Yönetim karar ve politikaları – İşbirliği için teşvikler – Son kullanıcı arayüzünün geliştirilmesi – Yeni sistemin tanıtımı öncesinde kurumsal sorunların çözümü 31 Proje Riskinin Yönetimi BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

32 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Örgüt için tasarım – Enformasyon sistem projeleri örgütün yeni sistemle beraber nasıl değişeceğini de ele almalıdır Süreç değişimleri İş fonksiyonları Örgüt yapı Güç ilişkileri İş yapısı – Ergonomi: İş ortamındaki insanlar ve makinelerin etkileşimi İşin tasarımı Sağlık sorunları Son kullanıcı arayüzleri 32 Proje Riskinin Yönetimi BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

33 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Etkileşimli Oturumu okuyunuz ve aşağıdaki soruları tartışınız Yönetim Bilişim Sistemleri DST Systems‘in eski yazılım geliştirme ortamlarıyla ilgili yaşadığı sorunlardan bazıları nelerdir? SCRUM geliştirme yöntemi bu problemlerin çözümünde nasıl yardımcı olmuştur? DST SCRUM’u yazılım projelerinde daha etkin kullanılabilmesi için başka hangi değişiklikleri yapmalıdır? Hangi yönetim, örgüt ve teknoloji konuları ele alınmalıdır? DST SYSTEMS SCRUM VE UYGULAMA YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ İLE PUANLIYOR 33 Proje Riskinin Yönetimi BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

34 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Örgütsel etki analizi – Sistem; kurumsal yapı, davranış, karar verme ve işleyişi nasıl etkileyecektir? Sosyoteknik tasarım – İnsan ve örgüt konularının ele alınması Farklı teknik ve sosyal tasarım çözüm setleri Son tasarım teknik ve sosyal hedefleri en iyi karşılayan çözümdür 34 Proje Riskinin Yönetimi BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

35 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri Proje yönetimi yazılımı – Proje yönetimini bir çok açıdan otomatikleştirir – Yapabilecekleri; Görevleri tanımlamak ve planlamak Görevlere kaynak atamak Süreci takip etmek – Microsoft Project 2010 En çok tercih edilen proje yönetimi yazılımı PERT, GANNT Şemaları, kritik yol analizleri – SaaS, açık kaynak kodlu proje yönetimi yazılımları kullanımında artış 35 Proje Riskinin Yönetimi BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

36 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Etkileşimli Oturumu okuyunuz ve aşağıdaki soruları tartışınız Yönetim Bilişim Sistemleri Motorola'nın işlerinde karşılaştıkları zorluklardan bazıları nelerdir? Bu işletmede proje yönetimi neden bu kadar kritik konumdadır? HP PPM'in hangi özellikleri, Motorola için faydalı olmuştur? Hangi yönetim, örgüt ve teknoloji faktörleri, Motorola’nın HP PPM’i uygulayabilmesi ve başarılı bir şekilde kullanabilmesinden sorumludur? HP PPM'in Motorola'da kullanımının iş alanındaki etkilerini değerlendiriniz. MOTOROLA PROJE PORTFÖY YÖNETİMİNE DÖNÜYOR 36 Proje Riskinin Yönetimi BÖLÜM 14 : PROJELERİ YÖNETME

37 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Printed in the United States of America. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Yönetim Bilişim Sistemleri 37


"© Nobel Akademik Yayıncılık 2011 DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ Yönetim Bilişim Sistemleri PROJELERİ YÖNETME Bölüm 14." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları