Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAS GENEL BİLGİSİ Levent SARIKCIOĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAS GENEL BİLGİSİ Levent SARIKCIOĞLU."— Sunum transkripti:

1 KAS GENEL BİLGİSİ Levent SARIKCIOĞLU

2 HAREKET SİSTEMİ Osteologia Myologia Arthrologia (kemikleri inceleyen
bilim dalı) Myologia (kasları inceleyen bilim dalı) Arthrologia (eklemleri inceleyen bilim dalı)

3 Kas Tipleri Düz kas Çizgili kas ( İskelet kasları ) Kalp kası

4

5 İskelet kasları vücudumuzun en büyük kısmını (% 40- 45) oluşturur.

6 İzotonik kontraksiyon:
Kas kontraksiyon sırasında kısalır fakat gerilimi değişmez. (Dinamik Kasılma) İzometrik kontraksiyon: Kasılma sırasında kas kısalmaz fakat gerilimi artar (Statik Kasılma)

7

8

9 Bir harekete aynı yönde etki yapan kas gruplarına sinergist (agonist) kaslar
Bir harekete, hareketin etki yönüne karşı koyanlar ise antagonist kaslar olarak isimlendirilirler.

10

11 Kas dokusunun en küçük birimi kas lifidir

12 Kas lifi Endomysium

13

14 Kas fassikülü (demeti)
Perimysium

15

16 Epimysium

17 Epimysium : Kasların her birini saran bağ dokusu tabakasıdır
Epimysium : Kasların her birini saran bağ dokusu tabakasıdır. Bu bağ dokusu tabakası kasların dış fascia’sıdır.

18 Perimysium: Epimysium tarafından sarılan kas paketinin içindeki kas lifi demetleri ise çeşitli kalınlıktaki bağ dokusu bölmeleri ile sarılır ve birbirlerinden ayrılırlar. Bu bağ dokusuna da perimysium adı verilir.

19 Endomysium : Her bir kas lifini ayrı ayrı sarıp kuşatan bağ dokusuna ise endomysium denir.

20

21 Anatomik kesit Bir kasın en geniş yerinden (venter) yapılan kesitten elde edilen alana anatomik kesit denir. Fizyolojik kesit Bir kası oluşturan tüm liflerin teker teker kesit alanlarının toplamına Fizyolojik kesit denir.

22 Deri altında bulunan veya kaslar ile diğer organları saran geniş yaprak şeklindeki fibröz bağ dokusuna fascia denir. Fascia superficialis: Derinin hemen altında bulunur. Yağ dokusu ve gevşek bağ dokusundan oluşur. Fascia profunda: Sıkı bağ dokusundan oluşur. Fascia superficialis’in derininde bulunur. Ekstremite kaslarını ve gövde duvarlarını sararak kasları bir arada tutar veya kasları fonksiyonel gruplara ayırır.

23

24 (bulunduğu bölgeye göre isimlendirilir)
DERİ (CUTIS) Fascia superficialis Fascia profunda Lamina superficialis Lamina profunda Fascia innominata (bulunduğu bölgeye göre isimlendirilir) Fascia brachii Fascia deltoidea Fascia abdominis Fascia dorsi Fascia lata Fascia penis (Buck) Kas Petrus Camper Antonio Scarpa ( )

25 Fascia profunda kaslar arasına bölmeler gönderir
Septum intermusculare brachii mediale Septum intermusculare brachii mediale

26 Kasın Bölümleri: Karın kısımları (Venter); Tendonlar arasında kalan kas liflerinden oluşan kısım. Kasların kas liflerinden oluşan kısımları; bol damarlı, basınç ve sürtünmeye karşı dirençleri az, enfeksiyonlara karşı dayanıklıdır.

27 Tendon (tendo):Kasın uç kısımlarıdır
yuvarlak ise tendon, yassı membran şekilli ise aponeurosis denir. Tendonlar; çok güçlü, damarsız, elastikiyet kabiliyeti olmayan, basınca dayanıklı, kolayca enfekte olan yapılardır.

28 Enine kesiti 1 cm2 olan bir tendon 600-100 kg kadar bir ağırlığa kopmadan dayanabilir

29 Aponeurosis

30 Intersectio tendinea (Inscriptiones tendinea)

31 Connexus intertendinea

32 Origo: Bir kasın proksimaldeki ve hareket esnasında sabit kalan kemikteki yapışma noktasıdır.
Insertio: Bir kasın distaldeki ve hareket eden kemikteki yapışma noktasıdır.

33 Bursa : Tendonların kemik,kıkırdak,ligament veya başka tendonlara sürtünmesine engel olan küçük içi sıvı dolu yastıkçıklardır.

34 Bursa tipleri: *subtendinöz: tendon-kemik,kıkırdak,ligament,tendon
*artiküler: eklem boşluğu ile ilişkili *subkutanöz: Eklem kapsülü-deri

35

36

37 Vagina tendinis: Sürtünmeye maruz kalan bir tendonun çevresini saran kılıf
* Stratum fibrosum * Stratum synoviale -Pars parietalis -Pars tendinea

38 Tendonun en az baskıya maruz kaldığı tarafta pars parietalis ve pars tendinea birbiri ile mesotendineum şeklinde birleşir. Mesotendineum vasıtası ile tendona damar ve sinirler girer.

39 Tendonun hareket mesafesi uzun ise mesotendineum yerini vincula alır

40 İnsertio açısı Kasın yapışma noktasında kirişle kemik arasında oluşan açı Insertio açısıdır.

41 İnsertio açısı ne kadar geniş olursa, kas kuvvetinin yapışma noktası üzerinde hareketi sağlayan etkisi de o kadar çok olur. İnsertio açısı 90 dereceyi bulduğu zaman kas kuvvetinin tamamı hareket için kullanılır. İnsertio açısı artarsa kasın etki gücü artar

42

43 Kas liflerinin diziliş şekilleri
M.Quadratus * M. rhomboideus major

44 M.Fusiformis * M. biceps brachi

45 M.triangularis * M. trapezius

46 M. unipennatus * M. flexor pollicus longus

47 M. bipennatus * M. rectus femoris

48 M.multipennatus * M. deltoideus

49 M.orbicularis * M. orbicularis oris veya oculi

50 M.sphincter * M. sphincter ani externi

51 M.cruciatus * M. masseter

52 M. spiralis M. latissimus dorsi

53 M.digastricus M.digastricus

54 Kasların isimlendirilmesi

55 Kasın seyrine göre m.rectus abdominis, m.obliquus abdominis

56 Yerleştiği bölgeye göre
M. temporalis

57 Büyüklüğüne göre m.gluteus maximus, m. gluteus minimus

58 Uzunluklarına göre m.extensor carpi radialis longus
m.extensor carpi radialis brevis

59 Orijin sayısına göre m.biceps brachi m. triceps brachi

60 Şekline göre m.trapezius

61 Başlama ve bitiş yerlerine göre
m. sternocleidomasteideus

62 Fonksiyonuna göre m. supinator m. pronator teres

63 Kasların görevi üzerine etki eden faktörler
1- Kas kuvveti Hareketin oluşabilmesi için kas kuvvetinin ağırlık kuvvetini yenmesi gerekir. Kasın fizyolojik kesiti ne kadar fazla ise o kadar kuvvetlidir 2- Hareketin genişliği Hareketin genişliği kasın uzunluğuna bağlıdır. Kas ne kadar kasılırsa o kadar hareket genişliğine sahiptir. 3- Kuvvet çizgisi Kas liflerinin diziliş şekli ne şekilde olursa olsun kas kuvveti bir çizgi üzerinde toplanır ve bu çizgi kasın insertio tendonundan geçer 4- İnsertio açısı Kasın meydana getirdiği kuvvetin tamamı hareket için kullanılmaz. İnsertio açısı 90 derece olduğu zaman Kasın kuvvetinin tamamı hareket için kullanılır 5- Hareketin yönü Hareketin oluşabilmesi için kuvvet çizgisinin eklem eksenini herhangi bir yönden çaprazlaması gerekir

64 Kasların innervasyonu
Medulla spinalis’in ön boynuzunda bulunan bir motor nöron ve innerve ettiği kas liflerine MOTOR UNIT denir. Kasa gelen sinir katrışık lif içerir. Lifler motor, sensitif ve sempatik sinir lifi karakterinde olabilir. Sinirin kas lifine giriş yerine motor nokta denir. Kasların innervasyonu

65 Kasın dinlenme halindeki gerginliğine kas tonusu denir.

66


"KAS GENEL BİLGİSİ Levent SARIKCIOĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları