Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kas Dokusu Gelişimi Prof. Dr. Alpaslan GÖKÇİMEN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kas Dokusu Gelişimi Prof. Dr. Alpaslan GÖKÇİMEN"— Sunum transkripti:

1 Kas Dokusu Gelişimi Prof. Dr. Alpaslan GÖKÇİMEN
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

2

3

4

5

6 Gelişim Kas sistemi mezodermden gelişir
İris kasları nöroektoderm kökenlidir

7 Kas dokusu kaynağı? Miyoblastlar: Mezenşimden gelişir

8 Mezenşim? Primitif çizginin belirmesinden sonra, bu çizginin derinlerindeki hücreler ayrılarak mezenşim denilen embriyonik gevşek bağ dokusunu oluştururlar…

9 İskelet Kası Gelişimi Gövdenin iskelet kaslarını şekillendiren miyoblastlar, somitlerin miyotom bölgelerindeki mezodermden köken alır.

10

11 Somit? Paraksiyal mezoderm

12

13

14 Ekstremite Kasları Ekstremite tomurcuklarındaki öncü miyojenik hücrelerden gelişir…

15 Miyogenezis İlk belirtisi, miyoblastlara farklılaşan mezenşim hücrelerinin gövde ve çekirdeklerinin uzamasıdır. Sonra, primordiyal kas hücreleri kaynaşarak uzun, çok çekirdekli ve silindirik biçimli miyotübleri şekillendirirler.

16 Gelişme boyunca Miyotüblerin ve miyoblastların kaynaşması devam ederek kas büyümesi olur. Miyofilamentler, miyotüp sitoplazması içinde gelişir. Miyotüpler farklılaşma gösterirken, çevre bağ dokularından eksternal lamina ile sarılarak ayrılırlar.

17 Fibroblastlar Fibröz kılıfın epimisyum ve perimisyum tabakalarını yapar. Endomisyum ise retiküler lifler ile kas liflerinden köken alan eksternal lamina tarafından oluşturulur.

18 İskelet Kasları Çoğu doğumdan önce gelişir.
Geri kalanlar, birinci yılın sonuna kadar gelişir. İlk yıldan sonra, daha fazla miyofilament şekillenmesi ile liflerin çapı artar. Bu da kas boyutunda artışa sebep olur.

19 Miyotomlar Dorsal epaksiyal Ventral hipoksiyal
Gelişmekte olan her spinal sinir de bölünerek, bu bölümlere dal gönderir.

20

21 Epaksiyal Miyotom Miyotomların epaksiyal ve hipoksiyal bölümlerinden köken alan miyoblastlar, boynun ekstansör kasları ile kolumna vertebralis kaslarını şekillendirir.

22

23 Hipoksiyal Miyotom Skalen Prevertebral Geniohyoid

24 Göz Kasları Bilgiler ? Prekordal plak çevresindeki mezenşimal hücrelerden köken?

25 Dil Kasları Oksipital miyotom

26 Ekstremite Kasları Gelişmekte olan kemiklerin etrafındaki miyoblastlardan gelişir. Ekstremite tomurcuklarındaki öncü miyojenik hücrelerden bazısı somitlerden köken alır.

27 Bu hücreler, ilk olarak dermatomiyomların ventral kısmında yer alır.
Ekstremite tomurcuklarındaki öncü miyojenik hücrelerden bazısı somitlerden köken alır Bu hücreler, ilk olarak dermatomiyomların ventral kısmında yer alır.

28 Bu hücreler, ilk olarak dermatomiyomların ventral kısmında yer alır
Epitelyal hücrelerdir. Mezenşimal-epiteliyal değişimi takiben bu hücreler, ekstremitelerin ilk gelişmeye başladığı yere göç ederler.

29 Düz Kas İlkel sindirim kanalını ve onun türevlerini çevreleyen planknik mezenşimden farklılaşır. Çoğu kan ve lenf damarlarının duvarındaki düz kaslar somatik mezodermden gelişir.

30 İris kasları, meme ve ter bezlerindeki miyoepitelyal hücreler?
Ektoderm kökenli mezenşimal hücrelerden

31 Kalp Kası Gelişmekte olan kalp tüpünü çevreleyen splanknik mezenşim

32 Splanknik mezenşim Somatoplevra: Somatik mezoderm ile bunun üzerindeki embriyonik ektoderm. (Vücut duvarını) Splanknoplevra: Splanknik mezoderm ile bunun altındaki embriyonik endoderm. (Embriyonik barsak duvarını)

33

34 Kas Anomalileri Vücuttaki kaslardan herhangi biri gelişmemiş olabilir.En sık m. Pektoralis mayorun sternokostal başı M. Palmaris longus, M. Trapezius, M. Serratus ant.,m.kuadratus femoris

35

36

37 Kasların Varyasyonu Tüm kaslarda gözlenebilir.
M.sternokleidomastoidus bazen doğumda zedelenebilir (Konjenital tortikollis).

38 Konjenital tortikollis
Bazen doğuştan sternokleidomastoid kası kısadır ve fibrozis oluşumu sebebiyle baş bir tarafa doğru eğilir ve sabit rotasyon görülür.

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67


"Kas Dokusu Gelişimi Prof. Dr. Alpaslan GÖKÇİMEN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları