Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKDUR, Atatürk ve Sağlık Hizmetleri 03.04.20101 ATATÜRK BİLİM-POZİTİVİZM ve SAĞLIK HİZMETLERİ Prof.Dr.Recep AKDUR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKDUR, Atatürk ve Sağlık Hizmetleri 03.04.20101 ATATÜRK BİLİM-POZİTİVİZM ve SAĞLIK HİZMETLERİ Prof.Dr.Recep AKDUR."— Sunum transkripti:

1 AKDUR, Atatürk ve Sağlık Hizmetleri 03.04.20101 ATATÜRK BİLİM-POZİTİVİZM ve SAĞLIK HİZMETLERİ Prof.Dr.Recep AKDUR

2 AKDUR, Atatürk ve Sağlık Hizmetleri 03.04.20102 SAĞLIK POLİTİKASI Felsefe; ilkeler değerler, kavramlar bütünüdür Politika; toplumu seçilen felsefe yönünde yapılandırmaktır Sağlık politikası; sağlık sektörünü seçilen felsefe yönünde yapılandırmaktır Sağlık sektörünü yapılandırma araçları ise; finansman, insangücü ve örgütlemedir

3 POZİTİVİZM AYDINLANMANIN BİR SONUCUDUR BİLİMİN POZİTİVİST BİR FELSEFE İLE ELE ALINMASIDIR AMAÇ TOPLUMSAL OLAYLARI BİLİMSEL YÖNTEMLERLE İNCELEYEREK, TOPLUMA YENİ BİR ŞEKLİ YENİ BİR YÖN VERMEKTİR BUNUN EN ÖNEMLİ ARAÇLARI İSE HİZMET SEKTÖRLERİDİR FELSEFE VE BİLİMİN İNSANLA TOPLUMLA BULUŞMA NOKTALARI HİZMET SEKTÖRLERİDİR AKDUR, Atatürk ve Sağlık Hizmetleri 03.04.20103

4 SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN VE BİLİMİN IŞIĞINDA ve POZİTİVİZM ANLAYIŞI İLE YENİDEN YAPILANDIRILMASI SEKTÖRE; BİLİMİN HAKİM KILINMASI TEOLOJİ VE METAFİZİKTEN ARINDIRILMASI İNSANİLEŞTİRİLMESİ TOPLUMSALLAŞTIRILMASI- SOSYALLEŞTİRİLMESİ AKDUR, Atatürk ve Sağlık Hizmetleri 03.04.20104

5 ATATÜRK’ÜN SAĞLIĞA ETKİSİ Kurtuluş ve Kuruluş yılları incelendiğinde; ulusun, devletin ve yaşamın tüm alanlarının felsefesinin, bu arada sağlık felsefe ve politikasının, bizzat Atatürk tarafından şekillendirilmiş oduğu görülür anlaşılır. 5 AKDUR, Atatürk ve Sağlık Hizmetleri 03.04.2010

6 ATATÜR’KÜN Bilim ve Pozitivizm Etkilenmesi Atatürk’ün bir devrimci olduğu kuşku götürmez Ülkeyi, ulusu ve sağlık sektörünü emperyalizmin esaretinden kurtarmıştır “HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR” diyecek kadar bilimsel olduğuna bilimden etkilendiğine kuşku yoktur Sağlık sektörünü teolojiden arındırmıştır Sağlık sektörünü insanileştirmiştir Sağlık sektrörünün toplumsallaştırmıştır AKDUR, Atatürk ve Sağlık Hizmetleri 03.04.20106

7 7 KURTULUŞ SAVAŞI Emperyalist işgaden kurtulup, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmanın ötesinde, toplum ve devlet yaşamının her alanını “ulusçuluk” ve “halkçılık” ilkeleri çerçevesinde yeniden yapılandırmadır

8 AKDUR, Atatürk ve Sağlık Hizmetleri 03.04.20108 ATATÜRK DÜŞÜNCESİNİN İLKELERİ 15 Ekim 1927 CHP 2. Kurultay’ı "Büyük Nutuk"u ile kayıt altına alınan, Atatürk’ün "Cumhuriyetçilik", "Halkçılık", "Milliyetçilik", "Laiklik" ilkeleri, 10 Mayıs 1931 toplanan CHP 3.Kurultay’daki konuşması ile "Devletçilik" "Devrimcilik" ilkeleri de eklenmiştir. Kısaca “Altı Ok” olarak adlandırılan bu altı ilke, Şubat 1937'de yapılan bir Anayasa değişikliğiyle, TC Anayasası’nda da yerini aldı ve devletin felsefesini oluşturan temel ilkeler haline geldi.Şubat1937Anayasa

9 AKDUR, Atatürk ve Sağlık Hizmetleri 03.04.20109 ATATÜRKÜN SAĞLIK HİZMETLERİNE BAKIŞI Güvenlik, huzur ve ülke savunması için sağlıklı yurttaşlara gereksinim vardır Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı, her zaman üzerinde dikkatle durulacak milli meselemizdir Ulusun tüm bireylerinin sağlıklı olmaları için sağlık koşullarını gerçekleştirmek, Devlet durumunda bulunan siyasal kuruluşların en birinci görevidir. Özel kişiler ve şirketler bazı büyük ve ortak çıkarları yerine getiremezler “Sağlık olmadan, ulus da olunmaz, devlet de olunmaz ilkesi”

10 CUMHURİYETİN KURULUŞ FELSEFESİNDE SAĞLIK Sağlık; ulus ve devlet olmanın vazgeçilmezi Sağlık; huzur, güven ve yurt savunmasının vazgeçilmezi Sağlık, ulusal bir konu, kişilere ve şirketlere bırakılamayacak bir devlet görevi Tüm yurdu ve yurttaşları kapsaması Çevreyi ve sağlığı etkileyen tüm koşulları gözeten önceleyen bir hizmet 10 AKDUR, Atatürk ve Sağlık Hizmetleri 03.04.2010

11 11 İLERİ GÖRÜŞLÜ GÜNÜMÜZE ÇAĞIMIZA UYGUN BİR SAĞLIK POLİTİKA VE ANLAYIŞI..bu suretle millet fertlerinin dinç ve çalışmaya kabiliyetli bir halde sıhhatli vücutlar olarak yetiştirilmesi... Türk’e ev bark olan her yer sağlığın, temizliğin, güzelliğin, modern kültürün örneği olacaktır. Ulusun bireylerini sağlıklı kılmak için gerekli koşulları gerçekleştimek devletin en birinci görevidir.

12 AKDUR, Atatürk ve Sağlık Hizmetleri 03.04.201012 TÜRKİYE’DE SAĞLIK POLİTİKASININ GÜNÜMÜZE KADDAR İZLEDİĞİ YOL 1938’e dek hizmetlerin yapılandırılması, bizzat Atatürk’ün kendi gözetiminde yürütülmüştür 1938-1950 arasında bu yapıllandırmaya arkadaşlarının gözetiminde devam edilmiştir. 1950’den sonra Cumhuriyet felsefesinin terki ile birlikte, sağlık alanı politik bir çekişme alanı ve ikircikli bir yapıya kavuşmuştur 1960 İhtilali ile Cumhuriyetçi felsefeye yeniden dönüş 1970’den sonra ilkelerin tamamen terki

13 AKDUR, Atatürk ve Sağlık Hizmetleri 03.04.201013 POZİTİVİZM VE BİLİMDEN UZAKLAŞMA 1980 24 Ocak 1980 Kararları 1982 Anayasası Sürekli reform arayışı Birinci basamağı ‘Aile Hekimliği’ adı altında özelleştirme Hastaneleri özerkleştirme / özelleştirme Sağlık hizmetlerinin finansmanını ikili sigorta bazına oturtma

14 AKDUR, Atatürk ve Sağlık Hizmetleri 03.04.201014 Hazırlanışı 1970’li yıllara dayanan dönüşüm Yeniden saldırıya geçen liberalizmin “Yeni Liberal Akım”ın hem bir gereği hem de ürünü Yazılımı ve pazarlanması IMF tarafından yapılıyor Türkiye’de dillendirilmesi 12 Eylül’den sonra ANAP hükümetlerince “Sağlıkta Reform” adı altında topluma sunuldu AKP tarafından “Sağlıkta Dönüşüm” adı altında güncellenip uygulamaya kondu

15 AKDUR, Atatürk ve Sağlık Hizmetleri 03.04.201015 Sağlık hizmetlerinin yönetimi yerel idarelere bırakılacak Birinci basamak ‘aile hekimliği’ adı altında muayenehanelere dönüştürüldü Birimler (hastaneler) işletmelere dönüştürülüyor Bakanlık planlayıcı bir kuruluş olacak Kamu sigortaları kapatıldı SGK kuruldu Teminat paketi küçültülecek Özel sigorta baskın hale gelecek Personel sözleşmeli olacak SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM

16 AKDUR, Atatürk ve Sağlık Hizmetleri 03.04.201016 SAĞLIK HİZMETLERİ KAMUSAL ALANIN DIŞINA ÇIKARILIYOR SAĞLIK HİZMETLERİ METALAŞACAK SAĞLIK HAKKI ZARAR GÖRECEK KORUYCU HİZMETLER GERİ PLANA İTİLECEK SAĞLIK HİZMETLERİ KURALSIZ DİZGİNSİZ YEREL GÜÇ ODAKLARINA BIRAKILACAK ULUSUN SALIĞI KÜRESEL SERMAYEYE TERK EDİLECEK

17 AKDUR, Atatürk ve Sağlık Hizmetleri 03.04.201017 SON HEDEF DEVLETTEN YURTTAŞA GİDEN HİZMET OLMAYACAK YURTTAŞIN DEVLETE GEREKSİNİMİ, BAĞI VE SEVGİSİ KALMAYACAK ULUSAL DEVLET ZAYIFLAYACAK


"AKDUR, Atatürk ve Sağlık Hizmetleri 03.04.20101 ATATÜRK BİLİM-POZİTİVİZM ve SAĞLIK HİZMETLERİ Prof.Dr.Recep AKDUR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları