Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çağdaş ve uygar bir Türkiye idealini taşıyan Mustafa Kemal hedeflerinden biride demokrasiyi yerleştirmekti… Bu sistemde oy verilecek herkesin bu hakkını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çağdaş ve uygar bir Türkiye idealini taşıyan Mustafa Kemal hedeflerinden biride demokrasiyi yerleştirmekti… Bu sistemde oy verilecek herkesin bu hakkını."— Sunum transkripti:

1

2 Çağdaş ve uygar bir Türkiye idealini taşıyan Mustafa Kemal hedeflerinden biride demokrasiyi yerleştirmekti… Bu sistemde oy verilecek herkesin bu hakkını kullanarak yönetimde yer alması esastır. Aynı siyasi görüşlere sahip insanlar,bir araya gelerek teşkilat kurma imkanı bulurlar.Bu teşkilata siyasi parti denir.

3 Siyasi partilerde yöneticilerin başka partilerin görüşlerine saygı göstermesi gerekmektedir..

4 23 Nisan 1920 de açılan TBMM’nin çalışmalara başlamasından sonra siyasi parti kurulması söz konusu olmamıştı.Bu ilk meclisin toplanma amacında ülkeyi işğalen İstanbul’u da tutsaklıktan kurtarmayı amaçlar.

5 “Hürriyet olmayan bir ülkede ölüm ve yok oluş vardır.Her gelişmenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.”diyen Mustafa Kemal Paşa’ya göre,bir ülkede demokratik ortamın kurulması için bazı ön şartların oluşması gerekmektedir.

6 Bunlar tam bağımsızlık ve millet egemenliğidir. Milli egemenliğe dayalı bağımsızlık modern kurumların işlediği bir toplumda sağlıklı bir demokrasi kurulabilir. Bunun içindir ki Mustafa Kemal de zaman zaman demokrasiyle elverişli ortamın oluşup oluşmadığını anlamaya çalışmış ve çok partili hayata geçiş denemeleri yapmıştır.

7 Çünkü demokratik sistemlerde,hükümet meclisteki muhalefet tarafından denetlenir.

8 MUSTAFA KEMAL PAŞA da çok partili sisteme bu yüzden geçmek istemiştir.Ancak yapılan çok partili rejim denemelerinin istenilen sonucu vermemesi ortamın henüz uygun olmadığını göstermektedir.

9 Mustafa Kemal’in düşüncelerine karşı kurulan her parti,eski döneme dönmek istemiştir. Bu durumun milli egemenliğin tehlikeye girmesi yönünden parti kurma çalışmalarına uygun ortam oluşana kadar ara verilmiştir.

10 Mustafa Kemal’e göre siyasi partiler ülkeyi daha iyi yönetmede birbirleriyle yarış içinde olmalıdırlar. Yoksa ülke yönetiminin başına geçmek için yarış içine girmemelidirler.Eğer ülke yönetiminin başında olmak gayretleriyle hareket edilirse yolsuzluklar ve adam kayırmalar artacaktır.Düşünce her zaman daha iyi yönetmek olmalıdır.

11 Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra Saltanatın kaldırılması ile birlikte Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüş ayrılıkları giderek artmıştı. Türkiye’yi çağdaş bir yapıya kavuşturmanın bu meclisle mümkün olmayacağını anlayan Mustafa Kemal daha Mudanya Ateşkes ANTLAŞMASI sırasında meclis’in yenilenmesi gerektiğini anlamış ;ancak barış görüşmelerini beklemeyi uygun görmüştü.

12 1921 yılını baharında,Meclis içinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nu oluşturdu. 10 mayıs 1921’de Mustafa Kemal’in başkanlığında toplanan bu gruba Birinci Grup denildi.

13 Birinci grubun oluşturulmasının ardından bazı milletvekilleri bir süre dağınık grupsuz olarak görevlerini sürdürmüşlerdi.Bu milletvekilleri,1921 yılının sonlarına doğru bir araya gelerek ikinci grubu oluşturdular.

14 Yapacağı karaları bir parti doğrultusunda gerçekleştirmek isteyen Mustafa Kemal 6 aralık 1922’de basına bir açıklama yaparak Halk fırkası adında bir parti kurulacağını söyledi.

15 8 nisan 1922’de kurulacak partinin çalışma esasları belirlendi.Bu ilkelere göre şu esaslar kabul edildi; Egemenlik milletindir. TBMM’NİN üstüne hiçbir kuvvet yoktur. Bütün kanunların yapılmasında ve uygulanmasında milli egemenlik esasları içinde çalışılacaktır. Saltanatın kaldırılması hakkındaki karar değişmez ilkedir.

16 9 Eylül 1923’te Halk Fırkası kuruldu.Türk ordularının İzmir’e giriş günü olan 9 Eylül,partinin kuruluş tarihi olarak kararlaştırıldı. 10 kasım 1924’te partinin başına Cumhuriyet kelimesi eklenerek, CUMHURİYET HALK FIRKASI adını aldı.MUSTAFA KEMAL bu partiyi bir herhangi bir zümrenin yahut düşüncenin değil bütün halkın partisi olması düşüncesiyle kurmuştur. Cumhuriyetçilik,milliyetçilik,halkçılık,devletçilik,laiklik,in kılapçılık ilkeleri,1931 yılında parti kurultayında,ana ilkeler olarak kabul edildi.

17 Kurtuluş Savaşı’nı gerçekleştiren kadar arasında görüş birliği olmamasına rağmen ülkenin bağımsızlılığı için birlikte mücadele edilmişti. Misal-i milli ile sınırları çizilen ülke topraklarını düşman işgalinden kurtarmak için birlikte hareket eden bu kadro savaş sona erdikten sonra devlet ve toplumun alacağı şekil konusunda görüş ayrılığına düşmüşlerdi. Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyet’in ilanından sonra bu düşünce ayrılığı da daha belirgenleşti.

18 17 KASIM 1924 ‘te Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası adıyla bir parti kuruldu.

19 Partinin genel başkanlığına Kazımkarabekir Paşa; Kazımkarabekir Paşa

20 genel sekreterliğine ise Ali Fuat Paşa seçildi. Ali Fuat Paşa

21 Terakkiperver cumhuriyet fırkası,liberal ve demokratik bir parti olarak; Dini düşünce ve inançlara saygılı olduklarını, Cumhurbaşkanı olan kişinin milletvekilliğini kaldıracağını, Serbest ekonomi politikası izleyeceklerini, Yerinden yönetimin uygulanacağını, Hükümete ait çiftliklerde arazilerin topraksız köylülere verileceğini parti programına almışlardı.

22


"Çağdaş ve uygar bir Türkiye idealini taşıyan Mustafa Kemal hedeflerinden biride demokrasiyi yerleştirmekti… Bu sistemde oy verilecek herkesin bu hakkını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları