Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

… Bölümü Öğretim Elemanının İsmi Sunum tarihi../../2016 Gidilen Kurumun Fotografı Olacaktır … Bölümü/Birimi Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "… Bölümü Öğretim Elemanının İsmi Sunum tarihi../../2016 Gidilen Kurumun Fotografı Olacaktır … Bölümü/Birimi Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği."— Sunum transkripti:

1 … Bölümü Öğretim Elemanının İsmi Sunum tarihi../../2016 Gidilen Kurumun Fotografı Olacaktır … Bölümü/Birimi Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyet Rapor Sunumu

2 İsim Soyisim Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyet Raporu 07.06.2016 2 Giriş ve ziyaretin motivasyonu Ziyaretin amaçları Ziyaret boyunca yapılan çalışmalar (eğitim, toplantılar vb.) Ziyaret boyunca elde edilen başarılar (ve karşılaşılan problemler) SWOT Analizi Elde edilen ilk sonuçlar ve tartışma Çıktılar ve gelecekte planlanan çalışmalar Özet Ekler (Faaliyet ile ilgili görseller, (varsa) faaliyet detayları) İçerik Gidilen kurumun logosu olacaktır

3 07.06.2016 3 Gidilen kurumun adı ve (varsa) ID kodu: Tarih aralığı : Kurumun seçilme nedeni: Toplam bütçe bilgileri (tablo halinde sunulacaktır) Giriş ve Motivasyon Uçak BiletiKonaklam a GündelikDiğer Harcamalar Erasmus+ Kapsamında Alınan Ödenek Personelin Kendi Bütçesinden Yaptığı Harcama TOPLAM İsim Soyisim Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyet Raporu

4 İsim Soyisim 07.06.2016 4 Ziyaretin Amaçları Ziyaretin amaçları maddeler halinde sıralanacaktır. Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyet Raporu

5 İsim Soyisim 07.06.2016 5 Ziyaret Boyunca Yapılan Çalışmalar Bu slide sadece faaliyetlerin isim ve türünü belirten özet bir slide olup detaylar diğer sayfalarda sunulacaktır. Eğitim Faaliyetleri Faaliyet 1 Faaliyet 2 … Toplantılar Faaliyet 1 Faaliyet 2 … Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyet Raporu

6 Faaliyet 1 Faaliyetin ismi tarihi detayları (hangi çalışmaları yapıldığı, çalışmanın yapıldığı birim, birimdeki çalışanlar vb.) Temasta bulunulan birim yetkilisi Faaliyet 2 Faaliyetin ismi tarihi detayları (hangi çalışmaları yapıldığı, çalışmanın yapıldığı birim, birimdeki çalışanlar vb.) Temasta bulunulan birim yetkilisi İsim Soyisim 07.06.2016 6 Ziyaret Boyunca Yapılan Çalışmalar : Eğitim Faaliyetleri Eğitim Faaliyetleri ile ilgili detaylar tek bir sayfada açıklanacaktır. Bir sayfadan fazla bilgi vermek gerekirse “Ekler” bölümüne konulacaktır. Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyet Raporu

7 Faaliyet 1 Faaliyetin ismi (toplantı, seminer vb.) tarihi detayları (hangi konuların görüşüldüğü, seminerin konusu vb.) Faaliyet 2 Faaliyetin ismi (toplantı, seminer vb.) tarihi detayları (hangi konuların görüşüldüğü, seminerin konusu vb.) İsim Soyisim 07.06.2016 7 Ziyaret Boyunca Yapılan Çalışmalar : Toplantılar Toplantı Faaliyetleri ile ilgili detaylar tek bir sayfada açıklanacaktır. Bir sayfadan fazla bilgi vermek gerekirse “Ekler” bölümüne konulacaktır. Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyet Raporu

8 Başarılar Etkinliklerdeki başarılar Yeni fikirler Araştırma olanakları İşbirliği çalışmaları Problemler Varsa karşılaşılan problemler detaylandırılmalıdır. Başvuru, ödenek alımı, seyehat, dönüş evrakları vb. ile ilgili problemler varsa sıralandırılmalıdır. İsim Soyisim 07.06.2016 8 Ziyaret Boyunca Elde Edilen Başarılar ve Karşılaşılan Problemler Elde edilen başarılar ve problemler maddeler halinde sıralandırılmalıdır. Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyet Raporu

9 İsim Soyisim 07.06.2016 9 SWOT Analizi Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyet Raporu KTO Karatay ÜniversitesiGidilen Kurum Kurum İçi Güçlü Yönler Kurum İçi Zayıf Yönler Dış Çevreden Gelen Fırsatlar Dış Çevreden Gelen Tehditler maddeler halinde sıralandırılmalıdır.

10 07.06.2016 İsim Soyisim 10 Elde Edilen ilk Sonuçlar ve Tartışma Sonuçlar Eğitim faaliyetinin sonuçları İşbirliği faaliyetlerinin sonuçları Toplantı faaliyetlerinin sonuçları Tartışma Bu sonuçların yorumlanması kısaca verilmelidir. Faaliyetler sonucu elde edilen başarılar ve karşılaşılan problemler maddeler halinde sıralandırılmalıdır. Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyet Raporu

11 İsim Soyisim 07.06.2016 11 Çıktılar ve Gelecekte Planlanan Çalışmalar Çıktılar Ziyaret sonucu elde edilen çıktılar maddeler halinde verilmelidir. Planlanan Çalışmalar İleride planlanan yeni çalışmalar maddeler halinde verilmelidir. Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyet Raporu

12 İsim Soyisim 07.06.2016 12 Beğenilen Yönler (türe göre maddeler halinde sıralanmalıdır) İdari: Birimin İşleyişi: Çalışan profili: Altyapı ve Çalışma Olanakları: Üniversitemiz için Öneriler Üniversitemizin gelişimi için önerileriniz maddeler halinde sunulmalıdır. Üniversitemiz için Öneriler Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyet Raporu

13 İsim Soyisim 07.06.2016 13 Özet Önceki sayfalarda anlatılan bilgilerin özeti tek sayfada ve maddeler halinde verilmelidir. Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyet Raporu

14 İsim Soyisim 07.06.2016 14 Teşekkür Teşekkür edilmek istenen kişi/kurum isimleri sıralanmalıdır. Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyet Raporu

15 İsim Soyisim 07.06.2016 15 Ekler Faaliyet ile ilgili görseller (en fazla 5 sayfa) Faaliyetlerin detayları (en fazla 5 sayfa) Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyet Raporu


"… Bölümü Öğretim Elemanının İsmi Sunum tarihi../../2016 Gidilen Kurumun Fotografı Olacaktır … Bölümü/Birimi Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları