Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CIE Bölüm 2. Işık ve Işınımın Ölçümü (Measurement of Light and Radiation) A.Kamuran TÜRKOĞLU ATMK 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 19.01.2012 Yıldız.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CIE Bölüm 2. Işık ve Işınımın Ölçümü (Measurement of Light and Radiation) A.Kamuran TÜRKOĞLU ATMK 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 19.01.2012 Yıldız."— Sunum transkripti:

1 CIE Bölüm 2. Işık ve Işınımın Ölçümü (Measurement of Light and Radiation) A.Kamuran TÜRKOĞLU ATMK 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 19.01.2012 Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Prof.Alpay Aşkun Salonu Beşiktaş İSTANBUL

2 19/01/2012 tarihli ATMK – CIE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2 / 11 Görev Tanımı: Morötesi, görülür, kızılötesi ve küresel ışınımlar, malzeme ve armatürlerin optik özellikleri, fiziksel dedektörlerin performansı ve optik özelliklerinin değerlendirilmesi için gerekli standartlar üzerine çalışmalar yürütür. Yönetici (Director): Dr Peter Blattner (İsviçre) Yönetici Yardımcısı: Dr Georg Sauter (Almanya) Yönetici Yardımcısı: Dr Joanne Zwinkels (Kanada) Yönetici Yardımcısı: Guy Vandermeersch (Hollanda) Sekreter: Dr Armin Sperling (Almanya) Editör: Dr Jim Gardner (Avustralya) Bölüm 2. Işık ve Işınımın Ölçümü

3 19/01/2012 tarihli ATMK – CIE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 3 / 11 TEKNİK KOMİTELER (Işık ve Işınımın Ölçümü ile ilgili) 2-17. Recommendation for Integrated Irradiance and Spectral Distribution of Simulated Solar Radiation (Güneş Işınımı Toplam Işınım Düzeyi ve Tayfsal Dağılımı için Öneriler) 2-28. Methods of Characterizing Spectrophotometers (Spektrofotometrelerin Karakterizasyon Yöntemleri) 2-29. Measurement of Detector Linearity (Dedektörler Doğrusallığının Ölçümü) 2-32. Measuring Retroreflectance of Wet Horizontal Road Markings (Islak Yatay Yol İşaretlerinin Geriyansımasının Ölçülmesi) 2-37. Photometry using Detectors as Transfer Standards (Transfer Standardı Dedektörleri Fotometrisi)

4 19/01/2012 tarihli ATMK – CIE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 4 / 11 TEKNİK KOMİTELER ( Işık ve Işınımın Ölçümü ile ilgili) 2-40. Characterizing the Performance of Illuminance and Luminance Meters (Aydınlık Düzeyi ve Parıltı Ölçerlerin Performansının Karakterizasyonu) 2-46. CIE/ISO Standards on LED Intensity Measurements (LED Işık Şiddeti Ölçümlerinde CIE/ISO Standartları) 2-47. Characterization and Calibration Methods of UV Radiometers (UV Radyometrelerin Kalibrasyon Yöntemlerinin Karakterizasyonu) 2-49. Photometry of Flashing Light (Flaş Işığının Fotometrisi) 2-50. Measurement of the Optical Properties of LED Assemblies (LEDli yapıların Optik Özelliklerinin Ölçümü) 2-51. The Calibration of Multi-Channel Spectrometers (Çok Kanallı Spektrometrelerin Kalibrasyonu) 2-53. Multi-Geometry Colour Measurements of Effect Materials (Tesirli malzemelerin çoklu-geometri renk ölçümleri)

5 19/01/2012 tarihli ATMK – CIE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 5 / 11 TEKNİK KOMİTELER ( Işık ve Işınımın Ölçümü ile ilgili) 2-56. CIE/ISO Standard on Retroreflection Measurements (Geriyansıma Ölçümlerine ait CIE/ISO Standartları) 2-57. Revision of CIE S 014-2 (CIE S 014-2’nin Revizyonu) 2-58. Measurement of LED Radiance and Luminance (LED Işıma ve Parıltı Ölçümleri) 2-59. Characterisation of Imaging Luminance Measurement Devices (Görüntüleyen Parıltı Ölçüm Cihazlarının Karakterizasyonu) 2-60. Effect of Instrumental Bandpass Function and Measurement Interval on Spectral Quantities (Tayfsal Niceliklerde Cihaz Bant Fonksiyonu ve Ölçüm Aralığı Etkisi) 2-62. Imaging-Photometer-Based Near-Field Goniophotometry (Görüntüleme Fotometre tabalı Yakın Alan Gonyofotometrisi)

6 19/01/2012 tarihli ATMK – CIE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 / 11 TEKNİK KOMİTELER ( Işık ve Işınımın Ölçümü ile ilgili) 2-63. Optical Measurement of High-Power LEDs (Yüksek Güçlü LEDlerin Optik Ölçümü) 2-64. High Speed Testing Methods for LEDs (LEDlerin Yüksek Hızlı Deney Yöntemleri) 2-65. Photometric Measurements in the Mesopic Range (Mezopik Bölgede Fotometrik Ölçümler) 2-66. Terminology of LEDs and LED Assemblies (LEDler ve LED Aygıtları Terminolojisi) 2-67. Photometry of Lighting and Light-signalling Devices for Road Vehicles (Yol Araçları Aydınlatma ve Sinyalizasyon Cihazları Fotometrisi) 2-68. Optical measurement methods for OLEDs used for lighting (Aydınlatma için kullanılan OLEDlerin Optik Ölçüm Yöntemleri) 2-69. CIE Classification Systems of Illuminance and Luminance Meters (Parıltı ve AydınlıkDüzeyi Ölçerler için CIE Sınıflandırma Sistemleri)

7 19/01/2012 tarihli ATMK – CIE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 7 / 11 GÖREV YAPILAN TEKNİK KOMİTELER R2-45. Measurement of the Illumination Uniformity for Critical Applications (Krtik Uygulamalar için Aydınlatma Homojenliği Ölçümü) - Üye 2-66. Terminology of LEDs and LED Assemblies (LEDler ve LED Aygıtları Terminolojisi) - Üye 2-37. Photometry using Detectors as Transfer Standards (Transfer Standardı Dedektörleri Fotometrisi) - Üye

8 19/01/2012 tarihli ATMK – CIE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 / 11 YAYINLAR (Teknik Raporlar) – 2000 yılı sonrası CIE 202:2011 “Spectral responsivity Measurements of Detectors, Radiometers and Photometers” (Dedektör, Radyometre ve Fotometrelerin Tayfsal Duyarlılık Ölçümleri) CIE 197:2011 “Proc.27th CIE, Sun City, South Africa, 9-16.07.2011” (27. CIE Toplantısı Bildirileri, Güney Afrika, 9-16 Temmuz 2011) CIE S017/E:2011 “ILV: International Lighting Vocabulary” (Uluslararası Aydınlatma Sözlüğü) CIE 198:2011 “Determination of Measurement Uncertainties in Photometry” (Fotometrideki Ölçüm Belirsizliklerinin Saptanması) CIE x036:2010 “Proc. of CIE Expert Symposium on Spectral and Imaging Methods for Photometry and Radiometry” (Fotometri ve Radyometrideki Tayfsal ve Görüntüleme Yöntemleri Uzmanlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı) CIE x033:2008 “Proc. of the CIE Expert Symposium on Advances in Photometry and Colorimetry” (Fotometri ve Kolorimetrideki Gelişmeler Uzmanlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı)

9 19/01/2012 tarihli ATMK – CIE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 9 / 11 YAYINLAR (Teknik Raporlar) – 2000 yılı sonrası CIE 182:2007 “Calibration Methods and Photoluminescent Standards for Total Radiance Factor Measurements” (Toplam Işıma Faktörü Ölçümleri için Kalibrasyon Yöntemleri ve Fotolüminesan Standartları) CIE 179:2007 “Methods for characterising tristimulus colorimeters for measuring the colour of light” (Işık rengi ölçümleri için üçtürsel kolorimetrelerin karakterizasyon yöntemleri) CIE 127:2007 “Measurement of LEDs” (LEDlerin Ölçümleri) CIE x029:2006 “Proceedings of the 2nd CIE Expert Symposium on Measurement Uncertainty” (2. Ölçüm Belirsizliği Uzmanlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı) CIE 176:2006 “Geometric Tolerances for Colour Measurements” (Renk Ölçümleri için Geometrik Toleranslar)

10 19/01/2012 tarihli ATMK – CIE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 10 / 11 YAYINLAR (Teknik Raporlar) – 2000 yılı sonrası CIE x028:2005 “Proceedings of the CIE Symposium 2005 on Vision and Lighting in Mesopic Conditions” (2005 CIE Mezopik Şartlarda Görme ve Aydınlatma Sempozyumu Bildiriler Kitabı) CIE S010:2005“ISO 23539 The CIE System of Physical Photometry” (Fiziksel Fotometri CIE Sistemi) CIE x025:2003 “Proc. of the CIE Symposium 2002 on Temporal and Spatial Aspects of Light and Colour Perception and Measurement” (2002 CIE Işık ve Renk Algılama ve Ölçümünün Geçici ve Uzaysal Yanları) CIE 153:2003 “Report on an Intercomparison of the Measurements of the Luminous Flux of High-Pressure Sodium Lamps” (Yüksek Basınçlı Sodyum Lamblarının Işık Akısı Ölçümü Karşılaştırması Raporu) CIE 149:2002 “The Use of Tungsten Filament Lamps as Secondary Standard Sources” (Tungsten Filamanlı Lambların İkincil Standart olarak Kullanımı)

11 19/01/2012 tarihli ATMK – CIE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 11 / 11 YAYINLAR (Teknik Raporlar) – 2000 yılı sonrası CIE x022:2001 “Proceedings of the 2nd CIE Expert Symposium on LED Measurement ” (LED Ölçümü 2. Uzmanlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı) CIE 054.2-2001 “Retroreflection: Definition and Measurement ” (GeriYansıma: Tanım ve Ölçümü)

12 ilginize teşekkür ederim Aydınlatma Türk Milli Komitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Ayazağa Kampüsü 34469, Maslak - İstanbul tel: 0 212 285 60 50 faks: 0 212 285 60 51 E-posta: atmk@itu.edu.tr. K Türkoğlu


"CIE Bölüm 2. Işık ve Işınımın Ölçümü (Measurement of Light and Radiation) A.Kamuran TÜRKOĞLU ATMK 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 19.01.2012 Yıldız." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları