Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERSİN ÇİÇEK *, PERVİN ARIKAN * *Gazi Universitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 06500, Teknikokullar, ANKARA KIZILÖTESİ SERBEST ELEKTRON LAZERİ İÇİN FOTON.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERSİN ÇİÇEK *, PERVİN ARIKAN * *Gazi Universitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 06500, Teknikokullar, ANKARA KIZILÖTESİ SERBEST ELEKTRON LAZERİ İÇİN FOTON."— Sunum transkripti:

1 ERSİN ÇİÇEK *, PERVİN ARIKAN * *Gazi Universitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 06500, Teknikokullar, ANKARA KIZILÖTESİ SERBEST ELEKTRON LAZERİ İÇİN FOTON DİYAGNOSTİĞİ’NİN TEKNİK TASARIMI , Türk Fizik Derneği 5. Uluslararası Katılımlı Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi (UPHUK-5)

2  İçerik  Serbest Elektron Lazeri ve Elde Edilmesi  THM Kızılötesi SEL  THM-TARLA SEL Foton Diyagnostiği  Foton Diyagnostiği için Kullanılan Optik Bileşenler  Diyagnostik Masası Dalgaboyu ve Güç Ölçümleri  Otokorelatör Kurulumu, SEL için Atma Uzunluğunun Hesaplanması  Ti: Sa Lazeri için Atma Uzunluğunun Hesaplanması  SEL için Otokorelatör Kurulumu  Optik Işın Karakterizasyonu  Sonuçlar Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5 2

3  Serbest Elektron Lazeri (SEL) Lineer hızlandırıcıdan elde edilen rölativistik elektron demetinin, ‘undulatör’ adı verilen salındırıcı magnetlerden geçirilmesi sonucu elde edilen ışınıma Serbest Elektron Lazeri (SEL) denir. SEL Çeşitleri;  Yükselteç SEL • Işınımın dışarıdan verilen başka bir ışınım ile güçlendirilmesi  SASE ( Self Amplified Spantenous Emission- Kendiliğinden genlik arttırımlı SEL) SEL • Elektron demetinin salındırıcı magnetten geçerken, kinetik enerjisinin bir kısmını ışıma yoluyla kaybetmesi, Tek geçiş  Osilatör SEL 3 Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

4  Osilatör Serbest Elektron Lazerinin Elde Edilmesi 4 Doğrusal hızlandırıcılar;  Sürüklenme (drift) tüpler  RF (radyo frekans) • Rölativistik elektron demeti, manyetik kuvvet tarafından x-s düzleminde periyodik bir salınıma zorlanır. • Elektronlar sinüssel değişen manyetik alanda ivmeli hareket edeceğinden (yön değiştirme) foton yayacaklardır. (senkronize radyasyon)  Süperiletken (Sİ) ve Normaliletken (Nİ) PARAMETRELER SÜPER İLETKEN NORMAL İLETKEN Çalışma Frekansı MHz Paket Tekrarlama Oranı MHz Atma Uzunluğu µs Sürekli 10 Atma Aralığı s Sürekli 0.1 Ortalama Akım mA Paket Boyu ps Demet Gücü kW Toplam Elektrik İhtiyacı kW Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

5  Optik Kavite • Salındırıcıya giren elektron demeti ivme ve genlik kazanır ve kendiliğinden ışıma yayar, • Işıma iki küresel ayna arasında pek çok kez yansıtılır, • Lazer dalgası ile elektron demeti arasında enerji alışverişi gerçekleşir, • Koherent bir ışınım elde edilir. Rezonatör uzunluk kontrol ve stabilizasyon sistemi şematik görüntüsü 5 Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5 HZDR, Radiation Source ELBE, "IR Radiation (FEL) "

6  THM Kızılötesi Serbest Elektron Lazeri Deney İstasyonları; • Foton Diyagnostik, • Ultrahızlı Fotonik uygulamalar, • Genel IR Spektroskopi, • Nükleer çalışmalar için Bremsstrahlung istasyonu (5-40 MeV – γ ya da sabit hedef) • Elektronları 250 keV’lik enerjiye ulaştıracak bir DC termiyonik elektron tabancası • μm dalgaboyu aralığında SEL üretimi •40 Mev enerjili elektron demeti elde etmek için, iki 20 MeV süperiletken RF hızlandırıcı modül • Farklı salındırıcı (U25 ve U90) Enjektör 250 keV LINAK MeV LINAK MeV Lazer µm SEL Üretimi Demet Sıkıştırıcı 6 Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5 Prof. Dr. Pervin Arıkan, The Status of TARLA IR-FEL Experimental Stations

7 ParametreBirimDeğer Elektron demet enerjisiMeV15-38,5 Maksimum ortalama elektron demet akımı mA1,6 Maksimum paketçik yüküpC80 Mikro-atma tekrarlama oranıMHz13-26 Enine emittansmm.mrad<13 Boyuna emittanskeV. ps<50 Makro-atma süresiµs40-CW Makro-atma tekrarlama oranı Hz10-CW ParametreBirimU25U90 Dalgaboyuµm FrekansTHz ,2 Mikro-atma tekrarlama oranı MHz13 Maksimum pik gücü MW~5~2,5 Ortalama güçW0,1-400,1-30 Maksimum atma enerjisi µJ~10~8 Atma uzunluğups1-10 Spektral Parlaklıkfoton / s mm 2 mrad 2 %0.1bg A ~10 30 ~10 29  TARLA tesisi elektron demet ve SEL parametreleri İki farklı mod’da çalışan süperiletken lineer hızlandırıcılar kullanılarak atmalar elde edilecektir. • CW mod (Continuous Wave-Sürekli dalga) • Makro-atma mod 7 Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

8  THM TARLA-SEL Foton Diyagnostiği Foton Diyagnostiği, optik kaviteden elde SEL ışınının;  Hizalanması,  Dalgaboyu ayarlanması,  Odaklanması,  Masa üzerindeki optik araçların düzeni,  Kullanıcı laboratuarları için karakteristiklerinin, ( Atmanın yoğunluğu ve gücü, SEL’in dalgaboyu ve spektral dağılımı, SEL’in çok kısa atma uzunluğu ) belirlenmesi işlemlerini kapsar. • Optik kaviteden elde edilen kızılötesi lazer; • Brewster açısında monte edilmiş 320 µm kalınlığına sahip bir CVD elmas vakum penceresi, • 3’ü toroidal biri düz olmak üzere 4 ayna yardımıyla ve mercekler, • Işın borularının oluşturduğu demet hattı, 8 Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

9  Foton Diyagnostiği için Kullanılan Optik Bileşenler •Diyagnostik masası •Aynalar (scrapper, çevirmeli, odaklayıcı parabolik aynalar vb.), •Işın ayırıcı, •Czerny-turner tipi spektrometre, •SEL’in dalgaboyu ve güç ölçümü için dedektörler (MCT, Ge:Ga, Pyroelektrik, Yüksek güç ve düşük güç dedektörleri), •Nd: Vanadat lazer sistemi ve plazma anahtar sistemi (Nd:Vanadat lazer, yükselteç, Si/Ge anahtar tabaka), •Zayıflatıcı, •Optik pencereler, •Polarizasyon dönüştürücü, •Optomekanik bileşenler (Optiksel ışın kesici, optik raylar, açıklıklar, lab platforms, ayna ayakları ve ayna tutucuları vb.), •Optik otokorelatör 9 Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

10  Diyagnostik Masası 10 Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5 HZDR, Radiation Source ELBE, "IR Radiation (FEL) "

11  Otokorelatörün şematik düzeni SHG kristal;  Yüksek şiddete sahip monokromatik ışık  Gelen ışığın frekansının iki katı frekansa sahip ışık sinyali SHG kristal;  Yüksek şiddete sahip monokromatik ışık  Gelen ışığın frekansının iki katı frekansa sahip ışık sinyali SHG Kristali Kullanılarak bir Yoğunluk Otokorelatörü için Deneysel Şema Elektronun sanal seviyede kalma süresi; Malzeme Dalgaboyu Geçirgenlik Aralığı Özellikler 0,74-12 µm kaliteli, farklı kristal kesimleri mümkündür CdSe 0,75-20 µm kaliteli, farklı kristal kesimleri mümkündür Te 3,8-32 µm yüksek lineer olmayan katsayı, elde etmek zordur 2,4-18 µm yüksek lineer olmayan katsayı, elde etmek zordur GaSe 0,65-18 µm Görünür bölgede geçirgendir, sadece doğal kristal kesimi mümkündür CdTe 1-35 µmkaliteli, çift kırınımlı değildir • İkincil harmonik üretimi 11 Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

12 Filtre Malzemeλ/2’de iletimi Kullanışlı Aralığı λ’da iletimi ZnSe (5mm, yansıtma önleyici tabaka kaplamalı) >95%21-35 µm<10 -6 >95%12-22 µm<10 -4 >85%6-11 µm<10 -4 Turkuaz Filtre (yansıtma önleyici tabaka kaplamalı) >90%8-14 µm<10 -4 • Kristal içerisinde faz eşleştirme, kristalin optik ekseni değiştirilerek elde edilir. • Atma uzunluğunun çıkarımı • MCT dedektör kullanılarak otokorelasyon sinyal eğrisi elde edilir, • Fit edilir. Gausyen Atma FormuSekant-Hiperbolik Atma Formu I(t) sech 2 (t) G 2 (τ) 0,70710,6482 0,44130,3148 ∆τ, atma uzunluğu, ∆ν, frekans değeri, Gausyen atmalar için; • İkincil harmonik sinyalinin veriminin yüksek olması için; 12 Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

13  DENEY VE SONUÇLAR 13  Foton Diyagnostiği için yapılan bütün deneyler HZDR (Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf) – ELBE Radiation Source tesisinde Dr. Wolfgang Seidel ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

14  Farklı salındırıcı aralıkları (g) için dalgaboyu ve güç ölçümü Yoğunluk [a.u] Dalgaboyu [μm] Veri No Kutup Aralığı – g (mm) Optik Kavite Uzatılma Miktarı (mm) Dalgaboyu (µm) Güç(W) 113,84,22715,951,9 214,04,22715,752,1 315,04,22714,862,7 416,04,22714,152,4 517,04,22713,582,5 618,04,22713,181,7 • Dalgaboyu ölçümleri CW mod, Güç ölçümleri makro-atma mod • SEL’in dalgaboyu; Sabit optik kavite uzatılma miktarı ve artan salındırıcı kutup aralığı için değişen SEL dalgaboyu ve güç değerleri 14 Düzlemsel salındırıcının magnet alanı, ; Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

15 • Salındırıcı aralığı değiştirilerek SEL’in dalgaboyu ayarlanır. • U27 salındırıcısı, 15,5 µm SEL • Sabit optik kavite uzatılma miktarı 4,227 mm Veri No Dalgaboyu (µm) Güç (W) FWHM -∆λ (µm) Sigma-σ (µm)∆τ (ps) 115,951,90,160430,068132,33 215,752,10,151450,075332,05 314,862,70,149300,063402,17 414,152,40,153460,065171,91 513,582,50,141950,060281,90 613,181,70,135240,057431,88 • Atma uzunlukları teorik olarak hesaplanır Sabit optik kavite uzatılma miktarı ve farklı salındırıcı kutup aralıkları için SEL’in değişen özellikleri 15 Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

16  Otokorelatör Kurulumu, Ti: Sa lazeri SEL için Atma Uzunluğunun Hesaplanması • Değişken τ zaman farkı, • SH üreten bir kristal, • Zamansal ve uzaysal olarak üst üste getirilme. • He-Ne lazer (633 nm,5 mW), • 3 altın ve 2 gümüş ayna (çap 50,8 mm, kalınlık 10 mm), 5 aralık • Parabolik ayna (odak uzaklığı 50 mm Çap(Ø2")= 50 mm), • Lazerin masadan yüksekliği 15 cm, • λ-Yarım dalga plaka, • Işın ayırıcıdan yansıyan ve geçen ışınların güçleri 0,65 mW Işın ayırıcıdan geçen lazerin aldığı yol; Işın ayırıcıdan yansıyan lazerin aldığı yol; 16 Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

17  Ti: Sa Lazeri için Atma Uzunluğunun Hesaplanması • nm dalgaboyu • Birkaç ps ve 10 fs arasında ultrahızlı • Sinyal tekrarlama oranı MHz arası • 0,5’den 1,5 W’a kadar ortalama güç çıkışı • Ti: Sa Lazer (λ=800nm) • Osiloskop, λ/2 yarım dalga plaka • Elektrikli motor kızak sistemi • Çapı (Φ)=50,8 mm olan 5 adet Ayna • ZnSe ışın ayırıcı (Kalınlık=3mm, Çap(Φ)=2*25,4mm) • BBO lineer olmayan kristal, • 1 adet Lens (Odak uzaklığı=50 mm, Çap(Φ)=25,4mm, nm • Geçirgenlik aralığı 335 – 610 nm olan monte edilmemiş renkli cam filtre (Çap(Φ)=1 inç= 25,4 mm Kalınlık=2 mm) • nm dalgaboyu aralığında verimli olan, Ultrahızlı Fotodedektör ((Yükselme süresi<175 ps 17 Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

18 • Ti: Sa Lazer (λ=800nm) • İkincil Harmonik sinyal 400 nm, Renkli cam filtre için geçirgenlik yüzdesi Tetikleyici olarak kullanılan Si tabanlı DET10A dedektörünün spektral cevabı • Sinyalin genliği yükselteç kullanılarak arttırılır (yaklaşık 5 kat) 18 Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

19 Otokorelasyon Sinyali [a.u] Gecikme [ps] • Elektrikli motor kızağı üzerinde adım sayısı 270 • Her bir adım arasında ki zaman farkı 20 fs • Tarama süresi yaklaşık 5,4 ps • Tarama uzunluğu yaklaşık olarak 1,5058 mm’dir Otokorelasyon eğrisinin FWHM değeri; Dalgaboyu (nm)FWHM (ps)Atma uzunluğu (ps) 7862,811591, ,95552, ,30511,62 19 Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

20  Ti: Sa Lazeri İkincil Harmonik için Güç Ölçümü • Dalgaboyu sabit (λ=801 nm) • Nötr yoğunluk filtresi ( nm), • Güç belli kademelerde azaltılır (1,74W – 1,21 W – 0,71 W) • Dalgaboyu sabit (λ=801 nm) • İkincil harmonik sinyal 400 nm • Güç 1,74 W 20 Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

21 • Dalgaboyu sabit (λ=801 nm) • İkincil harmonik sinyal 400 nm • Güç 1,21 W • Dalgaboyu sabit (λ=801 nm) • İkincil harmonik sinyal 400 nm • Güç 0,71 W 21 Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

22 Dalgaboyu (nm) Güç (W) FWHM (ps) Atma Uzunluğu (ps) 8011,743,295302, ,213,135972, ,712,873012,03 • Dalgaboyu sabit, tekrar kristal optimizasyonuna gerek yok Gecikme [ps] Otokorelasyon sinyali [a.u] Gürültü yoğunluk değeri sabit, ortalama 0,00118 V 22 Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

23  SEL için Otokorelatör Kurulumu • U100, SEL (26,2 μm) • Polarizasyon dönüştürücü, • Elektrikli motor kızak sistemi, Osiloskop, • Pyroelektrik kamera, • Lineer olmayan CdTe kristali (Kalınlık: 600 µm, Boyutlar: 10*10*0,6 mm 3 • 2 adet ZnSe lens (Odak uzaklığı:50 mm, Çap(Ø1"):25,4 mm, • 1-26 μm, MCT dedektörü, • Turkuaz filtre • Mylar ışın ayırıcı (Kalınlık:1,2 µm, Çap(Φ):2*25,4 mm), 23  SEL 26,2 μm – İkincil Harmonik ışın 13,1 μm  SEL’in toplam gücü 60 mW,  Işın ayırıcıdan yansıyan ışının gücü 26 mW,  Işın ayırıcıdan geçen ışının gücü 32 mW Malzeme Dalgaboyu Geçirgenlik Aralığı Özellikler 0,74-12 µm kaliteli, farklı kristal kesimleri mümkündür CdSe 0,75-20 µm kaliteli, farklı kristal kesimleri mümkündür Te 3,8-32 µm yüksek lineer olmayan katsayı, elde etmek zordur 2,4-18 µm yüksek lineer olmayan katsayı, elde etmek zordur GaSe 0,65-18 µm Görünür bölgede geçirgendir, sadece doğal kristal kesimi mümkündür CdTe 1-35 µmkaliteli, çift kırınımlı değildir Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

24 • SEL 26,2 μm – İkincil Harmonik ışın 13,1 μm • SEL’in toplam gücü 60 mW, • Işın ayırıcıdan yansıyan ışının gücü 26 mW, • Işın ayırıcıdan geçen ışının gücü 32 mW Yansıma [%] İletim [%] Dalgaboyu [μm] Kullanılan ZnSe lenslerinin dalgaboyuna bağlı olarak yansıma ve iletim yüzdeleri Filtre Malzemeλ/2’de iletimiKullanışlı Aralığıλ’da iletimi ZnSe (5mm, yansıtma önleyici tabaka kaplamalı) >95%21-35 µm<10 -6 >95%12-22 µm<10 -4 >85%6-11 µm<10 -4 Turkuaz Filtre (yansıtma önleyici tabaka kaplamalı) >90%8-14 µm<10 -4 Bloke edici filtreler ve karakteristikleri 24 Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

25  Otokorelasyon Eğrisinin Elde edilmesi ve Atma Uzunluğunun Hesaplanması  SEL Işınının Optik Karakterizasyonu • Optik ışın özellikleri hassas bir şekilde ayarlanabilir (ELBE U100 Ölçümleri!!) Optik Kavite Uzatılma Miktarı-CL (mm) Optik Kavite Ayarı-∆L (µm) Güç-P (mW) (makro-atma mod) Güç-P (W) (sürekli dalga mod) 8, , , ,875 8, ,875 8, ,75 8, ,125 8, ,625 8, ,0 8, ,25 8, ,5 8, ,25 8, ,625 8, SEL Gücü – P [mW] Optik kavite ayarı - ∆L [μm] 63 mW 28 mW 25 Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

26 Otokorelasyon Sinyali [a.u] Gecikme [ps] Optik spektrum; • 26,2 μm SEL • Optik kavite uzatılma miktarı 8,345 mm • 63 mW güç Spektral bant genişlik yüzdesi; Otokorelasyon sinyali; • Elektrikli motor kızağı üzerinde adım sayısı 800 • Her bir adım arasında ki zaman farkı 20 fs • Tarama süresi 16 ps,Tarama uzunluğu 4,73 mm Otokorelasyon eğrisinin FWHM değeri; 26 Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

27 Otokorelasyon Sinyali [a.u] Gecikme [ps] Optik spektrum; • 26,2 μm SEL • Optik kavite uzatılma miktarı 8,375 mm • 28 mW güç Spektral bant genişlik yüzdesi; Otokorelasyon sinyali; • Elektrikli motor kızağı üzerinde adım sayısı 210 • Her bir adım arasında ki zaman farkı 40 fs • Tarama süresi 8,4 ps,Tarama uzunluğu 2,52 mm Otokorelasyon eğrisinin FWHM değeri; 27 Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

28 Optik Kavite Uzatılma Miktarı-CL (mm) Sigma-σ (µm)Güç-P (mW) Optik Spektrumların FWHM Değeri- ∆λ/ (µm) Spektral Bant Genişlik Yüzdesi [∆λ/λ (%)] 8,3450, ,486081,8 8,3550, ,353421,3 8,3650, ,238760,9 8,3750, ,187340,7 SEL için optik spektrumlardan elde edilen sonuçlar; Optik Kavite Uzatılma Miktarı-CL (mm) Otokorelasyon Sinyallerinin FWHM Değeri (ps) Güç-P (mW) Atma Uzunluğu (ps) 8,3453, ,33 8,3554, ,53 8,3656, ,34 8,3758, ,67 SEL için otokorelasyon sinyal sonuçları; 28 Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

29  THM TARLA tesisi, üretilecek olan 3–250 μm dalgaboyu aralığındaki kızılötesi lazerin; • Güç (TARLA tesisi için W), • Dalgaboyu (TARLA tesisi μm ), • Spektral dağılımı ve • Atma uzunluğu (TARLA tesisi için 1-10 ps) Parametrelerin hesabı,  Kısa dalgaboyları için MCT, uzun dalgaboyları için ise Pyro dedektör, 29  Elmas pencere diyagnostik masası üzerinde,  ZnSe, KRS-5, TPX, kuartz ve yine elmas kullanıcı istasyonlarının girişinde,  SONUÇLAR Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5 PencereGeçirgenlik Aralığı Magnezyum Florür (MgF 2 )120 nm – 6 µm Safir150 nm - 5 µm Kalsiyum Florür (CaF 2 )180 nm – 8 µm Çinko Selenür (ZnSe)600 nm - 16 µm Çinko Sülfür (ZnS)0,4 µm - 12 µm Talyum Bromit İyodin (KRS-5)0,6 µm - 50 µm Z-kesimli Kuartz 80 µm (kızılötesi bölge) Elmas* Tüm kızılötesi bölge TPX Poli(4 Metil–1 Penten)40 µm µm

30  Ti: Sa lazeri için atma uzunlukları 1-3 ps arasında,  Ti: Sa, ikincil harmonik minimum güç miktarı 0,71 W olarak ölçülmüştür. 30 • 1,21 W gücüne sahip Ti:Sa için; • 1,74W gücüne sahip Ti:Sa için; • Üç farklı güç değeri; • İyi bir otokorelasyon sinyali için yüksek güce sahip Ti:Sa Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

31 Malzeme Dalgaboyu Geçirgenlik Aralığı 0,74-12 µm CdSe 0,75-20 µm Te 3,8-32 µm 2,4-18 µm GaSe 0,65-18 µm CdTe 1-35 µm  Atma uzunluğunu hesaplamak için otokorelatör ve CdTe kristali, • 35 µm ve üstü dalgaboyu aralıkları teorik hesap,  Altın (Au) kaplama malzemesi olarak,  Bakır alttaş malzemesi olarak, Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

32 Otokorelasyon Sinyali [a.u] Gecikme [ps] Otokorelasyon Sinyali [a.u] Gecikme [ps] FWHM otokor. =3,29981 ps Atma uzunluğu= 2,33 ps FWHM otokor. =8,03229 ps Atma uzunluğu= 5,67 ps  Sağ panel; •Optik kavite ayarı -35 µm, •SEL’in gücü 28mW •Kısa atmalar – Geniş bant aralığı •Uzun atmalar – Dar bant aralığı 32  Kavite senkronizasyonu ile atma uzunlukları istenilen şekilde ayarlanabilir. Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

33 Sonuç olarak; • Bir diyagnostik masasında bulunması gereken, SEL’in hizalanmasını ayarlamak için He-Ne lazeri, • Aynaların, ışın ayırıcıların, spektrometrenin, dedektörlerin, ışın zayıflatıcının, pencerelerin, polarizasyon dönüştürücünün, Nd:Vanadat lazer sistemi ve plazma anahtar sisteminin, optomekanik bileşenlerin ve otokorelatörün özellikleri araştırılmış olup THM-TARLA tesisi’nde kurulacak olan diyagnostik masası için uygun özellikte olanlar belirlenmiştir. Farklı optik kavite uzunluk ayarları için IR spektrum; 33 Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

34 Dinlediğiniz için teşekkür ederim… 34 Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5

35  Kaynaklar 1.Ketenoğlu, B., “CLIC Drive Beam’e Dayalı SASE FEL”, CERN TURK FORUMU (CERNTR) Europe/Zurich, (2007). 2.Lehnert, U., Michel, P., Seidel, W., Stehr, D., Teichert, J., Wohlfarth, D., Wünsch, R., “Optical Beam Properties and Performance of the MID-IR at ELBE ”, 27 TH International Free Electron Laser Conference, Stanford, California, USA, 287 (2005). 3.Yavaş, Ö., "Hızlandırıcı Fiziği Ders Notları", Ankara Üniversitesi, Ankara, (2009). 4.http://phys.strath.ac.uk/alpha x/Assets/images/fel.jpg, (2006). 5.Arslan, M., "İkincil Harmonik Üretim Deneyinin Kurulması", Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1, 4-7, 17-18, (2009). 7. Xu, J., Knippels, G.M.H., Oepts, D., van der Meer, A.F.G., “A far-infrared broadband (8.5-37µm) autocorrelator with sub-picosecond time resolution based on cadmium telluride”, Optics Communications, 197: (2001). 8. İnternet: ELBE-Center for High Power Radiation Sources with FEL, Logbook, https://www.hzdr.de/db/!Elbe.Logbook.Liste, (2013). 9. Brunken, M., Casper, L., Genz, H., Hessler, C., Khodyachykh, S., Richter, A., “A compact autocorrelator for the wavelength range between 4 and 10 µm”, Optics &Laser Technology, 35: (2003). 10. İnternet: Thorlabs, Optical Elements, Filters (2013). 11. İnternet: Türk Hızlandırıcı Merkezi, THM IR-SEL Tesisi (2011). 12. Arıkan, P., "THM TARLA Tesisi Deney İstasyonları ve Kullanıcı Potansiyeli", XI. Türk Hızlandırıcı Merkezi YUUP Çalıştayı, Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü, Ankara, 26, (2012). 35 Ersin ÇİÇEK | Gazi Üniversitesi, UPHUK-5


"ERSİN ÇİÇEK *, PERVİN ARIKAN * *Gazi Universitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 06500, Teknikokullar, ANKARA KIZILÖTESİ SERBEST ELEKTRON LAZERİ İÇİN FOTON." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları