Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAVA PARTİKÜL SAYIM CİHAZLARI Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAVA PARTİKÜL SAYIM CİHAZLARI Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul."— Sunum transkripti:

1 HAVA PARTİKÜL SAYIM CİHAZLARI Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax: KALİBRASYON YÖNTEMLERİ

2 Eski Kalibrasyon Yöntemi ASTM F (2003) “Standard Practice for Calibration of an Airborne Particle Counter Using Monodisperse Spherical Particles” Partikül Sayım Cihazı Osiloskop Latex Partiküller Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax:

3 Eski Kalibrasyon Yöntemi Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax: ASTM F (2003) “Standard Practice for Calibration of an Airborne Particle Counter Using Monodisperse Spherical Particles” Kalibre edilecek cihaz bir osiloskopa bağlanır. Kalibre edilecek cihazın partikül sayım kanallarını kapsayan tek boyutlu NIST sertifikalı latex partikül süspansiyonları hazırlanır. Latex partikül standartları bir nebülizatör vasıtasıyla kalibre edilecek cihaza verilir. Osiloskopta partikül standardının oluşturduğu eğrinin tepe noktası o kanalın voltajı olarak alınır. Voltaj ilgili kanal için ayarlanır ve bir sonraki kanala geçilir. Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax:

4 Eski Kalibrasyon Yöntemi ASTM F (2003) “Standard Practice for Calibration of an Airborne Particle Counter Using Monodisperse Spherical Particles” KONTROL EDİLEN PARAMETELER : 1. Akış Hızı 2. Partikül Boyutu Doğruluğu 3. Partikül Boyut Çözünürlüğü 4. Sıfır Sayım Oranı 5. Partikül Sayım Verimliliği (%100) 6. Partikül Konsantrasyon Limiti Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax:

5 Yeni Kalibrasyon Yöntemi Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax: ISO Determination of particle size distribution. Single particle light interaction methods. Light scattering airborne particle counter for clean spaces Partikül Sayım Cihazı PHA Latex Partiküller Referans Partikül Sayım Cihazı Partikül Jenaratörü Partikül Dağıtım Haznesi Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax:

6 Yeni Kalibrasyon Yöntemi Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax: ISO Determination of particle size distribution. Single particle light interaction methods. Light scattering airborne particle counter for clean spaces Temel olarak, eski kalibrasyon yöntemi ile aynıdır, fakat iki farklı partikül sayım cihazından aynı sonuçların alınabilmesinin zorluğu göz önünde bulundurularak bazı testler ve doğrulama prosedürleri eklenmiş, partikül sayımlarının tekrarlanabilirliğinin ve güvenirliliğinin arttırlması sağlanmıştır. Hach Ultra, bu standart henüz taslak halindeyken, ürettiği partikül sayım cihazlarını, ISO gereksinimlerini karşılayacak şekilde tekrar dizayn etmiş ve yeni cihazların üretimi bu yönde omuştur. Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax:

7 Yeni Kalibrasyon Yöntemi Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax: ASTM 328 Processes Akış Hızı Partikül Boyut Doğruluğu Partikül Boyut Çözünürlüğü Sıfır Sayım Oranı Partikül Sayım Verimliliği (%100) Partikül Konsantrasyon Limiti ISO Akış Hızı Boyut Kalibrasyonu Boyut Ayarı Doğrulaması Boyut Çözünürlüğü Yanlış Sayım Oranı Sayım Verimiliği (%50 ve %100) Maximum Konsantrasyon Örnekleme Zamanı Cevap Zamanı Kalibrasyon Periyodu Test Raporu Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax:

8 AKIŞ HIZI Volumetrik bir flowmetre ile cihazın hava akış hızının doğrulanması ve gerekliyse ayarlanmasıdır. Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax: Her iki kalibrasyon yönteminde de aynı şekilde yapılır. Akış hızı ± %5 limitleri içinde olmalıdır. Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax:

9 BOYUT KALİBRASYONU Kümülatif dalga yüksekliği dağılımında %50 değerini veren voltajın bulunarak cihaza ayarlanmasıdır. Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax: Bir önceki kalibrasyondan sapması her kanal için ±%15 limitleri içinde olmalıdır. Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax:

10 BOYUT AYARI DOĞRULAMASI Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax: Cizilen kalbrasyon eğrisinin cihazın kalibrasyon eğrisi ile karşılaştırılmasıdır. Kalibrasyon noktaları sapması ± %10 limitleri içinde olmalıdır. Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax:

11 BOYUT ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax: Latex standart üreticisinin sertifikada belirttiği boyut ile, partikül sayım cihazının tespit ettiği boyutun karşılaştırılmasıdır. Standart üreticisinin belirttiği boyuttan sapma ±10 limitleri içerisinde olmalıdır. Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax:

12 YANLIŞ SAYIM ORANI Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax: Cihazın hava girişine takılan 0,2 mikronluk filitre ile yapılan 15 dakikalık testtir. Cihazın tespit edebildiği en küçük partikül boyutunda yapılan %95’lik güvenirlik doğrulamasıdır. Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax:

13 SAYIM VERİMLİLİĞİ (%50 ve %100) Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax: Kalibre edilen cihaz ile referans kalibrasyon cihazının bir partikül dağıtım haznesine bağlanarak partikül sayım sapmalarının hesaplanmasıdır. Verilen standardın kanalında %50, bir küçük kanalda %100 doğrulaması yapılır. Standart cihazdan sapma %100 testi için ± %10, %50 testi için ± %20 limitleri içinde olmalıdır. Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax:

14 MAKSİMUM KONSANTRASYON Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax: Sensörde meydana gelebilecek kontaminasyon, hasar gibi risklerin tepitinde kullanılan testtir. Cihaz üreticisinin belirttiği maksimum konsantrasyon değeri ile kalibre edilen cihazın maksimum konsntrasyonunun karşılaştırılmasıdır. Hesaplanan maksimum konsantrasyon, üreticinin belirttiğinden yüksek olmalıdır. Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax:

15 DİĞER TESTLER Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax: Örnekleme Zamanı: Cihazın ayarlanan örnekleme süresinin bir kronometre yardımı ile doğrulanmasıdır. Cevap Zamanı: Yüksek konsantrasyonda partikül ile kontamine edilen cihazın kendini temizleme süresini belirleme testidir. Kalibrasyon Periyodu: Daha önce “üreticinin tavsiye ettiği periyodda” olarak belirtilen kalibrasyon periyodu, ISO ’de 1 yıl olarak belirtilmiştir. Test Raporu : 11 parametrenin tüümünü sağlayan cihazlar için, kalibrasyon raporunda “ISO gereksinimlerini karşılar” ifadesi kullanılır. Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax:

16 SONUÇ Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax: ISO ile sadece boyut değil, aynı zamanda sayı kalibrasyonu da yapılmaktadır. ISO kalibrasyonu, partikül sayım cihazlarının tekrarlanabilirliğini ve güvenirliğini arttırır. ISO , optik partikül sayım cihazlarının kalibrasyon metodlarını belirleyen tek geçerli standarttır. Teknik servisimiz, 2009 yılından bu yana ISO kalibrasyonu yapmaktadır. Kalibrasyon, üretici firma olan Hach Ultra’da yapıldığı şekilde yapılmakta, Hach Ultra antetli kağıdında uluslar arası izlenilebilir olarak raporlanmaktadır. Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax:

17 TEŞEKKÜR EDERİZ Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax: Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul Tel : Fax:


"HAVA PARTİKÜL SAYIM CİHAZLARI Atotest Laboratuar Cihazları İthalat ve Mümessillik Ticaret Limited Şirketi Yeniköy mah.Güzelce Alipaşa Cad. No:45/1 Sarıyer/İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları