Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYASAL BAĞLAR Kaynak: Fen ve Mühendislik Bölümleri için KİMYA Raymand CHANG.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYASAL BAĞLAR Kaynak: Fen ve Mühendislik Bölümleri için KİMYA Raymand CHANG."— Sunum transkripti:

1 KİMYASAL BAĞLAR Kaynak: Fen ve Mühendislik Bölümleri için KİMYA Raymand CHANG

2 LEWİS NOKTA SEMBOLLERİ Değerlik (valens) elektronları bir atomun en dış tabakasında bulunan ve kimyasal bağa katılan elektronlardır. Lewis nokta sembolü, bir elementin sembolü ve elementin bir atomunun her bir valens elektronu için bir nokta içermektedir. 2

3 3 1A 1ns 1 2A 2ns 2 3A 3ns 2 np 1 4A 4ns 2 np 2 5A 5ns 2 np 3 6A 6ns 2 np 4 7A 7ns 2 np 5 Grupvalens e - sayısıe - konfigurasyonu

4 4 Temsilci Elementler ve Soy Gazlar için Lewis Nokta Sembolleri

5 5 İyonik Bağ İyonik bağ: İyonik bir bileşikte iyonları bir arada tutan elektrostatik çekim kuvvetleridir. Pek çok iyonik bileşik grup 1A veya grup 2A metali ile bir halojen veya oksijenin birleşmesinden ibarettir.

6 6 Li + F Li + F - 1s 2 2s 1 1s 2 2s 2 2p 5 1s 2 1s 2 2s 2 2p 6 [He] [Ne] Li Li + + e - e - + FF - F - Li + + Li + F - LiF

7 7 Kovalent Bağ Kovalent bağ iki veya daha fazla elektronun iki atom tarafından paylaşılmasıdır. İki atom neden elektronları paylaşır? FF + 7e - FF 8e - F F F F F 2 ün Lewis yapısı e çifti Tekli kovalent bağ

8 8 8e - H H O ++ O HH O HHyada 2e - Suyun Lewis yapısı Çifte bağ – İki atom iki çift elektronu paylaşır Tekli kovalent bağ O C O yada O C O 8e - Çifte bağlar Çifte bağ Üçlü bağ – iki atom üç çift elektronu paylaşır N N 8e - N N Üçlü bağ yada

9 9 Kovalent Bağların Uzunlukları Bağ uzunlukları Üçlü bağ < İkili bağ < tekli bağ

10 10 Elektronegativite bir kimyasal bağdaki elektronların bir atom tarafından kendine çekilebilme yeteneğidir. Elektron İlgisi - ölçülebilir, Cl en yüksek Elektronegativite -göreceli, F en yüksek X (g) + e - X - (g)

11 11 H F F H Polar kovalent bağ yada polar bağ iki atomdan birisinin elektron yoğunluğunun diğerinden daha fazla olduğu kovalent bağ türüdür. electron rich region electron poor region e - zengine - zayıf ++ --

12 12 Yaygın Elementlerin Elektronegativitesi

13 13 Elektronegativitenin Atom Numarası ile Değişimi

14 14 Kovalent e - paylaşımı Polar Kovalent Kısmi e - transferi İyonic e - trasferi Elektronegativite Artışı Elektronegativiteye göre bağ türlerinin sınıflandırılması FarkBağ türü 0Kovalent  2 İyonik 0 < ve <2 Polar Kovalent

15 15 Aşağıdaki bağları iyonik, polar kovalent ve ya kovalent olarak sınıflandırınız: CsCl deki bağ; H 2 S deki bağ; ve H 2 NNH 2 deki NN bağı Cs – 0.7Cl – 3.03.0 – 0.7 = 2.3İyonik H – 2.1S – 2.52.5 – 2.1 = 0.4Polar Kovalent N – 3.0 3.0 – 3.0 = 0Kovalent

16 16 1.Bileşikteki atomların iskelet yapısı yazılır. Elektronegativitesi en düşük olan atom merkeze yerleştirilir. 2.Valens elektronların toplam sayısı bulunur. Her bir negatif yük için toplam valens e - sayısına 1 eklenir. Herbir pozitif yük için toplam valens e - sayısından 1 çıkartılır. 3.Merkezi atom ile çevresindeki atomlar arasına tek kovalent bağ çizilir. Merkezi atoma bağlı tüm atomların okteti tamamlanır (Hidrojen hariç). 4.Merkezi atom için oktet kuralı sağlanmamış ise çevredeki atomlar ve merkez atom arasında ikili yada üçlü bağ oluşturularak merkezi atomun okteti sağlanır. Lewis Yapısının Yazılması

17 17 ÖRNEK: Azot triflorürün (NF 3 ) Lewis Yapısını yazınız 1 – N, F dan daha az elektronegatif olduğu için merkeze yazılır. FNF F 2 – Valens elektronlar sayılır:N - 5 (2s 2 2p 3 ) ve F - 7 (2s 2 2p 5 ) 5 + (3 x 7) = 26 valens elektron 3 – N ve F atomları arasına tekli bağlar çizilir ve oktetler tamamlanır. 4 - Yazılan yapıdaki valens elektronlarının sayısının toplam sayı ile aynı olup olmadığı kontrol edilir. 3 tek bağ (3x2) + 10 elektron çifti (10x2) = 26 valens elektronu

18 18 FORMAL YÜK Formal yük izole atomların valens elektronları sayısının toplamı ile Lewis yapısında bulunan elektronlarının sayısı arasındaki farktır. Lewis Yapısındaki bir atomun formal yükü = 1 2 Bağ yapmış elektronların toplam sayısı () Serbest atomun valens e - sayısı - Bağ yapmamış elektron sayısı - Atomların formal yüklerinin toplamı molekül veya iyonun yüküne denk olmalıdır.

19 19 ÖRNEK: Karbonat (CO 3 2- )iyonunun Lewis Yapısını yazınız 1 – En az elektrogegatif olan C merkeze yazılır. OCO O 2 – Valens elektronları sayılır: C - 4 (2s 2 2p 2 ) ; O - 6 (2s 2 2p 4 ) -2 yük için 2e - 4 + (3 x 6) + 2 = 24 valens elektronu 3 – C ve O atomları arasına tekli bağlar çizilir ve oktetler tamamlanır. 4 - Yapıdaki elektron sayısı toplam valens e - sayısı ile karşılaştırılır. 3 tek bağ (3x2) + 10 elektron çifti (10x2) = 26 valens elektron 5 - Toplam valens elektronundan fazla olduğundan çifte bağ olduğu Düşünülür. 2 tek bağ (2x2) = 4 1 çifte bağ = 4 8 e - çifti (8x2) = 16 Toplam= 24

20 20 HCOH C – 4 e - O – 6 e - 2H – 2x1 e - 12 e - 2 Tek bağ (2x2) = 4 1 çifte bağ = 4 2 e çifti (2x2) = 4 Toplam = 12 C un Formal Yükü = 4 -2 -2 -½ x 6 = -1 O in Formal Yükü = 6 -2 -2 -½ x 6 = +1 Lewis Yapısındaki atomların formal yükleri = 1 2 Bağ yapısındaki elektronların toplam sayısı () Serbest atomun toplam valens e sayısı - Bağ yapmamış elektronların toplam sayısı - +1

21 21 C – 4 e - O – 6 e - 2H – 2x1 e - 12 e - 2 tek bağ (2x2) = 4 1 çifte = 4 2 e çifti (2x2) = 4 Toplam = 12 H CO H C un Formal Yükü = 4 -0 -0 -½ x 8 = 0 O in Formal Yükü = 6 -4 -4 -½ x 4 = 0 Lewis Yapısındaki atomların formal yükleri = 1 2 Bağ yapısındaki elektronların toplam sayısı () Serbest atomun toplam valens e sayısı - Bağ yapmamış elektronların toplam sayısı - 00

22 22 Lewis Yapısındaki Formal Yükler 1.Nötral moleküller için formal yüklerin olmadığı yapı formal yüklerin olduğu yapıya tercih edilir. 2.Büyük formal yükleri ile Lewis Yapıları küçük formal yüklü olanlara göre daha az uygundur. 3.Benzer dağılımlı formal yükler için en uygun yapı negatif formal yüklerin en elektronegatif atomlar üzerinde olduğu yapıdır. Hangisi formaldehitin (CH 2 O) Lewis Yapısıdır? HCOH +1 H CO H 00

23 23 Rezonas yapısı tek bir Lewis Yapısıyla gösterilemeyen tek bir molekülün iki veya daha fazla sayıdaki Lewis Yapısıdır. OOO + - OOO + - OCO O -- OCO O - - OCO O - - ÖRNEK: (CO 3 2- ) iyonunun rezonans yapılarını çiziniz

24 24 Oktet Kuralından Sapmalar Tamamlanmamış oktet HHBe Be – 2e - 2H – 2x1e - 4e - BeH 2 BF 3 B – 3e - 3F – 3x7e - 24e - FBF F 3 tek bağ (3x2) = 6 9 çift elektron (9x2)=18 Toplam = 24

25 25 Oktet Kuralından Sapmalar Tek-Elektronlu Moleküller N – 5e - O – 6e - 11e - NO N O Aşılmış oktet (merkez atomun asli kuantum sayısı n > 2) SF 6 S – 6e - 6F – 42e - 48e - S F F F F F F 6 tek bağ (6x2) = 12 18 çift elektron (18x2) = 36 Toplam = 48


"KİMYASAL BAĞLAR Kaynak: Fen ve Mühendislik Bölümleri için KİMYA Raymand CHANG." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları