Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kaynak: Fen ve Mühendislik Bölümleri için KİMYA Raymand CHANG

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kaynak: Fen ve Mühendislik Bölümleri için KİMYA Raymand CHANG"— Sunum transkripti:

1 Kaynak: Fen ve Mühendislik Bölümleri için KİMYA Raymand CHANG
KİMYASAL BAĞLAR Kaynak: Fen ve Mühendislik Bölümleri için KİMYA Raymand CHANG

2 LEWİS NOKTA SEMBOLLERİ
Değerlik (valens) elektronları bir atomun en dış tabakasında bulunan ve kimyasal bağa katılan elektronlardır. Lewis nokta sembolü, bir elementin sembolü ve elementin bir atomunun her bir valens elektronu için bir nokta içermektedir.

3 Grup valens e- sayısı e- konfigurasyonu 1A 1 ns1 2A 2 ns2 3A 3 ns2np1 4A 4 ns2np2 5A 5 ns2np3 6A 6 ns2np4 7A 7 ns2np5

4 Temsilci Elementler ve Soy Gazlar için Lewis Nokta Sembolleri

5 İyonik Bağ İyonik bağ: İyonik bir bileşikte iyonları bir arada tutan elektrostatik çekim kuvvetleridir. Pek çok iyonik bileşik grup 1A veya grup 2A metali ile bir halojen veya oksijenin birleşmesinden ibarettir.

6 - - - + F Li+ F Li 1s22s1 1s22s22p5 1s2 1s22s22p6 [He] [Ne] Li
Li+ + e- LiF e- + F - F - Li+ + Li+

7 Kovalent Bağ Kovalent bağ iki veya daha fazla elektronun iki atom tarafından paylaşılmasıdır. İki atom neden elektronları paylaşır? 7e- 7e- 8e- 8e- F F + F F2 ün Lewis yapısı e çifti F Tekli kovalent bağ Tekli kovalent bağ F

8 Çifte bağ – İki atom iki çift elektronu paylaşır
Suyun Lewis yapısı Tekli kovalent bağ 2e- 8e- 2e- H + O + H O H yada Çifte bağ – İki atom iki çift elektronu paylaşır 8e- 8e- 8e- Çifte bağlar O C yada O C Çifte bağ Üçlü bağ – iki atom üç çift elektronu paylaşır 8e- Üçlü bağ N 8e- yada N Üçlü bağ

9 Kovalent Bağların Uzunlukları
Bağ uzunlukları Üçlü bağ < İkili bağ < tekli bağ

10 Elektron İlgisi - ölçülebilir, Cl en yüksek
Elektronegativite bir kimyasal bağdaki elektronların bir atom tarafından kendine çekilebilme yeteneğidir. Elektron İlgisi - ölçülebilir, Cl en yüksek X (g) + e X-(g) Elektronegativite -göreceli, F en yüksek

11 Polar kovalent bağ yada polar bağ iki atomdan birisinin elektron yoğunluğunun diğerinden daha fazla olduğu kovalent bağ türüdür. H F electron rich region electron poor region e- zayıf e- zengin F H d+ d-

12 Yaygın Elementlerin Elektronegativitesi

13 Elektronegativitenin Atom Numarası ile Değişimi

14 Elektronegativiteye göre bağ türlerinin sınıflandırılması
Fark Bağ türü Kovalent  2 İyonik 0 < ve <2 Polar Kovalent Elektronegativite Artışı Kovalent e- paylaşımı Polar Kovalent Kısmi e- transferi İyonic e- trasferi

15 Aşağıdaki bağları iyonik, polar kovalent ve ya kovalent olarak sınıflandırınız:
CsCl deki bağ; H2S deki bağ; ve H2NNH2 deki NN bağı Cs – 0.7 Cl – 3.0 3.0 – 0.7 = 2.3 İyonik H – 2.1 S – 2.5 2.5 – 2.1 = 0.4 Polar Kovalent N – 3.0 N – 3.0 3.0 – 3.0 = 0 Kovalent

16 Lewis Yapısının Yazılması
Bileşikteki atomların iskelet yapısı yazılır. Elektronegativitesi en düşük olan atom merkeze yerleştirilir. Valens elektronların toplam sayısı bulunur. Her bir negatif yük için toplam valens e- sayısına 1 eklenir. Herbir pozitif yük için toplam valens e- sayısından 1 çıkartılır. Merkezi atom ile çevresindeki atomlar arasına tek kovalent bağ çizilir. Merkezi atoma bağlı tüm atomların okteti tamamlanır (Hidrojen hariç). Merkezi atom için oktet kuralı sağlanmamış ise çevredeki atomlar ve merkez atom arasında ikili yada üçlü bağ oluşturularak merkezi atomun okteti sağlanır.

17 ÖRNEK: Azot triflorürün (NF3) Lewis Yapısını yazınız
1 – N , F dan daha az elektronegatif olduğu için merkeze yazılır. 2 – Valens elektronlar sayılır:N - 5 (2s22p3) ve F - 7 (2s22p5) 5 + (3 x 7) = 26 valens elektron 3 – N ve F atomları arasına tekli bağlar çizilir ve oktetler tamamlanır. 4 - Yazılan yapıdaki valens elektronlarının sayısının toplam sayı ile aynı olup olmadığı kontrol edilir. 3 tek bağ (3x2) + 10 elektron çifti (10x2) = 26 valens elektronu F N

18 FORMAL YÜK Formal yük izole atomların valens elektronları sayısının toplamı ile Lewis yapısında bulunan elektronlarının sayısı arasındaki farktır. Lewis Yapısındaki bir atomun formal yükü = Serbest atomun valens e- sayısı - 1 2 Bağ yapmış elektronların toplam sayısı ( ) Bağ yapmamış elektron sayısı - Atomların formal yüklerinin toplamı molekül veya iyonun yüküne denk olmalıdır.

19 4 + (3 x 6) + 2 = 24 valens elektronu
ÖRNEK: Karbonat (CO32-)iyonunun Lewis Yapısını yazınız 1 – En az elektrogegatif olan C merkeze yazılır. 2 – Valens elektronları sayılır: C - 4 (2s22p2) ; O - 6 (2s22p4) -2 yük için 2e- 4 + (3 x 6) + 2 = 24 valens elektronu 3 – C ve O atomları arasına tekli bağlar çizilir ve oktetler tamamlanır. 4 - Yapıdaki elektron sayısı toplam valens e- sayısı ile karşılaştırılır. 3 tek bağ (3x2) + 10 elektron çifti (10x2) = 26 valens elektron 5 - Toplam valens elektronundan fazla olduğundan çifte bağ olduğu Düşünülür. 2 tek bağ (2x2) = 4 1 çifte bağ = 4 8 e- çifti (8x2) = 16 Toplam= 24 O C

20 ( ) - -1 +1 H C O = 1 2 = 4 - 2 - ½ x 6 = -1 = 6 - 2 - ½ x 6 = +1
C – 4 e- O – 6 e- 2H – 2x1 e- 12 e- 2 Tek bağ (2x2) = 4 1 çifte bağ = 4 2 e çifti (2x2) = 4 Toplam = 12 H C O Lewis Yapısındaki atomların formal yükleri = 1 2 Bağ yapısındaki elektronların toplam sayısı ( ) Serbest atomun toplam valens e sayısı - Bağ yapmamış elektronların toplam sayısı C un Formal Yükü = 4 - 2 - ½ x 6 = -1 O in Formal Yükü = 6 - 2 - ½ x 6 = +1

21 ( ) - H C O = 1 2 = 4 - 0 - ½ x 8 = 0 = 6 - 4 - ½ x 4 = 0 C – 4 e-
H C O C – 4 e- O – 6 e- 2H – 2x1 e- 12 e- 2 tek bağ (2x2) = 4 1 çifte = 4 2 e çifti (2x2) = 4 Toplam = 12 Lewis Yapısındaki atomların formal yükleri = 1 2 Bağ yapısındaki elektronların toplam sayısı ( ) Serbest atomun toplam valens e sayısı - Bağ yapmamış elektronların toplam sayısı C un Formal Yükü = 4 - 0 - ½ x 8 = 0 O in Formal Yükü = 6 - 4 - ½ x 4 = 0

22 Lewis Yapısındaki Formal Yükler
Nötral moleküller için formal yüklerin olmadığı yapı formal yüklerin olduğu yapıya tercih edilir. Büyük formal yükleri ile Lewis Yapıları küçük formal yüklü olanlara göre daha az uygundur. Benzer dağılımlı formal yükler için en uygun yapı negatif formal yüklerin en elektronegatif atomlar üzerinde olduğu yapıdır. Hangisi formaldehitin (CH2O) Lewis Yapısıdır? H C O -1 +1 H C O

23 Rezonas yapısı tek bir Lewis Yapısıyla gösterilemeyen tek bir molekülün iki veya daha fazla sayıdaki Lewis Yapısıdır. O + - O + - ÖRNEK: (CO32-) iyonunun rezonans yapılarını çiziniz O C - O C - O C -

24 Oktet Kuralından Sapmalar
Tamamlanmamış oktet Be – 2e- 2H – 2x1e- 4e- BeH2 H Be B – 3e- 3F – 3x7e- 24e- 3 tek bağ (3x2) = 6 9 çift elektron (9x2)=18 Toplam = 24 F B BF3

25 Oktet Kuralından Sapmalar
Tek-Elektronlu Moleküller N – 5e- O – 6e- 11e- NO N O Aşılmış oktet (merkez atomun asli kuantum sayısı n > 2) S F S – 6e- 6F – 42e- 48e- 6 tek bağ (6x2) = 12 18 çift elektron (18x2) = 36 Toplam = 48 SF6


"Kaynak: Fen ve Mühendislik Bölümleri için KİMYA Raymand CHANG" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları