Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ ANALİZİ SÜREÇ ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN Sakarya Üniversitesi / TÜRKİYE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ ANALİZİ SÜREÇ ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN Sakarya Üniversitesi / TÜRKİYE."— Sunum transkripti:

1 İŞ ANALİZİ SÜREÇ ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN Sakarya Üniversitesi / TÜRKİYE

2 İş analizi, belirli bir işin en küçük parçalarıyla ayrıntılı olarak tanımlanıp incelenmesi sürecidir. İşletmenin bünyesinde yer alan ve birbirinden farklı tüm işlerle ilgili bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve örgütlendirilmesidir. Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 2

3 İŞLETME GENELINDE İŞ ANALIZI Fırsatları Tanımla 1 Kapsamı Tanımla 2 Değişiklikleri Uygula 6 Performansı Değerlendir 4 Süreci Belgele 3 Süreci Yeniden Tasarla 5 Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 3

4 1)Fırsatları Tanımla Fırsatları tanımlamak için yöneticiler özellikle şu dört ana sürece dikkat etmelidir. - Tedarikçi ilişkileri -Yeni hizmet/ürün geliştirme -Siparişin karşılanması -Müşteri ilişkileri 2) Kapsamı Tanımla Analiz edilen sürecin sınırlarını belirler (birçok adımı ve birçok çalışanı içeren geniş bir süreç mi yoksa sadece bir kişinin işinin bir parçası olan daha dar kapsamlı bir süreç mi). Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 4

5 3) Sürecin Belgelenmesi İş analizinde kapsam belirlendikten sonra analizi yapan kişi süreci belgelemelidir. Süreçleri belgelemek ve değerlendirmek için 3 teknik kullanılır. - Akış şemaları -Hizmet planları -Süreç şemaları 4) Performansı Değerlendir Performans değerlendirmede çeşitli kıstaslar kullanılabilir. Bunlar kalite, müşteri memnuniyeti,, her adımın ya da tüm sürecin uygulanma zamanı, maliyetler, hatalar, güvenlik, çevresel ölçüler, zamanında teslim, esneklik vb. konular olabilir. Performans değerlendirmede iş ölçüm tekniklerinden yararlanılır. Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 5

6 5) Süreci Yeniden Tasarla Seçilen performans ölçütüne göre gerçek ve beklenen performans arasındaki fark çıkartılarak, bu farkı minimize edecek hatta sıfırlayacak şekilde süreçte bulunun gereksiz adımlar çıkarılmalı ya da eklenmesi gereken adımlarla süreç yeniden tasarlanmalıdır. 6) Değişiklikleri Uygula Sürecin yeniden tasarlanmasından sonra gerekli olan değişiklikler amaç doğrultusunda uygulamaya konulur. Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 6

7 SÜREÇ YÖNETİMİ Süreç, iç ve/veya dış müşteriler için katma değer sağlayan çıktıları üreten, tanımlanabilir, tekrarlanabilir ve ölçülebilir işlemler bütündür. Daha detaylandırır isek belirli bir dizi girdiyi müşteriler için bir dizi faydalı çıktıya dönüştüren; tanımlana bilen. Ölçüle bilen ve birbirine bağlı değer yaratan faaliyetler dizisidir.

8 SÜREÇ YÖNETİMİ GİRDİLER İŞLEMLER KATMA DEĞER SONUÇ ÇIKTI

9 NEDEN SÜREÇ YÖNETİMİ Süreç yönetimi, problemleri daha problem olmadan yakalamak ve iyileştirmek, her şeyi sonsuza kadar mükemmelleştirmektir. İnsanın ve toplumun çağımızdaki kendini sürekli iyileştirme ve yönete bilme sanatıdır. Rekabet için en iyiyi yapmak. Daha iyiyi bulmaktır. Oluşacak hatalar için önceden önlem almak Yeniden yapılanmaya ve değişmeye ihtiyaç duymaktır. Müşteri beklentilerini aşmaktır. Kalıcı başarılar sağlamaktır.

10 SÜREÇ ÖZELLİKLERİ TANIMLANABİLİRLİK YİNELENEBİLİRLİK KATMA DEGER KATMANLARI GERİ BESLEME KONROLÜ ÖLÇÜLEBİLİRLİK KONTROLEDİLEBİLİRLİK DÖNÜŞTÜRME TEKRANABİLİRLİK

11 SÜRECİN TEMEL UNSURLARI TEDARİKÇİLER ÇIKTILAR SÜREÇ PERFORMANSI ÖLÇÜTLRİ SÜREÇ AKTİVİTELERİ GİRDİLER MÜŞTERİLER MÜŞTERİ İHTİYAÇ BEKLENTİLERİ

12 SÜRECİ YÖNETE BİLENLER Sorgularsan süreci yakalarsın Süreçleri iyileştirirsen problemleri önlersin. Problemleri çöze bilirsen krizlere gerek kalmaz. Krizleri yönetebilirsen ayakta kalırsın.

13 SÜRECİ YÖNETEMEYENLER Sorgulamasını bilmezsen süreçleri ortaya çıkaramazsın Süreçleri yönetemezsen karşına problem olarak çıkar. Problemleri çözmezsen krizler ile karşılaşırsın Krizleri yönetemezsen çökersin.

14 SÜRECİN BELGELENMESİ Akış Şemaları Sürecin değişik adımlarında ; bilginin, müşterilerin, donanımın veya hizmetlerin akışını izleyen şemalardır. Akış şemaları; akış diyagramları, süreç haritaları, ilişki haritaları ya da planları olarak da adlandırılabilir. Kutularla çizilirler. Çizgiler ve oklar sırayı gösterir. Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 14

15 Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 15

16 Akış diyagramları süreç içerisindeki basamakların görsel olarak tanımlanmasını ve herkes tarafından anlaşıla bilmesini sağlamaya yarar. Çoğu zaman süreçte meydana gelen olaylar gerçekte olması gerekenden daha farklı olduğundan iş akış diyagramı oluşturularak atılacak adımlara daha yakından bakılabilir. Kullanılabileceği alanlar: Belli bir süreçte atılması gereken adımlara daha yakından bakma imkanına kavuşulur. Sürece kimin nasıl katılacağını belirlemede önemli katkı sağlamaktadır. Süreç esnasında hangi alanlarda daha çok iyileştirmeye gerek olduğunun belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 16

17 İşyerinin MUYS sisteminden öğrenci talep etmesi www.muys.sakarya.edu.tr adresine girilir Sisteme İşyerinin kaydı var mı ? EVET HAYIR “Yeni işyeri kayıt” kısmından kaydolun 0264 2985 7200 telefondan şifre ve kullanıcı adınızı alınız Kullanıcı adınız ve şifrenizi biliyor musunuz? HAYIR Kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yapın EVET İşyeri Talep İşlemleri kısmında 3+1 kısmında ilgili bölümü seçerek talepte bulunun Epostanıza Kullanıcı adı ve şifreniz Geldi mi? EVET Öğrenci talebiniz tamamlanmıştır ilgili öğretim üyesini bilgilendiriniz HAYIR Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 17

18 GÜVENLI E POSTA TANıMLAMA SÜRECI Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 18

19 Süreç Şemaları İş istasyonunda çalışan bir kişi veya bir grup insan tarafından, bir müşteriyle veya belirli malzemelerle yapılan bütün faaliyetleri belgeleme şeklidir. Taşıma: İşçilerin, malzemenin ya da araçların bir yerden bir yere hareketlerini ya da taşınmalarını gösterir. İşlem: Proseslerdeki belirli bir adımdır. Malzemenin fiziksel yapısında veya konumunda değişiklik yapılarak değer eklenen bir sayfasıdır. Malzeme kesme, kaynak yapma birer işlemdir. Muayene: Malzemeyi veya bir olayı standardı ile karşılaştırma, kimliğini tanımlama, niteliğini veya miktarını belirleme ya da kontrol etme faaliyetlerini kapsar. Bekleme: Şartların, bir sonraki planlanmış faaliyete geçişe elverişli olmadığı durumlarda ortaya çıkar ve önceden belirlenmediği için bir gecikmeyi ifade eder. Depolama: Malzemenin planlanmış ve kontrollü bir biçimde sonraki işleme tabi tutulmadan önce muhafaza ve korunmasına yönelik faaliyettir. Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 19

20 SÜREÇ SEMASINıN IŞLENDIĞI BELGE Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 20

21 Depolama Gecikme Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 21

22 İŞ ÖLÇÜM TEKNİĞİ İş ölçümü; bir işlemin(veya işlemi oluşturan elemanlardan birinin) belirli çalışma koşulları altında ve belirli yöntemlerle, yeteri kadar eğitim, bilgi ve yeteneğe sahip bir işçi tarafından, bir iş günü boyunca aşırı yorgunluk yaratmayacak bir çalışma hızı ile yapılması için geçen sürenin tespiti amacı ile uygulanan tekniklerdir. Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 22

23 İş Ölçüm Teknikleri 1)Zaman etüdü metodu 2) Temel standart veri yaklaşımı 3)Önceden belirlenmiş veri yaklaşımı 4)İş örnekleme metodu Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 23

24 1) Zaman Etüdü: Eğitimli bir analizci tarafından bir iş ya da süreç için standart zamanın oluşturulmasıdır. Temelde 8 adımdan oluşur. 1.Etüdü yapılacak işi tanımlamak 2.Görevi keskin parçalara ayırmak 3.Görevi ölçmek için kaç kere ölçüm yapılacağına karar vermek(ihtiyaç duyulan örnek sayısı) 4.Gözlemlerin kronometreyle ölçülmesi, bulunan zamanları ve performans değerlerini kaydetmek 5.Seçilen çevrim zamanını hesaplamak 6.İşin her parçası için normal zamanın hesaplanması 7.Görevin toplam normal zamanını oluşturmak için her parçanın normal zamanları toplanır 8.Standart zaman hesaplanır Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 24

25 Örnek; Aşağıdaki tabloda ilk dört gözlem örneğine sahip her bir eleman için performans oran faktörü (RF) ve bütün süreç için fire(tolerans) toplam normal sürenin %18 olarak verilmiştir. Standart zamanı hesaplayınız. Standart zaman= 10,015*(1+0,18) = 11,82 dk Gözlem 1 Gözlem 2 Gözlem 3 Gözlem 4 Ort(dk)RFNormal Süre Eleman 1 2,602,343,122,86(2,60+2,34+3,12 +2,86)/4 = 2,73 1,02,73*1=2,73 Eleman 2 4,944,785,104,684,8751,15,363 Eleman 3 2,181,982,132,252,1350,91,922 Toplam Normal Süre 10,015dk Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN25

26 Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN26

27 2) Temel Standart Veri Yaklaşımı Ürünlerin ya da hizmetlerin müşteri siparişine göre hazırlandığı, iş süreçlerinin etkili olduğu ve süreçte farklılaşmanın büyük olduğu durumlarda ihtiyaç duyulan bir iş ölçüm tekniğidir. Temel standart veri temel elemanlar için kısmi zamanlı bir iş geldiğinde gerekli olan zamanı hesaplamak için kullanılabilecek standart veri tabanıdır. Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 27

28 3) Önceden Belirlenmiş Veri Yaklaşımı Her bir iş elemanı, elemanı oluşturan küçük temel parçalara ayrılır. Bu küçük parçaların normal sürelerinin bulunduğu bir veri tabanı oluşturulur. Önceden belirlenmiş veri yaklaşımı birbirine benzer görevlerin yapıldığı işletmelerde etkili olabilir. Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 28

29 4) İş Örnekleme Metodu Belli istatistiksel kurallara göre seçilen zamanlarda yapılan anlık gözlemlere dayanılarak işin tümü hakkında sonuçlar çıkarma yöntemidir. Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 29

30 PERFORMANS DEĞERLEME Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 30

31 PERFORMANS DEĞERLENDİRME Performans değerlendirmede veri analizi araçlarından yararlanılabilir. Bu araçlar şu şekilde sıralanabilir: 1)Kontrol Listeleri 2)Histogramlar ve Çubuk Şemaları 3)Pareto Diyagramları 4)Saçılım Diyagramları 5)Neden-Sonuç Diyagramları 6)Grafikler Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 31

32 1)Kontrol Listeleri Kesin süreç hatalarının frekansını kaydetmek için kullanılan formdur. Süreç hatası, hata, gecikme, çevresel atık, yeniden işleme ve bunun gibi herhangi bir performans eksikliğidir. Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 32

33 snSorun YeriTarihHata nedeniYapılcak İşlemHata Maliyeti 1Müşteri8.6.2015Cnc - VakumAtık54,64 2Müşteri5.6.2015Cnc - VakumAtık66,71 3Üretim5.6.2015Cnc - KaymaAtık32,25 4Üretim3.6.2015Cnc - Eleman HatasıAtık2,82 5Üretim28.5.2015Cnc - KaymaAtık11,00 6Üretim28.5.2015Cnc - KaymaAtık66,84 7Üretim27.5.2015Cnc - Eleman HatasıAtık31,98 8Üretim26.5.2015Cnc - KaymaAtık54,65 9Üretim26.5.2015Cnc - KaymaAtık42,66 10Bitti Ürün25.5.2015Cnc - KaymaAtık2,82 11Bitti Ürün21.5.2015Proses AtlamaAtık29,76 12Bitti Ürün21.5.2015Proses AtlamaAtık27,31 13Bitti Ürün21.5.2015Proses AtlamaAtık15,16 14Bitti Ürün21.5.2015Proses AtlamaAtık14,44 15Bitti Ürün21.5.2015Proses AtlamaAtık32,50 16Bitti Ürün21.5.2015Proses AtlamaAtık42,03 17Bitti Ürün18.5.2015Çalışan KaynaklıAtık 18Üretim18.5.2015Cnc - KaymaAtık18,67 19Bitti Ürün14.5.2015Cnc - VakumAtık42,99 20Bitti Ürün12.5.2015Taşıma HatasıAtık139,08 21Bitti Ürün13.5.2015Hammadde - PatlakAtık41,70 22Üretim30.4.2015Cnc - Eleman EksikAtık54,65 23Üretim30.4.2015Cnc - Eleman EksikAtık2,67 24Üretim27.4.2015Cnc - Eleman HatasıAtık31,98 25Üretim24.4.2015Cnc - Eleman HatasıAtık135,61 26Üretim15.4.2015Cnc - VakumAtık16,43 27Üretim14.4.2015Taşıma HatasıAtık131,52 28Üretim13.4.2015Hammadde - PatlakAtık169,98 29Üretim1.4.2015Cnc - KaymaAtık31,98 30Bitti Ürün8.4.2015Çalışan KaynaklıAtık29,67 31Üretim7.4.2015Cnc - VakumAtık47,98 32Üretim2.4.2015Çalışan KaynaklıAtık167,16 33Bitti Ürün1.4.2015Çalışan KaynaklıAtık80,94 34Bitti Ürün1.4.2015Çalışan KaynaklıAtık27,90 35Bitti Ürün1.4.2015Çalışan KaynaklıAtık66,71 36Bitti Ürün1.4.2015Çalışan KaynaklıAtık16,67 37Bitti Ürün23.2.2015Çalışan KaynaklıAtık64,38 38Bitti Ürün5.3.2015Çalışan KaynaklıAtık12,14 39Bitti Ürün10.3.2015Çalışan KaynaklıAtık64,38 40Bitti Ürün23.2.2015Çalışan KaynaklıAtık64,38 41Üretim12.6.2015Cnc - KaymaAtık51,40 42Üretim12.6.2015Çalışan KaynaklıAtık87,33 43Üretim12.6.2015Hammadde - PatlakAtık104,42 44Üretim15.6.2015Cnc - VakumAtık20,69 45Üretim16.6.2015Çalışan KaynaklıAtık54,64 46Üretim19.6.2015Cnc - VakumAtık 47Üretim22.6.2015Cnc - KaymaAtık54,64 48Bitti Ürün26.6.2015Cnc - Eleman HatasıAtık27,20 49Bitti Ürün29.6.2015Hammadde - LekeliAtık49,05 50Bitti Ürün29.6.2015Hammadde - LekeliAtık64,38 51Üretim20.6.2015Cnc - Eleman HatasıAtık30,14 52Üretim20.6.2015Cnc - Eleman HatasıAtık18,67 53Üretim29.6.2015Cnc - Eleman HatasıAtık87,33 54Üretim29.6.2015Cnc - Eleman HatasıAtık104,42 55Üretim2.7.2015Cnc - VakumAtık78,73 56Üretim9.7.2015Hammadde - PatlakAtık54,65 57Üretim9.7.2015Hammadde - PatlakAtık104,42 Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 33

34 2) Histogramlar ve Çubuk Diyagramları Histogram sürekli bir ölçekte ölçülen veriyi özetler ve bazı süreç hatalarındaki frekans dağılımını gösterir. Çubuk diyagramlar yatay eksende nitel değişkenler, dikey eksende ise bunların frekanslarına göre uzunluğu değişen çizgiler ya da ayrık sütunlar kullanılarak çizilen grafiklerdir. Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 34

35 Bir galeri bir yılda sattığı 80 aracın fiyatlara göre dağılımını aşağıdaki şekilde göstermektedir(histogram diyagramı örneği). Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 35

36 Bir yerel restoranın müdür, müşteri şikayetleri arttığından, müdür tartışılması gereken konuları bulmayı ve çalışanlarının anlayacağı bir yolda bulguları sunmayı istemektedir(çubuk diyagramı örneği). Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 36

37 ÖRNEK IŞLETME HATA VERILERI Hata TürüFrekansı Çalışan Kaynaklı13 Cnc - Eleman Hatası9 Hammadde - Patlak5 Taşıma Hatası2 Cnc - Kayma10 Cnc - Vakum8 Proses Atlama6 Hammadde - Lekeli2 Cnc - Eleman Eksik2 Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 37

38 3) Pareto Şemaları Pareto diyagramlarında soldaki eksen genellikle frekansı temsil eder. Bazı durumlarda maliyeti de temsil edebilir. Sağdaki dikey eksen ise kümülatif yüzde oranını temsil eder. Sebepler azalan değerler göre sıralanır, bu yüzden kümülatif fonksiyonda azalarak artar. Pareto Diyagramı Nasıl Oluşturulur? Sebepleri araştırılacak kriterlerin belirlenmesi. Bütün sebeplerin listelenmesi. Sebeplerin belirli bir süredeki karşılaşılma sıklığının ölçülmesi. Sebeplerin sıralanması. Kümülatif dağılımların hesaplanması. Grafiğinin çizilmesi. Pareto Diyagramı Faydaları Problemli yerdeki en önemli sebebi belirlemek. Bütün problemleri listelemek. Problemlerin oranlarını ve önem derecelerini görmek. Takım çalışmasını yönlendirmek. Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 38

39 Bir restorandaki şikayet sayısının pareto şemasına göre dağılımı aşağıdaki gibi verilmiştir Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 39

40 ÖRNEK IŞLETME HATA VERILERI Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 40

41 ÖRNEK IŞLETME HATA VERILERI Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 41 Hata Türü Frekansı Hataların MaliyetiFrekensı Hata Maliyetlerin deki Payı Toplamlı yüzde Çalışan Kaynaklı 13920,1323%26% Cnc - Eleman Hatası 9646,216%18%44% Hammadde - Patlak 5516,879%14%58% Taşıma Hatası 2409,684%11%70% Cnc - Kayma 10381,0118%11%80% Cnc - Vakum 8369,5514%10%91% Proses Atlama 6161,211%5%95% Hammadde - Lekeli 2113,434%3%98% Cnc - Eleman Eksik 259,994%2%100% Genel Toplam573578,06100%

42 Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 42

43 5) Neden-Sonuç Diyagramı(Balık kılçığı diyagramı) Neden veya etki diyagramları da adı verilen bu diyagramlarda balık kafası problemi, kalın kılçıklar muhtemel ana nedenleri, küçük kılçıklar ise muhtemel küçük nedenleri temsil eder. Bir sorunun nedenlerini ortaya koymak maksadıyla, bireylerin beyin fırtınası yöntemini kullanarak mümkün olan tüm nedenleri düzenlemek ve bilgi toplamak amacıyla oluşturulmuş sebep-sonuç ilişkisidir. Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 43

44 Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 44

45 Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 45

46 6) Grafikler Çizgi grafiği ve pasta grafiği gibi resimli formatların çeşitleriyle verinin temsili Rulman Arıza Nedenleri ve Oranları Rulman Arıza Nedenleri ve Oranları (Pasta Grafiği) 1.Yanlış gres seçimi ve kullanımı. 2.Farklı greslerin karışması. 3.Gresin kirlilikleri. 4.Yatakta gres kaybı. 5.Yetersiz yağlama / aşırı yağlama. Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 46

47 Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 47

48 Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 48

49 Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 49

50 Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 50

51 KIYASLAMA(BENCHMARKING) Bir işletmenin rekabet gücünü yükseltmek için, başarılı performansa sahip başka işletmelerin, iş yapma tekniklerini incelemesi, kendi teknikleri ile kıyaslaması ve bu kıyaslamadan elde ettiği bilgileri kendi işletmesinde uygulamasıdır. Kıyaslamada kullanılan tipik ölçümler; birim başına düşen maliyet, müşteri başına düşen hizmet aksamaları, birim başına işlem süresi, müşteri tutma oranları, birim başına gelir vs. Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 51

52 Rekabetçi Kıyaslama: Doğrudan bir endüstri rakibiyle olan karşılaştırmaya dayanmaktadır. Fonksiyonel Kıyaslama: Herhangi bir endüstrideki yönetim, müşteri hizmetleri satış işlemleri gibi bazı alanları karşılaştırmada kullanılmaktadır. İç Kıyaslama: Örgütsel bir birimin üstün performansla diğer birimlere örnek olmasını kapsamaktadır. Üç türlü kıyaslamadan bahsetmek mümkündür. Bunlar: Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 52

53 Kıyaslama dört temel basamaktan oluşmaktadır: Planlama : Kıyaslama yapılacak firma hakkında gerekli bilgiler toplanır. Analiz: Firmanın mevcut performansı ile kıyaslanacak firma performansı arasında benzerlik ve farklılıkları bulunur, sebepleri araştırılır. Entegrasyon: Hedefler belirlenir ve bu hedeflere varmada gerekli olan yönetici desteği sağlanır. Harekete Geçme: Yapılan planları yürürlüğe konulur, süreç izlenir, ilerleme kaydedildikçe yeniden kıyaslama yapılır. Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 53

54 TEŞEKKÜRLER Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN 54


"İŞ ANALİZİ SÜREÇ ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN Sakarya Üniversitesi / TÜRKİYE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları