Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

COĞRAFYA. Hoş Geldiniz FEYAZ BİLGİ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ SULTANBEYLİ KIZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "COĞRAFYA. Hoş Geldiniz FEYAZ BİLGİ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ SULTANBEYLİ KIZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ."— Sunum transkripti:

1 Hoş Geldiniz FEYAZ BİLGİ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ SULTANBEYLİ KIZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ

2 COĞRAFYA

3 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
DIŞ KUVVETLER FEYAZ BİLGİ Dış Kuvvetler Çözülme, Toprak Oluşumu ve Toprak Çeşitleri Erozyon Heyelan Bazı ÖSS soruları Motivasyon FEYAZ BİLGİ

4 DIŞ KUVVETLER Enerjisini güneşten alan ve yeryüzünü şekillendirmede olumsuz etkisi olan kuvvetlerdir. Çözülme ve toprak oluşumu Erozyon Heyelan Akarsular FEYAZ BİLGİ

5 Yer altı suları ve kaynaklar
Karstik şekiller Yer altı suları ve kaynaklar Buzullar FEYAZ BİLGİ

6 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
Rüzgarlar Göller Dalgalar ve akıntılar Gel-git FEYAZ BİLGİ

7 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
Çözülme ve Toprak Oluşumu Kayaların havadaki gazlar, su, sıcaklık farkı ve canlıların etkisiyle dağılıp ufalanmasına çözülme denir. Çözülme FEYAZ BİLGİ

8 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
Çözülme İki Şekilde Olur : Mekanik çözülme ( fiziksel parçalanma ) : Günlük ve yıllık sıcaklık farkları sonucunda olur. Bu çözülme ile kayalar, küçük parçalara ayrılır fakat toprak oluşmaz. Çünkü su ( nem ) yoktur. En çok çöllerde, en az ekvatoral bölgede görülür. Mekanik çözülme FEYAZ BİLGİ

9 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
b) Kimyasal çözülme : Kayaların, su ve sıcaklığa bağlı olarak ufalanmasıdır. Bu çözülmede toprak oluşur. Su ve sıcaklık fazla olursa kimyasal çözülme de fazla olur. En çok ekvatoral bölge, muson iklimi ve ılıman okyanus iklim bölgelerinde görülür. En az çöllerde…. Ekvatoral bölge Amazon nehri FEYAZ BİLGİ

10 Oluşum bakımından topraklar ikiye ayrılır :
Toprak Oluşumu Oluşum bakımından topraklar ikiye ayrılır : A ) Taşınmış topraklar : Verimlidirler. Bulundukları iklim bölgesinin özelliklerini göstermezler. Akarsular – Alüvyal toprak FEYAZ BİLGİ

11 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
Rüzgarlar – Lös toprak FEYAZ BİLGİ

12 Buzullar – Moren ( buzultaş ) topraklar
FEYAZ BİLGİ

13 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
B ) Yerli topraklar : Ana kaya üzerinde taşınmadan oluşur. Bu toprakların oluşumunda iklim, ana kayanın özelliği, bitki örtüsü, eğim, zaman ve canlılar gibi faktörler etkilidir. Humus : Topraktaki bitki kalıntılarıdır. 1- Tundra toprakları : Tundra iklim toprağıdır. Çoğu zaman donmuş durumdadır. FEYAZ BİLGİ

14 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
2- Podzol ( gri ) topraklar : Soğuk ve nemli bölgelerin toprağıdır. Fazla yıkanmıştır. Sibirya ve Avrupa’nın kuzeyinde görülür. Ülkemizde Batı Karadeniz. FEYAZ BİLGİ

15 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
3- Kahverengi orman toprakları : Ilıman okyanus ikliminin geniş yapraklı orman bölgelerinin toprağıdır. Humusça zengindir ve verimlidir. ABD ve Batı Avrupa’da görülür. Ülkemizde Karadeniz’de, Marmara’da, İç Anadolu’da ve Torosların yüksek kesimlerinde. FEYAZ BİLGİ

16 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
4- Kırmızı ( terra-rosa ) topraklar : Akdeniz iklim bölgesinde, kalkerli araziler üzerinde oluşur. İçindeki demir oksitlendiğinden kırmızı renk almıştır. Akdeniz, Kıyı Ege, Güney Marmara ve Güneydoğu Anadolu’da görülür. FEYAZ BİLGİ

17 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
5- Laterit topraklar : Yüksek sıcaklık ve bol yağışın görüldüğü Ekvatoral iklim bölgelerinde oluşur. Verimsizdir. Ülkemizde Doğu Karadeniz. FEYAZ BİLGİ

18 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
6- Çernozyum ( kara ) topraklar : Orta kuşağın yarı nemli step ( bozkır ) bölgelerinde oluşur. Dünyanın tarım için en elverişli toprağıdır. Verimlidir. Orta Avrupa, Kafkaslar Çin ve ABD’de görülür. Ülkemizde ise Erzurum – Kars çevresinde. FEYAZ BİLGİ

19 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
7- Kestane renkli step topraklar : Step ( bozkır ) iklim bölgelerinde oluşur. Verimi azdır. Ülkemizde İç Anadolu, Doğu Anadolu, İç batı Anadolu ( Afyon, Uşak, Kütahya ), ve Güneydoğu Anadolu’da görülür. FEYAZ BİLGİ

20 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
8- Çöl toprakları : Çöl ikliminin toprağıdır. Az yıkandığından kireç ve tuz yönünden zengindir. Toprak oluşumunu tamamlamamıştır. Sulanabilirse tarım yapılabilir. FEYAZ BİLGİ

21 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
Erozyon Bitki örtüsünce fakir, eğimli yamaçlardaki toprak örtüsünün akarsular ve sel suları ile aşındırılmasına denir. Bu işi rüzgar yaparsa buna da rüzgar erozyonu denir. FEYAZ BİLGİ

22 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
Erozyon, verimli tarım alanlarını daraltır. Barajların ömrünü kısaltır. FEYAZ BİLGİ

23 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
Ülkemizde en fazla İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da görülür. Rüzgar erozyonu da en çok İç Anadolu’da görülür. FEYAZ BİLGİ

24 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)

25 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)

26 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
Erozyonu önlemek için, en başta ağaçlandırma yapmak ve her türlü bitki örtüsünü korumak gerekir. FEYAZ BİLGİ

27 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
Tarlalar eğim yönünde sürülmemelidir. Eğimli yerlerde, taraçalama ( basamak ) yapılmalıdır. FEYAZ BİLGİ

28 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)

29 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
Anız yakılması engellenmelidir. FEYAZ BİLGİ

30 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
Nöbetleşe ( münavebeli ) ekim yapılmalıdır. Tarlayı bölümlere ayırıp her bölüme farklı ürün ekme veya her sene farklı bitki ekme. FEYAZ BİLGİ

31 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)

32 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
Soru 76. Baraj çevrelerinin ağaçlandırılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Erozyonu yavaşlatarak barajın ömrünü uzatmak Yeni orman alanları kazanmak Baraj çevresinde yaban hayatını zenginleştirmek Baraj çevresine yerleşmeyi önlemek E) Çevreyi güzelleştirmek 2004 ÖSS FEYAZ BİLGİ

33 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
Toprak Kayması ve Heyelan Toprağın üst kısmının eğimli yamaçlardan aşağı inmesine toprak kayması, toprakla beraber alttaki tabakalar ve ana kayanın kaymasına da heyelan denir. FEYAZ BİLGİ

34 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)

35 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)

36 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
Heyelanı artıran faktörler ; eğimin fazla olması, yağış, tabakaların durumu, toprağın ve kayanın cinsidir. FEYAZ BİLGİ

37 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)

38 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)

39 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
Toprağın cinsi FEYAZ BİLGİ

40 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
Heyelanlar en fazla ilkbahar mevsiminde görülür. Sebebi, toprağın suya doymuş olmasıdır. Sonbahar Yaz Kış İlkbahar FEYAZ BİLGİ

41 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
Ülkemizde heyelanlar en çok, Karadeniz bölgesinde özellikle de Doğu Karadeniz’de olmaktadır. Karadeniz FEYAZ BİLGİ

42 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
Aşağıdakilerden hangisi, taşın ufalanması veya ayrışmasında etken değildir? A) Humus B) Bitkiler C) Taşın cinsi D) Sıcaklık E) Nemlilik ÖYS Taşların mekanik yolla çözülmesi, hangi iklim tipinin yaygın olduğu bölgelerde daha çok görülür? Sıcak kuşak ekvatoral B) Sıcak kuşak muson C) Ilıman kuşak karasal D) Ilıman kuşak okyanus E) Soğuk kuşak kutup ÖYS Yandaki tabloda gece ve gündüz sıcaklık ortalamaları verilen beş yörenin hangisinde mekanik çözülmenin en fazla olması beklenir? I B) II C) III D) IV E) V 1988 ÖSS Gece ( °C ) Gündüz I 15 18 II 10 17 III 1 11 IV 5 20 V 4 FEYAZ BİLGİ

43 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
IV V II III I Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerin hangisinde fiziksel ufalanma en çok etkilidir? I B) II C) III D) IV E) V 1995 ÖYS FEYAZ BİLGİ

44 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerdeki kayaçlarda genellikle fiziksel ufalanma; hem sıcaklığın yüksek hem de yağışın fazla olduğu yerlerdeki kayaçlarda ise genellikle kimyasal çözünme görülmektedir. Aşağıdaki tabloda üç yerde gözlenen gece ile gündüz arasındaki ortalama sıcaklık farkı, yıllık yağış miktarı ve yıllık ortalama sıcaklıklar verilmiştir. Verilen bilgilere göre, bu yerlerin hangisindeki kayaçlarda fiziksel ufalanmanın, hangisindeki kayaçlarda kimyasal çözünmenin en çok olması beklenir? Fiziksel ufalanma Kimyasal çözünme A) I II B) III II C) II I D) II III E) III I ÖSS ( İ ) Gece gündüz arası ortalama sıcaklık farkı ( °C ) Yıllık yağış miktarı ( mm ) Yıllık ortalama sıcaklık ( °C ) 6 2600 22 18 200 15 4 500 I II III FEYAZ BİLGİ

45 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
Günlük sıcaklık farkının fazlalığı ve donma – çözülme olaylarının sıklığı mekanik çözülmeyi hızlandırır. Buna göre, aşağıdaki yerlerin hangisinde mekanik çözülmenin en az olması beklenir? Ekvatoral ormanlar B) Çöller C) Kutup altı bölgeler D) Dağların yüksek kesimleri E) Orta kuşak karalarının iç kesimleri 2002 ÖSS Türkiye’nin toprak tipleri bakımından çeşitlilik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir? Bölgeler arasında iklim farklılıklarının olması B) Yükselti farkının fazla olması C) Arazinin farklı kayaçlardan oluşması D) Doğal bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi E) Heyelanların sık görülmesi ÖYS FEYAZ BİLGİ

46 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
Türkiye’de heyelan olaylarının büyük bir çoğunluğunun ilkbaharda görülmesinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha etkilidir? A) Toprağın suya doygun hale gelmesi B) Akarsu debilerinin artması C) Bitkilerin yeşermeye başlaması D) Yamaçlarda esen rüzgar hızının artması E) Yamaçlardaki kaya çatlaklarının artması ÖYS Alüvyon, buzultaş ( moren ), ve lös gibi topraklar taşınmış topraklardır. Taşınmış toprakların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Soluk renkli ( fazla yıkanmış ) olmaları B) Verimli olmaları C) Geçirimsiz olmaları D) Karbonatlı olmaları E) İnce taneli olmaları ÖSS Türkiye’de ekim alanlarının yarısından fazlasında erozyon nedeniyle çok miktarda toprak kaybı olmaktadır. Bu durum, erozyonun etkili olduğu ekim alanlarının aşağıdaki özelliklerinden hangisine sahip olduğunu gösterir? A) Toprak örtüsünün kalın olduğunu B) Nöbetleşe ekimin yaygın olduğunu C) Eğimin fazla olduğunu D) Toprakların humusça zengin olduğunu E) Toprakların geçirimli olduğunu 2000 ÖSS FEYAZ BİLGİ

47 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
II V I IV III Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralanmış yerlerin hangilerinde görülen erozyonun başlıca nedenleri bitki örtüsünün seyrekliği ve yağışların düzensizliğidir? A) I ve II B) I ve III C) II ve V D) III ve IV E) IV ve V ÖSS ( İ ) Aşağıdakilerden hangisi rüzgar erozyonundan korunma yollarından biri değildir? A) Toprağa otsu bitkiler ekilmesi B) Rüzgar yönünde dik ağaçlandırma yapılması C) Tarlaların nadasa bırakılmaması D) Tarlaların eğim yönünde sürülmesi E) Meralarda aşırı otlatmanın engellenmesi ÖSS FEYAZ BİLGİ

48 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)
Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, engebeli ve yüksek olmasının bir sonucu değildir ? A) Kışın, iç kesimlerde don olaylarının uzun sürmesi B) Kıyı kesimleriyle iç kesimlerde nüfus yoğunluğunun farklı olması C) Büyük akarsu ağızlarında delta ovalarının bulunması D) Yol yapım giderlerinin yüksek olması E) Bitki türlerinin çeşitlilik göstermesi 2004 ÖSS FEYAZ BİLGİ

49 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)

50 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)

51 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)

52 FEYAZ BİLGİ (feyazbilgi@gmail.com)


"COĞRAFYA. Hoş Geldiniz FEYAZ BİLGİ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ SULTANBEYLİ KIZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları