Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Farmasötİk Teknolojİ VE Farmasötİk bİyoTeknolojİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Farmasötİk Teknolojİ VE Farmasötİk bİyoTeknolojİ"— Sunum transkripti:

1 Farmasötİk Teknolojİ VE Farmasötİk bİyoTeknolojİ
Alan Dersleri

2 Farmasötİk Teknolojİ Alan Dersleri

3 Alan Dersleri Dersler Saat/Hafta Yarıyıl Endüstriyel Eczacılık 2 güz
İyi İmalat Uygulamaları (GMP) 1 İlaç Endüstrisinde Mühendislik Hizmetleri bahar Ruhsatlandırma ve Patent Modern Farmasötik Sistemler

4 Endüstriyel Eczacılık
Dersin Amacı Endüstriyel üretim hakkında bilgi vermek ve endüstride eczacının yerini tanıtmak Dersin İçeriği Biyoeşdeğerlik/Biyoyararlanım, Biyoteknoloji ve Farmakovijilans hakkında bilgi sahibi olmak Klinik araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar Üretim, GMP ve Validasyon Pazarlama ve Tanıtım Dünya ve Türkiye’deki ilaç endüstrisi

5 İyi İmalat Uygulamaları (GMP)
Dersin Amacı İlaç üretiminde iyi imalat uygulamaları ile ilgili kapsamlı bilgi edinilmesi Dersin İçeriği İlaç endüstrisinde dokümantasyon, validasyon ve kalibrasyon hakkında bilgi sahibi olur. İlaç endüstrisinde imalat ve proses kontrollerini öğrenir. İlaç endüstrisinde çevre, binalar ve ekipmanları tanır. İlaç endüstrisinde organizasyon ve personel hakkında bilgi sahibi olur. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler ilaç endüstrisinde kalite kontrol ve kalite güvence hakkında bilgi sahibi olur.

6 İlaç Endüstrisinde Mühendislik Hizmetleri
Dersin Amacı İlaç Endüstrisinde kullanılan mühendislik hizmetleri ile ilgili olarak öğrenciyi bilgilendirmek Dersin İçeriği Sterilizasyon ekipmanları ve alan tasarımları hakkında bilgi sahibi olur. Yerinde yıkama ve yerinde temizlik alanları ve bu alanların tasarımı hakkında bilgi sahibi olur. Sıkıştırılmış hava, Buhar sistemleri ve Elektrik sistemleri hakkında bilgi sahibi olur. Depolar, Tartım alanları ve Destek üniteleri tasarımı hakkında bilgi sahibi olur. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler İlaç üretim bina tasarımı hakkında bilgi sahibi olur

7 Ruhsatlandırma ve Patent
Dersin Amacı Bu dersin amacı ilaç ruhsatlandırılması ve patent süreçleri hakkında genel bilgi vermektir. Dersin İçeriği Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler ruhsatla ilgili yönetmelikler hakkında bilgi ve beceri sahibi olurlar Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler mevcut ruhsatlandırma sisteminin değiştirilmesi konusunda sağlık otoritelerinin önerileri hakkında bilgi ve beceri sahibi olurlar. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler ruhsat iptalleri ve nedenleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olurlar. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler patent prosedürüne bakış hakkında bilgi ve beceri sahibi olurlar. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler insanda kullanılmak üzere pazara sunulmak istenilen bir ilacın gerekli emniyet ve etkililiği sağlayıp sağlamadığına ilişkin uygulamalar hakkında bilgi ve beceri sahibi olurlar.

8 Modern Farmasötik Sistemler
Dersin Amacı Bu dersin amacı modern farmasötik sistemler hakkında genel bilgi vermektir. Dersin İçeriği İlaç formülasyonlarında kullanılan akıllı polimerler Nanofarmasötikler Mikroiğneler Yeni nesil transdermal sistemler ve skafoldlar Hibrit ilaç taşıyıcı sistemler

9 Farmasötİk BİYOTeknolojİ
Alan Dersleri

10 Hücre Kültürü Teknikleri
1) Hücre Kültürü Temel Bilgiler 2) Hücre Kültürü Teknik Bilgiler (Ders içerikleri sonraki slaytlardadır)

11 Hücre Kültürü Teknikleri
1) Hücre Kültürü Temel Bilgiler * - Hücre ve hücre kültürü - Kaynaklarına göre hücre kültürü - Büyüme özelliklerine göre hücre kültürü * - Hücre bankası sistemi - Ana hücre bankası - Çalışma hücre bankası - Hücre hattı temin merkezleri * - Laboratuar dizaynı ve ekipmanları - Hücre kültürü besiyerleri - Tampon ve çözeltiler - Antibiyotikler - Büyüme hormonları, sitokinler ve vitaminler - Hücre kültürü sarf malzemeleri - Kontaminasyon - Sterilizasyon

12 Hücre Kültürü Teknikleri
2) Hücre Kültürü Teknik Bilgiler * - Hücre açma (Stok açma) - Kültürün devamlılığı (sub-kültür) - Tripsinizasyon - Hücre sayımı ve canlılığının tesbiti (Tripan mavisi kalsifikasyonu) - Pasajlama * - Stok kaldırma - Hücre dondurma - Kullanılan yöntemler - Kullanılan kryoprotektif ajanlar - Hücre çözme - Hücre Canlılık ve Toksisite Testleri - Doku Mühendisliği

13 Rekombinant DNA Teknolojisi ile Üretilen Proteinler
Rekombinant DNA Teknolojisi Hakkında Genel Bilgiler Rekombinant DNA Teknolojisinde Üretimin Akış Şeması Hücre Bankası ve Oluşturma Yöntemleri Hakkında Genel Bilgiler Ekspresyon Sistemleri Fermentasyon Teknikleri Fermentörler ve Biyoreaktörler Up ve Downstream Prosesler Eksprese Olan Proteinleri Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri Üretime İlişkin Sorunlar

14 Yakında aktif hale gelmesi planlanan dersler
ECZ4076 Kan Ürünleri ECZ5097 Kök Hücre ve Uygulamaları ECZ5099 Biyobenzer İlaçlar


"Farmasötİk Teknolojİ VE Farmasötİk bİyoTeknolojİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları