Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ 8. Toplantısı 22 Mayıs 2004 MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ 8. Toplantısı 22 Mayıs 2004 Değerlendirme ve Kapanış Oturumu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ 8. Toplantısı 22 Mayıs 2004 MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ 8. Toplantısı 22 Mayıs 2004 Değerlendirme ve Kapanış Oturumu."— Sunum transkripti:

1 1 MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ 8. Toplantısı 22 Mayıs 2004 MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ 8. Toplantısı 22 Mayıs 2004 Değerlendirme ve Kapanış Oturumu 10:30-12:00 1. Program Ölçütleri Komisyonu Çalışmaları ve MDK YK Önerilerinin Onaylanması 2. Çalışma Grupları 3. Kongre ve 8. Toplantının Değerlendirilmesi 4. MDK Toplantıları Planlanması 5. Kapanış Değerlendirme ve Kapanış Oturumu 10:30-12:00 1. Program Ölçütleri Komisyonu Çalışmaları ve MDK YK Önerilerinin Onaylanması 2. Çalışma Grupları 3. Kongre ve 8. Toplantının Değerlendirilmesi 4. MDK Toplantıları Planlanması 5. Kapanış

2 2 Program Ölçütleri Komisyonu Üyeler: Prof. Dr. Mehmet Demirkol Doç Dr. Oğuz Gündoğdu Prof. Dr. Kemal İnan Prof. Dr. Ayşe Erdem Şenatalar Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ Toplantılar: 19 Mart 2004 İTÜ Makina Fakültesi Dekanlığı 9 Nisan 2004ODTÜ MF Dekanlığı 21 Mayıs 2004 MDK YK Ön değerlendirme 31 Mayıs 2004İTÜ Kimya ve Metalurji Fakültesi

3 3 Program Ölçütleri Komisyonu MÜDEK Kapsamına alınması için MDK Onayına Sunulan Programlar 1.Biyomedikal Mühendisliği ve Biyomühendislik programları 2.Deniz Teknolojisi Mühendisliği programı 3.Hidrojeoloji Mühendisliği programı 4.İmalat Mühendisliği, Üretim Mühendisliği ve Üretim Sistemleri Mühendisliği programları 5.Telekomünikasyon Mühendisliği programı 6.Tekstil Mühendisliği programı

4 4 1. Biyomedikal Mühendisliği ve Biyomühendislik programları BİYOMÜHENDİSLİK VE BENZERİ ADLI MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI PROGRAM ÖLÇÜTLERİ Bu program ölçütleri “biyomedikal mühendislik” dahil olmak üzere başlıklarında “biyomühendislik” ve benzeri nitelemeler bulunan programlar içindir. 1. Eğitim programı Programın yapısı, programın adıyla uyumlu bir mühendislik yelpazesinde yeterli düzeyde genişlik ve derinlik sağlamalıdır. Eğitim programı mezunların aşağıdaki becerilere sahip olduğunu kanıtlamalıdır: biyoloji ve fizyoloji konularını anlayabilme; (türevsel denklemler ve istatistik dahil) ileri matematik, fen ve mühendislik bilgilerini biyoloji ve mühendisliğin arakesitindeki problemlerin çözümüne uygulayabilme yetisi; canlı sistemler üzerinde ölçüm yapabilme ve bu ölçümlerden toplanacak verileri yorumlama becerisi; canlı ve cansız maddeler ve sistemler arasındaki etkileşime ilişkin problemleri çözme becerisi.

5 5 2. Deniz Teknolojisi Mühendisliği programı DENİZ VE BENZERİ ADLI MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI PROGRAM ÖLÇÜTLERİ Bu program ölçütleri başlıklarında “deniz”, “gemi inşaatı” ve benzeri nitelemeler bulunan programlar içindir. 1. Eğitim programı Eğitim programı mezunların aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu kanıtlamalıdır: olasılık hesabı ve istatistik yöntemlerini gemi inşaatı ve deniz mühendisliği problemlerine uygulama becerisi; deniz araçları kapsamında akışkanlar mekaniği, dinamik, yapısal mekanik, malzeme özellikleri, hidrostatik ve enerji/itki sistemleri konularında temel bilgi; gemi inşaatı ve/veya deniz mühendisliğine uygun cihazlar konusunda aşinalık. 2. Öğretim kadrosu Öğretim kadrosu program amaçlarını tanımlama, gözden geçirme ve başarıyla uygulama konularında yeterli düzeyde olmalıdır.

6 6 3. Hidrojeoloji Mühendisliği programı Hidrojeoloji Mühendisliği programının Jeoloji programıyla aynı ölçüt kapsamında değerlendirilmesi.

7 7 ÜRETİM VE BENZERİ ADLI MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI PROGRAM ÖLÇÜTLERİ Bu program ölçütleri başlıklarında “üretim” ve benzeri nitelemeler bulunan programlar içindir. 1. Eğitim programı Eğitim programı mezunların aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu kanıtlamalıdır: malzeme ve üretim süreçleri konularında yeterli bilgi; üretim sürecindeki değişim ve etkileri de göz önüne alarak malzemelerin davranış ve özelliklerini kavrayabilme; ürün tasarımını ve üretim için gereken alet, teçhizat ve çevre koşullarını kavrayabilme; üretimde rekabet: üretim planlaması, stratejisi ve denetimi aracılığıyla rekabetçi avantaj elde edebilme; üretim sistemleri tasarımı: istatistik ve ileri matematiğe dayalı yöntemlerle benzetim ve bilgi teknolojilerinden yararlanarak üretim işlemlerinin analiz, sentez ve kontrolunu yapabilme; laboratuvar deneyimi: bir üretim laboratuvarında üretim süreci değişkenlerini ölçebilme ve süreç hakkında teknik çıkarımlar yapabilme becerisi. 2. Öğretim kadrosu Eğitim programı öğretim kadrosunun üretim mühendisliğinin uygulama konularında güncelliğini koruduğunu kanıtlamalıdır. 4. İmalat Mühendisliği, Üretim Mühendisliği ve Üretim Sistemleri Mühendisliği programları

8 8 5. Telekomünikasyon Mühendisliği programı Telekomünikasyon Mühendisliği programının Elektrik-Elektronik Mühendisliği programı ölçütü kapsamında değerlendirilmesi.

9 9 6. Tekstil Mühendisliği programı TEKSTİL VE BENZERİ ADLI MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI PROGRAM ÖLÇÜTLERİ Bu program ölçütleri başlıklarında “tekstil” ve benzeri nitelemeler bulunan programlar içindir. 1. Eğitim programı Eğitim programı mezunların aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu kanıtlamalıdır: matematik, fizik, kimya ve istatistik dallarında temel bilgi; çok değişkenli hesaplama, diferansiyel denklemler veya lineer cebir yoluyla ileri matematiği uygulayabilme; mekanik, mukavemet, malzeme ve termodinamik dallarında temel mühendislik bilgisi; tekstil malzemeleri ve teknolojisi alanlarında ürün, proses veya sistem tasarlayabilme veya geliştirebilme; tekstil malzemelerinin özelliklerini ve üretim süreçlerindeki değişkenleri ölçebilme, kontrol edebilme ve teknik olarak yorumlayabilme; üretim sürecinde oluşan değişiklikleri ve bunların malzemelerin davranış özelliklerine etkilerini değerlendirebilme; elyaf, iplik, kumaş, terbiye ve konfeksiyon gibi temel teknolojik alanların en az birinde uygulamalı çalışma yapabilme. 2. Öğretim kadrosu Programın yürütülmesinde program amaçları ile çıktılarını tanımlama, düzeltme, uygulama ve başarma sorumluluğu ile yetkinliğine sahip olmalı, ilgili alanlarda güncelliğini koruduğuna dair kanıtlar sunabilmelidir.

10 10 Kongre ve 8. Toplantının Değerlendirilmesi

11 11 MDK Toplantıları Planlanması MDK 9. Toplantısı Atatürk Üniversitesi – Erzurum Prof. Dr. Şahin Gülapoğlu 3-4 Aralık 2004, Cuma-Cumartesi MDK 10. Toplantısı Uludağ Üniversitesi – Bursa Prof. Dr. Sedat Ülkü 19-21 Mayıs 2005, Perşembe-Cuma

12 12 KAPANIŞ Destekleyen Kuruluşlar, Kongre Program Kurulu, Kongre Düzenleme Kurulu, ve evsahibimiz DEÜ Mühendislik Fakültesi adına Sayın Dekan Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş’e ve tüm katılımcılara en içten teşekkürlerimizi sunarız. MDK Yürütme Kurulu


"1 MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ 8. Toplantısı 22 Mayıs 2004 MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ 8. Toplantısı 22 Mayıs 2004 Değerlendirme ve Kapanış Oturumu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları