Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Ali Arslan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Ali Arslan."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Ali Arslan

2 1. Sosyal Psikoloji Nedir?
Sosyal psikoloji, sosyal ve kültürel ortamdaki birey davranışının özelliklerinin ve nedenlerinin bilimsel incelenmesidir. – Bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarının, başkalarının gerçek, hayal edilen ya da zımni varlığından etkileniş tarzını anlama ve açıklama çabası (Allport) Toplum içindeki bireyin davranış bilimi. Sosyal psikolojinin çalışma birimi bireydir.

3 Sosyal Psikoloji Nedir?
Sosyal etkileşim-Sosyal çevre Sosyal psikoloji, insanların gruplara katılmaları sonucu ortaya çıkan davranış düzenliliklerini inceler. SP, çoğunlukla sembolik nitelikteki etkileşimi inceler ve organizma-çevre karşılıklı etkilerini kapsar. Sosyal çevre tarafından kontrol edilen, etkilenen ve sınırlandırılan insan davranışını açıklar.

4 SOSYAL ETKİ VE BU ETKİ ALTINDAKİ BİREYİN DAVRANIŞI
Sosyal Psikoloji SOSYAL ETKİ VE BU ETKİ ALTINDAKİ BİREYİN DAVRANIŞI Birey Sosyal Etkileşim Psikolojik – Sosyolojik Psikolojik sosyal psikoloji- İçten dışan- Genel psikoloji Sosyolojik sosyal psikoloji- Dıştan içe-Sosyoloji

5 Sosyal Psikolojiye yönetilen eleştiriler
1. Zaten bilinen şeyler 2. Kötü amaçlarla kullanılabilir

6 Sosyal Psikoloji Hammurabi MÖ. 2000 Eflatun-Aristo
Sosyal davranış hangi güdülere dayanıyor? yy. Hobbes- Kuvvet ve egoizm Adam Smith-Kişisel çıkar Bentham ve James Mill. Hedonizm ve zevk (Tek anahtar kavram) Hubbullah ve buğzubillah August Comte: La morale /Morale positive Biyoloji ile sosyolojinin üzerinde duracak son bilim.- Ahlak.

7 Sosyal Psikoloji Kişisel farklılıklara ve çeşitli güdülenmelere rağmen nasıl oluyor da benzer davranışlarda bulunarak bir sosyal düzen kurabiliyorlar?

8 Sosyal Psikoloji Thomas Hobbes (1588-1679) – Leviathan
J.j. Rousseau ( ) – Sosyal Kontrat- Birey ön planda 19.yy sosyologlar: Toplumun bireyi şekillendirmesi Durkheim ( ) –Sosyal kurallar harici Grup ruhu Wundt-dil Durkheim-Din (Kollektif zihin) Gustave Le Bon- Telkin –Grup zihni

9 Sosyal Psikoloji C.H.Cooley (1922) ve C.Herbert Mead (1934) karşı çıkan sosyologlar. (sembolik etkileşim) Bireyden soyutlanmış bir grup zihniyeti yerine bireyde sosyal benliğin gelişmesi- Benzer davranışlar ve sosyal düzen –Sosyalleşme Floyd Allport (1924) –Birey psikolojisi dışında ayrıca grup psikolojisi diye bir şey yok. Grup davranışını belirleyen süreç ve mekanizmaların birey düzeyinde mevcut olduğu. HızlanmaYAL HIZLANDIRMA-Grup içinde iken hızlanma ama bireyde Felsefi değil, görgül

10 Sosyal Psikolojinin bir çalışma alanı olarak belirmesi
1908- Sosyal Psikolojinin başlangıcı İngiliz psikolog Mc Dougall Amerikalı sosyolog Ross Mc. Dougall: Sosyal Psikolojiye Giriş Ross: Sosyal Psikoloji Psikoloji bir bilimdir Güdülenmenin önemi İçgüdü sosyal davranışın anahtarıdır -Alport: Öğrenilmemiş iç güdü yok, öğrenme var-gözlem-deney Sosyoloji grup ve sosyal yapı ile ilgilenir Taklit sosyal davranışın anahtarıdır (Fransız Tarde: Toplum taklittir (1903)

11

12 Alanın bilimsel gelişimi 1930-1970
1920lerden sonra davranışçılık görüşünün yaygınlaşması-psikolog kökenlilerde ölçme –tutum ölçekleri Sosyolog kökenliler daha çok kuramsal-biyolojik varlık insan nasıl oluyor da sosyal nitelik ve sosyal davranış geliştiriyor

13 Alanın bilimsel gelişimi 1930-1970
2. DS sonra 3 temel gelişme Kurt Levin ve öğrencileri grup dinamiği çalışmaları Sembolik etkileşimi bilen psikolog nesli Muzaffer Şerif- Grup normları nasıl oluşuyor ABD sanayi ve devlet fonlarının sp alanlarını desteklemesi –Howtorn western electric company

14 Alanın bilimsel gelişimi 1930-1970
Akademik psikolojinin davranış çevresinde hızla ilerlemesi Öğrenme psikolojisi Kişilik psikolojisi Kamuoyu araştırmaları 1930 sonrası sosyolojideki gelişmeler Rol, rol çatışması, yabancılaşma, anomi katılarak gözlem, küçük toplum yapılarını inceleme Antropolejideki 1930 sonrası –kültür ve kişilik

15 Alanın bilimsel gelişimi 1930-1970
Newcomb-Sosyal Psikoloji (1950) Lindzey-Sosyal Psikoloji el kitabı- (1954) 1970- sonrası Sosyal davranış kesitsel- zamansal Zaman: Sosyalleşme –kültürü devam ettirmesi Kesitsel : Sosyalleşmiş kişilerin sosyal ortam içindeki ilişkileri Birey düzeyi+Sosyo-kültürel düzey 1980 sonrası zor-Bilişsel sosyal psikoloji Yaşam boyu gelişim psikolojisi-Kültürler arası psikoloji (hangisi psikolojik süreçler evrensel-hangisi kültürel/karşılaştırmalı) Uygulamalar Kamu ve özel


"Doç. Dr. Ali Arslan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları