Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAVAŞ TURİZM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAVAŞ TURİZM."— Sunum transkripti:

1 YAVAŞ TURİZM

2 Yavaş hareketi :Yavaş Hareketi (ingilizce: Slow Movement), hızlı modern hayatı eleştiren ve hayatın farklı alanlarında (yeme biçimi, ekonomik hayat, insanlararası ilişki vs.) hız ve modern tüketim kalıplarını dönüştürecek bir kültürel değişimi savunan toplumsal harekettir. Hareketin temsilcileri "Yavaşlık" kavramının her şeyi salyangoz hızıyla yapmak demek değil tersine hayatın farklı alanlarındaki aktiviteleri daha tatmin edici şekilde ve doğru hızda gerçekleştirmek gerektiğine dikkati çekmektedirler. Yavaş hareketi; Yavaşlayarak , yaratıcılığı ve yavaş yerleri günlük hayatımıza sokmayı sağlamaktadır.Her özeli özgün bırakmak , çoğunluğun içinde eriyip gitmesine engel olmaktır, küreselleşmeyi reddeder.

3 YAVAŞ ANLAYIŞI :1986 yılında Carlo Petrini adlı kişinin Romada mcdonals’ın açılmasını protesto etmesiyle yavaş yemek hareketini başlatmıştır.Yerel mutfakları korumayı , doğal ve özgün üretimi tanıtmayı amaçlamıştır.Yavaş yemek felsefesi dünya’nın her yerine yayılarak yavaş hareketine dönüşmüştür. Küreselleşme günümüzde ekonomik , politik ve kültüreldir. Ekonomik; Devletin işlevi azalmıştır , küresel pazarlar ile ilgilidir. Politik;Ulusal sınıfların anlamsızlaşmasıyla ilgilidir. Kültürel;Yerel kültür ve kimlikleri kapsar.

4 Teknolojik ve kitle iletişim araçlarında ki gelişmeler
Teknolojik ve kitle iletişim araçlarında ki gelişmeler.İnsanları bir duvar içine hapsetmiştir ve televizyon , cep telefonları , internet insanların neden hiç boş zamanı olmadığını açıklamaktadır.Çağdaş dünyanın saplantısı olan hız kişileri fast food yemeğe , kendilerine her zaman meşgul hissetmeye ve sürekli bir tüketim içinde olmaya zorlamaktadır.Yavaşlığın uygun dozda kullanılması hızın insanlar üstünde yarattığı olumsuzlukları azaltmaya veya yoketmeye yöneliktir.Küreselleşmenin temel özelliği evrensellik ile yerel arasıda ki gerilimdir.Bu görüşle zengin daha zengin fakir daha fakir olmaktadır.Dünyanın giderek küçüldüğü , Ulus , devlet ve sınıfların eridiği, kültürlerin zayıfladığı yönündedir.Küreselleşmenin bir anlamıda dünya genelinde aynı sembolleri , aynı markaların egemen olmasıdır.McDonals.Levis Coca Cola gibi.Böyle olması hayatı standartlaştırmaktadır.Küresel kültürün doğmasına sebep olmaktadır. Kısaca küreselleşmeyle birlikte; Tüketim ve kitle kültürü yayılıyor. Hayat tarzları tek düzeleşiyor. Yerel kültür ve kimlikler zayıflıyor. Batı merkezli bir küresel kültür oluşuyor.Yavaş hareketi Bu küresel bütünleşmeye karşı çıkarak yerele vurgu yapıyor.

5 YAVAŞ YAŞAM:Küresel hızlı yaşamın tersine , yavaş yaşam kişilere yaşamı daha nitelikli ve etik kılacak bir değişim sunar.Yavaş yaşam yerel toplum odaklı bir yaşam biçimi geliştirme olanağı sunar.İnsalar boş zamana ihtiyaç duyar ve yapacaklarını gerçekleştirecek zamana ihtiyaç duyar.Yavaş yaşam bilinçli bir eylemdir.Zamanı iyi kullanmak ilgi ve önem verilen konulara zaman ayırmayı hedefler.Örneğin;Yürümek , dinlenmek, yemek yapmak gibi yaşamsal uygulamalarla ilişkilidir.Yaşam yavaş tüm hayat ile ilgilidir. Yavaş yaşam:Eylemlerimizle zamanı yavaşlatma etkisi yaratma sürecidir.Kişilerin işinden ev yaşamından boş zamanından zevk alması anlamına gelir.Küresel anlayış yereli yok edemez ama egemenliği altına alır.Endüstiri devrimi ile değişim değişimle birlikte hız başlamıştır.Hız insanların iş yerine, evlerine ve boş zamanlarına girmiştir.Yavaş yaşam bu hızın olumsuzluklarını ortadan kaldırmayı hedefler.Yavaş yaşam ile yerellik tekrar önem kazanmaya başlamıştır.

6 YAVAŞ YEMEK : Yavaş Yemek veya İngilizce'deki ifadesiyle Slow Food 1986'da Carlo Petrini tarafından başlatılan uluslararası bir harekettir. Hızlı, ayaküstü yemek alışkanlığına fast food karşı alternatif olarak geleneksel ve yerel yemek ve yeme biçimlerini, yerel ekosistemlerin özelliklerini korumayı teşvik eden hareket, Yavaş Hareketi'nin bir parçasıdır.Kar amaçı gütmeyen uluslararsı bir örgüttür.Üyelik herkese açık ve bireyseldir.Merkezi İtalya alplerinin eteklerindeki Bra’dır.Yavaş yemek hareketinin temelini Convivia oluşturur.Convivia ;yerel ürünleri ve gelenekleri teşvik etmek ,aşçılık ve yemek yeme toplantıları düzenlemek,yavaş yemek mesajını yaymak ve eğlenmek amaçları ile düzenli buluşan üye gruplarıdır.Yavaş yeme hareketi üç boyuta dayalı bir kavramdır. 1)İyi;gıdanın belli bir tada aromaya sahip olması 2)Temiz;ekolojik sisteme zarar vermeyen bir üretim 3)Adil;sosyal sürdürülebilirlik,etik sürdürülebilirlik(Fiyat olarak,çalışanlara adil olunması) Hızlı yemekten asıl kasıt fast -food’ lardır,yerel yemekler ön plandadır.Yavaş yemek dünya genelinde gıda ve tarım biyo çeşitliliğini savunur.Evcil,vahşi hayvan ve sebze türlerini korur , lezzetlerin standartlaştırılmasına karşıdır.Yemek mirasını zenginliğini korumayı amaçlar .Yemek günlük yaşamın merkezidir.Yemek kalitesini yükseltmek ve yemek için zaman ayırmak yaşamdan zevk almayı sağlar.Bu yol yavaş yemeğin felsefesidir.Yavaşlık erdemdir,akıl ve ağır başlılığı ifade eder,yavaşlık uygarlık yerine doğanın tercih edilmesidir..Salyangoz yavaş yemek hareketini sembolüdur. İtalya,Almanya,İsviçre ,ABD,Fransa,Japonya,ve İngilterede yavaş yemek merkezleri vardır.

7 YAVAŞ İŞLETMECİLİK İşle yada para ile ilgili değildir.Herkesin yaşayabileceğine sahip olmasının yeterliliğidir.Aşırı servete gerek yoktur.

8 YAVAŞ PARA Yavaş para yerel kurdur.Bölgesel ekonomiyi güçlendirir.Çevresel ve sosyal yaşamı destekler.Yerel ekonomilerin güçlendirilmesidir.Yerel kaynakların Yerel topluluk tarafından üretilmesi ve tüketilmesi önemlidir.Yavaş para uygulaması yerel kimlik ,kültür ve toplulukları destekler,hem de eşit gelir dağılımını sağlar.yerel işletmeleri yerel pazarlarda güçlendirir.

9 YAVAŞ TİCARET Yerel işletmeler küresel pazarda etkin değildir,şansları pek yoktur.Yavaş ticaret yerel işletmelerin küresel pazarlara açılmasını sağlar, destekler.yavaş ticaret uluslararası ticarette eşitliğe dayalı bir ticaret ortaklığıdır .Yerel üreticiler ve işçilerin koşullarının iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliği de katkı sağlar.Eşit bir Pazar fırsatı sağlar.Etik bir ticaret anlayışı oluşturmaya çalışır.Çocuk işçi çalıştıranlar ve uygun çalışma koşulları dışında üretim yapılırsa bu uygun değildir.Ürün dağıtımında aracı çok azdır,bu komisyonun doğrudan tüketiciye gitmesini sağlar,yerel üreticilerin geliri artmıştır.Yoksulluğu azaltır.Üretici ,örgüt ,aile,ve toplum gelirini olumlu etkililer.

10 YAVAŞ KENT : Cittaslow, 1999 yılında İtalya'da kurulmuş uluslararası bir belediyeler birliği. Kelime kökeni İtalyanca "Citta (Şehir)" ve İngilizce "Slow (Yavaş)" kelimelerinin birleşmesiyle türetilen Cittaslow, "Sakin Şehir" anlamında kullanılmaktadır. İtalya'nın dört küçük kentinin belediye başkanlarının bir araya gelerek Slow Food hareketini kentsel boyuta taşımak amacıyla kurulmuş. Yavaş yemek hareketinin küçük kentlerde planlanması ve uygulanmasıdır. Yavaş kent hareketinin temel amacı;yaşamın kaliteli ve çekilebilir olmasını sağlamak,bölgeye özgü değerlerin sürdürülebilirliği,yerel ekonomiye katkı sağlamak gelir adaletini sağlamak,doğal ve tarihi değerleri korumaktır.Yavaş kentleerin yarıya yakını İtalyadadır. Üye olmak isteyen kentlerin birliğin belirlediği kriterler üzerinden değerlendirilmesi ve Cittaslow felsefesine uygunluğu denetlenmesi gerekiyor. Birlik kurulduğu zaman 59 olan bu kriterler 2013 yılında Uluslararası Bilim Komitesi tarafında yapılan bir çalışmayla güncellenmiş ve sayısı 70'e çıkmış. Bir kentin Cittaslow olması için Cittaslow felsefesine uygun hareket etmesi, nüfusunun altında olması ve Birlik'e sunduğu başvuru dosyası üzerinden yapılan değerlendirmeden geçer puan alması gerekmekte. Bu kriterlerin ana başlıkları şu şekilde sıralanabilir. Çevre politikaları Altyapı politikaları Kentsel yaşam kalitesi politikaları Tarım, turizm, esnaf ve sanatkarlara dair politikalar Misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar Sosyal uyum Ortaklıklar

11 Yavaş şehir olmanın sembolü olan salyangoz logosuna sahip olmak için 7 farklı kategoride 70’e yakın kriterden en az yüzde 50’sini karşılamak gerekiyor. Nüfusun 50 binden fazla olmaması ve kentin il merkezi statüsünde olmaması başvuru için ön koşul.  •Yavaş şehir demek geriye gitmek veya eskide yaşamak değildir. Şehrin değerlerine, esnafına ve halkına sahip çıkması ve bunu gelecek nesillerle paylaşmasıdır. •Dükkânların kapatılması değildir. Tam tersine şehrin sahip olduğu değerlerin korunması, yenilenmesi ve iyileştirilmesidir.  •Arabaya binmeyi yasaklamak değildir. Ancak arabaların girmeyeceği, şehrin ve şehirde yaşayanların, ziyaret edenlerin rahat bir nefes almak için dinlenebilecekleri alanlar yaratmaktır.  •Hava ve gürültü kirliliğini azaltmak için bisikleti, faytonları özendirmek ve kullanılması için gerekli altyapıyı sağlamaktır.  •Teknolojiye karşı çıkmak değildir. Tam tersine belediye hizmetlerinin internet ortamına taşınması ve hemşehrilerin bu hizmetlerden yararlanabilmeleri için eğitilmeleridir.  •Fast food restoranlarını yasaklamak değildir. Ancak daha sağlıklı olan yerel besinlerin, organik ürünlerin, yemeklerin özendirilmesidir.  •Yerel ürünlerin satılabilmesi için sağlıklı bir ortam yaratmaktır.  •Okullarda çocuklarımıza tat ve beslenme üzerine eğitim programları düzenlemektir. Sadece masa başında çalışılarak gerçekleştirilebilecek bir süreç değildir. Halkın bu süreci benimsemesi ve her aşamada desteklemesi gerekmektedir. 

12 YAVAŞ TURİZM(slow turizm,eko-gastronomik turizm)
Sürdürebilirlik ilkesi temelidir.Sürdürebilirlik sürekliliği sağlamak sürdürmek ya da koruma altına almak anlamına gelir.bü yüzden pozitif bir kavram olarak algılanır. Sürdürebilirliği sağlamak için; Ekolojik limitlerin olması Temel kaynakların korunması Kaynaklara ulaşımın eşit olması taşıma kapasitesi Türlerin çeşitliliği Topluluk kontrolü Ulasal ve uluslararası bakış açısı Ekonomik kapasite Turizimde sürdürürebilirlik için gerekli özellikler; Ev sahibi topluluğa önem vermek Personel davranışlarında iyi bir standart oluşturmak Gelişimi düşük bir hızda gerçekleştirmek Çevre dostu olmak Turistin sorumlu bir davranış içinde olma

13 Sürdürülebilrliğin öğeleri;
Gastronomi;yemek hazırlama ,üretme ,sunum ve mükemmel pişirmeyi de içerir. Yeme ve içmeyle ilgili tüm konuları kapsar. Yavaş turizm ;tarım ve yemeğin üretim,satış ve tüketiminin içeren tüm sosyal psikolojik,kültürel ve politik ögelerle ilişkilidir . Eko-grastronomik turizm gelenekselik içeren bir uygulamadır.Beslenmeyle birlikte gelişen bir sistemin diğer tüm unsurlarıyla da iletişime geçmektedir. Bu sebeple bir toplulağa gelen turistler gibi geçici ziyaretçiler gittikleri topluluğun üyesiymiş gibi düşünülmelidir,aynı zamanda turistlerde kendilerini bu topluluğun üyesiymiş gibi hissetilmelidir.eko-gastronomi çevreye duyarlı olarak yiyecek üretmektedir. Eko-gastronominin kapsadığı konular; Yerel yiyeceklerin üretimi,bakkal ve manavları yaşatmak Ev yemekleri yapımı yaşatmak Yerel mutfak bilgilerini gelecek nesillere aktarmak Mutluluk ve çeşitlilik hakkı sağlamak Turizmin gastronomik özgünlüğü ve topluluk refahına olumlu etkisini sağlamak

14 Eko-gastronomi ticaret ,gıda üretimi,satış,insan davranışları ve yiyecek seçimi gibi tüm geleneksel unsurlarla ilişkilidir. Yiyecek ve içeçek insanlar için fizyolojik bir gerekliliktir. Yerel ekonomiler yerel yiyecek sistemlerinden yararlanabilirler.Bu sistemde tarımda iş olanakları yaratılır,yerel vergilere katkıda bulunulur ve topluma yapılan yatırımların miktarı artar .Yerel yiyecek üretimi ;istihdam ,iş sürdürebilirliği (ekonomik),yerel hizmetleri destekleme ve yerel toplumun gelirini artırmak gibi ekonomik faydalar içerir. Yavaş turizme göre yerel ürünler satın almak; Yerel çiftçileri ve yerel ekonomi akışını desteklemek İş olanağı yaratılmasını desteklemek Turizm arasındaki linkleri güçlendirmek Yerel tarım ve yiyecek sektörlerini güçlendirmek Yerel marka ve ürünleri tanıtmak Eko-gastronomi ve sosyo-kültürel sürdürülebilirlik Yerel yiyecek sistemi küçük ve orta ölçekli çiftlikleri ve işletmeleri destekler Bu ;yer,kültür ve tarih bilincini yaratır,insanlar arasında bir bağ yaratır.üretici ve tüketiciyi birbirlerine yaklaştırır.örneğin;köy pazarları. Eko-gastronomi ve çevresel sürdürebilirlik Sürdürülebilir tarım ve yiyecekler ,hayvan ve bitki üretimini birleştirir,biyoçeşitliliği korur ve dönüşebilir enerjiye geçiş yaparlar. Büyük ölçekli çiftliklerde tam tersi bir uygulama içindedirler .tarım ilaçları ve gübreye bağımlıdırlar,üretim atıkları oluştururlar .yerel yiyecek üretimi bu bağlamda çevre dostudur . Üretimde kullanılan tekniklere ve kaynaklara da bağılıdır. Yerel pazarlar çiftçileri yabani bitkiler ve hayvan türlerini üretmeye yönlendirecek Pazar boşlukları da yaratır .

15 Köyden kaçalım derken köy kahvaltısı tavuğu,yumurtasını özler olduk
Köyden kaçalım derken köy kahvaltısı tavuğu,yumurtasını özler olduk .hızlı yaşayalım hızlı yiyelim derken kilo aldık ,yorulduk,sosyal ortamlardan uzaklaştık ve kişiliğimizi kaybettik yerelden küresele dönüşüm kısa sürmesi sonunda tekrar yerele dönüyor .yerel yemek kültürü destinasyonun kültürel mirasıdır ve yerel yemekler destinasyonun sahip olduğu en önemli çekiciliklerden biridir .yerel;doğanın ,tarihin,kültürün korunması ,yerel kaynakların düzenli korunması ve yerel ekonominin canlandırılmasıdır.hava ,toprak,deniz bitki örtüsü,gelenek ve görenekler …yiyeceklere özgün bir karakter katar.birlikte yenilen yemeklerin ayrıca sosyal yönü de vardır.yavaş kent yavaş yemek sonucu ortaya cıkmıştır. Ürünlerin ;ürünün istisnai bir kalitesi olmalı,belli bir bölgeye has olmalı,yerel uygulamalarla işlenmiş olması,yerel alanlarla ilgili isim ve tarihsel bağı olması gerekir. ürün coğrafi işaretlenmeyle seçilir. Hayatın ritmi yediklerimizin tadına varacak kadar yavaş olmalı ,hızlı hayata ve fast- food a karşıyız (carlo petrini) Sloganı;yavaş yaşa ,iyi yaşa. Ortak logosu salyangoz. Yavaş kent seçilen kentler hareketin logosu olan salyangoz ile ödüllendiriliyor Yavaş kent büyük süpermarketler yerine aile dükkanları ,büyük oteller yerine butik otelleri destekliyor.

16 TÜRKİYEDEKİ YAVAŞ KENTLER
1. Akyaka - Muğla Gökova Körfezi'nin doğu ucundaki Akyaka, Muğla'nın Ula ilçesinin mahallelerinden biri. Özgün bir mimariye sahip ve bu mimarinin dışına çıkılmasına da izin verilmiyor. Akyaka'da iki büyük azmak (sazlıkların arasından akan nehir) denize dökülüyor ve bu nehirler üzerinde de turizm ve balıkçılık yapılıyor. Bunun yanı sıra sığ denizi ve rüzgarlı havasıyla Kite Surfing için Avrupa'nın en elverişli sahillerinden biri olduğu söyleniyor.

17 Seferihisar - İzmir 2. Seferihisar - İzmir
Seferihisar, Türkiye'nin tescilli ilk yavaş şehri. Nüfusunun %80'i hala tarımla uğraşan Seferihisar'da diğer önemli iş kolu ise turizm. Ürkmez, Özdere, Urla, Çeşme, Selçuk, Şirince gibi turistik merkezlere de oldukça yakın mesafede olan Seferihisar'da Sakin Şehir olmanın bir koşulu olarak otel yatak kapasitesi, motorlu taşıt sayısı ve endüstriyel üretim belirli bir sayının altında kalmak zorunda. Seferihisar içinde özellikle Sığacık tarihi dokusu, antik limanı, yöresel yemekleri ve pazarları, butik tasarım dükkanları ve sakin havasıyla diğer koylardan daha "sakin" bir kent.

18 Halfeti - Şanlıurfa 3. Halfeti - Şanlıurfa
Sırasıyla Asurlular, Süryaniler, Bizanslılar, Memlüklüler ve Osmanlılar döneminde de önemli bir şehir olan Halfeti, Birecik Barajı'nın suları altında kalan taş mimarisi ile dikkat çekiyor. Halfeti'nin Birecik Barajı kıyısında 35 km'lik sahili bulunuyor. Ayrıca %99 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki en yüksek okuma yazma oranına sahip kent

19 Perşembe - Ordu 4. Perşembe - Ordu
Vona Yarımadası'nda yer alan Perşembe, Roma ve Bizans Hükümdarlığının ardından, 1462'ye kadar Trabzon Rum İmparatorluğu'nun başkenti imiş. Perşembe, uzun Karadeniz sahili ve doğal kum plajları ile ünlü. Şehir yönetimi ve halkı kenti gürültü ve hava kirliliğinden korumak için bir çok faaliyet yürütüyor.

20 Şavşat - Artvin 5. Şavşat - Artvin
Gürcüce "Kara Orman" anlamında gelen Şavşat, kara değilse de yeşil ormanlarla kaplı bir ilçe. 4 tarafı dağlarla çevrili olan Şavşat oldukça eğimli bir arazi üzerine kurulu, çevresinde ise irili ufaklı bir çok nehir ve küçük göller bulunuyor.

21 Taraklı - Sakarya 6. Taraklı - Sakarya
Ahşap mimarisi ile Safranbolu'ya benzeyen, han, hamam ve camileriyle Osmanlı kültürünün özelliklerini taşıyan Taraklı, İstanbul'a ve Ankara'ya ortalama 200 km mesafede. Merkezi konumu, doğası ve mimarisiyle reklam çekimlerine ev sahipliği yapan Taraklı aynı zamanda bir çok trekking rotasına ve kamp alanına da yakın olması sebebiyle doğa sporcularının da uğrak noktası

22 Vize - Kırklareli 7. Vize - Kırklareli
Osmanlı sultanlarının tarihi "Avyolu" üzerinde bulunan, "Sultanlar Yolu" ismiyle tekrar keşfedilen Vize, Treklerden Perslere, Romalılardan Bizanslılara bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Şehrin ismi ise Poseidon'un oğlu Byzia'dan geliyor. Vize'de uzun bir Karadeniz sahilinin yanı sıra, bir çok tarihi cami, kilise ve mağara bulunuyor

23 Yalvaç - Isparta 8. Yalvaç - Isparta
Yalvaç ilçesi, Roma ve Bizans döneminin antik şehirlerinden olan Pisidya'ya 1 km uzaklıkta. Yerel mutfağı ve gül ürünleriyle dikkat çeken Yalvaç, 2000 yılından beri düzenli olarak büyük şehirlere göç veriyor

24 Yenipazar - Aydın 9. Yenipazar - Aydın
Efeleriyle meşhur Aydın'ın kültürünü koruyan ilçesi Yenipazar, Lidyalılar ve Kimmerler zamanından beri bir yerleşim bölgesi. Hiç değişmeyen bin civarındaki nufusu pamuk, narenciye ve zeytin tarımıyla geçiniyor. Aydın'ın Kuşadası, Didim gibi kalabalık ve gürültülü turistik merkezlerinin arkasında, sakin ve sessiz bir şekilde yaşamaya devam ediyor.

25 Gökçeada - Çanakkale 10. Gökçeada - Çanakkale
Türkiye’nin en batı noktasında yer alan ve en büyük adası olan Gökçeada, nostaljik evleri, doğal yaşamı, organik ürünleri ve alternatif spor olanakları ile son yıllarda önemli bir turizm merkezi haline gelmiştir yılından bu yana ada içerisinde gerçekleştirilen organik tarım faaliyetleri ile özellikle 2008 yılından bu yana gerçekleştirilen tarım turizmi uygulamaları sayesinde misafirlerine eşsiz bir doğal ortam sunan Gökçeada, 2011 yılı Haziran ayında almış olduğu Cittaslow unvanı ile dünyanın ilk ve tek sakin adası olmuştur.

26 Uzundere - Erzurum 11. Uzundere - Erzurum
Uzundere, Türkiye’nin 11. Cittaslow kenti oldu. Türkiye’nin en yüksek şelalesi olan Tortum şelalesi, yelken, rafting ve kano gibi su sporlarının yapıldığı Tortum gölü ve çayı, Öşk Manastırı gibi değerlere sahip olmasını yanı sıra Uzundere biyoçeşitlilik açısından da önemli bir yer. Dünyanın en zengin biyololojik çeşitlilik bölgelerinden biri olan Kafkasya Ekolojik Bölgesi’nin batı ucunda, Çoruh Vadisi’nde yer alan Uzundere birçok endemik bitki, memeli, kuş ve kelebek cinsinin yuvasıdır


"YAVAŞ TURİZM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları