Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocuk Edebiyatı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocuk Edebiyatı."— Sunum transkripti:

1 Çocuk Edebiyatı

2 Çocuk edebiyatı yetişkin edebiyatından farklı mıdır?

3 Edebiyat Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi/anlatılması sanatı (Türkçe Sözlük)

4 Çocuk Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız (Türkçe sözlük) İlk çocukluk çağı (2-6 yaş) İkinci çocukluk çağı (6-12 yaş) Son çocukluk çağı (12-14 yaş) Oyun çağı (2-6 yaş) Okul çağı (6-12 yaş) Erginlik çağı (12-14 yaş)

5 Çocuk edebiyatı Çocukluk çağında bulunan kimselerin hayal, duygu ve düşüncelerine yönelik sözlü ve yazılı eserler (Oğuzkan, 1979) Henüz yetişkin olmayan ve eğitilmesi gereken toplumun en genç üyelerinin düşünce dünyasına seslenebilecek sözlü ve yazılı ürünlerin tümü (Ciravoğlu, 1997)

6 Çocuk edebiyatı Çocukların büyüme ve gelişmelerine, hayal, duygu, düşünce ve duyarlıklarına, zevklerine, eğitilirken eğlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen edebiyat (Şirin, 1991) Okul öncesi ve okul çağında çocuğun ihtiyacını karşılamak üzere oluşturulan edebiyat (Koçoğlu, )

7 Çocuk edebiyatı Usta yazarlarca, özellikle çocuklar için yazılmış olan ve üstün sanat nitelikleri taşıyan yapıtlardan oluşan yazın (Oğuzkan, 1981)

8 Çocuk edebiyatı ile ilgili karşıt görüşler
Yetişkinler için yazılmış eserler çocukların hayal, duygu ve düşünce dünyalarına; kavrama ve dil düzeylerine uygun değildir Çocuklara özgü ayrı bir edebiyat düşünülemez. Edebiyatı yetişkinler için ve çocuklar için diye ayırmak yersiz ve anlamsızdır

9 Kavram karmaşası Çocuklar için vs. çocuklar üzerine

10 Çocuk edebiyatı ile ilgili yanlış görüşler
Çocuk edebiyatı/kitabı yetişkinlere hitap eden bir konunun/temanın basit bir şekilde ele alınmış şeklidir Çocuk minik bir yetişkindir Kendine özgü bir dünyası yoktur Çocukluk, insan yaşantısında kısa bir dönemdir. Bu dönemde edinilen tecrübeler önemli değildir. Bu nedenle çocuklar için farklı eserler yaratmaya gerek yoktur Çocuk kitaplarının edebi yönünden çok ahlaki ve eğitici yönü önemlidir

11 Çocuk edebiyatı Çocuk edebiyatı, büyükler için yazılmış edebiyatın basitleştirilmiş şekli değil, tamamıyla kendine özgü özellikleri olan ve çocukların dünyasına hitap eden bir edebiyat türüdür

12 Çocuk kitabı Çocuğun ilgisini çeken, ruhsal ihtiyaçlarını karşılayan, her şeyden önce zevkle okuduğu eserdir (Tuncer)

13 Çocuk edebiyatının önemi
Kısa olmasına karşın çocukluk dönemi etkilenmek ve şekillenmek için en uygun dönemdir Çocukluk dönemi bireylerin gerek zihinsel gerek ruhsal gelişimini etkiler Kişilik çocukluk döneminde gelişmeye başlar Alışkanlıklar bu dönemde kazanılmaya başlanır

14 Çocuk edebiyatının amaç ve yararları
Eğlendirir Oyalar. Geçici olarak problemlerden kaçma (rahatlama) olanağı yaratır Hayal gücünü ve merakı harekete geçirir Kendini tanımayı sağlar (kültürünü, yapısını, ihtiyaçlarını) Bilgisini ve kültürünü artırır. Çevreyi ve dünyayı tanımayı sağlar Dil gelişimini destekler, kelime hazinesini geliştirir Eğitir, öğretir Okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırır İnsani ve ahlaki değerler kazandırır Sevmek, başarmak gibi ruhsal ihtiyaçlarını karşılar

15 Gelişime katkısı Zihinsel gelişim Dil gelişimi Duygusal gelişim
Kişilik gelişimi Ahlaki gelişim Ruhsal gelişim Sosyal gelişim

16 Çocuk edebiyatının tarihçesi
Ninniler Kabile masalcılarının anlattığı korkunç masallar Aile büyükleri tarafından anlatılan masallar Destanlar ve halk masalları (Bu masallar ve destanlar çoğunlukla büyükler içindir. Ancak, çocuklar da bunları dinlerler)

17 XV. Yüzyıl Matbaanın icadı ile basılan alfabeler (Almanya ve Hollanda)
Ezop’un masalları (1484)

18 XV. Yüzyıl İngiltere Hornbook
Çocuklar için hazırlanmış tek sayfa Üzerinde bir dua var Saydam boynuz tabakasıyla kaplanmış Kaybolmaması için sapındaki zincirle çocukların beline bağlanıyor Büyükler için basılmış masal ve hikayeler

19 XVII yüzyıla kadar Çocuk edebiyatında dinsel unsurlar Karamsarlık
Kilisenin etkisi Kutsal kitaplardan alınma dini öyküler (bu eğilim yüzyılın ortalarına kadar, hümanizm akımının ortaya çıkışına kadar devam etmiştir) Yalçın ve Aytaş, 2002, s. 19

20 XVII Yüzyıl Fransa 1697 – Charles Perrault Halk masallarını derledi
Çocuklar için bir kitap bastırdı Kitapta 8 masal vardı Kırmızı şapkalı kız Çizmeli kedi Mavi sakal Uyuyan güzel Cinderella / Külkedisi gibi

21 XVII Yüzyıl Fenelon’un soylu çocuklarını eğitmek için yazdığı Telemak (Fransa) – Türkiye’de ilk çeviri roman La Fontaine (Fransa) Ezop’un masallarını Fransızcaya çevirip şiirsel bir dille yeniden düzenledi Hayvan hikayeleri yazdı William Caxton (İngiltere) Ezop’un masallarını İngilizce’ye çevirdi Kahramanlık öyküleri içeren kitaplar yayımladı La Fontaine ormanlık bir bölgede yaşardı William Caxton özellikle çocuklar için öykü kitapları basmayı düşünmemişti. Oysa yayımladığı kitapların çoğu aile büyükleri kadar çocukların da ilgisini çekti. Okuma yazma bilen yetişkinler bu öyküleri çocuklara yüksek sesle okurlardı. Caxton Ezop Mas lan'tu İngilizce'ye çevirdi. Ayrıca kahramlık öykülerinin yer aldığı birçok kitap yayımladı.

22 XVIII yüzyıl İngiltere
Çocuk edebiyatı bağımsız bir edebiyat kimliği kazanmaya başladı (çocuklar büyüklerden farklı varlıklar olarak algılanmaya ve kabul edilmeye başlandı) 1729 – John Newberry (matbaacı) Perrault’un kitabını İngilizceye çevirdi “Tales of Mother Goose” adı altında İngiltere’de yayımladı Büyükler için yazılmış bazı kitaplar çocuk klasiği haline geldi Robinson Crusoe – Daniel Defoe (1719) Guliver’in Seyahatleri – Jonathan Swift (1726) Didaktik eserler ağırlık kazandı Rousseau’nun eğitim teorisinin yanlış anlaşılması Çocuk edebiyatı batı dünyasında ancak 18. yüzyılın ikinci yarısında bağımsız bir edebiyat kimliği kazandı. 18. yüzyıl başlarında Fransızca'ya, 19. yüzyılda İngilizce'ye çevrilen Binbir Gece Masalları da bütünüyle olmasa bile içinden seçilmiş bazı masallarla tüm dünya çocuklarının her dönemde vazgeçmeden oku­dukları yapıtlar olma özelliğini kazanmıştır. Alaeddinin Büyülü Lambası, Gemici Sinbad'ın Serüvenleri, Ali Baba ve Kırk Haramiler gibi Binbir Gece Masalları'ndan alınıp çeşitli dillere çevrilen ve resimlerle süslenen seçme masallar doğu toplumları kadar batı toplum­larında da benimsenmiş ve yaşamın her ala­nında etkileri görülmüş örnekler arasındadır (bak. Binbir Gece Masalları). Gene 18. yüzyılın başlarında, bugün çocuk edebiyatı klasikleri arasına giren birkaç kitap yazıldı. Bunlardan ikisi, Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe ( ) adlı romanı ile Jonathan Swift'in Güliver'in Gezilerindir (Gulliver's Travels; 1726). Bu yapıtlar son derece ilginç ve heyecan verici oldukları için hâlâ okunur. Oysa ikisi de özellikle çocuklar için yazılmamıştı. Güliver'in Gezileri zamanın düşünce ve adetlerinin saçmalığını göstermek amacını güdüyordu. Çünkü 18. yüzyılın orta­larına gelinceye kadar çocuklar büyüklerin küçük bir modeli sayılır, yetişmeleri için özel bir çaba gösterilmezdi. John Locke ve Jean-Jacques Rousseau gibi Aydınlanma Çağı dü­şünürlerinin öne sürdüğü tezler (bak. Aydınlanma Çağı), Sanayi Devrimi'nden sonra orta sınıfların güç kazanması ve kadınların eşit haklar mücadelesi gibi bir dizi tarihsel olay sonucu, çocuklar büyüklerden değişik varlık­lar olarak algılanmaya başlandı. Çocuk edebi­yatının gelişmesi de çocuğun kendine özgü bir varlık olarak kabulünden sonra gerçekleşti ve William Blake, Lewis Caroll, Louisa May Alcott, Mark Twain, Carlo Collodi, Hans Christian Andersen gibi yetenekli yazarların katkılarıyla güçlendi. Günümüzde ise çocu­ğun kitap yapraklarını karıştırmaya başladığı ilk aylardan, yaşına kadar zevkle oku­yacağı çeşitli boylarda, konularda, dillerde ki­taplar var.

23 XVIII yüzyıl Fransa Jean-Jacques Rousseau
Çocuk eğitimi ve çocuk edebiyatında çığır açmıştır Emile (1762) adlı eserinde, çocuk eğitiminde görgü kurallarının öğretilmesine ağırlık veren anlayışa karşı çıkmıştır Bunun yerine çocuklara doğa sevgisi aşılanması gerektiğini savundu 18. yüzyılda Jean-Jacques Rousseau Emil (1762) adlı yapıtında, çocuk eğitiminde öğreticiliğin ağırlık taşıması göm­ünü ileri sürerek, bu alandaki yayınları nemli ölçüde etkiledi. Bu eğilim 19. yüzyılın büyük bir bölümünde etkisini sürdürürken, me de Segur'un torunları için yazdığı Bir Eşeğin Hatıraları (les memoires d'une âne; 60) gibi romanlar çocuk edebiyatına duygusal bir boyut ve canlılık kazandırdı. Bu dönem en önemli yazarı ise "bilimkurgunun babası" sayılan Jules Verne'dir (bak. Jules Verne). Ayrıca George Sand, Alphonse Daudet, Alexandre Dumas gibi önemli yazarlar da ık edebiyatına katkıda bulundular, ansız çocuk edebiyatı 20. yüzyılda parlak bir döneme girdi. Andre Maurois'nın Şişko-Sıskalar'ı (Patapoufs et Filifiers) ile Antoine de Saint-Exupery'nin Küçük Prensi (le Petit Prince; 1943) bu dönemin sevilen çocuk kitapları arasındadır. 20. yüzyılda çocuk ya­yınları arasında çizgi romanlar da tartışmasız bir yer tutmaktadır. Örneğin Herge'nin 1929'da çıkmaya başlayan Tenten'i ile Goscinny' nin Asteriks'i (1959) ve Red Kit gibi diziler çocuklarca çok sevilen ve izlenen çizgi roman­lardır.

24 XVIII yüzyıl Fransa Çocuk edebiyatına katkıda bulunan yazarlar
Jules Verne – bilim kurgunun babası George Sand Alphonse Daudet Alexandre Dumas

25 Binbir gece masalları XVIII. yüzyıl başlarında Fransızca'ya, XIX
Binbir gece masalları XVIII. yüzyıl başlarında Fransızca'ya, XIX. yüzyılda İngilizce'ye çevrildi (orijinali Ortadoğu halk masalları 8. yüzyıl) Alaaddin’in Sihirli Lambası, Gemici Sinbad'ın Serüvenleri, Ali Baba ve Kırk Haramiler gibi Binbir Gece Masalları'ndan alınıp çeşitli dillere çevrilen ve resimlerle süslenen seçme masallar doğu toplumları kadar batı toplum­larında da benimsenmiş ve yaşamın her ala­nında etkileri görülmüş örnekler arasındadır

26 XIX. yüzyıl Her iki ülkede de çocuk masalları yazılıp yayınlanmaya devam etti Gelişim XIX. yüzyıla kadar yavaş oldu XIX. yüzyılda çocuk kitaplarının sayısında artış oldu XIX. yüzyıl sonlarına doğru çocuk kitapları resimlenerek yayımlanmaya başlandı (resim, renk, desen gibi estetik unsurlar kullanılmaya başlandı) İngiliz çocuk edebiyatında çocuk şiirleri yaygınlaştı (şiirin duygusal zekanın gelişimindeki rolü anlaşıldı, çocuklar için farklı şiirler yazılması gerektiği anlaşıldı) Özellikle küçük çocukların soyut ve sanatlı kavramları analamadığı ve bunun için şiirden zevk almadıkları anlaşıldı

27 XIX. yüzyıl Almanya Alman çocuk edebiyatı halk edebiyatının etkisine girdi Grimm Kardeşler (Jacob Ludvvig Cari ve Wilhelm Carl) yılları arasında halk masallarını çocuklar için derledi Hansel ile Gretel, Rapunzel Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler

28 XIX yüzyıl Danimarka Andersen’den Masallar -Hans Christian Andersen (1835) Kibritçi Kız Güzel Prenses ve Bezelye Küçük Deniz Kızı Kurşun Asker

29 XIX. ve XX. Yüzyıl Çocuk edebiyatının en parlak devri
Klasikler arasına giren çok başarılı eserler yazıldı ve yayımlandı Alis Harikalar Diyarında - Lewis Carroll Neşe ve fantezi çocuk edebiyatına girdi Küçük Kadınlar – Louisa May Alcott Realizm çocuk edebiyatı girdi David Coperfield - Charles Dickens Jane Eyre - Charlotte Bronte Tom Sawyer – Mark Twain Huckleberyy Finn – Mark Twain Define Adası - Robert Louis Stevenson Robin Hood - Pierce Egan Heidi - Johanna Spyri Oscar Wilde’nin Mutlu Prens, Lewis Carrol’un Alis Harikalar Diyarında, Charles Dickens’in David Coperfield, Charlotte Bronte’nin Jane Eyre… Avrupa da çocuk edebiyatınagösterilen ilgi ABD’de etkisini göstermeye başlar.önceleri sadece eğitime, katı kurallara dönük olan çalışmalar yerini bizde de bilinen Louisa May Alcott’un Küçük Kadınlar, Mark Twain’in Tom Sawyer ve Huckleberyy Finn adlı kitabları ölçüsünde iyi eserler verilmeye başlanır.Önceleri öğreticiliğe

30 XX. Yüzyıl Fransız çocuk edebiyatı parlak bir döneme girdi
Andre Maurois - Şişko-Sıskalar Antoine de Saint-Exupery - Küçük Prens (1943) Herge – Tenten (1929) - çizgi roman Goscinny - Asteriks (1959) - çizgi roman

31 Türk çocuk edebiyatı Sözlü edebiyat (masallar, tekerlemeler, bilmeceler, Nasreddin Hoca hikayeleri, Karagöz oyunları) Yazılı edebiyat - Tanzimat Devri Tanzimat öncesi çocuk eğitimine yönelik iki eser (çocuklar için yazılmamıştır) Şair Nabi’nin Hayriyye’si (xvıı.y.y) Sümbülzade Vehbi’nin Lütfiyye’si (xıx. y.y) Divan Edebiyatı kaynaklarına bakıldığında çocuklar için yazılmamış ama çocukların eğitimine yönelik çağın ahlak kurallarını yansıtan iki örnekle karşılaşırız: Nabi’nin Hayriyye’si (xvıı.y.y) ile Sünbülzade Vehbini’nin Lütfiye-i Vehbi’si (xıx. y.y) İlk Türkçe alfabe Kayserili Dr. Rüştü tarafından 1859’da yazılır. Nuhbet’ül Etfal adlı bu alfabenin en önemli yönü, içinde didaktik öyküler ve fabler olmasıdır. Tanzimat döneminde, Batı Edebiyatından dünya çocuk klasikleri dilimize çevrilir.Fenelon Terceme-i Telemak, Daniel Defoe Terceme-i Hikaye-i Robinson, Jonathan Swift Güliveri’in Seyahatnamesi, Jules Verne Gizli Ada-80 Günde Devrialem-Merkez-i Arza Seyahat-Beş Hafta Balonla Seyahat gibi. Bu çevirilerin daha çok büyüklere seslendiklerini biliyoruz. Sizce nedeni ne olabilir? Sorunun karşılığını Tanzimat Edebiyatı döneminde kullanılan dilin çocukların anlamasına uygun olmadığında bulabiliriz. Bu dönemde sözü edilebilecek başarılı çalışmalar Şinasi’nin La Fontaine’den manzum fabl çevirileri ile Recaizade Ekrem ve Ahmet Mithat Efendi’nin manzum çevirileridir. Tanzimat döneminde çocuk gazete ve dergileri de yayımlanmaya başlar.2. meşrutiyetten sonra Darülmuallimin (yüksek öğretmen okulu)müdürü Satı Bey çocuklar için edebiyatın gereğini ve çocukların yaşlarına uygun şiir ve şarkılardan yoksun olduklarını vurgular. Aynı düşünceler Ahmet Cevat’ın Çocuklara Hikaye Anlatma Sanatı(1910) kitabında da belirtilir. Zamanın sanatçıları bu etkilerle çocuklara yönelirler. İbrahim Alaattin Gövsa Çocuk şiirleri, Ali Ulvi Elöve Çocuklarımıza Naşideler, Tevfik Fikret Şermin isimli şiir kitaplarını yayımlarlar . Bunlar da dönemin edebiyat anlayışına aykırı, oldukça sade, çocuklara yaklaşan bir anlatım vardır. Hece ölçüsü ile yazılmışlardır. Daha sonra yazılanlar ise bu konulara örnek olmuşlardır. Milli edebiyat dönemi sanatçıları da didaktik şiirleriyle bu anlayışı sürdürürler. Ziya Gökalp Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın ışık; Ali Ekrem Bolayır Çocuk Şiirleri, Şiir Demeti;M.Fuat Köprülü Mektep Şiirleri ni yazarlar.Mehmet Emin Yurdakul,Enis Behiç Koryürek,Yusuf Ziya Ortaç,Halit Fahri Ozansoy da bu didaktik şiirlerin sürdürücüsü olurlar. Aynı yıllarda Ömer Seyfettin, Hüseyin Rahmi Gürpınar Çocuklarca en sevilen ve okunan yazarlardır. Ömer Seyfettin denilince çocuklar için yazdığı öyküleri aklımıza gelir: Ant, Diyet, Kaşağı, Forsa, Pembe İncili Kaftan… Cumhuriyet döneminde de çocuklar için manzume yazma geleneği sürer. Daha çok Anadolu’yu ve insanı anlatan, Kurtuluş Savaşını, Atatürk’ü yücelten, ulusal duyguları pekiştiren örneklerdir bunlar. Ahmet Kutsi TECER, Necmettin ONAN, Ömer Bedrettin UŞAKLI, Kemalettin KAMU, Vasfi Mahir KOCATÜRK, Hasan Ali YÜCEL bu dönem sanatçılardandır. Bu ürünler içinde çocuğun düşünme, yaratma yeteneklerini geliştirmeye yönelik olanlar çok azdır. Bu dönem çocukları için henüz öykü ve roman türünde başarılı örneklere rastlanmaz. Reşat Nuri GÜNTEKİN, Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Halide Edip ADIVAR, Mahmut YESARİ, Aka GÜNDÜZ, kişileri konusu çocuklar olan ama çocuklar için yazmayan dönem yazarlarındandır de başlayan okuma-yazma seferberliği ile ülkemizde çocuk edebiyatı alanına duyulan ilgi artmış, çocuklara yönelik yayımların sayısında ve niteliklerinde olumlu gelişmeler gözlemlenmiştir yılında M.E.B talim ve terbiye kurulu çabalarıyla çoğu çeviri olan pek çok kitabı yayımlanır. Naki TEZEL’in halk kaynaklarına yönelerek Çocuk Masalları derlemesiyle başlayan çalışmalar Eflatun Cem GÜNEY’in bu konudaki başarıları ve başka yazarların da katılmasıyla günümüze dek sürer. E.C.GÜNEY’in Dertli Kaval, Nar Tanesi ile 1956 Dede Korkut Masalları eserleride anılmaya değer. Rakım ÇALAPALA’nın Mustafa Ataürk’ün Romanı ile Falih Rıfkı ATAY’ın Babanız Atatürk adlı biyografik romanları, türlerinin ilk abaşarılı örnekleridir. Halide Nusret ZORLUTUNA’nın Benim Küçük Dostlarım eseri ile Nahit Nafiz EDGÜER’in Atatürk’ten Anılar isimli kitapları da anı türünün ilk başarılı çalışmalarıdır. Orhan Veli KANIK’ın şiir biçimine dönüştürdüğü La Fontaine Masalları Nasrettin Hoca hikayeleri çocuk edebiyatımız için olumlu çalışmalardandır. Genellikle öğretmen kökenli yazarların başarılı çalışmalarıyla çocuk edebiyatımız zenginleşir. Şiir dalında da başta Fazıl Hüsnü DAĞLARCA Kuş Ayak, Balina ile Mandalina, Açıl Susam Açıl eserleriyle pek çok yeni sanatçıyı tanırız.

32 İlk eserler – Öğretmenin yanında eğlendirmeyi amaçlamış
Nuhbetü’l Etfal – Kayserili Doktor Rüştü 1859 Sonunda kısa fabllar bulunan bir alfabe Mümeyyiz 1869 Bilmece ve dizi romanlar içeren bir dergi Her sayısı farklı renkte kağıda basılmış Ahmet Mithat Hace-i Evvel Kıssadan Hisse

33 Çeviriler Fransızcadan yapılan şiir ve öykü çevirileri Şinasi
Recaizade Ekrem Ahmet Mithat Ziya Paşa – J.J. Rousseau – Emile Yusuf Kamil Paşa – Fenelon – Telemak (edebiyatımızda ilk roman çevirisi) Vakanüvist Lütfü – Robinson Crusoe Mahmut Nedim – Guliver’in Seyahatleri Mehmet Emin – Jules Verne - Arzın Merkezine Seyahat Balonla Beş Hafta

34 Tanzimattan sonra Daha çok çocukları hedef alan eserler üretilmeye başlanmıştır Çaylak Tevfik 1883’te Nasreddin Hoca hikayelerini bir kitapta toplamıştır

35 XIX. yüzyıl sonu XX. yüzyıl başı
Tazminattan sonra Bir çok ünlü yazar çocuklar için hikaye, roman, şiir ve oyun yazdılar Ahmet Mithat Ahmet Rasim Ziya Gökalp Ömer Seyfettin Tevfik Fikret Ali Ekrem Bolayır İbrahim Aladdin Gövsa

36 Cumhuriyetin ilanından sonra
1928 harf devrimi Eski yazı ile basılmış kitaplar yeniden basılır Çok sayıda yazar çocuk eserleri üretir Reşat Nuri Mahmut Yesari Peyami Sefa Abdullah Ziya Rakım Çalapala Kemalettin Tuğcu

37 Tanzimattan 1940’lara kadar sayıca çok az kitap basılmıştır
Çocuk Esirgeme Kurumu dünya klasiklerinden 100 kitap çevirtip bastırmıştır 1950’lerden sonra toplumsal içerik ağırlık kazanır Çocuk kitapları yarışmaları düzenlenir Doğan Kardeş Arkın Kitabevi Kültür Bakanlığı Türk Dil Kurumu

38 Eflatun Cem Güney - Dertli Kaval, Nar Tanesi, Dede Korkut Masalları (1956)
Rakım Çalapala - Mustafa Atatürk’ün Romanı (biyografi) Falih Rıfkı Atay - Babanız Atatürk (biyografi) Halide Nusret Zorlutuna - Benim Küçük Dostlarım (anı) Nahit Nafiz Edüger - Atatürk’ten Anılar (anı) Orhan Veli Kanık - La Fontaine Masalları (şiirsel) Fazıl Hüsnü Dağlarca - Kuş Ayak, Balina ile Mandalina, Açıl Susam Açıl (şiir)

39 1960’lardan itibaren çocuk kitaplarında büyük gelişme görülür
Talip Apaydın Gülten Dayıoğlu Ayşegül ve Ayşecik dizileriyle resimli çocuk kitapları ülkemize girer Can Göknil – Kirpi Masalı (ilk Türk resimli çocuk kitabı) Cin Ali – okumaya başlayan çocuklar için

40 Günümüzde çok sayıda çocuk kitabı yayımlanıyor
Dünya klasikleri Türkçeye çevrilmiş durumda Tüm popüler kitaplar hemen Türkçeye kazandırılıyor Türkiye’de çok sayıda çocuk kitabı yazılıp yayınlanıyor Türkiye’de yayımlanan kitaplarda büyük gelişim söz konusu İçerik Resimleme Fiziksel özellikler

41 Çocuk Edebiyatı


"Çocuk Edebiyatı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları