Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Cümleler, dizeler Yarın sınavımız var. Öğretmen bize : “Zil az önce çaldı.” dedi. Akşam iniyor yine şehirlere, Hüzne boyandı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Cümleler, dizeler Yarın sınavımız var. Öğretmen bize : “Zil az önce çaldı.” dedi. Akşam iniyor yine şehirlere, Hüzne boyandı."— Sunum transkripti:

1

2

3 BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Cümleler, dizeler Yarın sınavımız var. Öğretmen bize : “Zil az önce çaldı.” dedi. Akşam iniyor yine şehirlere, Hüzne boyandı gökyüzü. Hitaplar Canım Anneciğim, Sevgili Nesrin Sayın Bakanım, Değerli Arkadaşlar

4 BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Özel Adlar İnsan, hayvan adları Reşat Nuri Güntekin, Muallim Naci, Karabaş Kitap, dergi, gazete adları Çalıkuşu, Yaban, Zirve, Final, Hürriyet, Zaman Millet, dil, din, mezhep adları Türkler, İngilizce, İslamiyet, Hıristiyanlık Devlet, gezegen, yıldız adları Türkiye Cumhuriyeti, Mars, Venüs, Halley

5 BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Özel Adlar İl, ilçe, köy adları İstanbul, Yalova, Ayvalık, Gönen, Sultaniye Köyü Mahalle, cadde, sokak adları Cevizlik Mahallesi, Erguvan Caddesi, Eylül Sokağı

6

7 BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Unvanlar, saygı sözcükleri, takma adlar Avukat Hasan Bey, Doktor Emel Hanım Kasap Niyazi, Bakkal Ahmet Amca Osman Çavuş, Selver Hemşire Hayriye Teyze, İlhan Amca, Fahriye Abla UYARI Akrabalık ilişkilerinde sıfatlar küçük harfle başlar. Yarın Ayşe teyzeme gideceğim. Onur, Kemal dayısını çok severdi.

8

9 BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Gün, ay adları bir tarihe bağlıysa büyük harfle başlar 27 Eylül 1974 Perşembe Mayıs 2004 30 Kasım Pazar Her eylül buralara gelirim. Önümüzdeki nisanın ilk cuması buluşacağız.

10 BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Yön adları başta olursa büyük, sonda olursa küçük harfle başlar. Kuzey Afrika, Afrika’nın kuzeyi Batı Karadeniz,Karadeniz’in batısı Güneydoğu Anadolu,Anadolu’nun güneydoğusu Kuzeybatı Amerika,Amerika’nın kuzeybatısı

11

12 Örnek Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur? A) Köydeki çocuklara okumayı Fatma Hanım öğretti. B) Kaçakçılar güney Afrika'dan elmas kaçırıyor. C) Ameliyatı doktor Zeki bey yapacak. D) Bunu Türk Dili Dergisinde okudum.

13 SAYILARIN YAZIMI Sayılar, ticari işlemler dışında ayrı yazılır. Sayılara getirilen ekler ünsüz uyumuna uyar ve kesmeyle ayrılır. Büyük sayıların yazımında sıfırlı kısımlar yazıyla gösterilebilir. Daha on yedi yaşındayım. Dün üç yüz elli altı soru çözdüm. Sınava bir milyon yedi yüz altmış bin öğrenci girdi. 1974’te, 3’ten, 17’nci, 23’üncü, 11.55’te, 12’ye 5 milyon, 8 milyar, 20 trilyon UYARI: Çek, senet, fatura, dekont vb. ticari evraklarda sayılar bitişik yazılır. altmışbeşmilyon, sekizyüzseksenaltıbin

14 KISALTMALARIN YAZIMI Kısaltmalara getirilen ekler okunuşa göre getirilir ve kesmeyle ayrılır. Harfler arasında nokta kullanılmaz. DOĞRUYANLIŞ TRT’nin TRT’den TRT’yeTRT’nun İDO’nunİDO’dan İDO’yaİDO’nin İTÜ’nün İTÜ’den İTÜ’yeİTÜ’nden MEB’inMEB’denMEB’eMEB’na TDK’ninTDK’denTDK’yeTDK’dan

15 EK EYLEMİN YAZIMI Ek eylem sözcüklere bitişik de ayrı da yazılabilir. hastaymış- hasta imiş gelecekti- gelecek idi yorgundu- yorgun idi Bakıyormuş - bakıyor imiş giderse- gider ise eylülse- eylül ise soğuk değildi- soğuk değil idi bilmiyor değildi- bilmiyor değil idi

16 “ DE, DA”NIN YAZIMI Bağlaç olan “de, da” her zaman ayrı yazılır ve “te, ta” şekli yoktur. Hal eki olan “-de, -da” her zaman bitişik yazılır ve “-te, -ta” şekli vardır. Yarın bize sen de gelirsin. Duy da inanma. Sorular hiç de zor değildi. Demek ayrılmak da varmış kaderde. Bu akşam bizim evde kalır, ders çalışırız. Dün okulda sınavımız vardı. Akşamüstü sokakta bir gürültü oldu. Seni girişte bekliyor olacağım.

17 “Kİ”NİN YAZIMI Bağlaç olan “ki” her zaman ayrı yazılır. Sıfat yapım eki ve ilgi zamiri olan “-ki” bitişik yazılır. Duydum ki unutmuşsun, gözlerimin rengini. Eylül ki en sevdiğim aydır benim. Akşamki maça sınıfça gideceğiz. Bahçedeki güllere gözü gibi bakıyordu. Dünkü sınav çok kolaydı. Bugünkü toplantı erken bitti. Benim kitabım evde kalmış, seninki burada mı? Bakırköy’ün sahili Kadıköy’ünkinden daha güzel.

18

19 “MI, Mİ”NİN YAZIMI Kendinden önceki sözcüğe her zaman ayrı yazılır; fakat kendinden sonra gelen eklere bitişik yazılır. Akşam bize uğrayacak mısın? Dün beni arayan sen miydin, kardeşin miydi? Buraları daha önce görmüş müydünüz? Yaz geldi mi yaylalara çıkardık. Birden hepimize bağırmaya başlamasın mı! Günü gününe çalıştınız mı sınavı kazanırsınız. Çocuğun uzun mu uzun saçları vardı. Mevsim yaz mı, güz mü anlayamadım.

20

21 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "da, de'lerin yazımında bir yanlışlık yapılmıştır? A) Vaatleri sözde kaldı. B) Dün onları pazarda gördüm. C) Erhan da aradığın kitap vardı. D) Sözlerinde bir incelik vardı.

22 İKİLEMELERİN YAZIMI İkilemeler ayrı yazılır. baş başa- el ele yüz yüze- yan yana iç içe - peş peşe yarım yamalak- doğru dürüst sere serpe- düşe kalka güle güle- ite kaka art arda- ara sıra boy bos- az buz karman çorman- saçma sapan

23 PEKİŞTİRMELERİN YAZIMI Pekiştirilmiş sözcükler bitişik yazılır. masmaviyapayalnız sırılsıklam sapsarısapasağlamçırılçıplak yemyeşilçepeçevrekarmakarışık ıpıssızgüpegündüzdarmadağınık dümdüzdüpedüzdarmaduman sımsıkıtıpatıpparamparça

24 BİRLEŞİK EYLEMLERİN YAZIMI Yardımcı eylemle oluşturulurken ses olayına uğrayan eylemler, kurallı bileşik eylemler, anlamca kaynaşmış bazı eylemler bitişik yazılır. kaybol- gelebil- başvur- hisset- çıkıver- vazgeç- zehrol- düşeyaz- varsay- affet- bakakal-

25

26

27 HER herkesher şey herhangiher biri herhaldeher an her gün her yer her yan her ne kadar

28 HİÇ hiçbirhiç kimse hiç yoktan hiç mi hiç hiç değilse

29 BİR birtakım (blg. sft.) bir takım (sayı sf.) birebir (etkili) bire bir (görüşme) birdenbirebir gün birbirinebir şey birdirbirbir an birazbir ara birçokbir arada birkaçbir kısım bir tek

30

31 YANLIŞ DOĞRU 1 hemşeri 2 asvalt 4 yanlız 5 herkez 6 yalnış 7 ekzoz 8 elektirik 9 eşortman

32

33 YANLIŞ ızdırap profösör süpriz traş yalnış yanlız antreman ahçı çukulata direk baya herşey hapşurmak heralde

34 DOĞRU ıstırap profesör sürpriz tıraş yanlış yalnız antrenman aşçı çikolata direkt bayağı her şey hapşırmak herhalde

35 önsöz önsöz ön söz ön söz özgeçmiş özgeçmiş öz geçmiş öz geçmiş palabıyık palabıyık pala bıyık pala bıyık radyoevi radyoevi radyo evi radyo evi sivribiber sivribiber sivri biber sivri biber sonbahar sonbahar son bahar sonbahar sukabağı sukabağı su kabağı su kabağı şekerkamışı şekerkamışı şeker kamışı şeker kamışı tabiatüstü tabiatüstü tabiat üstü tabiatüstü topluiğne topluiğne toplu iğne toplu iğne uyurgezer uyurgezer uyur gezer uyurgezer - - üst geçit üst geçit yanardöner yanardöner yanar döner yanardöner

36

37


"BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Cümleler, dizeler Yarın sınavımız var. Öğretmen bize : “Zil az önce çaldı.” dedi. Akşam iniyor yine şehirlere, Hüzne boyandı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları