Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 7 Tahviller ve Değerlemesi Bu bölümü bitirdiğinizde Şirket ve devlet tahvillerinin farklı özelliklerini tanımlayabileceksiniz. Piyasada tahvil.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 7 Tahviller ve Değerlemesi Bu bölümü bitirdiğinizde Şirket ve devlet tahvillerinin farklı özelliklerini tanımlayabileceksiniz. Piyasada tahvil."— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 7 Tahviller ve Değerlemesi

3 Bu bölümü bitirdiğinizde Şirket ve devlet tahvillerinin farklı özelliklerini tanımlayabileceksiniz. Piyasada tahvil fiyatlarının nasıl oluştuğunu, faiz oranları ve tahvil fiyatları arasında nasıl bir ilişki olduğunu ve tahvil fiyatının zaman içerisinde nasıl değiştiğini tartışabileceksiniz. Bir tahvilin vadeye kadar olan getirisini, ihbarlı ise ihbar getirisini hesaplayabilecek ve gerçek getirisini belirleyebileceksiniz. Tahvil çıkaranların ve tahvile yatırım yapanların karşılaştıkları riskleri açıklayabilecek ve bir tahvilin şartlarının ve teminatının faiz oranını etkilemek üzere nasıl değiştirilebileceğini tartışabileceksiniz.

4 7-1 TAHVİLİ KİMLER İHRAÇ EDER? Tahvil: Uzun vadeli borçlanma aracı. Hazine Tahvilleri: Federal Hükûmet tarafından ihraç edilen tahvillerdir, devlet tahvili olarak da bilinirler. Şirket Tahvilleri: İşletmeler/firmalar tarafından ihraç edilen tahviller.

5 Yerel Yönetim Tahvilleri: Eyaletler ve yerel yönetimler tarafından ihraç edilen tahviller. Yabancı Tahviller: Yabancı hükûmetler veya yabancı şirketler tarafından ihraç edilen tahviller.

6 7-2 TAHVİLLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 7-2a Nominal (İtibari) Değer Nominal Değer: Tahvilin üzerinde yazan değer.

7 7-2b Kupon Faiz Oranı Kupon Ödemesi: Her yıl ödenen belli bir tutar. Kupon Faiz Oranı: Tahvilin ilan edilmiş faiz oranı. Sabit Faizli Tahvil: Tüm vadesi boyunca faizi sabit tutulan tahviller.

8 Değişken Faizli Tahvil: Faiz oranlarının genel düzeyindeki değişimlerle birlikte faizi dalgalanan tahviller. Kuponsuz Tahvil: Yıllık faiz ödemeyen ancak nominal değerinin altında iskontolu olarak satılan, böylece yatırımcılara sermaye artışı sağlayan tahvil. İskontolu Tahvil: İlk olarak nominal değerinin altında bir fiyatla ihraç edilen tahvil.

9 7-2c Vade Tarihi Vade Tarihi: Tahvilin nominal değerinin ödenmek zorunda olduğu önceden belirlenmiş tarih. Orijinal Vade: Tahvil ilk ihraç edildiğinde vade tarihine kadar olan yıl sayısı.

10 7-2d Geri Çağırma Provizyonu Geri Çağırma Provizyonu: Tahvil sözleşmesinde ihraççıya normal vade tarihinden önce belirli şartlar altında tahvilleri itfa etme hakkı veren hüküm.

11 7-2e İtfa Fonları İtfa Fonu Provizyonu: Tahvil sözleşmesinde ihraççının her yıl tahvillerin bir kısmını geri ödemesini gerektiren hüküm.

12 7-2f Diğer Özellikler Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil: Sahibinin isteğine bağlı olarak ihraççı firmanın hisse senetleri ile değiştirilebilen tahvil. Warrant: Belirli sayıda adi hisse senedini belirli bir fiyattan satın alma hakkı veren uzun vadeli bir opsiyon.

13 Geri Satılabilir Tahvil: Yatırımcılarının tahvili önceden belirlenmiş bir fiyattan firmaya geri satmasına izin veren provizyonu içeren tahvil. Kâra İştirakli Tahvil: Sadece şirket kâr ederse faiz ödeyen tahvil. Endeksli (Satın alma gücüne dayalı) Tahvil: Tahvil sahibini enflasyondan korumak üzere enflasyon endeksine dayalı faiz ödemesine sahip olan tahvil.

14 7-3 TAHVİL DEĞERLEMESİ

15 İskontolu Tahvil: Nominal değerinden düşük fiyata satılan tahvil; yürürlükteki faiz oranları kupon faiz oranından yüksek olduğunda ortaya çıkar. Primli Tahvil: Nominal değerinden yüksek fiyatla satılan tahvil, yürürlükteki faiz oranları kupon faiz oranından düşük olduğunda ortaya çıkar.

16

17

18 7-4 TAHVİL GETİRİLERİ 7-4a Vadeye Kadar Getiri Vadeye Kadar Getiri: Vade sonuna kadar tutulursa tahvilden elde edilecek getiri oranı.

19

20 7-4b Geri Çağrılmaya Kadar Getiri Geri Çağrılmaya Kadar Getiri: Vade sonundan önce geri çağrılan tahvilin getiri oranı.

21

22

23 7-5 TAHVİL DEĞERLERİNDE ZAMAN İÇERİSİNDE GÖRÜLEN DEĞİŞİMLER

24 7-6 ALTI AYLIK KUPONLU TAHVİLLER

25

26 7-7 TAHVİL RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 7-7a Fiyat Riski Fiyat (Faiz Oranı) Riski: Faiz oranlarındaki yükseliş nedeniyle tahvilin fiyatında görülen azalma riski.

27

28 7-7b Yeniden Yatırım Riski Yeniden Yatırım Riski: Faiz oranlarındaki azalmanın tahvil portföy gelirinde yol açacağı gelir düşüşü riski.

29 7-7c Fiyat Riski ve Yeniden Yatırım Riskinin Karşılaştırılması Yatırım Ufku: Bir yatırımcının herhangi bir yatırım aracını elinde bulundurmayı planladığı süre.

30 Süre: Tahvilin her bir ödemesini almak için geçen zamanın ağırlıklı ortalaması.

31 7-8 ÖDENMEME RİSKİ İpotekli Tahviller İpotekli Tahvil: Sabit varlıklarla teminatlandırılmış tahvil. Birinci dereceden ipotekli tahviller öncelik sırasında ikinci dereceden ipotekli tahvillerden önce gelmektedir. Resmî Sözleşme: Tahvili ihraç eden kurum ve tahvil sahipleri arasında imzalanan resmî anlaşma.

32 Teminatsız Tahviller Teminatsız Tahvil: Belirli bir mülk üzerine koyulan herhangi bir ipotekle teminatlandırılmamış olan uzun vadeli tahvil.

33 İkinci Dereceden Teminatsız Tahviller İkinci Dereceden Teminatsız Tahvil: Tasfiye hâlinde kıdemli borçlar ödendikten sonra varlıklar üzerinde hakkı olan tahvil.

34 7-8b Tahvil Derecelendirmeleri Yatırım Yapılabilir Tahvil: Üç B veya daha yüksek dereceli tahvillerdir ve birçok banka ve diğer kurumsal yatırımcılar kanuna göre ellerinde sadece yatırım yapılabilir tahvillerden bulundurabilirler. Çürük Tahvil: Yüksek riskli ve yüksek getirili tahvil.

35

36 Tahvil Derecelendirme Kriterleri Tahvil derecelerinin belirleyicileri aşağıda sıralanmıştır: 1. Finansal Oranlar 2. Kalitatif Faktörler 3. Çeşitli Kalitatif Faktörler

37

38 Tahvil Derecelendirmesinin Önemi

39

40 7-9 TAHVİL PİYASALARI Devam ediyor…

41

42


"BÖLÜM 7 Tahviller ve Değerlemesi Bu bölümü bitirdiğinizde Şirket ve devlet tahvillerinin farklı özelliklerini tanımlayabileceksiniz. Piyasada tahvil." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları