Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AHMET YİĞİTALP. Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler Uluslararası Kuruluşlar Uluslararası Sözleşmeler Ulusal Kuruluşlar 1 2 3 69 41 24 8 İlave.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AHMET YİĞİTALP. Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler Uluslararası Kuruluşlar Uluslararası Sözleşmeler Ulusal Kuruluşlar 1 2 3 69 41 24 8 İlave."— Sunum transkripti:

1 AHMET YİĞİTALP

2 Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler Uluslararası Kuruluşlar Uluslararası Sözleşmeler Ulusal Kuruluşlar 1 2 3 69 41 24 8 İlave Çalışma Notları İHE İGU-C İGU-B İGU-A 11 4 4 6 24 7 1 1,5 0,5 1 İHE İGU-C İGU-B İGU-A 15 14 9 6 40 7 4 2 2 1 1 Kuruluşlar Sözleşmeler

3

4 (International Labour Organization) (Uluslararası Çalışma Örgütü) (World Health Organization) (Dünya Sağlık Örgütü) (United Nations Environment Programme) (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) (United Nations Industrial Development Organization) (Birleşmiş Milletler Sanayi Geliştirme Örgütü) (International Atomic Energy Agency) (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) ILO WHO UNEP UNIDO IAEA KURULUŞLAR 1 2 3 4 5 1

5 (United Nations Development Programme) (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) (European Agency for Safety and Health at Work) (Avrupa Birliği - İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı) UNDP EU-OSHA ISO (International Organization for Standardization) (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) 6 7 8 NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health) (Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü) 9 ISSA 10 (Information System Security Association) (Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi ) 1

6

7 5 1 1890'da 14 ülke temsilcisinin katılmasıyla Berlin'de uluslararası bir konferans düzenlenmiştir. Bu ilk konferansta bazı öneriler ele alınmış, fakat somut bir karar ve öneri ortaya çıkmamıştır. 2 1897de Brüksel'de ikinci konferans toplanmıştır. Bu konferansta işgücünün korunması amacıyla uluslararası bir büro kurulması önerisi ele alınmıştır. Uluslararası İş Kanunları Derneği'nin kurulması kararlaştırılmıştır. 3 Dernek 1906 yılında iki uluslararası sözleşmenin kabul edilmesi konusunda çalışmalar yapmak üzere Bern'de bir konferans düzenlemiştir. 1914 yılında başlayan savaş nedeniyle bu çalışmalar sonuçlandırılmamıştır. 4 ILO 11.04.1919 tarihinde Cemiyet-i Akvam ile birlikte ve Versay Anlaşması'na (anlaşmanın XIII. Bölümü) dayanarak kuruldu. 5 İkinci Dünya Savaşından sonra, Filadelfiya Bildirgesi ile birlikte ILO yeni bir sürece girmiştir. Bildirge, savaş sonrası ulusal bağımsızlıkla birlikte büyümeyi öngörmüştür. 6 Birleşmiş Milletler kuruluşları arasında yalnızca ILO üçlü yapıya sahiptir. (İşçi – İşveren – Hükümet = Üçlü Yapı) «Bunların her biri eşit söz hakkına sahiptir.» İşveren ve işçi temsilcileri ekonominin "sosyal tarafları" hükümet; politika ve programları şekillendiren taraftır. 7 Yönetim kurulu 28 hükümet temsilcisi, 14 İşveren temsilcisi ve 14 İşçi temsilcisi olmak üzere 56 kişiden oluşmaktadır. ILO’ya 220 ülke üyedir. En çok üyesi olan uluslararası kuruluştur. Türkiye ILO’ya 1932 yılında üye olmuştur. 8 ILO’nun düzenlediği uluslararası konferansa; 2 Hükümet temsilcisi, 1 İşveren temsilcisi ve 1 İşçi temsilcisi olmak üzere 4 kişi ile katılır.

8 ILO 4 TEMEL STRATEJİK HEDEFİ 1.Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek, 2.Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat oluşturmak, 3.Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak 4.Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek, 1.Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek, 2.Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat oluşturmak, 3.Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak 4.Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek,

9 ILO UYGULAMALARI Mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon, çalışma politikası, işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi konularda teknik yardım sunmaktadır. Bağımsız işveren ve işçi örgütlerinin gelişimini teşvik etmekte ve bu örgütlere eğitim ve danışma hizmetleri vermektedir. Sağlıklı ve güvenli çalışma yaşamı için küresel normlar geliştirmektedir. Mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon, çalışma politikası, işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi konularda teknik yardım sunmaktadır. Bağımsız işveren ve işçi örgütlerinin gelişimini teşvik etmekte ve bu örgütlere eğitim ve danışma hizmetleri vermektedir. Sağlıklı ve güvenli çalışma yaşamı için küresel normlar geliştirmektedir. 2

10 ILO ANAYASASI 1.İstihdam ve işsizliğin önlenmesi 2.İş dışındaki hastalık ve kazalardan korunma 3.Çocukların, gençlerin ve kadınların korunması 4.Göçmen işçilerin haklarının korunması 5.Çalışma saatlerinin düzenlenmesi 6.Uygun asgari ücretlerin belirlenmesi 7.Yaşlılıkta ve maluliyette koruma 8.Eşit işe eşit ücret verilmesi 9.Örgütlenme özgürlüğü 10.Mesleki eğitim ve sürekli eğitimin geliştirilmesi 1.İstihdam ve işsizliğin önlenmesi 2.İş dışındaki hastalık ve kazalardan korunma 3.Çocukların, gençlerin ve kadınların korunması 4.Göçmen işçilerin haklarının korunması 5.Çalışma saatlerinin düzenlenmesi 6.Uygun asgari ücretlerin belirlenmesi 7.Yaşlılıkta ve maluliyette koruma 8.Eşit işe eşit ücret verilmesi 9.Örgütlenme özgürlüğü 10.Mesleki eğitim ve sürekli eğitimin geliştirilmesi

11

12 ILO SÖZLEŞMELERİ Sözleşmeler, üye ülkelerin yasama organlarındaki onaylarıyla birlikte, öngördükleri koşullarının uygulanması konusunda bağlayıcı hükümler içerir. Tavsiye kararları ise, politika geliştirme, yasama ve uygulama konularında rehberlik eder. Sözleşmeler, üye ülkelerin yasama organlarındaki onaylarıyla birlikte, öngördükleri koşullarının uygulanması konusunda bağlayıcı hükümler içerir. Tavsiye kararları ise, politika geliştirme, yasama ve uygulama konularında rehberlik eder. 1

13 122 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi 144 Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi 146 Gemi adamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme 151 Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi 152 Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme 155 İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme 158 Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi 159 Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi 161 Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme 164 Gemi adamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme 166 Gemi adamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme 152 En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılması 182 Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesi 2

14 EU-OSHA (European Agency for Safety and Health at Work) (Avrupa Birliği - İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı)

15 5 1 ABD’nde, 1970’de yürürlüğe giren «İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu» gereği 2 kuruluş kuruldu; Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (OSHA-USA) 2 NIOSH; İSG alanında araştırma-eğitim faaliyetlerde bulunarak çalışma şartlarının iyileştirilmektedir. OSHA-USA; İşyeri güvenliği ve işçi sağlığı hakkındaki yasal düzenlemeleri (mevzuatı) çıkarmaktadır. 3 EU-OSHA; Ajans üçlü bir yapıda organize olup karar verici konumda olan her bir üye devletin devlet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirmektedir. (İLO benzeri yapı…) 4 OSHA-EU kuruluşu ve aktiviteleri üç direktifle ile 2062/94, 1643/95, 1654/2003 düzenlenmiştir. 5 Yaklaşık 50 kişinin görev aldığı Ajansın çok sayıda yayını ve yıllık düzenli aktiviteleri bulunmaktadır. Ayrıca her yıl Ekim ayının ikinci haftasını İSG haftası olarak kutlamakta ve etkinlikler düzenlemektedir. 6 Bütün üye ve aday ülkelerce aynı formatta düzenlenen bir internet sayfası ve bilgi ağı mevcut olup, tüm üye ülkelerin konu ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmaları sağlanmaktadır. 7 Türkiye OSHA-EU’ya aday ülke olarak gözlemci statüsünde katılmaktadır. 8 İşte Çalışan İşçilerin Güvenliğinin ve Sağlığının Geliştirilmesini Destekleyecek Temel Önlemler Hakkında 12 Haziran 1989 tarih ve 89/391/EEC sayılı Yönerge

16

17 5 1 1945 yılında ABD’nin San Francisco kentinde toplanan Birleşmiş Milletler Konferansında; Çin ve Brezilyalı delegelerin; «Uluslararası Sağlık Örgütü» kurulması amacıyla toplantı düzenlenmesi teklifi kabul edildi. 2 Belçikalı Prof. Dr. Rene SARD başkanlığında 15 kişilik bir teknik komite oluşturdu.!!! Teknik komite kısa bir süre içinde toplantının gündemini belirledi. Kurulacak olan uluslararası sağlık örgütü için Anayasa taslağını hazırladı ve alınması gereken kararları belirledi. 3 19-22 Temmuz 1946 tarihlerinde New York'ta düzenlenen Uluslararası Sağlık Konferansı’nda BM’ye üye 51 ülkenin temsilcisi, FAO, ILO, UNESCO, OIHP, PAHO, Kızılhaç,Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu ve Rockefeller Vakfı Temsilcileri ile WHO Anayasa’sını oluşturdular. 4 22 Temmuz 1946 tarihinde 61 ülkenin temsilcisi tarafından WHO Anayasası imzalandı. YÜRÜRLÜK ŞARTI WHO Anayasasının en az 26 üye ülke tarafından resmen kabulü ile yürürlüğe girmesine karar verildi. 5 7 Nisan 1948’de WHO anayasası yürürlüğe girdi. WHO Anayasası’nın yürürlüğe girdiği 7 Nisan her yıl Dünya Sağlık Günü olarak kutlanır. 6 Türkiye 2 Ocak 1948 tarihinde WHO üye oldu. Türkiye Cumhuriyeti, 9 Haziran 1949 tarih ve 5062 sayılı Kanun’la Dünya Sağlık Örgütü Anayasası’nı onaylayarak WHO’ya resmen üye olmuştur. 7 Bölge Ofislerinin kurulması kararlaştırdı. Bölge Ofis’lerinin başlıca amaçlarından biri WHO ile Ulusal Hükümetler arasında etkin bir ilişkinin sağlanması olarak belirlendi. 8 WHO’nun yıllık programı, personel sayısı, bütçesi, Yönetim Kurulu’nu oluşturan 18 üyesi belirlendi. WHO’ya, Mayıs 2000 itibariyle 191 ülke üyedir ve 2 ülke de ortak üye statüsündedir.

18 AMACI VE ÇALIŞMA ALANLARI  Salgın hastalıklarla savaş  Tıbbi araştırmalar  Teknik destek  Sağlıkçıların ve tıbbi teknikerlerin yetiştirilmesi  Ana ve çocuk sağlığı programlarının iyileştirilmesi, aile planlaması  Aşı programlarının düzenlenmesi,  Beslenme ile ilgili düzenlemelerin yapılması  Temiz su kaynaklarının korunması  Hijyeni sağlamak  Uluslararası sağlık standardının korunması  Doğal felaketlerde zarar görmüş insanlara yardım  Salgın hastalıklarla savaş  Tıbbi araştırmalar  Teknik destek  Sağlıkçıların ve tıbbi teknikerlerin yetiştirilmesi  Ana ve çocuk sağlığı programlarının iyileştirilmesi, aile planlaması  Aşı programlarının düzenlenmesi,  Beslenme ile ilgili düzenlemelerin yapılması  Temiz su kaynaklarının korunması  Hijyeni sağlamak  Uluslararası sağlık standardının korunması  Doğal felaketlerde zarar görmüş insanlara yardım AMACI VE ÇALIŞMA ALANLARI  Sağlıkta yönetici-koordinatörlük  Meslek grupları ve diğer örgütlerle işbirliği kurmak ve sürdürmek  Hükümetlere istek üzerine, sağlık hizmetleri sunmak  Acil durumlarda, hükümetlere yardımı yapmak  Epidemiyoloji ve istatistik hizmetler  Epidemik-andemik hastalıklarla mücadele  Kazalardan doğan zararları önleyebilecek önlemleri teşvik  Bilim ve meslek grupları arasında işbirliği  Yiyeceklere, biyolojik, farmasötik gibi ürünlere ilişkin normlar  Sağlıkta yönetici-koordinatörlük  Meslek grupları ve diğer örgütlerle işbirliği kurmak ve sürdürmek  Hükümetlere istek üzerine, sağlık hizmetleri sunmak  Acil durumlarda, hükümetlere yardımı yapmak  Epidemiyoloji ve istatistik hizmetler  Epidemik-andemik hastalıklarla mücadele  Kazalardan doğan zararları önleyebilecek önlemleri teşvik  Bilim ve meslek grupları arasında işbirliği  Yiyeceklere, biyolojik, farmasötik gibi ürünlere ilişkin normlar

19

20 IAEA AMACI Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu atom enerjisinin denetim altına alınmasını ve barışçı amaçlarla kullanılmasını sağlamak için kurulmuş. Zamanla nükleer santrallerde güvenliği sağlamak ve bu santrallerde çalışanların ve çevre sakinlerinin sağlık ve güvenliğini korumak da öncelikli görevi olmuştur. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu atom enerjisinin denetim altına alınmasını ve barışçı amaçlarla kullanılmasını sağlamak için kurulmuş. Zamanla nükleer santrallerde güvenliği sağlamak ve bu santrallerde çalışanların ve çevre sakinlerinin sağlık ve güvenliğini korumak da öncelikli görevi olmuştur.

21

22 ISOISO 1947 yılında kurulmuştur. 120’den fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası bir federasyondur. 2.800 teknik komitesi bulunmaktadır. 100.000’den fazla uzmanın katkısı ile 200.000 sayfadan fazla olan 10.000’nin üzerinde uluslararası standart oluşturulmuştur. ISO 9001: Kalite (Ülkemizde en çok bilinen) ISO 14001 : Çevre ISO 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği 1947 yılında kurulmuştur. 120’den fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası bir federasyondur. 2.800 teknik komitesi bulunmaktadır. 100.000’den fazla uzmanın katkısı ile 200.000 sayfadan fazla olan 10.000’nin üzerinde uluslararası standart oluşturulmuştur. ISO 9001: Kalite (Ülkemizde en çok bilinen) ISO 14001 : Çevre ISO 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği

23

24

25 MERKEZ BİRİMLERİ 1.Ana Hizmet Birimleri a)Çalışma Genel Müdürlüğü b)Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü c)İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü -İSGGM İSGÜM (İş Sağlığı Güvenliği Merkezi Müdür) d)Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 2.Danışma ve Denetim Birimleri a)Teftiş Kurulu Başkanlığı b)İş Teftiş Kurulu Başkanlığı-İTKB c)İç Denetim Birimi Başkanlığı d)Strateji Geliştirme Başkanlığı e)Hukuk Müşavirliği f)Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 3.Yardımcı Birimler / Başkanlıklar a)Personel Dairesi Başkanlığı b)İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı c)Bilgi İşlem Daire Başkanlığı TAŞRA-YURTDIŞI-İLGİL VE BAĞLI KURULUŞLAR 1.Taşra Teşkilatı 2.Yurt Dışı Teşkilatı 3.İlgili Kuruluşlar a)Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı-SGK b)Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü c)Mesleki Yeterlilik Kurumu 4.Bağlı Kuruluşlar a)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi-ÇASGEM b)Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı

26 ÇSGB KURULUŞ AMACI Çalışma hayatını, İşçi-işveren ilişkilerini, İş sağlığını ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkanını sağlamak, bu imkanı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, Yurtdışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumak-geliştirmektir. Çalışma hayatını, İşçi-işveren ilişkilerini, İş sağlığını ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkanını sağlamak, bu imkanı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, Yurtdışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumak-geliştirmektir. 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Amaç" başlıklı 1. Maddesi

27 ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Görevleri 1.İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek, 2.İşyerlerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak (İH ve İGU eğitimleri), 3.Mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için gereken tedbirleri almak (Meslek Eğitimi), 1.İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek, 2.İşyerlerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak (İH ve İGU eğitimleri), 3.Mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için gereken tedbirleri almak (Meslek Eğitimi), 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Amaç" başlıklı 1. Maddesi

28

29 İSGGM GÖREVLERİ (3146 Sayılı Kuruluş Kanunu)  İSG konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak,  Ulusal politikaları belirlemek ve bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak,  Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,  Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak ve sonuçlarını izlemek,  İSG konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak,  Ulusal politikaları belirlemek ve bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak,  Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,  Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak ve sonuçlarını izlemek,

30 İSGGM GÖREVLERİ (3146 Sayılı Kuruluş Kanunu)  Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek, ölçüm değerlendirme, teknik kontrol, eğitim, danışmanlık, uzmanlık ve bunları yapan kişi ve kuruluşları inceleyerek değerlendirmek ve yetki vermek,  Kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının imalatını yapacak kişi ve kuruluşlara yetki vermek, ithal edilecek kişisel koruyucuların makine koruyucularının standartlara uygunluğunu ve bu hususlarda usul ve esasları belirlemek,  İSG ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlayıp programlamak ve uygulanmasını sağlamak,  Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek, ölçüm değerlendirme, teknik kontrol, eğitim, danışmanlık, uzmanlık ve bunları yapan kişi ve kuruluşları inceleyerek değerlendirmek ve yetki vermek,  Kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının imalatını yapacak kişi ve kuruluşlara yetki vermek, ithal edilecek kişisel koruyucuların makine koruyucularının standartlara uygunluğunu ve bu hususlarda usul ve esasları belirlemek,  İSG ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlayıp programlamak ve uygulanmasını sağlamak,

31 İSGGM GÖREVLERİ (3146 Sayılı Kuruluş Kanunu)  Faaliyet konuları ile ilgili yayım ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek,  Mesleki eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları, kamu hizmetlerinde çalışanlar dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak,  İSG Merkezi ve Bölge Laboratuvarlarının çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek,  Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.  Faaliyet konuları ile ilgili yayım ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek,  Mesleki eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları, kamu hizmetlerinde çalışanlar dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak,  İSG Merkezi ve Bölge Laboratuvarlarının çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek,  Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

32

33 İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü / Kuruş Çalışma Şartlarını ve Çevreyi İyileştirme Programı (PIACT) çerçevesinde;  Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti,  BM Kalkınma Programı (UNDP) Özel Fon İdaresi  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) temsilcileri arasında 1968 tarihinde imzalanan “İSG Özel Fon Projesi Ön Uygulama Anlaşması” onaylanarak, 26 Mart 1969 tarih ve 6/11568 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Çalışma Şartlarını ve Çevreyi İyileştirme Programı (PIACT) çerçevesinde;  Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti,  BM Kalkınma Programı (UNDP) Özel Fon İdaresi  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) temsilcileri arasında 1968 tarihinde imzalanan “İSG Özel Fon Projesi Ön Uygulama Anlaşması” onaylanarak, 26 Mart 1969 tarih ve 6/11568 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. 1

34 İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü / Görevi İSGÜM’nün temel görevi çalışanların sağlığının korunması bakımından işyerlerinde fiziksel ortam ölçümleri yapmaktır. 1

35

36 İTKBİTKB «Devletin, ulusal çalışma bütünlüğünün düzen altında yürütülmesini sağlamak üzere, iş yaşamının yasa kurallarına ve ülke çıkarlarına uygunluğunu takip edeceği, kontrolünü yapacağı ve denetleyeceği düzenlenmiştir.» 1936 yılında kabul edilen 3008 sayılı Yasanın, “İş Hayatının Murakabe ve Teftişi” adlı bölümünün 91. maddesi

37 İTKB YAPISI VE AMACI İş müfettişleri «Üçlü kararname» ile (Cumhurbaşkanı- Başbakan-Bakan ortak imzasıyla) atanırlar. Ülkemizde dayanağını TBMM tarafından onaylanan uluslararası bir sözleşmeden alan tek denetim örgütlenmesi iş denetimidir. Amacı;  İşyerlerindeki çalışanları korumak,  Çalışma yaşamı ile ilgili mevzuatın uygulanıp uygulanmadığını izlemek ve denetlemektir. İş müfettişleri «Üçlü kararname» ile (Cumhurbaşkanı- Başbakan-Bakan ortak imzasıyla) atanırlar. Ülkemizde dayanağını TBMM tarafından onaylanan uluslararası bir sözleşmeden alan tek denetim örgütlenmesi iş denetimidir. Amacı;  İşyerlerindeki çalışanları korumak,  Çalışma yaşamı ile ilgili mevzuatın uygulanıp uygulanmadığını izlemek ve denetlemektir. 16.7.2003 tarih ve 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanununun 41 ve geçici 1. Maddeleri

38 İTKB GÖREV ALANI  İş denetiminin temel ve öncelikli görev alanı; 1.Çalışma ortamı 2.Çalışma koşulları  Bu alanlara ikincil olan görev alanları ise; 1.Çalışma ilişkileri 2.İstihdam 3.Meslek eğitimi  İş denetiminin temel ve öncelikli görev alanı; 1.Çalışma ortamı 2.Çalışma koşulları  Bu alanlara ikincil olan görev alanları ise; 1.Çalışma ilişkileri 2.İstihdam 3.Meslek eğitimi 81 sayılı ILO Sözleşmesinin 3. ve 129 sayılı ILO Sözleşmesinin 6. maddelerine göre;

39 ÇALIŞMA ORTAMI Çalışanların sağlığını, güvenliğini ve iyilik halini etkileyen; Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik, Ergonomik, Psikososyal …..geniş bir alandır. Fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, psikososyal etmenler çalışma ortamında oluşan ve gerekli önlemler alınmazsa çalışanların iyilik durumunu etkileyen etmenlerdir. Çalışanların sağlığını, güvenliğini ve iyilik halini etkileyen; Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik, Ergonomik, Psikososyal …..geniş bir alandır. Fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, psikososyal etmenler çalışma ortamında oluşan ve gerekli önlemler alınmazsa çalışanların iyilik durumunu etkileyen etmenlerdir.

40 ÇALIŞMA KOŞULLARI Çalışanların korunmasını doğrudan ilgilendiren 4 alandır; 1.Çocukların ve Gençlerin Çalıştırılması, 2.Kadınların Çalıştırılması, 3.Çalışma Süreleri, 4.Ücretler ve Genel Olarak Ödeme Sistemleri, Çalışanların korunmasını doğrudan ilgilendiren 4 alandır; 1.Çocukların ve Gençlerin Çalıştırılması, 2.Kadınların Çalıştırılması, 3.Çalışma Süreleri, 4.Ücretler ve Genel Olarak Ödeme Sistemleri,

41

42 SGK KURULUŞ AMACI Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına alacak, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda bir sosyal güvenlik sisteminin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur.

43

44 ÇASGEM GÖREVLERİ ÇSGB ile bu bakanlığa bağlı kurumlar ile diğer resmi kurumlarda ve işyerlerindeki personellere seminer-eğitimler; İşçi ve işveren münasebetleri, Çalışma şartları, İş teftişi, Tam çalışma, İş verimi ve emniyeti, İşyeri hekimliği ve İş güvenliği uzmanlığı, İş hıfzıssıhhası, Sosyal sigortalar, sosyal güvenlik, işgücü ve iş gücünün teşkilatlandırılması, İş piyasası etütleri, iş istatistikleri ve benzer mevzular ÇSGB ile bu bakanlığa bağlı kurumlar ile diğer resmi kurumlarda ve işyerlerindeki personellere seminer-eğitimler; İşçi ve işveren münasebetleri, Çalışma şartları, İş teftişi, Tam çalışma, İş verimi ve emniyeti, İşyeri hekimliği ve İş güvenliği uzmanlığı, İş hıfzıssıhhası, Sosyal sigortalar, sosyal güvenlik, işgücü ve iş gücünün teşkilatlandırılması, İş piyasası etütleri, iş istatistikleri ve benzer mevzular

45

46 DAYANAKDAYANAK Bu Yönetmelik; 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 21 inci maddesine ve 16/3/2004 tarihli ve 25404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/03/2004 tarihli ve 2004/6958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki «İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır. hazırlanmıştır.» Bu Yönetmelik; 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 21 inci maddesine ve 16/3/2004 tarihli ve 25404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/03/2004 tarihli ve 2004/6958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki «İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır. hazırlanmıştır.» 1

47 AMAÇ – 1 Konsey, ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuştur. İSG alanında ülke politikalarını oluşturmada tarafların görüş ve düşüncelerinin alınmasını sağlar. Konsey, ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuştur. İSG alanında ülke politikalarını oluşturmada tarafların görüş ve düşüncelerinin alınmasını sağlar. 2

48 AMAÇ – 2 Konsey, çalışmalarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını göz önünde bulundurur. Çalışma hayatının İSG ile ilgili mevcut şartlarının iyileştirilmesi ve güvenlik kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla üyelerin işbirliği içinde çalışmasını esas alır. Konsey, çalışmalarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını göz önünde bulundurur. Çalışma hayatının İSG ile ilgili mevcut şartlarının iyileştirilmesi ve güvenlik kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla üyelerin işbirliği içinde çalışmasını esas alır. 1

49 1.İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) 2.Çalışma Genel Müdürlüğü (ÇGM) 3.İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTKB) 4. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ÇSGB (Genel Müdür) ÇSGB (Genel Müdür) 1.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 5.Kalkınma Bakanlığı 6.Millî Eğitim Bakanlığı 7.Sağlık Bakanlığı BAKANLIKLAR (Genel Müdür) BAKANLIKLAR (Genel Müdür) 1.YÖK Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi 2.Devlet Personel Başkanlığından (DPB) bir başkan yardımcısı 3.İşveren, işçi kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip 3’den birer ilgili/görevli yönetim kurulu üy.  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)  Türk Tabipleri Birliği (TTB)  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)  Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) DİĞER KURULUŞLAR DİĞER KURULUŞLAR 3 İhtiyaç hâlinde İSGGM teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen, İSG konusunda faaliyet gösteren kurum/kuruluşlardan en fazla 2 temsilci Kurul Başkanı; ÇSGB Müsteşarı

50 KONSEY SEKRETERYASININ GÖREVLERİ İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülür. Konsey, yılda iki defa olağan toplanır. Bu toplantılar her yılın Haziran ve Aralık aylarında yapılır. Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülür. Konsey, yılda iki defa olağan toplanır. Bu toplantılar her yılın Haziran ve Aralık aylarında yapılır. Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir 1

51 KONSEYİN ÇALIŞMA USULLERİ – 1 Konsey, yılda iki defa olağan toplanır. Bu toplantılar her yılın Haziran ve Aralık aylarında yapılır. Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir Konsey üyesi olarak Bakanlığa bildirilmiş olan üyenin toplantılara katılımı esastır Konsey üyeleri ihtiyaç duymaları halinde toplantılara ilgili uzman personel ile katılabilirler. Çalışma grubu üyeleri de toplantıya davet edilebilir Konsey, yılda iki defa olağan toplanır. Bu toplantılar her yılın Haziran ve Aralık aylarında yapılır. Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir Konsey üyesi olarak Bakanlığa bildirilmiş olan üyenin toplantılara katılımı esastır Konsey üyeleri ihtiyaç duymaları halinde toplantılara ilgili uzman personel ile katılabilirler. Çalışma grubu üyeleri de toplantıya davet edilebilir 1

52


"AHMET YİĞİTALP. Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler Uluslararası Kuruluşlar Uluslararası Sözleşmeler Ulusal Kuruluşlar 1 2 3 69 41 24 8 İlave." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları