Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEMBRAN FİLTRASYON CİHAZLARINDA SANİTASYON SÜRELERİNİN MİKROBİYAL KONSANTRASYON İLE KARŞILAŞTIRILMASI BÜŞRA SARIM*, BURCU ASLANER*, FATİH SULTAN KAZDAL*,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEMBRAN FİLTRASYON CİHAZLARINDA SANİTASYON SÜRELERİNİN MİKROBİYAL KONSANTRASYON İLE KARŞILAŞTIRILMASI BÜŞRA SARIM*, BURCU ASLANER*, FATİH SULTAN KAZDAL*,"— Sunum transkripti:

1 MEMBRAN FİLTRASYON CİHAZLARINDA SANİTASYON SÜRELERİNİN MİKROBİYAL KONSANTRASYON İLE KARŞILAŞTIRILMASI BÜŞRA SARIM*, BURCU ASLANER*, FATİH SULTAN KAZDAL*, ÖZGE GÜNDOĞDU GÜNGÖR*, AYFER KINA*, NECLA ERDİ**, GÜLCAN TURAN***, GANİ ORHAN**** * Biyolog, ** Laboratuvar Teknikeri, *** Gıda Mühendisi, **** Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyolojisi Uzmanı SAĞLIK BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI KURUMU İSTANBUL 3 NOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI GİRİŞ VE AMAÇ Halk Sağlığı Kurumunun temel amaçlarından biri tüketime sunulan suların sağlığa uygunluğunun tespit edilmesidir. Yapılan su mikrobiyolojisi analizleri, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe göre istenmeyen mikroorganizmaların suda varlığının belirlenmesi ya da belirtilen miktarlarda olup olmadığının kontrol edilmesi esasına dayanmaktadır. Bu amaçla yapılan mikrobiyolojik analizlerde, membran filtrasyon yöntemi kullanılır. Bu yöntem; farklı µm çaplı membran filtreler kullanılarak sularda çeşitli mikroorganizmaların tespit ve sayımı esasına dayanır. Su mikrobiyolojisi laboratuvarlarında membran filtrasyon cihazı parçalarının sanitasyonu büyük önem taşımaktadır. Farklı yöntemlerle sanitasyon gerçekleştirilebilir. Bunlar; alevden geçirerek yakma, alkol yardımıyla yakma, kullanılan paslanmaz çelik filtre tutucu ve hunilerin otoklavlanması ve tek kullanımlık steril hunilerin kullanılmasıdır. Yaptığımız bu çalışmada; farklı konsantrasyon ve sürelerde alevden geçirilerek yapılan sterilizasyon ile alkolle yakma tekniği kullanılarak yapılan sanitasyonun etkin olup olmadığını göstermek amaçlanmıştır. YÖNTEM TS EN ISO 16266 ve ISO 9308-1:2014(E) standart metotları kullanarak yapılan çalışmalarda sayısı belli mikroorganizma ile kirletilmiş su kullanıldı. Sayısı belli olan mikroorganizma içeren numune hazırlamak için 0,5 Mc-farland kullanıldı. Çalışmada, E.coli ve Pseudomonas aeruginosa bakterileri kullanıldı. Çalışmalara üç ayrı analist katılıp, her bir analist için farklı konsantrasyonlarda (10 2,10 3,10 4,10 5,10 6,10 7 ) kirletilmiş numuneler hazırlanarak, her bir konsantrasyon için belirlenen zamanlarda, 10 ar adet 100 ml ekim yapılması sağlandı. E.coli için 10 2,10 4,10 6 Pseudomonas aeruginosa için 10 3,10 5,10 7 konsantrasyonlar kullanıldı. Hazırlanan numunelerden, 100 ml kirli su, filtre kullanılmadan membran filtre cihazının her bir godesinden süzdürülerek kirletildi. 10, 20, 40,60 saniye (sn) sürelerde membran filtre cihazı bek alevinden geçirildi, soğuması beklendikten sonra 0,45 µm çaplı membran filtre konularak 100 ml steril distile su süzdürüldü. Uygun besiyerine ekim yapılıp uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonrasında ekimler değerlendirilip sterilizasyon süreleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmaya çalışıldı. Ayrıca her bir konsantrasyon için aynı işlem, alkolle yakılarak da gerçekleştirildi. BULGULAR 3 Farklı analistin, farklı konsantrasyonlarda her bir zaman dilimi için yaptığı ekimlerin sonuçları Tablo-1’de belirtilmiştir. Her bir konsantrasyon için toplam 30 çalışma yapılmıştır. 6 farklı konsantrasyonda, 4 farklı zaman diliminde çalışılmıştır. 10 2 konsantrasyonda; Bütün zaman dilimlerinde ( 10sn, 20sn, 40sn, 60 sn ) üreme görülmemiştir. Alkol ile yakarak çalışılan 30 petrinin tamamında üreme görülmemiştir. 10 2 konsantrasyonda belirlenen zamanlardaki yapılan ekimlerdeki üreme yüzdesi Grafik-1 de gösterilmiştir. 10 3 konsantrasyonda; 10 sn de 30 petriden 2’ sinde üreme görülmüştür. ( 2/30 ; % 6.66 ) Diğer zaman dilimlerinde (20sn, 40sn, 60sn) üreme görülmemiştir. Alkol ile yakarak çalışılan 30 petrinin tamamında üreme görülmemiştir. 10 3 konsantrasyonda belirlenen zamanlardaki yapılan ekimlerdeki üreme yüzdesi Grafik -2 de gösterilmiştir. 10 4 konsantrasyonda ; 10 sn de 30 petriden 9 unda üreme görülmüştür. ( 9/30 = % 30 ) 20 sn de 30 petriden 7 sinde üreme görülmüştür. ( 7/30 = % 23.3 ) Diğer zaman dilimlerinde ( 40sn, 60sn ) üreme görülmemiştir. Alkol ile yakarak çalışılan 30 petrinin tamamında üreme görülmemiştir. 10 4 konsantrasyonda belirlenen zamanlardaki yapılan ekimlerdeki üreme yüzdesi Grafik -3 de gösterilmiştir. 10 5 konsantrasyonda ; 10 sn de 30 petriden 16 sında üreme görülmüştür. ( 16/30=% 53.3 ) 20 sn de 30 petriden 12 sinde üreme görülmüştür. ( 12/30=% 40 ) 40 sn de 30 petriden 8 inde üreme görülmüştür. ( 8/30= % 26.6 ) 60 sn de 30 petriden 7 sinde üreme görülmüştür. ( 7/30= % 23.3 ) Alkol ile yakarak çalışılan 30 petrinin tamamında üreme görülmemiştir. 10 5 konsantrasyonda belirlenen zamanlardaki yapılan ekimlerdeki üreme yüzdesi Grafik -4 de gösterilmiştir 10 6 konsantrasyonda ; 10 sn de 30 petride 26 sında üreme görülmüştür. ( 26/30 = % 86.6 ) 20 sn de 30 petriden 20 sinde üreme görülmüştür. ( 20/30= % 66.6 ) 40 sn de 30 petriden 13 ünde üreme görülmüştür. ( 13/30= % 43.3 ) 60 sn de 30 petriden 10 unda üreme görülmüştür. ( 7/30= % 23.3 ) Alkol ile yakarak çalışılan 30 petrinin tamamında üreme görülmemiştir. 10 6 konsantrasyonda belirlenen zamanlardaki yapılan ekimlerdeki üreme yüzdesi Grafik -5 de gösterilmiştir 10 7 konsantrasyonda ; 10 sn de 30 petrinin 30unda üreme görülmüştür. ( 30/30 % 100 ) 20 sn de 30 petriden 29 unda üreme görülmüştür. ( 29/30= % 96.6 ) 40 sn de 30 petriden 28 inde üreme görülmüştür. ( 28/30= % 93.3 ) 60 sn de 30 petriden 28 inde üreme görülmüştür. ( 28/30= % 93.3 ) Alkol ile yakarak çalışılan 30 petrinin tamamında üreme görülmemiştir. 10 7 konsantrasyonda belirlenen zamanlardaki yapılan ekimlerdeki üreme yüzdesi Grafik - 6 da gösterilmiştir SÜRE KONSANTRASYON 10 sn20 sn40 sn60sn Alkol ile Yakma 10 2 (E.coli)00000 103 (Pseudomonas)20000 10 4 (E.coli)97000 10 5 (Pseudomonas)1612870 10 6 (E.coli)262013100 10 7 (Pseudomonas)302928 0 Tablo-1 Grafik -1 SONUÇ Yapılan çalışmada; Membran Filtrasyon Cihazlarının, düşük mikrobiyal konsantrasyonlarda ve sürelerde bek alevi ile etkin sterilizasyonun sağlanabildiği, yüksek mikrobiyal konsantrasyonlarda ise 1 dakikaya kadar olan sürelerde bek alevi ile sterilizasyonun sağlanamadığı, alkol ile yakma işlemiyle etkin sterilizasyonun sağlanabildiği tespit edilmiştir. Kirli olduğu düşünülen sular için ekim yapılmadan önce Membran Filtrasyon Cihazının alkol ile sanitasyonun sağlanması önerilmektedir. Grafik-2 Grafik -3 Grafik -5 Grafik -4 Grafik- 6 TEŞEKKÜR Sartonet Seperasyon Teknolojileri Ltd.Şti.’ne teşekkür ederiz. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik. TS EN ISO 16266 Su Kalitesi-Pseudomonas aeruginosa Tayini Ve Sayımı-membranla Filtrasyon Metodu TS EN ISO 9308-1 Su Kalitesi - Escherichia coli ve Koliform Bakterilerin Tespiti Ve Sayımı - Bölüm 1: Düşük Bakterili Zemin Floralı Sular İçin Membranla Süzme Yöntemi Gıda, İçecek Ve İlaçlarda Mikrobiyolojik Analizlerin Kolay Ve Güvenilir Yolu ; Membran Filtrasyon- Sartorius Atölye KAYNAKÇA


"MEMBRAN FİLTRASYON CİHAZLARINDA SANİTASYON SÜRELERİNİN MİKROBİYAL KONSANTRASYON İLE KARŞILAŞTIRILMASI BÜŞRA SARIM*, BURCU ASLANER*, FATİH SULTAN KAZDAL*," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları