Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONU: SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ Gönül DEMİR ERTÜRK Gönül DEMİR ERTÜRK Çevre Yüksek Mühendisi Çevre Yüksek Mühendisi KASIM,2012 KASIM,2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONU: SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ Gönül DEMİR ERTÜRK Gönül DEMİR ERTÜRK Çevre Yüksek Mühendisi Çevre Yüksek Mühendisi KASIM,2012 KASIM,2012."— Sunum transkripti:

1 KONU: SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ Gönül DEMİR ERTÜRK Gönül DEMİR ERTÜRK Çevre Yüksek Mühendisi Çevre Yüksek Mühendisi KASIM,2012 KASIM,2012

2 KAPSAM: 22.07.2005 Tarih ve 25883 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Ek-1 de belirtilen sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan ve EK-2’de detaylı olarak belirtilen atıklar ile bu atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları kapsar. 22.07.2005 Tarih ve 25883 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Ek-1 de belirtilen sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan ve EK-2’de detaylı olarak belirtilen atıklar ile bu atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları kapsar.

3

4

5

6 EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR A. GENEL ATIKLAR Sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, hasta olmayanların muayene edildiği bölümler, ilk yardım alanları, idari birimler, temizlik hizmetleri, mutfaklar, ambar ve atölyelerden gelen atıklar. Sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, hasta olmayanların muayene edildiği bölümler, ilk yardım alanları, idari birimler, temizlik hizmetleri, mutfaklar, ambar ve atölyelerden gelen atıklar. B,C,D,E,F,G gruplarında anılanlar hariç, tıbbi merkezlerden kaynaklanan tüm atıklar. B,C,D,E,F,G gruplarında anılanlar hariç, tıbbi merkezlerden kaynaklanan tüm atıklar.

7 EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR B. AMBALAJ ATIKLARI

8 TIBBİ ATIKLAR C. ENFEKSİYÖZ ATIKLARI Enfeksiyöz ajanlarının yayılımını önlemek için taşınması ve imhası özel uygulama gerektiren atıklar. Enfeksiyöz ajanlarının yayılımını önlemek için taşınması ve imhası özel uygulama gerektiren atıklar. Başlıca kaynakları; Başlıca kaynakları; I. Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları I. Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları Kültür ve stoklar Kültür ve stoklar İnfeksiyöz vücut sıvıları İnfeksiyöz vücut sıvıları Serolojik atıklar Serolojik atıklar Diğer kontamine lab. Atıkları (lam-lamel, pipet, petri v.b) Diğer kontamine lab. Atıkları (lam-lamel, pipet, petri v.b) II. Kan kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler III.Kullanılmış ameliyat giysileri (kumaş, önlük ve eldiven v.b.) IV.Diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar) V. Karantina atıkları VI.Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri VII.Enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden bütün nesneler

9 TIBBİ ATIKLAR D. PATOLOJİK ATIKLAR Anotomik atık dokular, organ ve vücut parçaları ile ameliyat, otopsi v.b. tıbbi müdahale esnasında ortaya çıkan vücut sıvıları: Anotomik atık dokular, organ ve vücut parçaları ile ameliyat, otopsi v.b. tıbbi müdahale esnasında ortaya çıkan vücut sıvıları: Ameliyathaneler, morg, otopsi, adli tıp gibi yerlerden kaynaklanan vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, kesici uzuvlar v.b. (insani patolojik atıklar) Ameliyathaneler, morg, otopsi, adli tıp gibi yerlerden kaynaklanan vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, kesici uzuvlar v.b. (insani patolojik atıklar) Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşleri Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşleri

10 TIBBİ ATIKLAR E. KESİCİ DELİCİ ATIKLAR Batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar: Batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar: Enjektör iğnesi Enjektör iğnesi iğne içeren diğer kesiciler iğne içeren diğer kesiciler Bisturi Bisturi Lam-lamel Lam-lamel Cam pastör pipeti Cam pastör pipeti Kırılmış diğer cam v.b. Kırılmış diğer cam v.b.

11 F. TEHLİKELİ ATIKLAR Fiziksel veya kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler dolayısı ile özel işleme tabi olacak atıklar Fiziksel veya kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler dolayısı ile özel işleme tabi olacak atıklar Tehlikeli kimyasallar Tehlikeli kimyasallar Sitotoksik ve sitotoksik ilaçlar Sitotoksik ve sitotoksik ilaçlar Amalgam atıkları Amalgam atıkları Genotoksik ve sitotostik atıklar Genotoksik ve sitotostik atıklar Farmasötik atıklar Farmasötik atıklar Ağır metal içeren atıklar Ağır metal içeren atıklar Basınçlı kaplar Basınçlı kaplar

12 G. RADYOAKTİF ATIKLAR Radyoaktif madde içeren atıklar ve bunlarla kontamine olmuş diğer atıklar Radyoaktif madde içeren atıklar ve bunlarla kontamine olmuş diğer atıklar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı hükümlerine göre toplanıp uzaklaştırılır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı hükümlerine göre toplanıp uzaklaştırılır.

13 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Ünite içi atık yönetimi planını hazırlamak Ünite içi atık yönetimi planını hazırlamak Tıbbi, tehlikeli, evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplamak Tıbbi, tehlikeli, evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplamak Ayrı taşımak Ayrı taşımak Geçici atık deposu inşa etmek/konteynır bulundurmak Geçici atık deposu inşa etmek/konteynır bulundurmak Personeli eğitmek Personeli eğitmek Atıkların bertarafı ile ilgili harcamaları karşılamak Atıkların bertarafı ile ilgili harcamaları karşılamak Oluşan tıbbi atık miktarını kayıt altına almak, Oluşan tıbbi atık miktarını kayıt altına almak,

14 Ünite içi atık yönetim planında; Atıkların kaynağında ayrı toplanması Atıkların kaynağında ayrı toplanması Kullanılacak ekipman ve araçlar Kullanılacak ekipman ve araçlar Atık miktarları Atık miktarları Toplama sıklığı Toplama sıklığı Geçici depolama sistemleri Geçici depolama sistemleri Toplama ekipmanlarının temizliği, dezenfeksiyonu vb. Toplama ekipmanlarının temizliği, dezenfeksiyonu vb. Kaza anında alınacak önlemler Kaza anında alınacak önlemler Sorumlu personel ve eğitimleri vb. Sorumlu personel ve eğitimleri vb.

15 Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması

16

17

18 Atıkların ünite içinde toplanması;

19

20 Atıkların Geçici Depolanması

21

22 Küçük miktarlarda üretilen tıbbi atıkların geçici depolanması Yönetmelik ek 1-c de belirtilen ünitelerde oluşan ve tıbbi atık torbaları ile kesici delici atık kapları ile toplanan tıbbi atıklar, tıbbi atık taşıma araçları ile en yakında bulunan geçici atık deposuna veya konteynırına götürülür. Böyle bir imkanın olmaması durumunda tıbbi atıkların ilgili belediyenin tıbbi atık toplama ve tıbbi atık taşıma aracı tarafından alınması sağlanır Yönetmelik ek 1-c de belirtilen ünitelerde oluşan ve tıbbi atık torbaları ile kesici delici atık kapları ile toplanan tıbbi atıklar, tıbbi atık taşıma araçları ile en yakında bulunan geçici atık deposuna veya konteynırına götürülür. Böyle bir imkanın olmaması durumunda tıbbi atıkların ilgili belediyenin tıbbi atık toplama ve tıbbi atık taşıma aracı tarafından alınması sağlanır

23 TEŞEKKÜRLER…

24


"KONU: SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ Gönül DEMİR ERTÜRK Gönül DEMİR ERTÜRK Çevre Yüksek Mühendisi Çevre Yüksek Mühendisi KASIM,2012 KASIM,2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları