Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cerrahi Hastalıkları İntörnlük Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cerrahi Hastalıkları İntörnlük Programı"— Sunum transkripti:

1 Cerrahi Hastalıkları İntörnlük Programı
Adı: Gözde ÖZLER Soyadı: Sakarya ÜNİVERSİTESİ Nu: B Bölüm: Hemşirelik – 4 Cerrahi Hastalıkları İntörnlük Programı

2 Hikmet DURMAZ 13.07.1955 Sakarya doğumlu, Kan gurubu, A rH (+)
İlaç alerjisi yok, Orali açık Rejim 3 alıyor. Geçirilmiş operasyonlar : 2 herni, 1 hemoroid Koah ve HT kronik hastalıkları. Tanısı: WHİPPLE + SOLUNUM SIKINTISI

3 30 senedir mide ağrısı varmış, ilk olarak gastrit tanısı konulmuş, ağrılar şiddetlenince ultrason çekilmiş, bir şey bulunamamış, 2 ay önce S.E.A.H’ a gelmiş ve yapılan muayeneler, tetkikler sonucunda Pankreas Ca olduğu öğrenilmiş ve whipple yöntemi uygulanmış.

4 Pankreas CA

5 Anatomi ve Fizyoloji Üst abdominal bölgede yer alan pankreas ekzokrin ve endokrin fonksiyona sahiptir. Ekzokrin: Pankreatik lipaz, amilaz ve tripsin enzim sekresyonları. Endokrin: İnsülin, glukagon ve somastatin hormonlarının yapımı. Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım, 2011, syf:810

6 Pankreas Ca Epidemiyoloji: Dünya genelinde giderek artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde görülme sıklığı son 40 yılda 2-3 kat artmıştır. Yaşla birlikte artar, en sık 50-70’li yaşlar arasında ortaya çıkar. Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım, 2011, syf:810

7 Risk Faktörleri Sigara içenlerde, Kilolu bireylerde,
Nadir olarak genetik geçişli, Erkek > kadın, risk yaşla artar.

8 Belirtiler Kilo kaybı, Karın ağrısı, Sarılık, İştah kaybı ,
Bulantı kusma, Yorgunluk, Sindirim zorluğu, Macun renginde gaita. Sarılık en sık ve en erken ortaya çıkan belirtidir. Başlangıçta gözlerde ortaya çıkar, daha sonra deride sararma olur, bunu idrar renginin koyulaşarak 'çay renkli idrar' yapmaya dönüşmesi takip eder ve nihayet 'camcı macunu' olarak tanımlan dışkının açık renk alması ile sonuçlanır. Sarılığın nedeni, karaciğerde yapılan bilirubin maddesinin- pankreas kanseri tarafından safra yolunun tıkanması sonucunda- onikiparmak bağırsağına olan atılımının engellenmesidir. Ağrı önceleri müphem karın ağrısı olarak tanımlanan, hafif bir rahatsızlık hissi şeklindeyken, ileri dönemde sırta vuran karın ağrısı şeklini alır. Künt tabiatlıdır. Şişkinlik ve hazımsızlık belirtileri ile sıklıkla birliktedir.

9 Tanı Laboratuvar tetkikleri:
Serum bilirubinleri, alkalen fosfataz, karaciğer transaminazları ile CEA, CA 19-9 ve CA-125 gibi tümör belirteçleri yükselmiştir. İdrarda bilirubin pozitifliği mevcuttur.

10 Wipple Ameliyatı

11 Bu sayede safranın jejunuma akışı sağlanır.
Wipple işlemi veya rezeksiyonu, rezeke edilebilir pankreas başı kanseri için kullanılır. Bu işlem safra kesesinin, midenin merkezden uzak kısmının, duodenumun, pankreas başının çıkarılmasını ve ortak safra kanalı ve kalan pankreas ve midenin jejumuna anastomozunu içerir. Bu sayede safranın jejunuma akışı sağlanır. Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım, 2011, syf:814 Pankreas başı, duodenum (12 Parmak Bağırsağı) ve safra yollarının pankreas başına yakın bölümlerinde oluşan tümörleri, bu 3 organ birbirine yakın komşulukta oldukları için ayırmak mümkün olmamaktadır. Bu yüzden o bölge tamamen çıkartılmaktadır.

12 Hastaların fiziksel durumu genellikle iyi değildir
Hastaların fiziksel durumu genellikle iyi değildir. Bu durumda cerrahi sonrası kanama, vasküler kollaps ve hepatorenal yetersizlik komplikasyonu arttırır. Nazogastrik tüp, aspirasyon ve parenteral beslenme ile mide-bağırsak kanalının dinlenmesi ve yeterli beslenmesinin desteklenmesi sağlanır. Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım, 2011, syf:811

13 Günümüzde iyi merkezlerde mortalite (ölüm) %2’nin altında, Morbidite %30 - %50 olduğu söylenmektedir.

14 Ameliyatı üç safhada ele almak gerekir:
Rezektabilitenin tayini (karar aşaması) Rezeksiyon (kitlenin çıkarılması) Rekonstrüksiyon (yeniden yapım)

15

16 Vital Bulguları 21.03.2016 Ateş: 36,5 (Soğuk uygulama, parol flk.)
Tansiyon: 160/80 Ortalama Arter Basıncı: 80 Kalp atım hızı: 64 (Beloc) Solunum Sayısı: 19 Saturasyon: 98

17 Laboratuvar Bulguları
Biyokimya Üre H mg/dl Alkalen Fosfataz H U/L Bilirubin(total) H 0,2-1,2 mg/dl Bilirubin(İndirekt) 0,71 H 0,00-0,50 mg/dl Albümin ,7 L 3,2-4,6 g/dl Potasyum L 3,50-5,10 mmol/L

18 Hemogram RBC L 3,42 4,01-5,13 M/uL WBC N 8 4,6-10,2 K/uL
HGB L ,2-18,1 g/dl

19 Kan Şekeri Takibi 21.03.2016 Kan şekeri takibi x 4 12.00 : 195 mg / dl
24.00 : 233 mg/ dl ( 6 U HR SC) : 195 mg/ dl : 136 mg/ dl

20 Sağ juguler ven: Santral venöz kateter mevcut( 31. günde ) Mesane sondası : 18 numara (8. gününde çıkartıldı ve prezervatif sondaya geçildi) Prezervatif sonda: 7. Günde Nazogastrit sonda: Kırmızı (5. günde, ve çekildi) Kolostomi: Sağ batında (26.günde) Drenler: Sol batın ve Sağ batında birer adet mevcut (25. günde, ve çekildi )

21 Kullandığı İlaçlar ve Mayiler
Emoject amp 3x1 (iv): Furomid amp 3x1 (iv): Sandostatin 3x1 (sc): Clexane 0, (sc): 10 Sandostatin: Hücre yenileyici

22 Pulmicort neb (inh) 3x1: Combivent neb ( inh) 4x1: Asist neb (inh) 3x : 2 TDP(taze donmuş plazma) sonrası 1 amp Lasix yapılacaktır. Tradolex (LH) Tradolex: Narkotik analjezik

23 Kabiven santral + 16 ü HR (iv): 80
%5 Dextroz 1000 cc (iv) : 80 Candisept 1x400 mg (iv) Vancomisin 1x1 gr (iv) Amikozit x0,5 gr (iv) Bactrium x2 flk (iv) Parol x1 flk (iv) Omegaven + Dipeptiven + Cernevit (iv)

24 Antibiyotiklerin Günleri
Tazoject x2,25 gr : 8.gün (stop) Vancomisin 1x1 gr : 4.gün Candicept 1x400 gr : 9.gün Amikozit 1x0,5 gr : 6. gün

25 Üreyen Bakteriler Kandida (+) :Periton Mayinde Klebsiella (+)
Kan kültüründe gram (+) üremesi

26 AÇT Aldığı +2180 +1130 +1120 +5430 Çıkardığı -2200 -1300 -1600 -5100
Saat 8.00/16.00 16.00/24.00 24.00/8.00 8.00/8.00 Aldığı +2180 +1130 +1120 +5430 Çıkardığı -2200 -1300 -1600 -5100 Balans -20 +170 -480 +330

27 Bası Yarası Değerlendirme Kriterleri
Koksikste sıyrık mevcut: Bakım ürünü yerleştirildi. Bası yarası ölçme- Braden skalası: 10 puan

28

29 Fizik Muayene İnspeksiyon Palpasyon Oskültasyon Hasta oryante,
Cildin görünümü sağlıklı, siyanotik ve ya ikterik değil, Tırnaklar düzgün, kıllarda dökülme yok, Terleme mevcut değil. Palpasyon Vücut sıcaklığı ılık, Batın bölgesinde hassasiyet var, ağrısı mevcut. Oskültasyon Apikal nabız: 66 Solunum sesi: Ronküs ve hırıltılı solunum mevcut.

30 Sistemlerin Değerlendirilmesi
Baş-Boyun Yüzde ödem yok, saçlar kuru ve mat değil, saçlarda dökülme yok, boyun venlerinde genişleme yok, hipertiroidi mevcut değil. Burun, ağız ve dişler Burunda, deviasyon, akıntı yok, Ağız içi mukozasında kuruma yok, Disfaji yok, öğürme refleksi var, Halitozis yok, dişlerin sayısında eksiklik var.

31 Gözler Kulaklar Deri Şaşılık yok, miyop mevcut, kuruluk yok.
Ağrı yok,vertigo yok, akıntı ve işitme kaybı yok. Deri Dehidratasyon yok, ödem mevcut değil, batın bölgesi hariç skar yok, makül, papül, bül yok, pullanma yok, kol kenarlarında hematom mevcut.

32 Solunum Sistemi Dolaşım Sistemi Genitoüriner Sistem Nörolojik Sistem
Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor, dispnesi mevcut. Dolaşım Sistemi Apikal nabız 67 Kapiller dolum hızlı Tırnaklar siyonotik değil Genitoüriner Sistem Sorun yok Nörolojik Sistem Bilinç açık, oryante ve koopere

33 Hemşirelik Bakımları Ağız Bakımı: 10 – 18 - 22 - 04
El Yüz Bakımı: Vücut Bakımı: Saç Banyosu: Haftada 2 kere Traş: Haftada 1 kere Çarşaf: Her gün ve kirlendikçe Pansuman: Perine Bakımı:

34 Hemşirelik Tanıları Batında candida üremesine bağlı enfeksiyon bulaştırma riski (O) Dengesiz/ yetersiz beslenme ve akut durum, vücut ısısında artış (37,5 C) nedeniyle beslenme gereksiniminde artma (M) Mikroorganizma üremesine bağlı( batında kandida, kanında kalebsiyella) enfeksiyon riski (M) Yapılan işlemlere bağlı anksiyete(M) Wipple ameliyatına bağlı akut ağrı(M) Yoğun bakımda uzun süre yatmaya bağlı doku bütünlüğünde bozulma riski (O) Akut ağrıya bağlı uyku örüntüsünde bozulma(M) Yoğun bakımda uzun süre yatmaya bağlı aktivite intoleransı.(M)

35 Dengesiz/ yetersiz beslenme ve akut durum, vücut ısısında artış (37,5 C) nedeniyle beslenme gereksiniminde artma (M) Hedef: Yeterli ve dengeli beslenmeyi sürdürme. Girişimler: Mevcut beslenme durumu ve artan gereksinimi değerlendirilir.(Protein alması gerekiyor, günlük köfte doktoru tarafından önerildi.) Serum glikoz seviyesi takip edilir ve belirtilen şekilde insülin verilir. İntravenöz sıvı ve elektrolit ile parenteral beslenme uygulanır.(Kabiven santral) Tolere edebildiği yiyecekler ile beslenmesi sağlanır( Yoğurt, çorba, kek, puding, köfte gibi yiyecekler sevdiği için tolere edebiliyor.) Hasta beslenirken aspire etmemesi için yanında beklenir. Değerlendirme: Hastanın tolere edebildiği yiyecekler yedirilerek ve parenteral beslenmesi sağlanılarak , beslenme gereksiniminde artması önlendi. Kusması yok, kan şekeri seviyesi normal.

36 Mikroorganizma üremesine( batında candida, kan kültüründe klebsiyella) bağlı enfeksiyon riski (M)
Hedef: Enfeksiyon oluşmasını önlemek Girişimler: Düzenli aralıklarla vital bulgular takip edilecek( Ateş:36,5 C, WBC: 8 mg/dl) Pansumanlar düzenli aralıklarla yapılacak( 10-22) Gereksiz invaziv işlem yapılmayacak Günlük olarak, kateter ve insizyon bölgesi enfeksiyon belirtisi tarafından gözlenecek(Kızarıklık, şişlik, akıntı) Antibiyotikleri düzenli olarak verilecek, Hastaya dokunmadan önce ve dokunduktan sonra eller yıkanacak. Değerlendirme: Hastanın periton mayinde candida, kan kültüründe klebsiyella üremesi başlamış, enfeksiyon önlenemedi.


"Cerrahi Hastalıkları İntörnlük Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları