Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAKANLIKLARDA HALKLA İLİŞKİLER BİRİMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAKANLIKLARDA HALKLA İLİŞKİLER BİRİMLERİ"— Sunum transkripti:

1 BAKANLIKLARDA HALKLA İLİŞKİLER BİRİMLERİ
İçişleri Bakanlığında Basın ve Halka İlişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği teşkil edilir.

2 BAKANLIKLARDA HALKLA İLİŞKİLER BİRİMLERİ
İçişleri Bakanlığında Basın ve Halka İlişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği teşkil edilir.

3 BAKANLIKLARDA HALKLA İLİŞKİLER BİRİMLERİ

4 BAKANLIKLARDA HALKLA İLİŞKİLER BİRİMLERİ
SABİM varlığına esas olan amaç ve hedefleri doğrultusunda 7 gün, 24 saat boyunca,tamamı sağlık personelinden oluşan, sağlık sisteminin işleyişine hakim, sağlık mevzuatı konusunda yeterli bilgilerle donatılmış operatörler, sağlık sisteminin işleyişi ile ilgili her türlü soru, sorun, eleştiri, öneri ve talebi cevaplandırmakta ve kayıt altına almaktadır. Türkiye’nin dört bir yanından 184 SABİM hattını arayan herkes; hattın Sağlık Bakanlığı tarafında sıcak bir dost sesiyle karşılaşmakta ve ilettiği her türlü soru veya sorunun, Bakanlığımızca empatik bir yaklaşımla sahiplenilerek, en hızlı şekilde çözümlendiğine tanık olmaktadır. Özetle, SABİM Türkiye’ye, haftanın 7 günü, 24 saat kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir. Vatandaşlarımıza düşen “184 ALO SABİM” hattımızdan aramak, ya da numaralı faksımızdan ulaşmak, ya da şahsen ZİYABEY CADDESİ 1419 SOKAK NO:9 BALGAT/ ANKARAadresinde bulunan SABİM’e şahsen başvurmaktır.

5 HALKLA İLİŞKİLERİN ÇEŞİTLERİ
Halkla ilişkiler pazarlama çalışmalarının önemli bir unsuru haline gelmiştir. Ürünün ve markanın önem kazanması, tüketicinin etkinliğinin artması, iletişimin pazarlama düşünceleri içerisindeki değerinin ortaya çıkması halkla ilişkilerin değişime uğrayarak pazarlama içinde etkin bir rol almasına neden olmuştur. Kurum ile kamuoyu arasındaki iletişimi sağlayan Kurumsal Halkla İlişkiler (CPR) ve kurumun pazarlama çalışmalarına destek olan Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler (MPR) olmak üzere iki parçaya ayrılmıştır.

6 HALKLA İLİŞKİLERİN ÇEŞİTLERİ Kurumsal Halkla İlişkiler (CPR)
Kurum ya da kuruluşun muhatap olduğu ve olacağı bütün hedef kitleler ile ilişkileri düzenleyerek, bu kitlelerin kuruma karşı olan bilgisizliklerini bilgiye, ilgisizliklerini ilgiye ve de sempatilerini kurumsal kimliğe dönüştürme çabalarının bütünüdür. Çift yönlü iletişim Medya ve iletişim kanalları İşlevleri Öneri ve danışmanlık Kurumsal yayınlar Kurum hakkında yayın Toplumla ilişkiler Kurumsal imaja yönelik reklam / mesaj Kamuoyu yaratma – etkileme Sosyal içerikli programlar

7 HALKLA İLİŞKİLERİN ÇEŞİTLERİ Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler (MPR) I
Satışı ve müşteri memnuniyetini teşvik eden, şirketleri ve ürünleri tüketicilerin istekleri, ihtiyaçları, çıkarları ve özel ilgi alanları ile özleştiren, inanılır, güvenilir bilgi ve etkileşim iletişimini kullanan toplam bir planlama, yürütme ve değerlendirme programı sürecidir. Genel eğilim Ürüne yönelik faaliyetler

8 HALKLA İLİŞKİLERİN ÇEŞİTLERİ Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler (MPR) II
Faaliyetleri: Yeni ürünlerin tanıtımına yardımcı olmak. Var olan ürünlerin tanıtımını yapmak ve canlandırmak. İşletmeyi konusunda uzman ve lider olarak konumlandırmak. Tüketicilerin ürüne olan ilgisini pekiştirmek güvenlerini kazanmak. Ürüne destek veren güçlü kurum imajını yaratmak. (Bu amaçla CPR faaliyetlerin desteklemek) Olası krizlere karşı hazırlıklı olmak ya da kriz döneminin olumsuz etkilerini en aza indirmek Yeni pazarlar oluşturmak, ikincil pazarlara ulaşmak veya zayıf olan pazarları desteklemek.

9 HALKLA İLİŞKİLERİN ÇEŞİTLERİ Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler (MPR) III
MPR, pro-aktif halkla ilişkiler ve reaktif halkla ilişkiler olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Reaktif Kişi: Bekler, Başına bir şey gelince tepki verir, Sadece güneşli havalarda kendi havası iyidir Proaktif Kişi: İleriyi düşünür, Başına bir şey gelmeden tepkilerini verir, Her zaman havası iyidir.

10 HALKLA İLİŞKİLERİN ÇEŞİTLERİ Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler (MPR) IV
Pro-aktif ve Re-aktif Halkla İlişkiler: Örgütün çevresindeki insanlarda oluşacak imajın tesadüflere bırakılmaması, bilinçli biçimde oluşturulması halkla ilişkilerin en önemli görevlerinden biridir. Halkla ilişkiler departmanı fırsat yaratmaya yönelik bir strateji (proaktif) veya tepkisel (reaktif) bir yol izleyebilir. Bir kuruluşun sorun çözmekten çok fırsat yaratmaya yönelik olan çabaları proaktif halkla ilişkiler, karşı karşıya kaldığı olumsuzluklardan başarıyla kurtulabilmeye yönelik halkla ilişkiler çabaları ise reaktif halkla ilişkiler olarak tanımlanmaktadır.

11 HALKLA İLİŞKİLERİN ÇEŞİTLERİ Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler (MPR) V
Pro-aktif Halkla İlişkiler: Proaktif halkla ilişkiler, problem çözmekten öte fırsat kollayıcıdır. İşletmenin ürün ve hizmetini tanıtmak, ek bir görüntü, haber değeri, meşruiyet ve güvenilirlik kazandırmak için diğer pazarlama iletişimi araçlarıyla bütünleşik bir şekilde kullanılır. Proaktif halkla ilişkilerin en önemli rolü ürün tanıtımları (lansmanı) ve var olan ürün yelpazesinde meydana gelen değişikliklerinde oynamaktadır. Proaktif halkla ilişkiler diğer pazarlama iletişimi unsurlarını bütünleştirerek ürün/hizmet lansmanına bir haber özelliği ve değeri katmaktadır. Genel olarak pazarlama ile iletişimin birlikteliğini içermektedir.

12 HALKLA İLİŞKİLERİN ÇEŞİTLERİ Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler (MPR) VI
Reaktif Halkla İlişkiler: Herhangi bir kurum ya da kuruluşun karşı karşıya kaldığı negatif durumları başarıyla atlatabilmesine yönelik giriştiği halkla ilişkiler çabalarıdır. Reaktif halkla ilişkiler, dış etkenlere bir cevap verme çabasıdır. Dış güçlerin ve rakiplerin ortaya çıkardığı durumlardan, tüketici davranışlarındaki değişmelerden, devlet politikalarında meydana gelen değişimlerden ve diğer dış etkenlerin sonuçları bağlamında gerçekleşmektedir. Reaktif halkla ilişkiler; örgütün zedelenen itibarını onarmak, pazar kaybını önlemek ve düşen satışları tekrar kazanmak amacındadır. Reaktif halkla ilişkiler, genel olarak kriz zamanlarında yapılan halkla ilişkiler faaliyetlerini içermektedir.

13 HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ
Halkla ilişkiler iletişim yönetimidir. Baskin, Arnoff ve Latimore (1997) halkla ilişkilerin evrelerini üç başlık altında inceler. Bunların ilki, manipülasyon, ikincisi bilgi, üçüncüsü ise karşılıklı etkileşim ve anlayış aşamalarıdır. Grunig ve Hunt’ın Dört Halkla İlişkiler Modeli Bu modeller tarihsel gelişim sürecine ve uygulanan iletişim tarzına göre ayrılmıştır: Basın ajansı/tanıtım modeli Kamuyu bilgilendirme modeli İki yönlü asimetrik model İki yönlü simetrik model Grunig’e göre ilk iki model zanaatkâr/teknik halkla ilişkiler, son iki model ise profesyonel halkla ilişkilerdir.

14 HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ Basın Ajansı/Tanıtım Modeli - I
Abartıya dayanan tek yönlü bir iletişim vardır. Kurum, kişi ya da markadan ilgili hedef kitlelere bilgi akışı söz konusudur. Amaç, tanıtımı kullanarak, medyada yer elde etmektir. Hedef kitlelerin bakış açıları ya da onlarla ilgili bilgi toplanmasına çok az dikkat edilir. Amaç en kısa zamanda bir satın alma veya seçim davranışı şeklinde olumlu bir tepki elde etmektir. Halkın ilgisini çekecek doğruluk payı az olan ya da olmayan olaylar yaratılır. Günümüzde magazin basınında yer alan haberler bu modele örnek olarak verilebilir.

15 HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ Basın Ajansı/Tanıtım Modeli -II
Phineas Taylor Barnum, basın ajansı/tanıtım modelinin en önemli temsilcisidir.

16 HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ Basın Ajansı/Tanıtım Modeli -II
Phineas Taylor Barnum, basın ajansı/tanıtım modelinin en önemli temsilcisidir. Yaşlı Hizmetçi olayı: G. Washington’un hizmetkarı olan Joice Heth’in 161 yaşında olduğunu iddia etmiş ve onu görmeye gelenlerden ücrete almıştır. General Tom Thumb: P.T. Barnum cüce olan Charless Stratton’a şovlarda dans ettirip şarkı söyleterek büyük bir şöhrete kavuşturmuştur. Ona General Tom Thumb adını vermiştir. Fiji’li Deniz Kızı: Fiji adası yakınlarında yakaladığını iddia ettiği bir deniz kızını New York’a getirmiştir. Çok çirkin olduğu söylenen bu kadını çok güzel göstermiş ve müzede sergilemiştir. Baskin, Aronoff ve Latimore (1997)’un manipülasyon olarak adlandırıldığı dönem, bu döneme karşılık gelir.

17 HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ Kamuoyu Bilgilendirme Modeli - I
1900’lerden başlayarak 1929 buhranına kadar yoğun olarak kullanılmıştır. Temel işlevi bir kişi ya da kurumun kendisi ve faaliyetleri hakkında hedef kitlesine bilgi vermesidir. Bu modelin basın ajansı/tanıtım modelinden farkı doğru ve eksiksiz bilgi sunma hedefidir. Sunulan bilgilerin hedef kitlede var olan şüpheleri ortadan kaldıracağı düşünülür. Kamuoyu bilgilendirme modelindeki iletişim yönü de basın ajansı/tanıtım modelinde olduğu gibi kaynaktan alıcıyadır ve tek yönlüdür. Bu modelin öncü ismi Ivy Ledbetter Lee kurum bundan zarar görse bile, bir kurumun faaliyetleri hakkında kamunun bilgilendirilmesi ve doğrunun söylenmesi gerektiği inancına sahiptir.

18 HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ Kamuyu Bilgilendirme Modeli - II
1906 yılında Antrasit kömür grevi sorununu çözmeye çalışırken Ivy Lee bir “prensipler bildirisi” yayınlamıştır. Bu bildiri kamunun bilgilendirilmesi gerektiğiyle ilgili yeni bir dönemi başlatmıştır. Ivy Lee gazetecilere gönderdiği bildirisinde “bürolarının gizli bir basın bürosu veya reklam ajansı olmadığını, amaçlarının basın ve Amerikan kamuoyuna bilmeleri gereken doğru bilgileri sağlamak olduğunu” vurgulamıştır. Ivy Lee,genel anlamda basınla son derece yakin ilişkiler içerisinde olmuş,hadiseleri gizleme ya da saklama politikası gütme yerine açık ve şeffaf bir politika izlemiş,tüm Amerika gözünde yaşlı ve cimri bir adam olarak görülen, kömür madenleri kralı Rockefeller, Ivy Lee sayesinde ilerlemiş yaşına rağmen hayırdan hayıra koşan yardımsever bir adama dönüştürülmüştür.

19 HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ Kamuyu Bilgilendirme Modeli - III
Bu modelin günümüz uygulamalarına örnek olarak hükümet basın sözcüsünün basına belirli aralıklarla yaptığı açıklamaları ya da şirketlerin dönemsel olarak kamuyla paylaştığı gelir/gider ve kârlılık açıklamaları verilebilir.

20 HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ İki Yönlü Asimetrik Model - I
Karşılıklı iletişim ve anlayış aşaması olarak da ifade edilen bu dönem 1920’lerden itibaren günümüze kadar gelen halkla ilişkiler gelişimini yansıtır. Bilimsel ikna amaçlıdır. Bu nedenle hedef kitlenin nasıl etkilenebileceği ve ilgilerinin neler olduğunun belirlenmesi çok önemlidir. Bu tür halkla ilişkiler anlayışında, bilgi akışı kuruluşun lehinde olacak şekilde dengesiz bir biçimde gerçekleşir. Rekabet halindeki şirketler ve ajanslar tarafından tercih edilir.

21 HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ İki Yönlü Asimetrik Model -II
Sigmund Freud ‘un yeğeni Edward Bernays halkla ilişkiler ile psikoloji arasında bir bağ kurarak bilimsel verilerle ikna sürecini gerçekleştirmeyi amaçlar. Asimetrik modelde tek yönlü iletişim akışı vardır. Sadece kurumun açısından dışarıya bakılır. Karşı tarafın görüşü dikkate alınmaz. Bu modelde hedef kitlenin düşünceleri görüşleri alınır ancak bu bilgiler hedef kitleyi elde edilen veriler doğrultusunda etkileyebilmek için kullanılır. Burada amaçlanan geribildirim sonucu davranışta değişiklik yapmaktır.

22 HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ İki Yönlü Asimetrik Model -III
Edward Bernays ve Ivory Sabunları Procter & Gamble firması Bernays ile anlaşmış onun deneyimlerinden yaralanmıştır. Bernays şirketin ürünü olan ivory sabunlarının beyaz doğal kokusuz olma özelliğini kullanmıştır. Bernays ilk adım olarak Doğal beyaz sabunun faydaları hakkında hastaneden yardım almıştır. Sabunun faydalarını bu yolla tüm ülkeye duyurmuştur.

23 HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ İki Yönlü Asimetrik Model -IV
Edward Bernays ve Ivory Sabunları Bernays çalışmalarında başta marka ismi kullanmaz bu çalışmasında da ivory sabunlarından bahsetmiyor. İhtiyacı yarattıktan sonra ürünü öne sürüyor. Doğal sabun mu parfümlü sabun mu şeklindeki araştırmalarıyla doğal sabunun tercih edildiğini ve çoğunluğun onayını aldığını görünce Bernays bu bilgileri basınla paylaşıyor. Daha sonra kadın dergileri ve derneklerinde de doğal sabunu destekleyen çalışmalar yapıyor. İvory sabunlarının akılda kalıcı olması için sabundan heykel yarışması düzenliyor. Yarışma New York ta sergileniyor ve kazananlar basında geniş yer buluyor tabi İvory sabunları da. Geniş kitleler Procter & Gamble firması tanımış oluyor.

24 HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ İki Yönlü Asimetrik Model -V
Modelin amacı, bilimsel verilere dayanarak bir ikna gerçekleştirmektir. Mesajları daha anlaşılır ve şeffaf hale getirmek amacıyla kullanılır. Uygulanan iletişim temel olarak iki yönlü olmakla birlikte, iletişimin akışı ve yoğunluğunun kaynağın lehine olacak şekilde dengesiz olması başka bir deyişle halkla ilişkiler uygulamalarının sonucuna göre kuruluşun kendisini ve politikasını değiştirmesi yerine hedef kitlenin davranışında değişiklik yaratmayı amaçlaması modeli asimetrik yapmaktadır.

25 HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ Simetrik Model -I
Bu modelin öncü ismi de bir önceki modelde olduğu gibi Edward Bernays’dir Bu yaklaşımda amaç karşılıklı anlayış yaratmaktır. İki yönlü ancak dengeli bir etkiden söz edilir. Kaynak ve alıcı çeşitli grupları temsil eder. Kurum ve ilgili hedef kitlesi arasında bir diyalog söz konusudur. Modelde, hedef kitleler ve kurumun bu hedef kitlelerle ilişkisini anlamak için araştırmalar yapılır. Halkla ilişkiler etkinlikleri ikna edici oluşlarının yanı sıra, kurum ve hedef kitleleri arasında karşılıklı anlayış yaratmaya çalışır. Simetrik bir iletişim kurabilmek için araştırma ve geribeslemeye dayalı etkinliklere ağırlık verilir.

26 HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ Simetrik Model - II
Kuruluşlar hedef kitleden aldıkları bilgileri değerlendirerek kuruluşu halkın istediği biçimde düzenlerler. Kuruluş ve hedef kitle arası uyum ve iletişim bu modelin amacıdır. Bu modeli uygulayan kuruluşlar halkla ilişkiler çalışmaları ile olumsuz imajı en düşük seviyeye getirmeyi amaçlarlar. Bunu sosyal sorumluluk ile sağlarlar.

27 HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ SOSYAL SORUMLULUK -I
Sosyal sorumluluk; kamu, özel sektör ve sivil toplumun bir amaç etrafında toparlanarak, ortak yaşama yönlenmelerini ifade etmektedir. Kurumunun, örgütün, bireyin; kendi çıkarlarının olduğu kadar toplumun genel çıkarlarını da geliştirecek ve koruyacak eylemlerin yapılmasıdır. Toplumun çözüm üretilmesinde, iyileştirilmesinde, geliştirmesinde ve sosyal adaletin sağlanmasında öncelikli olarak belirlediği SS konuları şunlardır: Eğitim Sağlık Çevre

28 HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ SOSYAL SORUMLULUK - II
Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2001 yılında Avrupa Birliği KSS’yi şu şekilde tanımlamıştır: Bir şirketin ya da markanın sosyal ve çevresel kaygıları, kendi istekleriyle faaliyetlerinin ve paydaşlarıyla ilişkilerinin bir parçası haline getirmesi ve tüm paydaşlara karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır.

29 HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ SOSYAL SORUMLULUK - III
Kurumsal Sosyal Sorumluluk AB şu 3 önemli unsura dikkat çekmektedir;  Sosyal sorumluluk alanı “Toplum ve Çevre”dir. KSS gönüllülük esasına göre işler. Kurum, toplumsal ve çevresel kaygıları gidermeye yönelik yaptığı faaliyetleri, iş süreçlerinin her alanına da dâhil etmelidir. Örn: Çevre kirliliği ile mücadele eden bir kurum iseniz, üretiminizin her noktası çevreyi korumaya uygun olmalı. Hatta çalışanlarınızda, müşterilerinizde de bu bilinci oluşturmalısınız, bu bilince uygun hareket etmelerini sağlamalısınız.

30 HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ SOSYAL SORUMLULUK - IV
Başarılı KSS İçin Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar KSS bir proje olarak algılanmamalı. Projenizin her adımı iş süreçleriniz de olmalı, çalışanlarınız, müşterileriniz ve paydaşlarınız tarafından da amacına uygun olarak algılanılmalı, ona uygun davranılmalıdır. Sürdürülebilirlik, KSS en önemli unsurlarından biridir. Sürekliliği olan, sonuçlarının ölçülebilir olması, KSS başarısını gösteren etkenlerdendir. KSS doğru yönetilmesi bir diğer önemli unsurdur. Artan KSS projeleri ile birlikte uzmanlaşmalar olmuş ve sadece bu konuda çalışan kişiler, kurumlar oluşmaya başlamıştır. KSS için seçtiğiniz partnerler de başarıdaki önemli etkenlerden biridir. Projenin yaygınlaştırılmasında, gücünün arttırılmasında seçtiğiniz STK’nın rolü hiçte küçümsenemeyecek kadar çoktur.

31 HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ SOSYAL SORUMLULUK - V
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projelerinin Adımları Fikir (Toplumu ortak bir çatı etrafında toparlayabilecek, herkesi kucaklayabilecek, evrensel bir dili olan projeler üretilmeli.) Projenin Oluşturulması & Strateji (Fikrin uygulanma yöntemlerinin belirlenmesi, doğru partnerlerin seçilmesi) Planlama (Projenin her adımının oluşturulması) Uygulama (Sahaya çıkma) Ölçme (Sürdürülebilirlik için çok önemli bir adımdır.)

32 HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ SOSYAL SORUMLULUK - VI
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projelerinin Faydaları Kurumun itibar ve güvenini artırır. Toplumla bağları güçlendirir ve bir örgütün toplumda faaliyet gösterme imtiyazını kazanmasını sağlar. Daha nitelikli personeli cezbetme olanağı sağlar. Çalışanların aidiyet duygusu gelişir. Bilinirlik artar ve rekabet avantajı sağlar. Kamuoyunda örgütün görüşlerine önem verilmesini sağlar. Vergi indirimi avantajları.

33 HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ SOSYAL SORUMLULUK - VII
Kurumsal Sosyal Sorumluluk “hayırseverlik” değildir, KSS “yasalara sıkı sıkıya bağlı olmak” değildir.


"BAKANLIKLARDA HALKLA İLİŞKİLER BİRİMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları