Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje Risk Yönetimi 1 / 43Proje Yönetimi. İ çerik İ çerik  Tanım  Risk Türleri  Risk Sınıflandırma  Risk De ğ erlendirme  Örnekler Proje Yönetimi2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje Risk Yönetimi 1 / 43Proje Yönetimi. İ çerik İ çerik  Tanım  Risk Türleri  Risk Sınıflandırma  Risk De ğ erlendirme  Örnekler Proje Yönetimi2."— Sunum transkripti:

1 Proje Risk Yönetimi 1 / 43Proje Yönetimi

2 İ çerik İ çerik  Tanım  Risk Türleri  Risk Sınıflandırma  Risk De ğ erlendirme  Örnekler Proje Yönetimi2 / 43

3 Proje Yönetimi3 Tanım Proje Risk Yönetimi Bir projenin içinde bulunduğu durumun gözden geçirilerek, projenin geleceği için risk teşkil eden oluşumların tespit edilmesi ve bunların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını içeren işlemler sürecine Proje Risk Yönetimi denir.

4 Proje Risk Yönetiminin Önemi Proje risk yönetimi proje hayat çevriminde risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve yanıt verilmesi sürecinin hem teknik hem de yönetsel açıdan ele alınmasıdır. Risk yönetimi çoğunlukla projelere üstten bakar fakat doğru proje seçimine, kapsamın netleştirilmesi ve daha kesin tahminler yapılmasına olan katkısı ile önem kazanır. KPMG raporuna göre başarısız projelerin %55’in risk yönetimi hiç yapılmamıştı. 4Proje Yönetimi

5 Proje Risk Y ö netimi Nedir? P roje risk yönetiminin hedefi potansiyel fırsatları maksimize ederken potansiyel riskleri minimize etmektir. 5Proje Yönetimi

6 Proje Risk Y ö netimi Nedir? Ana süreçleri; Risk Yönetimi Planlama: proje için gerekli olan risk aktivitelerine ilişkin yaklaşım ve planlamayı belirleme Risk tanımlama: hangi risklerin projeyi etkileyebileceğine karar verme ve bu risklerin özelliklerini dokümante etme Kalitatif risk analizi: Risklerin karakterize edilerek sınıflandırılması, proje amaçlarına etkileri doğrultusunda önceliklendirilmeleri Kantitatif risk analizi: risklerin gerçekleşme olasılığı ve tekrarlanma ihtimalini değerlendirme Riske yanıt planlama : proje amaçları doğrultusunda tehditleri azaltıcı fırsatları geliştirici adımlar atma Risk izleme ve kontrol:Bilinen riskleri izleme, yeni riskleri tanımlama, riskleri azaltma, risk azaltmanın etkinliğini değerlendirme 6Proje Yönetimi

7 Risk Yönetim Planı oluşturma soruları  Proje amaçları ile ilgili hangi riskleri aldınız ya da almadınız?  Özel bir risk belirlediniz mi ve bu riski azaltmak için ne tür önlemler aldınız mı?  Riski azaltmak ya da önlemek için yaklaşımınız nasıl oldu?  Risk Yönetim planının yürütülmesi için sorumlu kişi ya da kişiler kimlerdir?  Kilometre taşı işlerinizi ne zaman risk önleme yaklaşımınız ile birleştirdiniz?  Risk önleme ile ilgili kaynakların maliyeti ne kadardır?  Proje amaçları ile ilgili hangi riskleri aldınız ya da almadınız?  Özel bir risk belirlediniz mi ve bu riski azaltmak için ne tür önlemler aldınız mı?  Riski azaltmak ya da önlemek için yaklaşımınız nasıl oldu?  Risk Yönetim planının yürütülmesi için sorumlu kişi ya da kişiler kimlerdir?  Kilometre taşı işlerinizi ne zaman risk önleme yaklaşımınız ile birleştirdiniz?  Risk önleme ile ilgili kaynakların maliyeti ne kadardır? 7Proje Yönetimi

8 8 Risk Türü Risk yönetiminin hedefleri, bazı istenmeyen durumların gerçekleşme ihtimallerini minimize edilmesi için alınan önlemlerinin belirlenmesidir. Projelerle ilgili olarak belirlenen riskler şunlar olabilir; *Asla sonuca ulaşılamama riski * Gecikme riski * Bütçeyi aşma riski * Ürünün / Hizmetin son halinde eksiklikler olma riski(İhtiyacın tam tanımlanmamış olması) * Proje ürününde hatalar olma riski * Proje ürününün işletiminde zorluk yaşama riski * Proje ürününün beklenen performansı vermeme riski * Proje ürününün ileride güncellenmesi veya modernize edilmesi imkansız olma riski

9 Proje Yönetimi9 Riskleri Sınıflandırmak Projelerde karşılaşılan riskleri sınıflandırmak, proje yöneticisi açısından riskin etkilerini azaltabilmek için önemli bir çalışmadır. Sınıflandırılan risklerin etkilerini azaltmada üst yönetime, proje yöneticisine ve proje takımına yetkileri doğrultusunda sorumluluklar yüklenir. Riskler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir;  Stratejik Kararlara ait Riskler  Projenin Teknik Özelliklerinden Doğan Riskler  Projenin Kapsamı  Proje Organizasyonundan Doğan Riskler  Müşteri İsteklerinin Değişmesiyle Ortaya Çıkabilecek Riskler  Plan ve Kontrol Eksikliklerinden Doğan Riskler

10 Proje Yönetimi10 Riskin Değerlendirilmesi Tanımlanan risklerin, ortaya çıkma olasılıkları ile projeyi etkileme miktarları göz önüne alınarak, riskleri önem seviyesine göre sıralama çalışmasıdır. Düzenli aralıklarla yapılan bu çalışmalarda, içinde bulunulan mevcut durum değerlendirilir ve risk oluşturabilecek faktörlerin zamana bağlı gelişimi incelenir. Risklere karşı geliştirilmesi gereken tedbirlerin aciliyetine göre de riskler sınıflandırılarak, risklerin önem seviyesi belirlenmelidir. * Acil * Çok Riskli * Normal * Az Riskli * Risk Yok

11 Proje Yönetimi11 PMI'a göre Risk Yanıtlama Planları 4 başlıkta oluşturulabilir 1-Kaçınma: Proje planında değişiklikler yaparak, ortaya çıkabilecek riskten uzak durma. Kısaca işi gerçekleştirmenin başka yollarını arama. 2-Transfer Etme: Riski bir başka kuruma veya bireye devretme. Bu uygulamada aslında risk yok edilmiş olmayacaktır, sadece riskin sorumluluğunun başkası tarafından yüklenilmesi sağlanacaktır. Bu şekilde risk yanıtlama planı hazırlanırken sigorta firmaları da projenin bir yüklenicisi konumundadır. 3-Azaltma: Karşılaşılabilecek riskler tanımlandıktan sonra bu risklerin etkisini veya gerçekleşme olasılıklarını azaltmak için ek önlemler alarak, riske yanıt verme planı oluşturma çalışmasıdır. Proje süresinin gecikme riskine karşılık ek insan kaynağı alarak (bütçeyi artırarak) riskin gerçekleşme ihtimalini azaltabiliriz. 4-Kabullenme: Kabullenme de bir risk yanıtlama planıdır. Tanımlanan risklerin tümüne önlem almaya çalışmak proje bütçesini bir hayli yükseltebilir. Bu yüzden gözardı edilebilecek riskler proje taraflarınca kabul edilir. Bu durumda proje tarafları bu tür riskleri proje boyunca izlerler ve projeyi etkileme olasılığı yükseldiğinde diğer yanıtlama planlarını devreye sokarlar.

12 Proje Yönetimi12 Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Risklerin tehdit karlığına göre sıralandırılmasının öneminden açıkça bahseder ve iki farklı analizi proje yöneticilerinin kullanmasını önerir. 1- Nitel Risk Analizi (Qualitative Risk Analysis): Tanımlanmış risklerin gerçekleşme olasılığının ve etki gücünün değerlendirildiği süreçtir. Özellikle uzmanların görüşlerine başvurularak, risklerin etki ve olasılıklarının sıralanmasını hedefler. Nitel risk analizini yapabilmek için risk yönetim planına, tanımlı risklere, kurumunuzda kullanılan olasılık ve etki ölçeklemesine ve projenin en başında tanımlanan varsayımlara ihtiyacınız vardır.

13 Proje Yönetimi13 2-Nicel Risk Analizi (Quantitative Risk Analysis): Geçmişten dersler alınarak, daha sayısal değerlerle risklerin tehdit olasılığının belirlenmesi çalışmasıdır. Bu aşamada aynen nitel risk analizinde yer alan girdilere ihtiyaç duyulur. Kullanılacak araç ve teknikler : Duyarlılık Analizleri, Karar Ağacı Analizleri, Simülasyon (Bu teknikler istatistik, yöneylem araştırması gibi matematiksel disiplinlerin türevleridir).

14 Proje Yönetimi Maturity Sektör ve Bilgi Alanları ANAHTAR: 1=EN DÜŞÜK ALAN 5=EN YÜKSEK ALAN BİLGİ ALANIMÜH/İNŞATELEKOMİNİKASYONBİLİŞİM SİS.YÜKSEK TEK.İMALAT Kapsam 3.523.453.253.37 Zaman 3.553.413.033.50 Maliyet 3.743.223.203.97 Kalite 2.913.222.883.26 İnsan Kaynakları 3.183.202.933.18 İletişim 3.53 3.213.48 Risk 2.932.872.752.76 Edinimler 3.333.012.913.33 14Proje Yönetimi

15 BT Başarı Potansiyeli Puanlama Tablosu 15Proje Yönetimi

16 McFarlan’ın Risk Kontrol Listesi 1.Projenizin tahmini süresi nedir?  12 ay ya da daha az(Düşük=1)  13-24 ay (orta=2)  24 ay ve yukarısı (yüksek=3) 2.Projenizdeki işgünü sayısı tahmini olarak nedir?  12-375(düşük=1)  375-1875(orta=2)  1875-3750(orta=3)  3750 ve yukarısı(yüksek=4) 3.Departman sayısı nedir?  1 (düşük=1)  2 (orta=2)  3 ve yukarısı(yüksek=3) 4.Proje için ek bir donanıma ihtiyaç varmıdır?  Yok(düşük=0)  Merkezi işlemci tipi değişimi(düşük=1)  İkincil sürücü değişiklikleri (düşük=1)  Terminaller(orta=2)  Platform değişikliği(yüksek=3) 16Proje Yönetimi

17 Diğer Risk Kategorileri Pazar riski: Yeni ürün şirkete ve Pazar’a uygun olacak mıdır? Kullanıcılar bu ürünü kabul edip kullanacaklar mıdır? Finansal risk: Projeyi tamamlayacak fon’lar yeterli midir? Bu proje finansal kaynakların aktarılması için uygun bir proje midir? Teknoloji riski: Mevcut ve gelecekteki teknolojilere uyumlu mudur? Ürün çıkmadan ve çıktıktan sonra mevcut teknoloji desteği alınabilecek midir?

18 Yanlış Giden Ne ? Birçok BT projesi teknoloji riski yüzünden başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bir proje yöneticisi büyük bir BT projesi sonucunda şunu öğrenmiştir: “Yönetim ihtiyaçlarına odaklan, teknolojiye değil!” David Anderson, Kaman Sciences Corp.’ta proje yöneticisidir ve deneyimini CIO Enterprise Dergisine anlatmıştır. Firması için toplam 2 yıl ve yüz binlerce dolar harcadığı projesi ise finans ve insan kaynakları sistemidir. Anderson kullandığı teknoloji ile büyük bir risk aldığını iş işten geçtikten sonra farketmiştir. Tüm çalışmaların üzerine şirket “stable” bir teknolojiye geçiş yapmış ve yönetimin tüm isteklerine hızlıca erişecek çözüm geliştirilebilmiştir. Hildebrand, Carol. “If At First You Don’t Succeed,” CIO Enterprise Magazine, April 15, 1998

19 Risk Tanımlama Risk tanımlama potansiyel istenmeyen çıktıların ve bu çıktıların etkilerinin anlaşılmasıdır. Birçok risk tanımlama araç ve tekniği mevcuttur SWOT analizi Beyin Fırtınası Delphi tekniği Görüşmeler 19Proje Yönetimi

20 Bilgi Alanlarına İlişkin Potansiyel Risk Durumları Bilgi AlanıRiskler Entegrasyon Yetersiz planlama, yetersiz kaynak ayırma, yatersiz entegrasyon yönetimi Kapsam Kapsamın ya da iş paketlerinin yetersiz tanımlanması, ihtiyaç miktarlarının hatalı belirlenmesi, yetersiz kapsam kontrol Zaman Kaynak kullanılabilirliği ya da zamanları ile ilgili yapılan hatalar Maliyet Hesaplama hataları; verimlilik,maliyet,değişim konularındaki yetersizlik Olasılık kontrolündeki hatalar; yetersiz bakım,güvenlik,satınalma vb.hesaplamaları Kalite Standartların altında dizayn,malzeme ya da çalışanlar, yetersiz kalite güvence programı İnsan Kaynakları Yetersiz çatışma yönetimi, yetersiz organizasyon ve sorumluluk tanımlama. iletişim Planlama ya da iletişimdeki yetersizlikler, paydaşlar arası iletişimsizlik Risk Görmezden gelinen riskler, eksik sigorta yönetimi Tedarik Sözleşme maddelerindeki eksiklikler, rekabete dayanan sorunlar. 20Proje Yönetimi

21 Kantitatif Risk Analizi Tanımlı risklerin etkilerini ve önceliğini belirlemek Risk değerleme araç ve teknikleri dediğimizde o Olasılık/Etki Matrisleri o En önemli 10 risk kalemi izleme tekniği o Uzman değerlendirmesi 21Proje Yönetimi

22 (Örnek Çalışma) 22Proje Yönetimi Olasılık/Etki Matrisi

23 Proje Yönetimi23

24 En önemli 10 Risk Kalemi İzleme En önemli 10 risk kalemi izleme proje hayat çevrimince risklerin farkında olunup izlenmesidir. Periyodik olarak en önemli 10 risk düzenli olarak izlenir. Mevcut durumu, önceki durumu, belirli bir zamanda kaç kere oluştuğu, riski çözmek için yapılanların kısa bir özeti

25 En önemli 10 risk kalemi izleme Aylık Dereceler Risk kalemi Bu ay Geçmiş ay Risk çözme progresi Yetersiz planlama 12Proje planı üzerinde çalışılabilir. Yetersiz kapsam planlama 23Müşteri ve sponsorlarla ayrıntılı toplantılar yapılabilir. Yönetimsel eksiklikler 31Yeni bir proje yöneticisi atanabilir. Maliyet hesaplarındaki eksiklikler 44Maliyet hesapları yeniden gözden geçirilebilir. Zaman hesaplarındaki eksiklikler 55Çizelgeler yeniden gözden geçirilebilir. 25Proje Yönetimi

26 Uzman Değerlendirmesi Birçok organizasyon geçmiş deneyimler sebebiyle uzmanlardan faydalanır. Uzmanlar hem deneyim hem de hisleri ile yardımcı olurlar. Uzmanlar riskleri yüksek, orta ve düşük nitelikli olarak kategorize ederler.

27 Kalitatif Risk Analizi Karar ağacı kalitatif risk analizini takip eder, yada bazen bir arada yapılır. Büyük, karmaşık projelerde ihtiyaç duyulur. Ana teknikler o Karar ağacı analizi o Simülasyon 27Proje Yönetimi Karar ağacı gelecekteki çıktılar belirsiz olduğunda en iyi yolu seçmeyi sağlayan tekniktir.

28 Beklenen Parasal Değer(EMV) 28Proje Yönetimi EMV ise bir t ü r karar ağacı olup risk olasılığını ve onun parasal değeri hesaplayarak değerlendirme y ö ntemidir.

29 Örnek-Limonata Stantı Beklenen kazanç miktarları Beklenen Sonuç İ yimser$200 Normal$50 Kötümser$5 29Proje Yönetimi

30 Beklenen Sonuç Olasılık İ yimser$200 Normal$50 Kötümser$5 Örnek-Limonata Stantı Beklenen kazanç miktarları 30Proje Yönetimi

31 Beklenen SonuçOlasılık BEST CASE$200.25 MOST LIKELY CASE $50.60 WORST CASE$5.15 Beklenen kazanç miktarları Örnek-Limonata Stantı 31Proje Yönetimi

32 Beklenen Sonuç Olasılık A ğ ırlıklı Sonuç İ yimser$200.25 Normal$50.60 Kötümser$5.15 Örnek-Limonata Stantı 32Proje Yönetimi

33 Beklenen Sonuç Olasılık A ğ ırlıklı Sonuç İ yimser$200.25$50.00 Normal$50.60$30.00 Kötümser$5.15$00.75 Örnek-Limonata Stantı 33Proje Yönetimi

34 A ğ ırlıklı Sonuç $50.00 $30.00 $00.75 { $80.75 Örnek-Limonata Stantı 34Proje Yönetimi

35 ? 2 farklı projeyi karşılaştırma 35Proje Yönetimi

36 Karar A ğ acı Analizi İ yimser 25% Normal 60% Kötümser 15% $200 $50 $5 EMV: $80.75 36Proje Yönetimi

37 Simülasyon Simülasyon sistemin beklenen davranış yada performansını alternatiflerle sunmadır. Monte Carlo analizi modelin çıktısını taklit ederek istatistiksel dağılımları çıkarır. Monte Carlo simülasyonunu kullanabilmek için iyimser, kötümser ve olası tahminleri yapabilmeniz gerekmektedir. 37Proje Yönetimi

38 Riske Yanıt Planlama Riski tanımlayıp değerlendirdikten sonra ona yanıt geliştirmeniz gerekir. 4 ana strateji vardır: o Riski ö nleme: risk tehditlerini ortadan kaldırma o Riski kabul: risk oluştuğunda sonu ç larını kabullenme o Risk transferi: riski başka bir birime-tarafa aktarmak o Risk d ü zeltme: hem ger ç ekleşme olasılığı azaltmak hem de ger ç ekleşirse etkisini azaltmak 38Proje Yönetimi

39 Teknik, Maliyet, ve Program Risklerini d ü zeltici stratejiler Teknik RisklerMaliyet RiskleriÇizelgeleme Riskleri Destek elemanı belirsizliğini azaltmak Proje denetim sıklığının arttırılması Proje yönetim otoritesinin arttırılması WBS ve CPM kullanımı İletişim ve yönetim problemlerinin çözümü İletişim,proje amaçlarının anlaşılması ve grup desteği sağlama En deneyimli proje yöneticisi seçimi Proje denetim sıklığının arttırılması Proje yönetim otoritesinin arttırılması WBS ve CPM(kritik Yol) kullanımı 39Proje Yönetimi

40 Risk İzleme ve Kontrol Riskleri izlemek durumlarından haberdar olmak anlamına gelir. Riskleri kontrol etmek risk oluştuğunda risk yönetim planını uygulamak demektir. Anında müdahaleler, planlanmamış ama ortaya çıkan risklerde uygulanırlar. Riski izleme ve kontrolün ana çıktısı; Düzeltici eylem, Proje değişiklik talebi, Diğer planların güncellenmesi. 40Proje Yönetimi

41 Risk Yanıt Kontrolü Risk yanıt kontrolü risk alanlarına karşı risk yönetim planını ve risk yönetimi süreçlerini uygulamaktır. Risk’ler tanımlı kilometre taşları ile izlenmeli, kararlar riskleri dikkate alarak ve düzeltme stratejileri ile alınmalıdır. Bazen anında müdahaleler gerekebilir. 41Proje Yönetimi

42 42 Kaynak www.savassakar.com www.projeyonetimi.com


"Proje Risk Yönetimi 1 / 43Proje Yönetimi. İ çerik İ çerik  Tanım  Risk Türleri  Risk Sınıflandırma  Risk De ğ erlendirme  Örnekler Proje Yönetimi2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları