Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Elektronik İmza Kasım 2015 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Proje Sorumlusu Cumali YAŞAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Elektronik İmza Kasım 2015 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Proje Sorumlusu Cumali YAŞAR."— Sunum transkripti:

1 Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Elektronik İmza Kasım 2015 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Proje Sorumlusu Cumali YAŞAR

2 Sunum İçeriği Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Elektronik İmza (E-İmza) 2

3 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Nedir? Geçmişten gelen kayıtların gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen Belgelerin oluşturulma ve yetki bilgilerinin kontrol altında tutulabildiği, Belgelerin tüm sürümlerinin her belge için görülebildiği, Arşivlenen belgelere erişimi hızlandıran, Belgelere yetkisiz erişimleri engelleyen, Fiziksel yıpranma ve kaybolmayı önleyen, İmha tarihlerine kadar olan süreçte bir arşiv niteliği taşıyan ve dokümanlara ilişkin tüm iş ve işleyişleri kolaylaştıran sistemdir. 3

4 5070 sayılı Elektronik İmza (e-imza) Kanunu E-imza Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 2004/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 2005/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 2006/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 2008/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi TS 13298 Standardı İlgili Mevzuat ve Standartlar 4

5 Kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen elektronik bilgi ve belgelerin idari, mali, hukuki ve tarihi gerekçelerle korunmasının sağlanması ve bunların gelecek nesillere aktarılması ancak standart belge yapılarının oluşturulması ile mümkündür. Elektronik belgelerin kayıt altına alınması, kullanılması ve arşivlenmesi konularında çalışma yapma görevi E-Dönüşüm İcra Kurulu’nun 9 Eylül 2004 tarih ve 7 numaralı Kararı ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne verilerek TSE 13298 numaralı standardın yayınlanması sağlanmıştır. Hazırlanan bu standart kamu kurum ve kuruluşlarının kullanacakları elektronik belge yönetim sistemleri için temel bir kaynak teşkil etmektedir. Başbakanlık 2008/16 Sayılı Genelgesi 5

6 DokümanBelge Değişiklik yapılabilir.Değişiklik yapılamaz İmha edilebilir.Kontrollü imha edilebilir Saklama kuralları uygulanmaz. Saklama kuralları uygulanır. İşleyişi hızlandırır. Kurumsal bir kimlik kazandırır. Belge ve Doküman 6

7 EBYS’ ye Neden Gerek Duyuyoruz ? 7 Bilgi Yönetimine Katkı Zaman Tasarrufu Maliyet GüvenlikVerimlilikKurumsal Mobilite Arşivleme ve tasfiyeE-imza ile güvenilirlikSürüm Kontrolü

8 Kurumlar Arası E-imzalı Belge Transferi (Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)) KEP Sistemi; Elektronik imza ve zaman damgası taşıyan teknolojilerin ve standartların kullanıldığı bir sistemdir. Kurumlar arası belge transferi için yapılan bir çalışmadır. KEP ile ilgili yönetmelik Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca 25.08.2011 tarihli 28036 sayılı Resmî gazetede yayımlanmıştır. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 8

9 Elektronik İmza (E-İmza) 9 Islak İmza Elektronik İmza

10 Elektronik İmza (E-İmza) Nedir? 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu: “Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veridir.” 10

11 5070 Sayılı E-İmza Kanundan Bazı Maddeler MADDE 22.- 22.4.1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. Güvenli elektronik imza elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir. MADDE 23.- 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa 295 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 295/A maddesi eklenmiştir. MADDE 295/A- Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir. Bu veriler aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılırlar. 11

12 Elektronik İmza Neleri Sağlar? Bilgi bütünlüğü Kimlik doğrulama İnkar edilemezlik Elektronik imza, imza sahibinin kimliğini imzalanan Veriyle ilişkilendirir ve imzalanan verinin değiştirilmediğini ispat eder. 12

13 E-İmzanın Avantajları Kalemle imzaya göre, e-imza kolay ve hızlıca atılır. E-imzalanmış doküman tahrif edilemez. Notere ihtiyacı bitirir. Afetlere karşı korumak kolaydır. Kimin imzaladığı belli ve kesindir. Prestij ve itibar sağlar. 13

14 E-imza Teknolojisi Açık Anahtarlı Altyapı Teknolojisi Matematiksel şifreleme yöntemleri kullanılır. Şifreleme için büyük sayı dizilerinden oluşan 2 anahtar kullanılır. Özel anahtar (imza oluşturma verisi) E-imzayı oluşturmak için kullanılır. Sadece kişinin kendisinde bulunur. Akıllı kart içinde saklanır ve bu araçtan dışarıya çıkarılamaz. Açık anahtar (imza doğrulama verisi) E-imzayı doğrulamak için kullanılır. Gizli olmayan, herkese açık bir veridir. 843738388 533363456 363465....6 534 77475755 52552525 55005443....9871 14

15 Özel Anahtar + Mesaj İmzalama Algoritması Xbank Ankara Şubesi(242 0) 1264235 nolu hesabıma 5000 TL Mesaj Özeti Özet Algoritması Mesaj Xbank Ankara Şubesi(2420) 1264235 nolu hesabıma 5000 TL E-imza Akıllı Kart PIN !!! Elektronik İmza İle Bir Doküman Nasıl İmzalanır? 15

16 Elektronik İmzalı Bir Dokümanın İmzası Nasıl Doğrulanır? 16 Açık Anahtar İmzalama Algoritması Mesaj Özeti 2 Özet Algoritması Mesaj Xbank Gebze Şubesi(2420) 1264235 nolu hesabıma 5000 TL ED E-imza Mesaj Özeti 1 Hakan Gürbüz Sertifika Doğrulama !!!  =?

17 EBYS Kullanım Modelimiz 17

18 Sorular 18

19 İletişim EBYS http://ebysyardim.comu.edu.tr Elektronik Posta :ebys@comu.edu.tr Turizm Fakültesi Zemin Kat Telefon :0286 218 00 18 Dahili:(5098) ve (5097) 19


"Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Elektronik İmza Kasım 2015 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Proje Sorumlusu Cumali YAŞAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları