Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GIDA MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI İŞLETMELERDE ARGE SÜRECİ 2014 M.H.E.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GIDA MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI İŞLETMELERDE ARGE SÜRECİ 2014 M.H.E."— Sunum transkripti:

1 GIDA MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI İŞLETMELERDE ARGE SÜRECİ 2014 M.H.E.

2 Ar-Ge Tanımı:  Araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının arttırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır. ARGE Temel Araştırma Deneysel Geliştirme Uygulamalı araştırma Şekil: Ar-Ge Türleri:

3 1.Temel Araştırma  Temel araştırma, görünürde özel herhangi bir uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir olayların temellerine ait yeni bilgiler elde etmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmalardır.  Temel araştırma, hipotez, teori veya yasaları formüle etmek ve test etmek amacıyla özellikleri, yapıları ve ilişkileri analiz eder. Örnek: Yerçekimi, Elektromanyetik Kuvvet  Temel araştırma sonuçları genellikle satılmaz, bilimsel dergilerde yayımlanır veya ilgilenen meslektaşlara dağıtılır. Temel araştırma bazen güvenlik nedeniyle "gizli" ilan edilebilir.  Temel araştırmada bilim insanları kendi hedeflerini belirlemede kısmen özgürdür. Bu tür bir araştırma genellikle yükseköğretim sektöründe gerçekleştirilir, ancak belli bir ölçüde devlet sektöründe de yapılır. Temel araştırma, gelecekte çok sayıda uygulamanın bulunması gibi açık bir amaçla, bazı genel ilgi alanlarına yönlendirilebilir.

4 2.Uygulamalı araştırma  Uygulamalı araştırma da yeni bilgi elde etme amacıyla üstlenilen özgün bir araştırmadır. Bununla birlikte, öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir.  Uygulamalı araştırma, ya temel araştırma bulgularının olası kullanımlarını ya da belirli ve önceden tanımlanmış hedeflere ulaşmanın yeni yöntem veya yollarını belirlemek için yürütülür.  Belirli sorunları çözmek amacıyla, mevcut bilgi ile eklerinin değerlendirilmesini kapsar.

5 3.Deneysel Geliştirme  Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır.

6 Gıda İşletmelerinin geleceği için Arge  Zor tercih: Kolay para kazanmak mı, Ar-Ge yapmak mı?  Teknoloji sayesinde dünya küresel bir köy haline gelmiştir.  Strateji geliştirmeden, planlama yapmadan, pazar analizi, araştırma- geliştirme yapmadan kolay yoldan para kazanma devri, bilgi toplumuna geçiş ile birlikte sona ermiştir. Çünkü herkes her an her yerden anında bilgiye ulaşıp onu rekabet avantajına dönüştürebilmektedir.  Önemli olan, özgün tasarım ve ürünler geliştirebilmek.  Uzun vadede her zaman yatırıma dayalı, bilgiye dayalı üretim temelli ekonomik modellerin kazandığına şahit oluyoruz. Bu nedenle üretim ekonomisinin belkemiği olan Ar-Ge’ye, verimsiz ve harcanan kaynağın boşa gideceği düşüncesiyle yaklaşılmamalıdır.

7 İşletmede Arge Nerede başlar?  Yüksek ticari potansiyeli bulunan Ar-Ge fikirlerini keşfetmek hiç de zor değil.  Bunun için yapılması gerekenlerin başında;  1. Kullanıcılarınızın, müşterilerinizin ihtiyaçlarını çok iyi analiz etmek, müşterilerinizi dinlemek geliyor. Pazar trendlerini artık müşterilerin belirlediği bir çağda yaşıyoruz!!!!  2. Bir başka yöntem de şirketinizin Ar-Ge zekasını artırmaktır. Çalışanlarınızın arasında özgür, bağımsız, açık ve net bir inovasyon ve Ar-Ge kültürü yerleştirmek, fikirlerin yüksek sesle dile getirilmesi noktasında son derece önemlidir.  3. Çalışanlarınızın bireysel gelişimine sürekli yatırım yapmak ve şirketin tüm birimleri arasında doğru ve net bir iletişim stratejisi oluşturmak da Ar-Ge kültürünün yerleşmesine katkıda bulunacaktır.

8 Kurumunuzda Ar-Ge birimi oluşturmak;  A. Kurumda Ar-Ge projelerini sahiplenen ve bu konuda gerekli yatırımları yapmaktan çekinmeyen, inançlı bir üst yönetim profili olmalıdır.  B. Ar-Ge Merkezlerinin, şirketlerin gider kalemleri olarak görülmediği tam tersine iyi bir plan ve strateji ile son derece yenilikçi fikrin ticari başarıya dönüştüğü bir birim olarak konumlandırılma sı en kritik noktadır.  C. Bunun yanı sıra bu merkezlerde çalışan mühendis ve bilim insanları, disiplinleri gereği bağımsız çalışmaya yatkındır. Tüm bu unsurlar göz önünde bulundurulduğunda Ar-Ge ekiplerinin başarılı ve yararlı ürün ve hizmetler ortaya koyabilmeleri için motivasyon son derece önemli bir konu haline gelmektedir.  D. Şirket öncelikleri ve gelecek vizyonu öncelikle belirlenmiş olmalıdır. Gelişmesi öncelikli alanlar, yatırım ve Pazar fırsatları iyi değerlendirilmelidir.  E. Organizasyon şeması net olarak belirlenmiş, Arge birimi konumlandırılmış ve şemadaki birimler arası süreç tasarımları da net olarak yapılmış olmalıdır.  F. Arge süreç akım şeması oluşturulmalı, taleplerin geliş, değerlendirme, geri bildirim akışları net belirlenmiş olmalıdır.

9

10 Kurumunuzda Ar-Ge birimi oluşturmak;  Her Ar-Ge projesi için mutlaka uygun bir teşvik, hibe, vergi muafiyeti, kredi desteği vb mevcuttur.  Son yıllarda devletin farklı kurumları büyük oranda çok çeşitli modellerle şirketlere Ar-Ge desteği sağlanmaktadır. Ayrıca uluslar arası teşvik programlarından da yararlanabilmek mümkündür.  Ancak şirketlerin söz konusu teşviklerden yararlanabilmeleri için fizibilitesi yapılmış, sağlam ve güvenilir bir proje ve iş planı oluşturmaları şarttır.

11 Sanayi Gazetesi 08 Mayıs 2014 Perşembe  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı, projelerin en büyük destekçisi olacak. Dev bir proje daha hayata geçiyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı hakkında oluşturduğu yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Program vasıtasıyla, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan teknolojik ürünlere yönelik yatırımlara, makine ve teçhizat, kredi faiz ve işletme gideri desteği sağlanacak. Ar-Ge sonuçlarının ticarileştirilerek ekonomiye kazandırılacağı proje kapsamında, 10 milyondan fazla tutarlı projelerin kredi desteğinin yüzde 50’sini Bakanlık karşılayacak. Makine-teçhizat, Fizibilite masrafları, Sigorta bedeli, Taşıma giderleri, Montaj masrafları ve kira, personel ve enerji gibi işletme giderleri. İşletme giderlerine bir yıl için %75 oranında hibe verilecek.  http://www.sanayigazetesi.com.tr/sanayi/ar-ge-ekonomiye- kazandirilacak-h6837.html

12 Arge İşlevleri  1. Prototip oluşturma:  Bir prototip, yeni ürün veya sürecin tüm teknik özelliklerini ve performansını içeren orijinal bir modeldir.  Prototiplerin tasarımı, üretimi ve test edilmesi faaliyetleri normalde Ar-Ge kapsamına girer.  Bir prototipin birden fazla kopyasının oluşturulması, Ar-Ge personeli tarafından üstlenilmiş dahi olsa, Ar-Ge'nin bir parçası değildir.

13  2. Pilot tesis üretimi:  Bir pilot tesisin oluşturulması ve işletilmesi, temel amacı deneyim kazanmak ve aşağıdakilerde kullanılmak üzere mühendislik verilerinin ve diğer verilerin toplanması olduğu sürece, Ar-Ge’nin bir parçası olarak kabul edilir:  – Hipotezlerin değerlendirilmesi.  – Yeni ürün formüllerinin oluşturulması.  – Yeni bitmiş ürün özelliklerinin oluşturulması.  – Yeni bir süreç için gerekli özel ekipman ve yapıların  tasarlanması.  – Süreçle ilgili olarak işletim talimat veya kılavuzlarının  hazırlanması.

14  3. Deneme üretimi:  Bir prototip yeterince test edildikten ve gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra üretimi başlatma süreci başlayabilir. Tam ölçekli üretim ile bağlantılıdır; ürün veya süreç değişikliğinden veya personelin yeni teknikler veya yeni makinelerin kullanımı ile ilgili olarak yeniden eğitilmesinden oluşabilir. Daha fazla tasarım ve mühendislik çalışmasının yapılmasını gerektirmediği müddetçe ana görev ürün konusunda yenilikler yapmak değil, üretim sürecini başlatmak olduğundan, üretimi başlatma sürecinin başlaması Ar- Ge olarak kabul edilmemelidir.   Bir seri üretim serisinin deneme üretimlerinin ilk öğeleri, serbest bir şekilde böyle tanımlansalar bile, Ar-Ge prototipleri olarak kabul edilmemelidir.

15  4.Sorun giderme:  Sorun giderme bazen daha fazla Ar-Ge'ye gereksinim duyulduğunu gösterir, ancak daha çok ekipman veya işlemlerdeki hataların saptanmasını içerir ve standart ekipman ve süreçlerde küçük değişikliklerin yapılmasını sağlar. Bu nedenle Ar-Ge’ye dahil edilmemelidir. Ancak çözülen bir soruna istinaden bir tasarım, geliştirme ve geri bildirim sağlanıyorsa yapılan iş Arge dir.

16 Hedef 2023: Ar-Ge olmadan asla!  Cumhuriyetimizin 100. yılına rastlayan 2023 için ülkemiz için Arge başta olmak üzere pek çok alanda hedefler konulmuştur. Dünyanın büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmek, 500 milyar dolarlık ihracat yapmak, ihracatta ileri teknoloji ürünlerinin payını yüzde 20’lere çıkarmak, orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olmak…  Ülkemizi teknolojik dönüşümünü tamamlayamamış, ürün odaklı, dışa bağımlı, rekabette fiyata endeksli ülke algısından hızla kurtararak pazarı belirleyen, yüksek teknolojili özgün tasarım ve üretime sahip, vizyoner ülke konumuna çıkarmak hedeflenmektedir. Bunun da yolu, Ar-Ge ve inovasyon merkezli organizasyonlar kurmaktan geçmektedir.

17 1.Küresel markaların Ar-Ge’lerini ülkemize nasıl çekebiliriz?  İleri teknoloji üreten dünyanın dev markaları hemen her coğrafyada yüksek pazar payı liderliğine oynuyor. Bu şirketlerin başarısının arkasında hiç kuşkusuz güçlü bir Ar-Ge’ye sahip olmaları bulunuyor. Ülkemizin de uluslar arası arenada özellikle teknoloji ürünlerinde sadece yurtdışından ithal eden, tüketen ülke yerine nitelikli katma değer sağlayan ülke haline gelebilmesi için küresel markaların Ar- Ge yatırımlarını ülkemizde de gerçekleştirmeleri son derece önemli bir nokta. Otomotiv sektöründe yakaladığımız bu ivmeyi diğer sektörlere de taşımamız gerekiyor.  Ele alınması gerekli temel başlıklar:  Küresel markaların Ar-Ge faaliyetlerini ülkemizde gerçekleştirmelerinin önünü açacak yasal düzenlemeler nelerdir?  Küresel markaların Ar-Ge faaliyetleri için nasıl bir insan kaynağı yetiştirmemiz gerekiyor?  Küresel markalarla nasıl başarılı bir Ar-Ge sinerjisi oluşturabiliriz?

18 2.Ar-Ge ‘yi laboratuvarlardan çıkaralım! Ar-Ge bir kültürdür  Ar-Ge kavramını, ‘sadece laboratuvarlarda bazı bilim adamı ve mühendislerin uğraşıdır’ algısından kurtarmak gereklidir. Yenilikçilik ve Ar-Ge yaparak katma değer üretiminin önemi halen toplumsal bilinç olarak yerleşmemiş durumdadır.  Oysa Ar-Ge herkesin özellikle de gençlerin işidir.  Geleceğine sahip çıkan ülkeler, her şeyden önce gençlerine sahip çıkan ülkeler olacaktır.  30 milyonu aşan genç nüfusa sahip ülkemizde bilgi temelli, araştırmacı, sorgulayan, yenilikçilik ve yaratıcılık yönü güçlü, çok yönlü bireyler yetiştirmeye özen göstermeliyiz. Böylelikle Ar-Ge ve inovasyonun toplumsal bir bilinç düzeyine taşınması söz konusu olabilir.

19 3. Bilgi üretenlerle (üniversite) ürün üretenler (sanayi) arasındaki işbirliği kültürünü nasıl oluşturabiliriz?  Yeni teknoloji geliştirmede ilk sırada, patent ve buluşta dünya liderliğini zorlayan ABD, dünyanın bir numaralı ekonomisi olmasını üniversite-sanayi işbirliğine borçludur.  Özellikle 1980 sonrası temelleri atılan Silikon Vadisi Projesi, bunun en güzel örneğidir.  Üniversitelerin yetkinliklerinin birebir yeni teknoloji ve buluş gerçekleştiren yeni nesil şirketlere destek amacıyla kullanıldığı teknoparklar oluşturarak ABD ekonomisi dev bir ekonomi haline dönüşmüştür.  Ülkemizde de geleceği oluşturmak adına benzer ekonomik modellerin geliştirilip başarıyla yönetilmesine büyük ihtiyaç duyulmaktadır.  Ele alınacak temel başlıklar:  Üniversitelerin sanayiyle elele çalışmasını sağlayacak yeni teşvik programları nasıl hayata geçirilebilir?  Birlikte çalışabilirlik için yeni yasal düzenlemeler neler olabilir?  Dünya örnekleri ülkemizde nasıl uygulanabilir, teknoparklar nasıl rekabetçi yapıya kavuşturulabilir?

20  Silikon Vadisi, Kuzey Kaliforniya'daki San Francisco vadisinin bir parçası olanSan Jose vadisine verilen isimdir. Bu ismin sebebi ise bölgede yoğun olarak üretim ve geliştirme faaliyetinde bulunan silikon kırmık (İng:chip) üreticileridir.KaliforniyaSan Francisco vadisininSan Jose  Sonradan, yüksek teknoloji ile ilgili sektörleri ifade etmek için kullanılan isim olmuştur. Çünkü pek çok bu tip firmanın merkezi veya çıkış yeri burasıdır. Bunlara örnek olarak; Intel, Cisco, Google, HP, Maxtor, Apple, Microsoft, Oracle,Nvidia, AMD, Facebook, Twitter, Mozilla sayılabilir.yüksek teknolojiIntelCiscoGoogleHPMaxtorAppleMicrosoft OracleNvidiaAMDFacebookTwitterMozilla

21 4. Ar-Ge’nin gelişiminde fikri mülkiyet haklarının önemi: Patent sayımızı nasıl artırabiliriz?  Geliştirilen yenilikçi ürün, düşünce ve faaliyetlerinin patent ile korunması da en az yenilik üretmek kadar önemlidir.  Patent ile korunmayan yeniliklerin mülkiyeti korunamadığı gibi fikir hırsızlığına da olanak tanınmış oluyor, bu da Arge faaliyetleri için ayrılan bütçenin boşuna tüketilmesine neden olabiliyor. Ar-Ge faaliyetleri sırasında ortaya çıkan fikirlerin haklarının korunması, bizi patent yoksunu ülke olmaktan kurtaracaktır.  Ele alınacak temel başlıklar:  İcat ve buluş kültürünü nasıl yaygınlaştırabiliriz?  Patent ve buluşta dünya örnekleri neler?  Patent ve fikri hakların korunmasında yeni yasal düzenlemeler neler olmalı, yasal boşluklar nasıl giderilebilir?

22 5. KOBİ Ar-Ge yapar mı? Neden olmasın?  Küçük ve orta ölçekli şirketler, adından da anlaşılacağı gibi son derece kısıtlı bir sermaye ile faaliyetlerini sürdürüyor.  Yatırım yapamama kıskacında da büyüme şansı elde edemiyor. Ülke ekonomisinin belkemiğini oluşturan KOBİ’lerimizin büyüyebilmesi ve rekabet edebilmesi için öncelikle üretim maliyetlerini azaltmaları şarttır.  Ar-Ge bu noktada KOBİ’ler için tek çıkış kapısıdır.  KOBİ’ler için uygun Ar-Ge modelleri geliştirip destekleme programlarıyla da teşvik edilmesi gerekmektedir.  Ele alınacak temel başlıklar:  KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetlerini özendirecek teşvikler ve destekler neler?  KOBİ’ler Ar-Ge çalışanı istihdam etmedeki güçlüklerini nasıl aşabilirler?  KOBİ’lerde rekabet öncesi işbirliği ve teknoloji transferi olanakları nasıl iyileştirilebilir?

23


"GIDA MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI İŞLETMELERDE ARGE SÜRECİ 2014 M.H.E." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları