Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI GENEL TANITIM Arş. Gör. Ali GÖKSU 3 Ocak 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI GENEL TANITIM Arş. Gör. Ali GÖKSU 3 Ocak 2013."— Sunum transkripti:

1 Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI GENEL TANITIM Arş. Gör. Ali GÖKSU 3 Ocak 2013

2 Türkiye’nin Eğitim ve Gençlik Programlarına Dahil Olması Türkiye’nin Eğitim ve Gençlik Programlarına Dahil Olması 1999, Helsinki Zirvesi, Türkiye Aday Ülke 2002, Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programları’na Katılımı İçin Çerçeve Anlaşması DPT Müsteşarlığı’nın Görevlendirilmesi Ağustos 2003, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Kurulması 1 Nisan 2004 programlara tam katılım 2

3 3 Programa Katılan Ülkeler Programa Katılan Ülkeler AB Ülkeleri: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Hollanda, İngiltere, GKRY, Bulgaristan, Romanya EFTA Ülkeleri: İzlanda, Norveç, Lihtenştayn, İsviçre Aday Ülkeler: Türkiye, Hırvatistan

4 AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARINDA TÜRKİYE Mil y on € Hayatboyu Öğrenme Programı Almanya 128 Fransa 110 İ talya 98.6 İspanya 98.4 İngiltere 97.4 Po lonya 88.5 86.6 T ü rk iye 7.7. Program Bütçeleri (2012) 4

5 Hayatboyu Öğrenme Comenius Okul Eğitimi Erasmus Yüksek Öğretim & İleri Eğitim Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim ve Öğretim Grundvig Yetişkin Eğitimi 5

6 Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı

7 Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır. LEONARDO DA VINCI PROGRAMI 7

8 8 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI YEREL İDARELER KOBİLER MESLEKİ EĞİTİM KURULUŞLARI Amaçları Mesleki Eğitim’de  Beceri ve Yeterliliklerin Artırılması  Faydalı Metotların Yaygınlaştırılması  İstihdamın Artırılması KAMU KURULUŞLARI LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

9 Leonardo da Vinci Ortaklıklar Hareketlilik Hazırlık Ziyaretleri Yenilik Transferi Leonardo da Vinci Faaliyet Türleri Leonardo da Vinci Faaliyet Türleri 9

10 Hareketlilik (Mobility) Projeleri  Bu projeler, temel mesleki eğitim almakta olanlar, çıraklar, çalışanlar, iş arayanlar ve mesleki eğitimden sorumlu kişilere, bilgi ve becerilerini geliştirme amacıyla program üyesi başka bir ülkede faaliyette bulunma fırsatı sunar. 10

11 Hareketlilik (Mobility) Faaliyeti 11

12 Haraketlilik (vetpro) ÖRNEK : ÖRNEK : Girişimcilikte İlk Adımlar Ankara Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü  Projenin amacı Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde temel konu olarak mini şirket kuruluşu ve eğitimde girişimcilik ruhunun öğrencilere nasıl verildiğini öğrenmekti.  Bu proje ile katılımcıların hem kişisel hem de meslekî becerileri geliştirilmiş, farklı ülkelerde uygulanan uygulamalar yenilikçi metotlarla desteklenmiştir 12 Türkiye, Almanya, İtalya, İspanya Bulgaristan

13 Haraketlilik (IVT) ÖRNEK : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÖĞRENCİLERİNİN NETWORK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Bursa Orhangazi Kız Teknik ve Meslek Lisesi  Proje kapsamında Bilişim Teknolojileri alanı 11 ve 12. sınıflarında Ağ İşletmenliği dalında eğitim almakta olan 32 Öğrenci, Proje ortağı olan Danimarka, Almanya ve Hollanda’daki kurumlarda staj ve eğitim almışlardır. 13

14 Ortaklık Projeleri  Bu projeler, mesleki eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren ve ortak ilgili alanı olan kuruluşlar arasındaki küçük çaplı işbirliği faaliyetleridir.  Mesleki eğitim ve öğretimi güçlendirmeye yönelik bu faaliyetler, proje sonucunda ürün ya da çıktı oluşmasını hedefler. Bu hedefi geliştirmek yolunda ise karşılıklı hareketlilikler (çalışma ziyaretleri) gerçekleştirilmektedir.  Proje en az biri AB üyesi ülke olmak koşulu ile en az üç program katılımcısı ülkeden ortak ile yürütülür. 14

15 Örnek: Örnek: Yeni Gıda Üretiminde Kullanılan Yeni Teknolojilerin Öğrenilmesi ve Yeni Gıdalara İlişkin Mevzuatın Belirlenmesi Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı  Bu proje gıda işletmecileri, gıda denetçileri, gıda alanında çalışan uzmanlar ve kamu görevlilerinden oluşan hedef gruba bir web sitesi oluşturarak yeni gıdalar konusunda kaynak sunmayı hedeflemektedir.  Proje ayrıca, yararlanıcılarının vizyonunu genişletmesine, çalışanlarının kapasitesini geliştirmesine ve onların bilgilerini güçlendirmesine olanak sağlamıştır. Y Yunanistan Türkiye İspanya İngiltere 15

16 Örnek: NICO -F HİBE:18.000 Euro İzmir Valiliği Uluslar arası Sürdürülebilir Ağlar Kurmak İtalya Türkiye Slovakya Almanya Türkiye Slovakya Polonya İsveç 16

17 Örnek: Örnek: Meslekî Eğitim Öğretimde Demiryolu Alanında Ortak Girişim Meslekî Eğitim Öğretimde Demiryolu Alanında Ortak Girişim Adana  Proje, yaygın eğitim içinde kullanılabilecek, orta seviye meslek liseleri için modüler çerçeve eğitim programı geliştirilmiştir.  Proje ile DEPRAST projesinin ürün ve sonuçlarını yeni AB ülkeleri ile revize ederek yaygınlaştırmanın; yeterlilik, diploma ve sertifikaların şeffaflığına güvenilir bir yol açması amaçlanmaktadır.. İtalya Türkiye Slovakya 17

18 Yenilik Transferi Projeleri (TOI)  AB ortaklığı yoluyla iyi uygulamaların ülkeler arasında yaygınlaştırılmasını amaçlayan proje tipidir.  Bu çerçevede, yenilik transferi faaliyeti, farklı içeriklerde geliştirilmiş yenilikçi ürün, araç, yöntem ve uygulamaların yeni ülkelere, bölgelere veya sektörlere; ulusal, dilsel, kültürel ve sektörel ihtiyaçlar gözetilerek transfer edilmesi amacıyla hazırlanan projelere destek sağlamaktadır.  Yenilik Transferi Projeleri somut proje sonuçları ortaya koymayı amaçlamakta, daha önce hazırlanmış bir projenin birebir transferini değil; söz konusu projenin sonuçlarının ve çıktılarının uyarlanarak ortaklar yoluyla yeni yararlanıcılara kazandırılmasını amaçlamaktadır. 18

19 Örnek : TİCK TACK TECH –TEKNİK ALANDA YABANCI DİL ÖĞRENME YAZILIM PROGRAMI ALİ OSMAN SÖNMEZ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ  Bu program, Orta ve Doğu Avrupa’dan Batı Avrupa ülkelerindeki şehirlere göç eden alt kademelerde çalışabilecek yeterliliğe sahip fakat bir fabrikada çalışmak için gerekli dil becerisine sahip olmayan,vasıflı ve tecrübeli işçilerin artan sayısı üzerine onlara dil yeterliliklerini artırma konusunda hizmet vermek amacıyla geliştirilmiştir. Yabancı Ortaklar:  İtalya  İngiltere  Estonya  Litvanya  Yunanistan  Romanya  Arnavutluk 19 Bursa

20 Örnek: İşletmeden İşletmeye Ticaret Sertifikalı Mesleki Eğitim "B2B" Projesi Fransa Belçika Türkiye HİBE: 213.053 Avro İzmir Ticaret Odası İzmir'deki firmaları B2B uygulamalarını internet üzerinden gerçekleştirebilmeleri konusunda bilgilendirmek ve bu sayede hem maliyet hem zaman tasarrufu yapmalarını sağlamak 20

21 Leonardo da Vinci 2011 Bütçe Dağılımı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI 21

22 Leonardo FaaliyetiBütçe (€) Bütçe + Ulusal Katkı (€) Hareketlilik11.150.00013.000.000 Yenilik Transferi4.300.000 Ortaklık1.250.0001.650.000 Haz. Ziy.200.000 TOPLAM16.900.00019.150.000 Leonardo da Vinci 2011 Bütçesi 22

23 2012 yılı 2012 yılı Leonardo Da Vinci Programı Kabul Sayıları Türkiye Kabul Sayıları LEONARDO DA VINCI PROGRAMI 23

24 Hazırlık Ziyaretleri  Leonardo Programı kapsamında sunulacak projelere (Hareketlilik, Yenilik Transferi ve Ortaklık Projeleri) hazırlık yapmak amacıyla kuruluşlara, proje ortaklarını daha yakından tanımaları, çalışma planı hazırlamaları ve başvuru formu ile diğer gerekli dokümanları birlikte doldurmaları için sağlanan bir imkandır.  Bu sayede ortaklar başvuru öncesinde, projenin amaç, hedef ve metodolojisini daha ayrıntılı olarak tanımlamak, proje içindeki ortakların rollerini ve görevlerini belirlemek için bir araya gelebilirler. 24

25 Erasmus Programı (Yüksek Öğretim) Erasmus Programı (Yüksek Öğretim)

26 Erasmus Programı  Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir programdır.  Program, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlamaktadır.  Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. 26

27 Erasmus Programı Öğrenci Hareketliliği Öğrenim hareketliliği Staj hareketliliği Personel Hareketliliği Personel ders verme hareketliliği Personel eğitim alma hareketliliği Yoğun Programlar (IP) Değişim Destekleri Değişim Destekleri Değişimin Organizasyonu Değişimin Organizasyonu Erasmus Yoğun Dil Kursları Erasmus Yoğun Dil Kursları Erasmus Ülke Merkezli Faaliyetler 27

28 Yoğun Programlar (IP)  Yoğun Programlar en az 3 program ülkesinden yüksek öğretim kurumlarının bir araya geldiği; 10 gün ile maksimum 6 hafta süren kısa eğitim programlarıdır.  IP’lerin amacı hiç öğretilmeyecek veya kısıtlı sayıda üniversitede öğretilen uzmanlık konularının öğretimini teşvik etmek, öğretim elemanlarının yeni müfredat yaklaşımları konusunda görüş alışverişi yapmalarına imkân vermektir  Erasmus programı çerçevesinde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlerde, taraflardan en az birinin Avrupa Birliği üyesi ülke kurumu olması şartı aranmaktadır. 28

29 Örnek: “ Discovring the Unknown City: Ankara- Bilinmeyen Şehirin Keşfi: Ankara” Türkiye Almanya Belçika Slovenya Hollanda Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu  Projenin amacı, sanat, kültür ve dil eğitimi aracılığı ile, artan uluslar arası iletişimi desteklemek, demokratik düşünme ve toleransı oluşturmak, farklı disiplinlerden gelen öğrenciler arasında yaratıcı iletişim becerilerini geliştirmektir.  Bunun yanında teknoloji ve İngilizce dilini uluslararası diyaloglarda sanat ve kültür aracılığı ile iletişim aracı olarak kullanmaktır.  Sanat, Dil ve Kültür Eğitimine yoğunlaşan proje ile öğrenciler, uzman hocalar ile yapılacak dersler sonucunda kendi sanat ve kültür deneyimlerini geliştirme konusunda harekete geçeceklerdir. 29 2012

30 Grundtvig Programı (Yetişkin Eğitimi) Grundtvig Programı (Yetişkin Eğitimi)

31 31 Grundtvig Programı, bilginin sürekli yenilenmesi neticesinde oluşan gereksinimleri karşılamak ve yetişkin kişilere yaşamları boyunca, bilgi ve niteliklerini geliştirmek için imkanlar sunarak istihdam olanaklarını artırmak ve toplumda meydana gelen değişikliklere uyum sağlamalarını amaçlar. Grundtvig Programı

32 32  Grundtvig, mesleki eğitim dışındaki her çeşit yetişkin ve yaygın eğitim üzerine odaklanır. Grundtvig Programı’nda Yetişkin Kavramı 25 yaşın üzerindeki herkesi, Örgün eğitimde yer almayan 25 yaşın altındaki gençler Programdan, örgün eğitimde yetişkinlere yönelik eğitim hizmeti veren kurumlar ile yaygın eğitim kurumları Grundtvig Programı

33 Hangi Kurumlar Programa Katılabilir? Kamu veya özel yetişkin eğitimi kurumları Kamu veya özel yetişkin eğitimi kurumları Yerel idareler ve bölgesel kuruluşlar Yerel idareler ve bölgesel kuruluşlar Müze, kütüphane gibi kültürel kuruluşlar Yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki Sivil Toplum Kuruluşları (NGO) Hapishaneler, hastaneler, yaşlı evleri, hemşehrilik dayanışma örgütleri vb. Mesleki kuruluşlar ve sendikalar 33 Özel sektör kuruluşları

34 Grundtvig Programı Grundtvig Faaliyetleri Grundtvig Çok Taraflı Projeler Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projeleri Grundtvig Bireysel Eğitim Destekleri Grundtvig Ağları 34

35 Örnek: Örnek: Eller Farklı Kültürlerin Ortak Dilidir  Projenin amacı, farklı ülkelerden ev hanımlarını, sosyal riske sahip ve dışlanmış kişileri sanat yoluyla ortak bir dilde buluşturmak ve kendi özgüvenlerinin gelişmesini sağlamaktır.  Proje sonunda fikir alışverişini sağlamak, yeni diller öğrenmek, el sanatlarını yapmak, kültürlerarası diyalogu geliştirmek için projeye katılan ülkeler için bir web sitesi geliştirildi.  Birçok kursiyer internet kullanmayı, internette video seyretmeyi öğrendi. Kurslar ve hareketlilikler sayesinde özgüvenleri artan kursiyerler bir araya gelip bir el sanatları yapım ve satış atölyesi açıldı. Türkiye Litvanya İspanya GKRK 35 ANKARA Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Öğrenme Ortaklığı Projesi Grundtvig Programı

36 !!!!!!!!!!!!!TEŞEKKÜRLER!!!!!!!!!!!!!! 36


"Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI GENEL TANITIM Arş. Gör. Ali GÖKSU 3 Ocak 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları