Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İŞYERİNDE ÖRGÜTLENME VE SENDİKAL İLETİŞİM Dr. Erkan AYDOĞANOĞLU Eğitim Sen Eğitim Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İŞYERİNDE ÖRGÜTLENME VE SENDİKAL İLETİŞİM Dr. Erkan AYDOĞANOĞLU Eğitim Sen Eğitim Uzmanı"— Sunum transkripti:

1 1 İŞYERİNDE ÖRGÜTLENME VE SENDİKAL İLETİŞİM Dr. Erkan AYDOĞANOĞLU Eğitim Sen Eğitim Uzmanı E-Mail: erkanaydogan@gmail.com

2 2

3 3 SENDİKA NEDİR? İşçi ve emekçi sınıfların ekonomik, sosyal, siyasal, demokratik hak ve çıkarlarını kazanmak, korumak ve geliştirmek için kurulmuş ve yaygınlaşmış sınıf örgütleridir.

4 4

5  Kapitalizm bireyleri bencil insanlar olarak yetiştirmeyi hedefler…  Onları hiçbir zaman gerçekleşmeyecek sahte umutlarla çalıştırmaya ve yaşatmaya uğraşır…  Birbiriyle, yan yana çalıştığı arkadaşıyla rekabet içine sokar, ona güvenmemesini öğütler.  Emekçiler kendilerine ve potansiyel güçlerine yabancılaşırlar. Çevrelerinde yaşanan olaylar ve olgular arasında bağ kurmaları engellenir…  Görüntü ile gerçek arasındaki ilişki ancak örgütlenme yoluyla kurulabilir… NEDEN ÖRGÜTLENME?

6 6  Kamuda çalışma ilişkileri hızla değişiyor ve istihdam çok parçalı hale getiriliyor (kadrolu, sözleşmeli, taşeron vb)…  Emekçiler arasında giderek artan rekabete bağlı olarak dayanışma duyguları gün geçtikçe zayıflıyor ve birlikte hareket etmek yerine çeşitli düzeylerde (sendikal, siyasal vb) ayrışmalar ön plana çıkarılıyor…  Sendikal alanda yeterince hak kazanımı olmaması nedeniyle sendikal örgütlenme emekçiler tarafından ihtiyaç olarak görülmüyor…  Büyük ölçüde kadrolara dayalı ve protestocu eylem tarzı “aktif sendikacı-pasif üye” ikilemini ortaya çıkarıyor…  Örgütlenme faaliyetlerinde sürekliliğin olmaması, sendikal politikaların belirlenmesinde işyerleri ve üyelerin etkisinin zayıf olması örgütlenmeyi olumsuz etkilemeyi sürdürüyor…  Kamuda yaşanan yoğun siyasi kadrolaşma, mobbing, sürgün ve tehditlerin etkisi sendikal örgütlenmeyi zorlaştırıyor… Sendikal Örgütlenme Sorunu

7 7 İŞYERİ ÖRGÜTLENMESİ Sendikal örgütlenme, işyerlerinden başlayarak bir ağacın dalları gibi yükselir ve asıl besinini köklerinden alır… Sendikaların gücü ve etkisi köklerinden (işyerlerinden) beslenebildiği oranda artar… Sendikaların kökleri işyerleridir. Köklerinden yeterince beslenen ağaçların dalları ve yaprakları her mevsim canlı olur… Köklerinden yeterince beslenemeyen ağaçların dalları ve yaprakları kurur ve ilk rüzgarda savrulmalar olur…

8 8  Sendikal örgütlenmede kullanılan dil, söylemlerin biçimi ve içeriği örgütlenme çalışmalarının başarısında temel belirleyicilerdir…  Doğruları ve gerçekleri söylemek her zaman yeterli değildir. İnsanlar duymak istediklerini duyar, görmek istediklerini görürler. Bazen nasıl söylediğiniz, ne söylediğinizden daha dikkat çekici olabilir…  Sendikal örgütlenme yapan kişinin yüz ifadesi ve mimikleri ile konuşurken verdiği örneklere ve söyleyiş tarzına dikkat etmesi gerekir…  Eğitim, cinsiyet, yaş, dünya görüşü, deneyim, kültür vb. özellikler söylenenlerin algılanmasında ve yorumlanmasında farklılıklara neden olabilir…  Bilgi birikimi, duruşu, tavır ve davranışları ile dikkat ve merak uyandıran kişilerin söylediklerine daha fazla önem verilir…  Birisini sendikaya üye yapmak, onun örgütlendiği anlamına gelmez. Örgütlenmenin özü, insanları belli bir fikre, belli bir dünya görüşüne kazandırmaktır… Örgütlenme ve Sendikal İletişim (1)

9 9 Herkesin örgütlenme nedeni aynı olmayabilir…

10 10  Örgütlenme yapacak kişi tartıştığı ya da anlattığı konunun özünü bilmelidir…  Konuşması sırasında akıcı, anlaşılır ve günlük dili kullanmalı, yabancı kelimeleri kullanmaktan özellikle kaçınmalıdır…  Sendikal örgütlenme çalışmaları sırasında “felaket tellallığı” yapılmamalıdır. En olumsuz gelişmeler bile mümkün olduğu kadar karşıdaki kitleyi korkutmadan, onları motive edecek ve örgütlü mücadeleye çekecek bir tarzda ifade edilmelidir…  İşyeri örgütlenmesinde üyeden üyeye, yüz yüze örgütlenme esastır. Sosyal medya, daha çok sendikayı tanıtmak, sendikal faaliyetleri kamuoyu ile paylaşmak amaçlı olarak kullanılmalıdır…  Konuşurken kurulan cümlelerin kısa, verilen örneklerin somut olmasına dikkat edilmelidir…  İşyeri örgütlenmesinde başarılı olmanın ilk koşulu samimiyettir. Samimiyet, karşılıklı güven ve dayanışma ilişkilerinin oluşmasını ve gelişmesini sağlayan en önemli etken olduğu unutulmamalıdır…  İşyeri örgütlenmesi yaparken sabırlı olunmalı, asla acele edilmemelidir… Örgütlenme ve Sendikal İletişim (2)

11

12 12 Sendikal Mücadelede Başarının Anahtarı Güçlü İşyeri Örgütlenmeleridir!  Sendikalar gücünü işyerlerinden almalı, günlük ve istikrarlı işyeri çalışmasını önemsemelidir.  Somut sorunlar üzerinden farklı statülerdeki emekçileri birlikte örgütlemeli, birleşik bir mücadele hattı oluşturmak hedeflemelidir…  İşyerinde çalışan tüm emekçilerin arasındaki rekabete son verme, onların çalışma koşulları ve haklarını birbirine yaklaştırma ilkesi temel yaklaşım olmalıdır…  İşyeri örgütlenmesinin başarısında temel aktör olan işyeri temsilciliği önemsenmeli, sendikaların eylem kararları aşağıdan yukarıya örgütsel mekanizmalar işletilerek alınmalıdır…  İşyerindeki statü (kadrolu-geçici-taşeron) farklılıklarına son vermeyi amaçlayan bir örgütlenme çalışması ile o işyerinde fiilen tek bir sendika varmış gibi hareket edilmeli, her türlü yasak ve sınırlandırmalara karşı “fiili sendikacılık” yapılmalıdır…

13 “Fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olmak gereksiz, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak tehlikelidir” (Konfüçyus)… “Ne kadar bilirsen bil, bütün bildiğin karşındakinin seni anladığı kadardır” (Mevlana)… BİLMEK;

14 14

15 15  Bazısı bilmez, bilmediğini bilmez; o ahmaktır, ondan uzak durun!  Bazısı bilmez, bilmediğini bilir; o cahildir, onu eğitin!  Bazısı bilir, bildiğini bilmez; o uykudadır onu uyandırın!  Bazısı bilir, bildiğini de bilir; o kişi bilgedir, onun peşinden gidilir! Bir Hint Atasözü;

16 16


"1 İŞYERİNDE ÖRGÜTLENME VE SENDİKAL İLETİŞİM Dr. Erkan AYDOĞANOĞLU Eğitim Sen Eğitim Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları