Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YETİŞKİN EĞİTİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YETİŞKİN EĞİTİMİ."— Sunum transkripti:

1 YETİŞKİN EĞİTİMİ

2 Yetişkin Ülkeden ülkeye, kültürden kültüre farklılık göstermekle birlikte, Dünya Sağlık Örgütü “24 yaş üzerindekileri” yetişkin olarak tanımlamaktadır. Yetişkinlik bir çok yaşantıyı içerdiğinden herkesin yetişkinlik anlayışı önemli ölçüde farklılık gösterebilmektedir.

3 Yetişkin Biyolojik: Üreyebilme yetisine ve becerisine ulaşmış bireylerdir. Bu dönem ergenliğin ilk safhasına karşılık gelir. Yasal: İmza atabilen, başkasının iznine veya himayesine ihtiyaç duymadan yasal yükümlülüklerini yerine getirebilen kişiler. ülkemizde yasal yetişkinlik yaşı olan 18 yaşını bitirmiş kişilerdir.

4 Yetişkin Sosyolojik: Toplumda yetişkinlerin rollerini üstlenmiş ve tam zamanlı çalışma, oy kullanma gibi sosyal sorumluluklarını yerine getirebilen bireylerdir. Psikolojik: Öz-beni gelişmiş, kendi yaşantısını kontrol edebilen ve yönlendiren, öz-güven ve öz-saygı olgularını hayatının her kademesinde kullanan ve geliştiren bireylerdir.

5 Yetişkin Zihinsel ve bedensel gelişimini tamamlamış
Psikolojik olgunluğa ulaşmış, Ekonomik bağımsızlığını kazanmış ve Toplumda bir sorumluluk üstlenen kişi

6 Yetişkin Yetişkinliğin yaşlılıkla, biyolojik ve toplumsal değişimle bir tutulması da ortak bir yönelimdir. Biyolojik yaşlanma: İnsan organizmasının yapı ve işleyişinin zaman içindeki değişimlerine dayanmaktadır. Toplumsal yaşlanma: Bir bireyin zaman içinde rolleri üstlenmesindeki ve terk etmesindeki değişimlere dayanır. Yetişkin çağında fiziksel değişiklikler: İnsan organizmasının yapı ve işleyişi zaman içinde değişimlere uğramaktadır. Hareket hızı, enerjisi vb. değişmektedir.

7 Yetişkin Yetişkin çağında bilişsel değişiklikler: Zeka; çocukluktan itibaren hızla gelişir, 20 yaşından sonra son halini alır. 45 yaşından sonra öğrenme ve hafızada zayıflamalar başlar. Yetişkinlik çağında ilgiler: Bireydeki fiziksel gelişmeler, eğitim ve yaşam koşulları sonucu yetişkin ilgilerinde değişiklikler meydana gelir. Sosyal gelişmeler: Yaşadığı topluma uyum sağlamak ve bir yeri olmak yetişkinin en önemli gereksinmeleridir.

8 Yetişkinlerin Özellikleri
Kendisine olgun bir insan gibi davranılmasını, saygılı olunmasını beklerler. Alıngandır. Başarısızlıktan, başkalarının yanında küçük düşmekten çekinir, korkar. Eğitimde pasif alıcı olmaktan hoşlanmaz, aktif rol almak ister. Gereksiz, sıkı otoriteden hoşlanmaz. Eğitim düzeyi düşük olan bir yetişkin ise, kendisine güven eksikliği olabileceğinden bu durum onun eğitime olan ilgisini azaltabilir.

9 Yetişkinlerin Özellikleri
Yetişkinler, çocuk ve gençlere göre daha gerçekçidir. Yetişkinlerin kendileri de zengin bir öğrenme kaynağı olabilir. Yerleşmiş alışkanlıklara ve kalıplaşmış düşüncelere sahip olabilecekleri için, yetişkinler, daha az açık fikirli olabilirler. Geçmişte edindikleri bilgilerle örtüşmeyen, ters düşen yeni bilgiyi reddedebilirler. Davranış değişikliğine direnebilirler.

10 Yetişkinlerin Özellikleri
Kalıplaşmış değer yargılarına ters düşüldüğünde eğitimden uzaklaşabilirler. Bu nedenle; öğrenme sürecinde, yetişkinlerin deneyimleri, bilgi birikimleri reddedilmemeli, hatalar bir öğrenme fırsatı olarak değerlendirilmelidir.

11 Yetişkin Eğitimi Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istenilen değişikliği meydana getirme ve yeni davranışlar kazandırma sürecidir. Androgoji, yunanca; “andr (yetişkin) ve “agogos” (rehberlik) köklerinden türetilmiştir ve yetişkinlerin öğrenmesine yol göstermenin yada yardımın bilim ve sanatı anlamına gelir.

12 Yetişkin Eğitimi Çeşitli eğitim kademelerindeki tam gün öğrenimden ayrılmış, yada hiç öğrenim görmemiş ve gönüllü olarak kendini yetiştirmeyi arzu eden bireylerin değişik eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş eğitimdir.

13 Yetişkin Eğitimi Yetişkin Eğitim Modeli (Androgoji), beş önemli konuya dikkat çeker: Yetişkinler, bilgiye ihtiyaçları olduğunu düşündüklerinde en iyi öğrenirler. Eğer yetişkin, bir bilgiyi neden öğrenmesi gerektiğini anlamamış veya bu bilginin nerede işine yarayacağını bilmiyorsa ona yeni bir şeyler öğretmek oldukça zordur.

14 Yetişkin Eğitimi Öğrencinin kendini algılama şekli de öğrenme kabiliyeti için önemlidir. Yeni becerileri yapamama korkusu gibi öğrenme engellerinin aşılması zorunludur. Yetişkinlere beceri eğitimi vermeye çalışan eğitici, öğrencilerinin en iyi öğrenme yollarını bulana kadar çoğu kez çeşitli öğrenme metotlarını denemek zorunda kalır.

15 Yetişkin Eğitimi Yeni bilgi ve becerileri yetişkinin geçmişteki deneyimleri ile ilişkilendirmek de çok etkilidir. Kendilerinde sağlam bir zemin bulmaları ve yeni öğrenecekleri bilgi ve becerileri bunun üzerine inşa edebileceklerini anlamaları yetişkinlere güven kazandırır.

16 Yetişkin Eğitimi Öğrencinin öğrenmeye hazır olması yetişkin eğitimi teorisinde klasik bir konudur. Yetişkinler, bilgiye o anda ihtiyaç duyduklarına karar vermeleri halinde en iyi öğrenirler ve bilgiyi de en alıcı oldukları zamandır. Bu durum yetişkin eğitimi çevrelerinde “eğitilebilir an” olarak ta bilinir.

17 Yetişkin Eğitimi Yetişkinlerin öğrenme konusunda yaşam merkezli bir yaklaşım içerisinde olduklarını hatırlamada yarar vardır. Yetişkinleri en çok ilgilendiren bu bilgi veya becerinin hayatlarında nasıl işe yarayacağıdır.

18 Yetişkin Eğitimi Androgojinin anahtar konularından sonuncusu yetişkinlerin öğrenmeye motivasyonudur. Bazı yetişkin öğrenciler diğerlerine göre daha motivedir ve yine bazıları diğerlerine göre daha az engele ve daha fazla öz güvene sahiptir. Kimin motive olacağını tahmin etmek zordur.

19 Benlik Kavramı PEDAGOJİ ANDRAGOJİ Çocuklar öğretmene bağımlıdır ve bağımlılıktan hoşnutturlar. Yetişkinler bağımsızlıktan hoşlanır ve bunu beklerler. Kontrolün öğretmende olmasını beklerler. Eğitimle ilgili sorumluluk almazlar. Kontrolü ellerinde bulundurmaktan hoşlanırlar. Neyin, ne zaman ve nasıl öğretileceği konusunda öğretmenin dominant olmasını beklerler. Öğrenim, eğitici ve diğerlerinin paylaştığı bir süreçtir. Eğiticinin, eğitilenlerin kendi kendilerini yönlendirmeyi teşvik ve destekleme sorumluluğu vardır.

20 Deneyim PEDAGOJİ ANDRAGOJİ Çocuklar çok az deneyime sahiptirler. Bu nedenle öğretmen deneyimler oluşturmalıdır. Birçok deneyime sahiptirler. Bu nedenle eğitici onların deneyimlerini dikkate alır. Öğretmenler veya uzmanlar deneyimlerini aktarırlar. Öğrenenlerin tümü deneyimlerini paylaşırlar. Öğretmen nadiren çocukların tecrübelerini dikkate alır. Bazı konularda öğrenenler, eğiticiden daha fazla deneyime sahiptirler. Öğretmenle öğrenci arasında karşılıklı bilgi alışverişi az ve tek yönlü iletişim söz konusudur. Eğitici-öğrenen ve öğrenen-öğrenen arasında bilgi alışverişi üç yönlüdür.

21 PEDAGOJİ ANDRAGOJİ Bilme İhtiyacı Öğretmenin öğrettiklerini hayata uygulanabilirliğini sorgulamadan öğrenirler. Yetişkinler öğrenmeyi kabul etmeden önce neden öğrenmeye ihtiyaç duyduklarını bilmek isterler. Öğrenmeye Hazır Olma Çocuklar genelde öğrenmeye hazır olmaya ihtiyaç duymazlar. Yetişkinler eğitim almayı seçtiklerinden, genellikle sınıfa motive ve öğrenmeye hazır olarak gelirler. Yaş ve sınıflara göre hazırlanan bir müfredat uygulanır. Yetişkinler gerçek hayattaki görevlerine göre öğrenirler. Yetişkinler yaş ve cinsiyete göre gruplanmak yerine deneyimlerine göre gruplanırlar.

22 PEDAGOJİ ANDRAGOJİ Zaman Kavramı Çocuklar gelecekte gerekeceğine inandıkları için öğrenirler. Hemen uygulayabilecekleri şeyleri öğrenmek isterler. Çocuklar için sadece içeriğin anlaşılabilir olması yeterli görülür. Gerçekleştirmek istedikleri göreve uygulanabilecek şeyleri öğrenmek isterler. Öğrenme Amacı Çocuklar ve öğretmenleri konu merkezlidir ve bundan hoşnutturlar. Yetişkinler ve eğiticileri problem veya görev merkezlidirler. Öğrenme, hayatın daha sonraki safhalarında kullanılacak konulara yönelik bir süreçtir. Öğrenme, hayatta tam potansiyelin kullanılması için yeteneği artıran bir süreçtir.

23 Yetişkin Eğitiminde Amaç
Kişilere bireysel mutluluk sağlamak, Yaşam standartlarını yükseltmek ve Onları yararlı vatandaşlar durumuna getirmektir.

24 Yetişkin Eğitimini Gerekli Kılan Etmenler
Ortalama ömrün uzaması Çalışma sürelerinin kısalması Ekonomik ve toplumsal gelişmenin getirdiği zorluklar Bilgi birikimindeki gelişmeler, bu bilgi ve becerileri kazanma gereği Mesleksel hareketlilik Uluslar arası ilişkilerde uyumluluk isteminin artması Bilimsel ve teknolojik gelişmeler

25 Yetişkinleri Eğitime Güdüleyen Unsurlar
Sosyal ilişkiler: Yeni insanlar tanımak, yeni ve farklı sosyal çevrelerde kabul görmek isterler. Bu ihtiyaçlarını,  katıldıkları eğitim programlarında ve program sonrası kişisel gelişimlerinin sağlanması sonucu başlayacakları yeni görevlerde karşılayabilirler. Dışsal beklentiler: Resmi bir otoritenin veya programdan memnun kalmış birinin tavsiyesi üzerine eğitime katılabilirler. Ancak yine bireysel faydaları ön plandadır. Sosyal refahı sağlamak: İnsanlığa fayda için yeteneklerini geliştirmek, topluma daha iyi hizmet vermek için de bilgilerini arttırıp eğitim düzeylerini yükseltmek yoluna gidebilirler.

26 Yetişkinleri Eğitime Güdüleyen Unsurlar
Kişisel gelişimi sağlamak: İşyerinde daha yüksek bir statüde çalışma fırsatı yakalamak, rakiplerini geride bırakmak ve profosyonel anlamda yükselişlerini korumak için eğitime başvurabilirler. Kaçış: Sıkıntılarından sıyrılmak, rutinleşmiş iş ya da ev hayatına yeni bir canlılık getirme. Dikkatlerini rahatlatıcı konulara yöneltecek alanlarda eğitim almayı seçebilirler. Bilgiye duyulan ilgi: Bilgiye duyulan ihtiyacı tatmin etmek amacıyla, yukarıdaki tüm motivasyon faktörlerinden bağımsız olarak eğitime ilgi duyabilirler.

27 Öğrenmenin Gerçekleşmesinde Aşamalar
Gereksinim duyma İlgi (Dürtü) Davranış Öğrenme

28 Yetişkinlerin Eğitsel Özellikleri
Yetişkinlerin öğrenimi, çocuklara kıyasla yavaş olmakla birlikte; öğrenme, muhakeme, süreklilik ve güvenilirlik yönünden daha üstündür. Gerçek ihtiyaçlarına cevap verecek konuları öğrenmeyi isterler. Kendi bilgi ve becerilerini eğitimde kullanmayı isterler. Yetişkinler başarılı olduklarını hissetmeyi ve arkadaşça muameleyi isterler. Zamanları değerlidir. Boş zamanları baz alınır. Öğrenmeye hazır olduklarında öğrenirler.

29 Yetişkinlerin Eğitsel Özellikleri
İçeriğin belirlenmesinde yer almak isterler. Kısa üniteleri tercih ederler. Parça parça verilenleri hatırlamakta güçlük çekerler. Geniş yaşam deneyimine sahiptirler ve bunlara eğitimde yer verilmesini isterler. Anlamsız ve yararsız buldukları konuları öğrenmek istemezler

30 Yetişkinlerin Eğitsel Özellikleri
Yaş, özgeçmiş ve zihinsel kapasite yönünden farklı olduklarından, öğrenme şekilleri ve süreleri farklıdır. Eğitimde rahat bir çevre ve dinamik bir atmosferden hoşlanırlar. Başkaları önünde bir davranış göstermeleri istendiğinde, öz saygıları ve egoları zedelenir korkusuyla her an tetiktedirler.

31 Yetişkinlerin Eğitsel Özellikleri
Yetişkin öğrencilerin aktif katılımlarını sağlamak için, yeni bilgilerle eski bilgileri kaynaştırılmalıdır. Eğitici farklı görüş ve fikirlere yer vermeli ve bunlar arasında bağ kurmalıdır. Eski bilgilerine ters düşen, yeni bilgileri daha yavaş kazanırlar. Hızlı-karmaşık olan öğrenme faaliyetleri, yetişkinlerin öğrenimini yavaşlatır. Eğiticilerin, eğitime gelen bireylerin öğrenme güçlüklerini göz önünde tutarak, eğitim vermesini beklerler.

32 Yetişkinlerin Eğitiminde İlkeler
Yetişkinler eğitimi, bireyi kendi kapasitesini etkin biçimde kullanabilecek duruma getirmeyi amaç edinmektedir. Programlar yetişkinlerin psikolojik, sosyal, kültürel, ekonomik gereksinmeleri, sorunları ve beklentilerine uygun olmalıdır. Eğitim ortamı yetişkinlerin kendilerini yetiştirmeye ve eğitmeye özendirici olmalıdır. Yetişkinler eğitiminde katılım, yetişkinin kendi isteğine bağlı olmalıdır.

33 Yetişkinlerin Eğitiminde İlkeler
Yetişkinler eğitimi, bireylere sorunlarını uygun biçimde çözebilecek ve uygun kararlar verebilecek duruma gelmede yardımcı olmalı. Programların içeriği yetişkin bireylerin amaç, ilgi ve gereksinimleri göz önüne alınarak seçilmeli. Yetişkin öğrencilerin birbiriyle ve öğretmenle etkileşimleri teşvik edilmeli.

34 Yetişkinlerin Eğitiminde İlkeler
Yetişkinlerin eğitimi probleme yönelik deneyime dayalı,anlamlı ve serbestliğe yer vermelidir. Yetişkin eğitiminin ana gayesi, devamlı kendi kendini geliştirme olmalıdır. Yetişkinler eğitimi, hizmetleri herkesin yararlanabileceği biçimde düzenlenmelidir. Eğitim hizmetleri, yetişkinlerin yaşam boyu sürekli yararlanabilecekleri biçimde düzenlenmelidir.

35 Yetişkin Eğitiminde Dikkat Edilecek Noktalar
İlk İzlenim: Eğitimin ilk birkaç gününde, katılanların eğitimler hakkında geliştirdikleri izlenim çok önemlidir. İlk izlenim olumsuzsa, bunu değiştirmek çok güçtür. Bir kursun başından iyi planlanmamış olmasından kaynaklanan karışıklıklar, kurs hakkında olumsuz bir izlenim bırakabilir, yetişkinlerin kursa karşı tutumlarını, ilgilerini ve başarılarını etkileyebilir. İlk izlenimin olumlu olmasına özen gösterilmelidir.

36 Yetişkin Eğitiminde Dikkat Edilecek Noktalar
İlgi: İnsanlar kendilerine hoşnutluk veren, doyum sağlayan, sorunlarına cevap olan, gereksinimlerini karşılayan konulara ilgi gösterirler, geçmiş öğrenmelerine ters düşen konuları da reddederler. Yetişkinin ilgi duyması için eğitimin onların gerçek ihtiyaçlarına dayanması gerekir. Çeşitli yöntemlerle ihtiyaçların belirlenmesi gerekmektedir. Konu ilgi alanlarına giriyorsa motivasyonları artar.

37 Yetişkin Eğitiminde Dikkat Edilecek Noktalar
Tekrar ve Pekiştirme: Tekrar yolu ile pekiştirme, öğrenmenin kalıcılığını sağlar. Ancak tekrarın dozunun iyi ayarlanması gerekir. Araya uzun zaman girerse etkisi azalır.

38 Yetişkin Eğitiminde Dikkat Edilecek Noktalar
Yoğunluk: Etkileşim ne kadar sıcak, heyecan verici, canlı, çekici ve etkiliyse o derece kolay öğrenilir, öğrenilen unutulmaz. Daha çok duyu organı işe girdikçe ve öğrencinin katılımı arttıkça, öğrenilenin kalıcılığı sağlanır.

39 Yetişkin Eğitiminde Dikkat Edilecek Noktalar
Ortak Amaç: Öğretimin hedefleri, eğitim verilenlerin ortak hedefi haline getirilmelidir. Bu durum, amaçların birlikte kararlaştırılmasını gerektirir. Eğitimin her aşamasında aktif katılım sağlanmalıdır.

40 Yetişkin Eğitiminde Dikkat Edilecek Noktalar
Açık Kurallar: Katılımcıların uyacakları kurallar, kursun başında açık hale getirilmelidir. Kurallar katı ve gereğinden fazla olmamalıdır. Bunlar yapılabilirse ilerde kırgınlıklar ve sorunlar azalacak, gereksiz tartışmalar önlenebilecektir.

41 Yetişkin Eğitiminde Dikkat Edilecek Noktalar
Kendini Değerlendirme: Eğitmen, katılımcıların kendi başarı düzeylerini değerlendirmesine olanak sağlamalıdır. Amacın öğretmek olduğu, not vermek olmadığı bilinmelidir. Yetişkin öğrenci, zaten başaramamak korkusu içindedir, mahcup düşmek istemez. Önemli olan, onun öğrenmesidir. Yetişkinin özel yaşantısında da kendini değerlendirme becerisine ihtiyacı vardır.

42 Yetişkin Eğitiminde Dikkat Edilecek Noktalar
Sorun Merkezli Öğrenme: Öğrenme, sorun merkezli olmalıdır. Yani; eğitim hedeflerinin gerçekleşmesi yetişkinin işi, evi ve yaşamıyla ilgili sorunlarına yönelik olmalıdır. Mesleki, sosyal ve iş konumu açısından yetenek kazandırmalıdır.

43 Yetişkin Eğitiminde Dikkat Edilecek Noktalar
Yaşantı Merkezli Öğrenme: Öğretimde, yetişkinin kendisinin bir yaşantıdan geçmesi hedef alınmalıdır.

44 Yetişkin Eğitiminde Dikkat Edilecek Noktalar
Serbest İletişim: Eğitimler sırasında iletişime bir sınırlama koyulmamalıdır. İletişimi açık tutmak gerekir. Eğer yetişkinler çeşitli nedenlerle bilgi, duygu ve düşüncelerini açıklamaktan çekinirlerse ya da eğitici tarafından böyle bir sınırlama koyulursa, öğrenmenin etkinliği azalır.

45 Yetişkin Eğitiminde Dikkat Edilecek Noktalar
Serbest Davranma: Öğrencilerin eğitim alanındaki davranışları üzerine eğitici tarafından gereğinden fazla kontrol ve baskı konulmamalıdır. Böyle bir serbestlik, kuşkusuz saygısızlığa, başına buyrukluğa göz yummayı gerektirmez. Açık kurallara uyulmasını istemek başka, kursta baskı uygulamak başka şeydir. Baskı, tepki doğurur.

46 Yetişkin Eğitiminde Öğrenme Engelleri
Sıkılma: Eğer birey, çeşitli nedenlerle eğitim sırasında sıkılmışsa, öğrenme engellenmiş demektir. Yetişkinler eğitime ayırdıkları zamanın iyi kullanılmasını beklerler. Eğitimcinin, ders planını çok iyi hazırlamış olması, ne yapacağını önceden planlaması gerekir.

47 Yetişkin Eğitiminde Öğrenme Engelleri
Karmaşıklık: Eğer birey, öğrenilen konuları kafasında düzenleyememiş, birbiri ile ilişkisini kuramamış ve onları birbirine karıştırmışsa öğrenemez. Konuların birbiri ile ilişkisini ve onları düzene sokmasında yardım edilmesi gerekir.

48 Yetişkin Eğitiminde Öğrenme Engelleri
Rahatsız Olma: Eğitimcinin uygunsuz tavırları, katılımcıları küçümsemesi, alay etmesi gibi yanlış davranışları yetişkin öğrencileri çok rahatsız eder. Öğrenci-öğrenci, öğrenci-yönetim arasındaki insan ilişkilerinin bozuk olması da yetişkin öğrenciyi rahatsız eder. Bireyin değer ve inançlarında değişiklik yapmak istediğimizde, onu rahatsız etmeyecek yaklaşımlar kullanmamız ve tercihlerine saygı duymak gerekmektedir.

49 Yetişkin Eğitiminde Öğrenme Engelleri
Korku: Yetişkinlerin içine düşecekleri gülünç olma korkusu, alay edilme korkusu, başaramama korkusu ve birisi tarafından incitilme korkusu bilinen ortak korkulardır. Eğitimci, bunları ve benzeri korkuları ortadan kaldırmak zorundadır.

50 Yetişkin Eğitiminde Öğrenme Engelleri
Ev Yaşamı ile İlgili Engeller: Ev işlerinden fırsat bulamama; aile üyelerinin istememesi vb.

51 Yetişkin Eğitiminde Öğrenme Engelleri
Dış Engeller: Yorgunluk, ulaşım zorluğu, eğitimin yeri, zamanı ve süresi vb.

52 Yetişkin Eğitiminde Öğrenme Engelleri
Kişisel Engeller: Kendine güvensizlik, öğrenmeye karşı olumsuz tutum, eğitimin sağlayacağı yarardan emin olamama, bedensel ve zihinsel eksiklikler. İnsanlar farklı hızlarda öğrenirler. Kullanılacak materyaller de algılama farklılıklarına göre değişmektedir. Kimisi için  görsel ve kimisi için işitsel materyal etkilidir.

53 Yetişkin Eğitiminde Eğiticinin Rolü
Yetişkin eğitiminde öğretmenin rolü, kaynak kişi, öğreticiden çok, öğrenci durumunda olan kişiye yardım eden rehber olarak tarif edilmektedir.

54 Yetişkin Eğitiminde Eğiticinin Rolü
Kendilerini tüm cevaplara ya da bilgiye sahip olarak gören didaktik öğretmenler yerine, öğrenme sürecinde kendilerini bir kaynak olarak görürler. Demokratik ve öğrenci merkezli olarak bireysel öğrenmeyi geliştirme yönünde, öğrenme metotlarını ve öğrenme ortamını hazırlamada ve devam ettirmede kendilerinin de öğrenciler gibi sorumlulukları olduğunu vurgular. Öğrencilerin kendi planlama yetkilerine karşı saygı duyarlar ve buna müdahele etmek istemezler.

55 Yetişkin Eğitiminde Eğiticinin Rolü
Değişmeye ve yeni deneyimlere açıktır ve yardım ettikleri faaliyetlerden öğrenmeyi araştırırlar. Kendilerini, öğrenen kişiler olarak eşit görürler. Öğrencilerinin düşüncelerine karşı duyarlı olmalıdırlar. Farklı öğrenme şekilleri ve çok çeşitli öğretme şekillerinin olduğunun farkında olmalıdır. Daima açık olup, gerçekleri sunmalı ve başarıyı övmelidir. Böylece yetişkinin öğrenme konusundaki kaygılarını gidermelidir.

56 Yetişkin Eğitiminde Kullanılabilecek İpuçları
Ne anlatılacağını dersin başında söyleyin. Açık ve net bir biçimde anlatın. Aktif eğitim metotları kullanın. Mümkünse gösterin. Onların denemesini sağlayın. Katılımcıları gözleyin. Gelişme sağlandığında övün. Onlara öğrendiklerini özetlemelerini isteyin.

57 Örnek Soru 1 Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kaç yaşındaki kişiler yetişkin olarak tanımlanmaktadır? a) 15 b) 24 c) 30 d) 54

58 Örnek Soru 2 Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerin özelliklerinden biri değildir? a) Yetişkin benlik kavramı gelişmiş bir insandır; kendine olgun bir insan olarak davranılmasını ister b) Başarı kaydedince övgüler duymak ister c) Problem merkezli olup bilgi ve becerilerini uygulamak ister d) Eğiticinin kendi üzerinde otorite kurmasını ister

59 Örnek Soru 3 Yetişkin eğitimini konu alan bilim ve sanat dalının adı nedir? a) Pedagoji b) Androgoji c) Sosyoloji d) Psikoloji

60 Örnek Soru 4 Zihinsel ve bedensel gelişimini tamamlamış ve psikolojik olgunluğa ulaşmış, ekonomik bağımsızlığını kazanmış ve toplumda bir sorumluluk üstlenen kişiye ne denir? a) Bilinçli vatandaş b) Hane halkı reisi c) Yetişkin d) Reşit

61 Örnek Soru 5 İnsan zekası gelişimini genellikle kaç yaşından sonra tamamlar? a) 15 b) 20 c) 30 d) 45

62 Örnek Soru 6 Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitimini gerekli kılan unsurlar arasında en az etkilidir? a) Mesleki hareketlilik b) Ekonomik ve toplumsal gelişmenin getirdiği zorluklar c) Bilgi birikimindeki gelişmeler ve bu bilgi ve becerileri kazanma gereği d) Sosyal ilişkilerin geliştirilmesi

63 Örnek Soru 7 Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitiminde dikkat edilmesi gereken konulardan biri değildir? a) Öğrencilerde olumlu bir ilk izlenim bırakılmalı b) Öğrencilerin ilgisi çekilmeli c) Hiçbir kural konmamalı, öğrenciler serbest bırakılmalı c) Gerektiğinde tekrar ve pekiştirme yapılmalı

64 Örnek Soru 8 Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitiminde karşılaşılan engellerden biri değildir? a) Korku b) Aile yaşantısıyla ilgili engeller c) Sıkılma d) Kendine güvenme


"YETİŞKİN EĞİTİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları