Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Romatizmal Kalp Hastalığı Romatizmal Ateş Dr. Alper Beder.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Romatizmal Kalp Hastalığı Romatizmal Ateş Dr. Alper Beder."— Sunum transkripti:

1 Romatizmal Kalp Hastalığı Romatizmal Ateş Dr. Alper Beder

2 Akut Eklem Romatizması Diffüz (eklemler,kalp,sinir sistemi,deri- deri altı dokusu) Enflamatuar Bir Hastalıktır

3 Etiyoloji Tonsillofaringial alanda, A grubu beta-hemolitik streptokok’ların oluşturduğu enfeksiyona karşı oluşan bir geç cevaptır

4 Epidemiyoloji Bu enfeksiyon halen oldukça sık görülmesine rağmen Romatizmal Ateş’in insidansı dramatik bir biçimde azalmıştır Gelişmekte olan ülkelerde insidans: 100/100.000’dür. Bu azalma KORUNMA’nın sonucudur.

5 Streptokok enfeksiyonu sonrası RA %3 gelişir Bir kere RA olduktan sonra kişi rekürran enfeksiyonlara daha duyarlı hale gelir

6 Risk Faktörleri Kötü Hijyen Kalabalık yerlerde bulunma Yoksulluk

7 Önleme İlk 9 günde uygun antibiyotik tedavisiyle RA önlenebilir RA’e karşı alınacak en etkili önlemler SOSYO-EKONOMİKTİR

8 Yüksek risk gruplarını tanımlamak önemlidir. Hemşireler; Mitral kapak prolapsus’larını erken tanımlayarak kapak hastalıklarını önleyebilirler Toplumdaki beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlu bireyleri tanımlayıp uygun tanı ve tedavi için yönlendirebilirler

9 Klinik Belirtiler (Jones Kriterleri) Major  Kardit ( Myokardit, kalıcı ve ciddi kalp hasarı yapar)  Poliartrit (ağrılı ve gezici; ayak bilekleri,dizler,dirsekler,omuzlar ve el bilekleri gibi büyük eklemlerde)  Kore (SSS bozukluğu; ani, irregüler, amaçsız, istemsiz hareketler)

10 Eritema Marginatum (primer olarak gövdede olan hilal şeklindeki döküntü) Subkütan Nodüller (dizlerde, dirseklerde; küçük, ağrısız derialtı nodülleri; genellikle sadece çocuklarda)

11 Minör Belirtiler Klinik bulgular Romatizmal ateş ya da Romatizmal Kalp hastalığı hikayesi Artralji Ateş (38 derece ya da yukarısı)

12 Minör Belirtiler Laboratuar bulguları Akut faz reaktanlarında elevasyon  Eritrosit sedimentasyon hızı  C-reaktif protein (CRP)  Lökositoz P-R aralığında uzama

13 A grubu steptokok enfeksiyonunun varlığının kanıtı 1. A grubu streptokok için pozitif boğaz kültürü 2. Anti-streptokok antikor (ASA) titresinde elevasyon 3. Yakın zamanda geçirilmiş Kızıl hastalığı

14 Tıbbi Tedavi Hedefleri 1. Enfeksiyonu eradike etmek  Oral penisilin/ eritromisin;  İlk ataktan sonra 5 yıl profilaksi / sonra yüksek risklilerde devam  RA geçirmişler bakteriyel endokardite hassastır  RA ‘ in tekrarlamasını engellemek için cerrahi bir işlem öncesi ve sonrası antibiotik+profilaksi

15 Tıbbi Tedavi Hedefleri 2. Kardiyak output’u maksimize etmek  Kardit tedavisinde kortikosteroidler  Kalp yetmezliğinde kalp glikozitleri+diüretikler

16 Tıbbi Tedavi Hedefleri Rahatlığı sağlamak Artrit için salisilatlar Kadiyak eforu azaltmak için yatak istirahati


"Romatizmal Kalp Hastalığı Romatizmal Ateş Dr. Alper Beder." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları