Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARI DR. SELAHATTİN ALAN EYÜB CANLI DR. FARUK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARI DR. SELAHATTİN ALAN EYÜB CANLI DR. FARUK."— Sunum transkripti:

1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARI DR. SELAHATTİN ALAN salan@selcuk.edu.tr EYÜB CANLI ecanli@selcuk.edu.tr DR. FARUK ÜNSAÇAR funsacar@selcuk.edu.tr SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Üniversite sanayi işbirliğinin etkili biçimde elde edilememesinden dolayı sürekli gündemde kaldığı ülkemizde, Teknoloji Fakülteleri uygulama becerisi yüksek öğrenciler yetiştirmesi ve öğretim kadroları ile altyapılarını da bu yönde şekillendirmesi amacıyla kurulmuştur. Kurulduğu 2009 tarihinden bu yana Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi de hedeflediği öğrenci profili ve Teknoloji Fakülteleri için şekillendirilen vizyonun kapsamında yerel dinamikleri de dikkate alarak oluşturduğu vizyonu ile üniversite sanayinin ortak çalışmasına imkan tanıyan uygulamaları geliştirmektedir. Geliştirilen uygulamaların üniversite sanayi işbirliği ile kesişen yönleri bu bildiride sunulmuştur. Üniversite ve sanayi taraflarının işbirliğinden beklentileri ifade edildikten sonra fakültemiz uygulamalarının işbirliği olanağı oluşturanları açıklanmıştır. Bahsedilen uygulamaların hangi beklentilere çıktı sağladığı da görsel olarak sunulmuştur. Çalışmanın son kısmında uygulamaların güncel durumu ve geleceğine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Sonuç değerlendirmesi içerisinde geleceğe yönelik projeksiyonlar ve bazı öneriler yer almaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde yerel dinamikleri de dikkate alarak tasarlanan Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi uygulamalarının hem sanayi hem de üniversite tarafından olumlu karşılandığı ve gelecekte diğer mühendislik eğitimi verecek kurumlara da model teşkil edebileceği düşünülmektedir. İşbirliği, Mühendislik, Sanayi, Teknoloji Fakültesi, Uygulama, Üniversite Technology Faculties were established for the purpose of educating engineering students having high application abilities and maintaining faculty members and laboratories in respect to this aim in our country where university industry cooperation always at stake due to the insufficient cooperation between universities and industry establishments. Selcuk University Technology Faculty has been developing applications enabling cooperation opportunities between industry and university since its establishment year 2009 by means of its target student profile and formed vision considering domestic dynamics in the context of the vision formed for the Technology Faculties. The crossing aspects of the aforementioned developed application with university industry cooperation are presented in this assertion. The faculty applications which provide an opportunity for the cooperation are explained after the expectations from university industry cooperation are listed. The outcomes from the applications to the expectations from cooperation are illustrated. In the last part of the study, recent situation of the applications and its future are evaluated. Some propositions and projections exist in the conclusion part. In general, it is thought that applications of Selcuk University Technology Faculty that are designed and developed considering the domestic dynamics are responded positively from both industry and the university and can be a model for the institutions which provide engineering education. Cooperation, Engineering, Industry, Technology Faculty, Application, University Üniversite Sanayi İşbirliği Üniversite Tarafı Öğrenci Yetiştirme (1) Özgün Araştırma Konusu (2) Eğitim ve Araştırma için Maddi Kaynak (3) Sanayi Tarafı Kalifiye Yetişmiş Eleman (4) Proje, ARGE ve Teknik Konularda Destek (5) Şekil 1. Üniversite sanayi işbirliğinden tarafların beklentilerini gösteren şematik çizim (1) – (2) – (3) – (4) – (5) Kariyer Planlama ve Takibi Ofisi (KPTO) (1) – (4) Girişimcilik Saati (1) – (4) Uzman Öğretici (1) – (3) – (4) Görevli Öğrenci (1) – (4) Sanayiye Uygun Ders Müfredatı (1) – (4) Sertifika Programları (2) – (3) – (5) Ortak Proje Geliştirme Şekil 2. S.Ü. Teknoloji Fakültesi uygulamalarının işbirliği beklentileri ne göre düzenlenmiş çıktıları Üniversiteler ile sanayinin ortak çalışması çok farklı şekillerde, birçok farklı amaçla ve farklı yöntemler ile gerçekleşebilir. Bu işbirliklerinden beklentiler ve işbirliklerinin nasıl gerçekleşeceği ülkenin gelişmişlik ve ekonomik durumlarına bağlıdır. Ülkemiz ve bölgemiz açısından ise öne çıkan bazı beklentiler bulunmaktadır. Üniversite sanayi işbirliğinden beklentileri ülkemiz ve bölgemiz için ana başlıklar Şekil 1’de verilen çizimdeki gibi gruplanabilir. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tarafından, teknoloji fakülteleri için sıkça tekrarlanan uygulamalı mühendislik eğitimi parolasından yola çıkılarak içinde bulunulan bölgenin karakteristiklerini de dikkate alarak bazı yenilikçi uygulamalar tasarlanıp uygulanmıştır. Bu uygulamaların bazıları üniversite sanayi işbirliğini araç olarak kullanmakta, bazılarının çıktısı ise üniversite sanayi işbirliğinden beklentilere cevap vermektedir ve sonraki bölümlerde açıklanmaktadır. Şekil 2’de verilen uygulamalar S.Ü. Teknoloji Fakültesi’nde uygulamada olan ve çıktıları üniversite sanayi işbirliği beklentileri ile eşleştirilmiş faaliyetlerdir. Faaliyetlerin işleyişleri ve değerlendirmeleri bir sonraki bölümde verilmiştir. Faaliyetlerin karşılarındaki numaralar Şekil 1’de yer alan beklentileri nitelemektedir. KPTO öğrencilerin 2. sınıftan itibaren bir sanayi firması ile eşleştirildikleri bir koordinasyon ofisidir. Girişimcilik Saati isimli ders bütün fakülte öğrencilerinin katıldığı, müfredatta zorunlu olan ve her hafta sanayide temayüz etmiş bir yüzün davet edildiği bir etkinliktir. Uzman öğretici, konusunda sanayide deneyim sahibi kişilerin belirli bir dersin belirli bir saati için fakülteye davet edildiği ve o saati yönettiği kişidir. Görevli öğrenciler fakültede yer alan atölye ve laboratuarda daha önceden ders almış, ders sırasında olumlu performans göstermiş ve daha sonra atölye ile laboratuar aktivitelerini asiste eden, bu kapsamda fakülte atölyelerinin işletilmesinde görev alan öğrencilerdir. Sanayiye uygun ders müfredatı bölgesel sanayinin ihtiyaçlarına göre güncel olarak düzenlenen dinamik bir ders müfredatıdır. Bu konuda Konya Sanayi Odası’ndan destek alınmaktadır. Sertifika programları sanayinin güncel olarak ihtiyaç duyduğu çalışan yetilerine göre düzenlenen ve öğrencilerine beceri kazandırarak bu becerileri belgeleyen programlardır. İŞKUR, Konya Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi ve Selçuk Üniversitesi ortaklığı ile çalışılmaktadır. Ortak proje geliştirme faaliyetleri fakültemizde yer alan öğretim üyelerinin ayrı ayrı bireysel gayretleri yerine bir “cluster” mantığı ile çözüm sunmaya odaklı, farklı disiplin ve uzmanlıkları barındıran S.Ü. Teknoloji Fakültesi olarak firmaların ARGE faaliyetlerinde, proje geliştirme, sunum ve yürütme faaliyetlerinde ve teknik problemlerle karşılaştıklarında mühendislik çözümleri üretme faaliyetlerinde sunulan hizmettir. Bahsedilen uygulamalar içerisinde KPTO hem sağladığı faydalar hem de uygulanış biçimi açısından üzerinde durulması gereken bir uygulamadır. KPTO S.Ü. Teknoloji Fakültesinde yer alan bir ofistir ve faaliyetleri için bir memur tahsis edilmiştir. KPTO faaliyetleri için fakülte, öğrenci ve firmalar birer taraftır ve ofis bu tarafların koordinasyonunu sağlar. Koordinasyon çalışmalarında ofis KSO’dan ve öğretim üyelerinden teknik destek alır. KPTO kapsamında her öğrenci yerel bir firma ile eşlenir. Öğrenci öğrenim saatlerinin haricindeki bütün vaktini bu firmada geçirir. Firma öğrenciye iş yerinde bulunduğu zaman için geçici çalışma sigortası yapar. Öğrenci bu sürede hem iş deneyimi ve teknik deneyim kazanır hem de stajlarını ve projelerini bu firma ile çözer. Firma ise hem kendisi için potansiyel bir çalışanı olabilecek en ucuz maliyet ile yetiştirmektedir hem de öğrenci kanalı ile danışmanı öğretim üyesi ile dirsek temasında kalarak kendi bazı problemlerine çözüm ürettirmektedir. Daha detaylı bilgi için aşağıda verilen referansa bakınız: F. Unsacar, S. Alan, E. Canlı, Üniversite Sanayi İşbirliğinin Kurumsallaştırılması Noktasında Bir Model Önerisi Olarak Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Örneği, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 3. Sanayi Şurası Bilimsel Tebliğler sayfa 216- 227 Üniversite sanayi işbirliği noktasında mühendislik eğitimi ayrı bir yer tutmaktadır. Hem ortak çalışmaların yapılabileceği bir ortam olmasından dolayı hem de yetiştirdikleri öğrencilerin önemli bir ihtiyaca karşılık gelmesinden dolayı mühendislik eğitimi veren fakültelerin sanayi ile işbirliği içerisinde olması gerekmektedir. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi zaten teknoloji fakültelerinin karakteristiğinden gelen uygulamalı eğitimin üzerine kendi geliştirdiği uygulamaları da ekleyerek ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu mühendisleri yetiştirmekte, bu süreçte de sanayicilerden maddi kaynak üretirken sanayicilere teknik destek sunmaktadır. KPTO uygulaması ile istihdam sağlanması durumunda uygulamanın etkinliğinin artması öngörülmektedir. Bu uygulamanın sonuçları gelecek yıllarda bilimsel platformlarda sunulacaktır. Girişimcilik Saati dersi ile hem deneyim paylaşımı etkin biçimde sağlanmaktadır hem de sanayici ile öğrenci arasında büyük sorunlara yol açan ortak bir dilin eksikliği giderilmektedir. Öğrenciler belki de hayata atıldıklarında görüşemeyecekleri insanlar ile birebir görüşme fırsatı bulmakta, onların deneyimlerinden faydalanmakta ve onları gözlemleme şansı bulmaktadırlar. Sanayiciler ise öğrencilerin ruh hallerinden ve olaylara bakışlarından haberdar olmakta, kendilerini güncellemektedirler. Uzman öğretici, sanayiye uygun ders müfredatı ve sertifika programları uygulamaları birbiri ile örtüşmektedir ve bu üç uygulama kendi aralarında birbirlerini tamamlamakta, birbirlerine kolaylık sağlamaktadır. Öğrencilerin yerel sanayi ihtiyaçlarına uygun yetişmesini sağlamaktadırlar. Sanayi ile ortak proje geliştirme çalışmalarında cluster mantığında hizmet veren fakültemiz bu sayede toptan çözüm önerebilmekte, disiplinler arası çalışmayı teşvik etmekte ve çözüm önerilerini geliştirmektedir. Gelecekte çeşitli anket çalışmaları ile uygulamaların etkinlikleri ve sonuçları ölçülmeli ve uygun platformlarda paylaşılmalıdır.


"SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARI DR. SELAHATTİN ALAN EYÜB CANLI DR. FARUK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları