Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Bu yıl sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilen Ayşe Hanım, rehberlik saatinde öğrencilere "Kime Göre Ben Neyim" formlarını dağıtır ve öğrencilerden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Bu yıl sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilen Ayşe Hanım, rehberlik saatinde öğrencilere "Kime Göre Ben Neyim" formlarını dağıtır ve öğrencilerden."— Sunum transkripti:

1 1. Bu yıl sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilen Ayşe Hanım, rehberlik saatinde öğrencilere "Kime Göre Ben Neyim" formlarını dağıtır ve öğrencilerden sıra arkadaşlarına göstermeden bu formdaki sorulara yanıt vermelerini ister. Ancak bazı öğrencilerin uygulamaya katılmadıklarını görür. Bu durumda, Ayşe Hanım gönülsüz öğrencilere aşağıdakilerden hangisini yaparsa, gönüllülük ilkesine göre uygun davranmış olur? A) Çalışmanın amacına ulaşmayacağını söyleyerek, ikna etmeye çalışırsa. B) Bu uygulamaya katılırlarsa, bir sonraki derse kadar bahçede vakit geçirebileceklerini söylerse. C) Çalışmaya katılmayı isteyinceye kadar bir süreliğine etkinliği ertelerse. D) Gönülsüz davranmalarının altında yatan nedenlerin araştırılması için okul rehberlik servisine sevk ederse. E) Uygulama dışında tutup, çalışmaya katılmadıklarını uygulama formunda belirtirse. E

2 2. Öğrencilerin, birbirlerini ve kendilerini nasıl gördüklerini, gerçekçi bir şekilde değerlendirip değerlendirmediklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan öğretmen için sınıf içinde hangi tekniği uygulaması doğru olur? A) Otobiyografi B) Sosyometri C) Kimdir Bu? D) Anekdot E) Problem Tarama Listesi C

3 3. Bireyin karar verme ve problem çözme ihtiyaçlarını karşılayarak gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardımcı olmak amacı ile yüz yüze görüşme yapılması, hangi rehberlik hizmeti kapsamına girer? A) Bilgi Toplama ve Yayma B) Müşavirlik C) Bireyi Tanıma D) Psikolojik Danışma E) Konsültasyon D

4 4. Sınavlarda heyecanlandığını ve stresle başa çıkamadığı için başarısız olduğunu belirterek yardım isteyen öğrenciye hangi alanda rehberlik hizmeti verilir? A) Eğitsel B) Tanımlayıcı C) Kişisel-Sosyal D) Mesleki E) Geliştirici A

5 5. Ailevi sorunları nedeniyle, derslere devamsızlık yapan öğrenciye yönelik aşağıdaki rehberlik türlerinden hangisinin yapılması uygun olur? A) Uyum Sağlayıcı B) Eğitsel C) Mesleki D) Kişisel-Sosyal E) Önleyici D

6 6. Birey bir mesleği statü elde etme, para kazanma, başkalarına yardım etme gibi durumlarla ilişkilendiriyorsa, bireyin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, o bireyin meslek seçiminde daha etkili olur? A) İlgileri B) Kişiliği C) Yetenekleri D) Değerleri E) Ailesi D

7 7. Rehberliğin ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Öğrencileri her yönü ile tanımak gerekir. B) Rehberlik hizmetlerinden öğrencilerin yararlanması zorunludur. C) Rehberlik gönüllüğe ve işbirliğine dayanır. D) Rehberlik tüm öğrencilere açık bir hizmettir. E) Rehberlik hizmetlerinde gizlilik esastır. B

8 8. I. Gözlem yapmadan önce bireyin hangi özelliğinin inceleneceği belirlenmeli. II. Gruplar halinde gözlem yapılmalı. III. Kritik davranışlar gözlenmeli. IV. Gözlem öncesi bireye bilgi verilmeli. Gözlem sonuçlarının yüksek düzeyde geçerli ve güvenilir olmasını isteyen öğretmen, yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine dikkat etmelidir? A) I, III B) I, II, III C) Yalnız II D) I, II D) Hepsi A

9 9. Okul rehber öğretmeni öğrencilerle bir oryantasyon çalışması yapmış ve yaptığı uygulamaların ne derece etkili olduğunu araştırmak istemiştir. Bu konuda bilgi toplamak amacıyla öğrencilerin ve öğretmenlerin gözlem, görüş ve önerilerinden yararlanmıştır. Okul rehber öğretmeninin yaptığı bu çalışma, rehberlikte hangi hizmet kapsamında yer alır? A) Bilgi verme B) Bilgi toplama C) Yöneltme ve yerleştirme D) Müşavirlik (Konsültasyon) E) İzleme E

10 10. Okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonuna aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder? A) Okul rehber öğretmeni B) Okul müdür yardımcısı C) Okul müdürü D) Rehberlik ve araştırma merkezi müdürü E) Okul müdür başyardımcısı C

11 11. Aşağıdakilerden hangisi, okul rehber öğretmeninin görevlerinden biri değildir? A) Bireysel rehberlik hizmetlerini, alanın ilke ve standartlarına uygun biçimde yürütmek. B) Okul içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili konularda çalışmalar yapmak. C) Rehberlik hizmetlerine ilişkin öğrenci gelişim dosyalarını ve diğer gerekli kayıtları tutmak. D) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde, sınıfın yıllık rehberlik çalışmalarını planlamak. E) Eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini yürütmek. D

12 12. Özel bir okul yöneticisi, iş başvurusunda bulunan birkaç aday öğretmenle görüşmüş ve bu görüşmede izlenimlerini önceden hazırladığı bir derecelendirme ölçeğine kaydetmiştir. Daha sonra derecelendirme ölçeklerini gözden geçirdiğinde adaylara çoğunlukla düşük puanlar verdiğini fark etmiştir. Buna göre, okul yöneticisinin adaylara düşük puanlar vermesi, derecelendirme ölçeklerinin kullanılmasında karşılaşılan hata türlerinden hangisiyle açıklanabilir? A) Kişisel yanlılık B) Mantık C) Anlam D) Yetersiz gözlem E) Genelleme A

13 13. Okula yeni kayıt olan bir öğrenciye yönelik, öncelikle yapılması gereken rehberlik çalışması aşağıdakilerden hangisidir? A) Araştırma ve Değerlendirme B) Yöneltme ve Yerleştirme C) İzleme ve Değerlendirme D) Bilgi Toplama ve Yayma E) Oryantasyon E

14 14. Rehberlik hizmetleri dünyada ilk kez hangi alanda verilmeye başlanmıştır? A) Eğitsel B) Mesleki C) Ayarlayıcı D) Geliştirici E) Kişisel-Sosyal B

15 15. Aşağıdakilerden hangisi, rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde sınıf rehber öğretmenlerinin görevleri arasında yer almaz? A) Rehberlik dersinde uygulanması gereken etkinlikleri, öğrencilere uygulamak. B) Öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında rehberlik servisiyle iş birliği yapmak. C) Öğrenciler hakkında topladığı özel bilgileri velilerle paylaşmak. D) Yıl boyunca yapmış olduğu rehberlik çalışmalarını raporlaştırarak yılsonunda okul rehberlik servisine vermek. E) Okul müdürünün vereceği rehberlik hizmetleriyle ilgili görevleri yapmak. C

16 16. Ahmet 5 yaşındayken kendisine "Ne olacaksın?" diye sorulduğunda futbolcu olacağını söylemekteydi. Ancak Ahmet 13-14 yaşına geldiğinde futboldan hâlâ hoşlanmasına rağmen futbol oynamanın kendisine uygun olmadığını fark ederek futbolcu olmaktan vazgeçti. Ginzberg ve arkadaşlarına göre, Ahmet’in bu kararı aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? A) Yetenek B) İlgi C) Keşfetme D) Belirleme E) Değer A

17 17. Aşağıdakilerden hangisi üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin sınav kaygısını azaltmada diğerlerine göre daha az etkilidir? A) Verimli ders çalışma yöntemlerine göre çalışma B) Bedeni kontrol etme ve gevşeme egzersizleri yapma C) Ders çalışırken müzik dinleme D) Zamanı iyi kullanma alışkanlığı kazanma E) Sınavla ilgili yanlış inanç ve düşünceleri değiştirme C

18 18. Rehberlik anlayışına sahip bir öğretmenin aşağıdaki davranışlardan hangisini sergilemesi beklenmez? A) Öğrencileri ile sıcak ve olumlu bir iklim oluşturmak. B) Sorun yaşayan ve sorununu kendi çözemeyen öğrenciye psikolojik yardım vermek. C) Öğrencilerin duygularına önem vermek. D) Öğrencilerin sahip oldukları kapasiteyi geliştirmelerine yardımcı olmak. E) Öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerini geliştirmek için çeşitli etkinlikler düzenlemek. B

19 19. David ve ailesi Afrika kökenli olup yurt dışında yaşamaktadır. Babasının görevi nedeni ile Türkiye’ye yerleşmişler ve David ülkesindeki eğitimine eş de­ğer bir liseye kaydolmuştur. Bozuk aksam ve ten rengi yüzünden arkadaşlarının alay konusu olan David, ailesine okula gitmek istemediğini söyle­mektedir. David’in okula gitmek istememe gerekçesi göz önüne alındığında hümanist kuramın aşağıdaki ilkelerinden öncelikle hangisine aykırı bir du­rumla karşı karşıya olduğu söylenebilir? a) Hatalarını kabul etme b) Koşulsuz kabul c) İçtenlik d) Empati e) Saydamlık B

20 20. Birisiyle konuşurken "sıskalaşmışsın" yerine "incelmişsin", "Şişkosun" yerine "toplu görünüyorsun" demek hangi tür iletişim diline örnektir? a) Sen dili b) Ben dili c) Empati d) Öz-saygı zedeleyici dil e) Öz-saygı geliştirici dil E

21 B

22 E

23 A

24 D

25 C

26 B

27 B

28 A

29 A

30 A

31 C

32 E

33 C

34 C

35 B

36 D

37 C

38 C

39 E

40 C

41 B

42 C Farklı alanlardan mezun olmuş öğretmenler rehberlik ve psikolojik danışmanlık eğitimi almadıkları halde okulların rehberlik servislerinde görevlendirilmektedirler. Bu türden görevlendirmelerle rehberlik servislerinde çalışan öğretmenlerin hangi problem alanında etkili olarak hizmet vermesi beklenemez? A)Eğitsel B)Mesleki C)Kişisel D)Yönlendirici E)Önleyici

43 B

44 E

45 D

46 Lise 1. sınıftaki bir öğrencinin yetenek testi ve ilgi envanterinden aldığı yüzdelik puanlar aşağıda verilmiştir: Yetenek Testi İlgi Envanter Puan (%) Sözel 62 Fen Bilimleri 55 Sayısal 53 Sosyal Bilimler 53 Mekanik 58 Edebiyat 70 Göz – el 60 İş Ayrıntısı 45 Bellek 65 Güzel Sanatlar 50 Bu öğrenciye Lise 2. sınıfta aşağıdaki alanlardan hangisinin önerilmesi en uygundur? A)Yabancı dil B)Sosyal bilimler C)Türkçe – matematik D)Güzel sanatlar E)Fen bilimleri A

47 B

48 B

49 D

50 A

51 D

52 Devletin verdiği yardımlarla kız çocuklarının okula devamlarının sağlanabildiği bir bölgede yaşayan İlköğretim 6. sınıf öğrencisi Hülya, okul rehber öğretmenine, müdür yardımcısının kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlatır. Rehber öğretmen sayesinde olay yargıya taşınır ve aynı okulda başka öğrencilerin de tacize uğradıkları saptanır. Bunun sonucunda Hülya ile aynı sınıfta öğrenim gören bazı kız öğrencileri, aileleri okula göndermez. Bu durumu fark eden rehber öğretmen, diğer velilerde ve öğrencilerde aynı endişelerin oluşmasını istemez. Bu amaçla da veliler ve öğrencilerle yapacağı toplantılara ilişkin planlar yapar. 109. Rehber öğretmenin velilerle yapacağı görüşmeler rehberliğin öncelikle hangi işlevine yöneliktir? A) Önleyici B) Geliştirici C) Ayarlayıcı D) Tamamlayıcı E) Uyum sağlayıcı A

53 110. Rehber öğretmenin öğrenciler için planladığı toplantılar aşağıdaki rehberlik çalışmalarından hangisiyle açıklanabilir? A) Duruma alıştırma B) Vaka incelemesi C) Vaka konferansı D) İzleme hizmeti E) Grup rehberliği Devletin verdiği yardımlarla kız çocuklarının okula devamlarının sağlanabildiği bir bölgede yaşayan İlköğretim 6. sınıf öğrencisi Hülya, okul rehber öğretmenine, müdür yardımcısının kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlatır. Rehber öğretmen sayesinde olay yargıya taşınır ve aynı okulda başka öğrencilerin de tacize uğradıkları saptanır. Bunun sonucunda Hülya ile aynı sınıfta öğrenim gören bazı kız öğrencileri, aileleri okula göndermez. Bu durumu fark eden rehber öğretmen, diğer velilerde ve öğrencilerde aynı endişelerin oluşmasını istemez. Bu amaçla da veliler ve öğrencilerle yapacağı toplantılara ilişkin planlar yapar. E

54 D

55 B

56 A

57 C

58 E

59 D

60 D

61


"1. Bu yıl sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilen Ayşe Hanım, rehberlik saatinde öğrencilere "Kime Göre Ben Neyim" formlarını dağıtır ve öğrencilerden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları