Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü 2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA ve TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü 2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA ve TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ."— Sunum transkripti:

1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü 2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA ve TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

2 www.ekonomi.gov.tr

3

4 İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Eğitim UR-GE Belgelendirme Hazırlık Aşaması Pazarlama Aşaması Pazar Araştırması Pazara Giriş Fuarlara Katılım Yurt Dışı Birim Markalaşma Aşaması Tasarım Marka - Turquality İhracat Genel Müdürlüğü

5 2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA ve TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

6 YURTDIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEĞİ Şirketlerimizin, kuruluşlarımızın yurt dışı ihracat pazarlarına girişlerini ve bu pazarlarda kalıcı olmalarını sağlamak ürün pazarlama stratejilerine bireysel bazda destek vermek ve küresel dünya pazarlarına entegrasyonunu gerçekleştirmek VİZYONUMUZ

7 YURTDIŞI BİRİM,MARKAVE TANITIMDESTEĞİ KİMLER DESTEKTEN FAYDALANABİLİR ? Sınai ve/veya Ticari Şirketler İşbirliği Kuruluşları

8 YURTDIŞI BİRİM,MARKAVE TANITIM DESTEĞİ İŞBİRLİĞİ KURULUŞ U TİM Ticaret Borsaları SDŞ İhracatçı Birlikleri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Sektör Dernekleri ve Kuruluşları Ticaret ve/veya Sanayi Odaları Organize Sanayi Bölgeleri DEİK TOBB Endüstri Bölgeleri İşveren Sendikaları İmalatçıların Kurduğu Dernek birlik ve kooperatifler

9 YURTDIŞI BİRİM,MARKAVE TANITIMDESTEĞİ DESTEK KAPSAM I Yurt Dışı Birim Kira Yurt Dışı Tanıtım Giderleri Yurt Dışı Marka Tescil Giderleri Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) Giderleri

10 YURTDIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIMDESTEĞİ Desteklenen Birimler KİRADESTEĞİ Destek Miktarı : Birim Oranı : %50-80 Süresi : 4 Yıl başına yıllık 120.000 Dolar Ofis, Showroom Depo Ürün teşhir serası/tarlası Reyon Desteklenecek Birim Sayısı: 25 (Değişik: R.G. 12/12/2014-29203 )

11 YURTDIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIMDESTEĞİ Desteklenen Faaliyetler Görsel ve Yazılı TanıtımGörsel ve Yazılı Tanıtım Sponsorluk, Yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, Reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm, Ürünlerin satışa sunulduğu ve üzerinde şirketin markasının yer aldığı stand/soğutucu, Defile, tanıtım amaçlı görsel ürün sunumu, Seminer/konferans düzenleme giderleri. TANITIM DESTEĞİ Destek Miktarı : Yıllık 250.000 Dolar Oranı : %60-80 Süresi : 4 Yıl

12 YURTDIŞI BİRİM, MARKA VETANITIMDESTEĞİ Desteklenen Faaliyetler Yurdışında Marka Tescili veKorunması MARKA TESCİL DESTEĞİ Destek Miktarı : Yıllık 50.000 Dolar Oranı : %50 Süresi : 4 Yıl

13 Hedef Ülkedeki Pazar İmkanları ve Hukuki Süreçler Hakkında Ticaret Müşavirliğinde YURTDIŞIBİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEĞİ Bilgi Alınması (Talep Edilirse) Yurtdışında Şirketin Kurulması Hedef Ülkede Kiralanacak Yerin Araştırılması ÖRNEK BİRİM KİRA DESTEĞİ SÜRECİ Kiralamanın Gerçekleştirilmesi Müşavirliğe Başvurunun Yapılması Ticaret Müşavirliğince Yerinde İnceleme Yapılması ve Ticaret Müşavirliğinin Belgeleri Onaylaması Ticaret Müşavirliği Tarafından Onaylanan Belgelerin Firmaya İadesi ve Yerinde İnceleme Belgesinin İhracatçı Birliğine Gönderilmesi Destek Ödeme Talep Belgelerinin Firma Tarafından İhracatçı Birliğine Gönderilmesi İhracatçı Birliği Tarafından Tüm Belgelerin İncelenmesi ve Ödemenin Gerçekleştirilmesi

14 YURTDIŞI BİRİM, MARKA VETANITIMDESTEĞİ KiraMarka TescilTanıtım Destek Oranı Sınai ve Ticari Şirketler %60 Ticari Şirketler %50 Şirket %50Şirket %60 Destek Tutarı (ABD Doları) Mağaza: 120.000-100.000 50.000 Birime Bağlı: 150.000 Ofis, showroom, depo, ürün teşhir serası/tarlası,reyon 100.000-75.000 Marka Tescile Bağlı: 250.000 Destek Süresi 4 yıl

15 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ DESTEĞİ YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/3)

16 12 Aralık 2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ değişikliği ile; – İşbirliği Kuruluşlarımızın devreye sokularak bürokratik işlemlerin azaltıldığı, – Türkiye’nin tanıtım ve lojistik üssü olacak, – Merkezde yer alan firmalarımıza hukuki ve mali danışmanlık hizmetlerinin verilebileceği uzman personellerin yer alacağı – Süreklilik arz edecek bir yapı olan Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) kurulmasına yönelik yeni bir destek mekanizması getirilmiştir. Türkiye Ticaret Merkezi Desteği 16 İhracat Genel Müdürlüğü

17 Türkiye Ticaret Merkezi: Kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen, işletici şirket tarafından yurt dışında açılan, Kullanıcı Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerinin tanıtım ve pazarlanmasında etkinlik sağlanması amacıyla mağaza/ofis/depo/showroom birimlerini bulunduran ve danışmanlık/ iş geliştirme hizmetlerinin sunulduğu merkezler. Tebliğ-Tanımlar (Madde 4/ğ ) İhracat Genel Müdürlüğü 17 TTMTTM

18  Türkiye Ticaret Merkezini kuran ve işleten yurt dışında yerleşik şirket,  Türkiye Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren Türkiye’de yerleşik ihracatçı şirketler ile bu şirketlerin organik bağı bulunan yurt dışında yerleşik şirketler/şubeleri/temsilcilikleri İhracat Genel Müdürlüğü 18 İŞLETİCİ ŞİRKET KULLANICI ŞİRKET Tebliğ-Tanımlar (Madde 4/ç-d )

19 İhracat Genel Müdürlüğü 19 Tebliğ-Tanımlar (Madde 4/c ) İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI  Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler

20 MADDE 17/A – (1) Türkiye Ticaret Merkezinin destek kapsamına alınması için; a) TİM tarafından, b) TİM’in Türkiye’de kurduğu şirket tarafından, c) TİM ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirket tarafından, bir projeyle Bakanlığa başvurulması ve projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekir. (2) Bakanlıkça destek kapsamına alınan Türkiye Ticaret Merkezleri, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği koordinasyonu ve denetimine tabidir. (3) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri, Türkiye Ticaret Merkezlerini ilk destek başvurusunda ve her destek yılı bitiminde bizzat yerinde inceler ve gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygunluğuna ilişkin rapor hazırlayarak Bakanlığa sunar. (4) TİM, destek kapsamına alınan Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin her destek yılı bitiminde yıllık faaliyet raporu hazırlar ve Bakanlığa sunar. Tebliğ-Madde 17/A İhracat Genel Müdürlüğü 20

21 MADDE 17/D – (1) İşletici Şirket, ilgili ülkede doğrudan kurulabileceği gibi Türkiye’de kurulan bir şirket tarafından da kurulabilir. (2) İşletici Şirket, TİM tarafından veya TİM ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında kurulabilir. (3) İşbirliği Kuruluşlarının ya da Türkiye’de kurdukları şirketin İşletici Şirketteki payı %51’den az olamaz. Türkiye Ticaret Merkezinin açıldığı ülkenin ulusal mevzuatı kapsamındaki sınırlamalar bu hükümden muaf tutulur. (4) Destek ödemesi İşbirliği Kuruluşlarının ya da Türkiye’de kurdukları şirketin İşletici Şirketteki ortaklık oranına göre hesaplanır. (5) Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin tüm destek ödemeleri, TİM’e ya da Türkiye’de kurulan şirkete yapılır. Tebliğ-Madde 17/D İhracat Genel Müdürlüğü 21

22 TTMSATIN ALMA KİRAİSTİHDAMTANITIM Destek Oranı* %60 Destek Tutarı (USD) 6.000.000 (bir defaya mahsus) 1.500.000 (yıllık) 500.000 (10 kişi) (yıllık) 300.000 (yıllık) Destek Süresi ** -5 yıl Tebliğ-Madde 17/B Tebliğ-Madde 17/B 22 * Bakanlıkça belirlenen Hedef ve Öncelikli Ülkelerde destek oranı 15 puan artırılacaktır. ** 5 Yılın Sonunda Üstün Performans Sağlayan TTM’lere +5 Yıl Destek. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

23 TİM tarafından, TİM’in Türkiye’de kurduğu şirket tarafından, TİM ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirket tarafından hazırlanan bir projeyle Bakanlığa başvurulur. Bakanlıkça uygun görülen proje destek kapsamına alınır. TİM tarafından veya TİM ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında İşletici Şirket kurulur. Kullanıcı Şirket, İşletici Şirket vasıtasıyla TTM’de faaliyet gösterir. Destek ödemesi İşbirliği Kuruluşu/ İşbirliği Kuruluşunun Türkiye’de kurduğu şirkete yapılır. TTM, Ticaret Müşavirliğinin koordinasyon ve denetiminde faaliyetlerini yürütür. TTM Destek Süreci Modeli 23 İhracat Genel Müdürlüğü

24 ÖRNEK TTM 24 İhracat Genel Müdürlüğü TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ

25 TEŞEKKÜRLER… Gözde İNANERİ İhracatı Geliştirme Uzmanı İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Arge Destekleri Dairesi inanerig@ekonomi.gov.tr www.ekonomi.gov.tr


"T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü 2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA ve TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları