Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Grupların Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Grup: Belirli bir amacı yerine getirmek için karşılıklı bağımlılık ve etkileşim içinde, iki ya da daha fazla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Grupların Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Grup: Belirli bir amacı yerine getirmek için karşılıklı bağımlılık ve etkileşim içinde, iki ya da daha fazla."— Sunum transkripti:

1

2 Grupların Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Grup: Belirli bir amacı yerine getirmek için karşılıklı bağımlılık ve etkileşim içinde, iki ya da daha fazla bireyin meydana getirdiği yapı. Biçimsel Grup: Örgüt yapısı tarafından tayin edilmiş bir çalışma grubu. Biçimsel Olmayan Grup: Biçimsel yapı ya da örgüt tarafından tanımlanmamış grup; böyle bir grup sosyal ilişki ihtiyacını karşılamak için meydana gelmiştir.

3 Komuta Grubu: Doğrudan bir yöneticiye bağlı olan bireylerin oluşturduğu grup. Görev Grubu: Bir görevi tamamlamak için birlikte çalışan insanların oluşturdukları grup. İlgi Grubu: Her birinin ilgi duyduğu bir konuya ilişkin olarak bir araya gelmiş insanlar topluluğu. Arkadaşlık Grubu: Bir ya da daha fazla ortak özelliği olan insanların oluşturduğu topluluk.

4 Neden İnsanlar Gruplar Oluştururlar? Sosyal Kimlik Kuramı: Bireylerin kendilerini ne zaman ve nasıl bir grubun üyesi olarak tanımladıkları ile ilgilenen yaklaşım. Grup İçi Kayırma: Grup içindeki üyeleri daha iyi değerleme ve grup dışında kalanların tamamını aynı şekilde değerlendirme eğilimi.

5 Neden İnsanlar Gruplar Oluştururlar? Sosyal kimlik geliştirmek için.İnsanlar ne zaman sosyal kimlik geliştirir? Bazı özellikler sosyal kimliği birey için daha önemli hâle getirir: Benzerlik Belirginlik Statü Belirsizliği azaltma

6 Grup Gelişiminin Aşamaları Bu bölümde beş aşama genel modülünü ve belirli zaman sınırı olan geçici gruplar için alternatif bir modeli açıklayacağız.

7 Beş Aşama Modeli Oluşum Aşaması: Belirsizlik ile tanımlanan grup oluşum süreçlerinin ilk aşaması. Fırtına Aşaması: Grup çatışmaları ile karakterize edilen grup gelişim düzeylerinin ikinci aşaması. Kurallar Aşaması: Yakın ilişkiler ve bütünlük kavramları ile karakterize edilen grup gelişim düzeylerinin üçüncü aşaması. Performans Aşaması: Grubun tam olarak fonksiyonel olduğu grup düzeylerinin dördüncü aşaması. Dağılma Aşaması: Geçici gruplar için görev performansı yerine faaliyetlerinin tamamlanması ile karakterize edilen grup gelişim düzeylerinin son aşaması.

8

9 Çalışma Grubu: Öncelikle paylaşarak ve karar alarak her bir üyeye kendi sorumluluk alanı dahilinde göstereceği performansta yardım etmek için etkileşim halinde olan bir gruptur. Çalışma Takımı Her bir kişinin girdilerin toplamından daha büyük, kapsamlı bir performans düzeyi oluşturan bir gruptur. TAKIM ve GRUP

10 Takım Türleri B u bölümde, bir kuruluştaki en yaygın dört takım türünü açıklayacağız: 1) Problem Çözme Takımları 2) Kendi Kendini Yöneten Takımlar 3) Fonksiyonel Takımlar 4) Sanal Takımlar

11 Problem Çözme Takımları: Aynı bölümde 5 ila 12 saatlik vardiyalarla çalışan ve her hafta kaliteyi artırma yollarını, verimliliği ve çalışma ortamını görüşmek üzere, birkaç saatliğine bir araya gelen kişilerden oluşan grup. Kendi Kendini Yöneten Takımlar: Çalışanların (genellikle sayıca 10 ila 15 arası) eski yöneticilerinin sorumluluklarını aldıkları gruplar. Fonksiyonel Takımlar: Bir görevi başarmak için bir araya gelen, hemen hemen aynı hiyerarşik düzenden ama farklı çalışma alanlarından olan kişiler. Sanal Takımlar: Ortak bir hedefe ulaşmak amacıyla, fiziksel olarak dağınık olan üyeleri birleştirmek için bilgisayar teknolojisinden faydalanan ekipler.

12

13

14 Bireyleri Takım Oyuncularına Dönüştürmek Takımların değeri ve büyüyen popülaritesi ile ilgili güçlü deliller gösterdik. Ama doğal olarak pek çok insan takım oyuncusu değildir ve pek çok örgüt tarihsel süreç içerisinde bireysel başarıları yetiştirmiştir. Bununla birlikte takımlar kolektivizm konusunda yüksek puan alan ülkelere de uyum sağlamıştır. Peki ama bir örgüt, takımları bireylerin bireyci bir toplumda doğup büyüdüğü bir ortamda oluşturmak istiyorsa ne olacak?

15 Dikkat! Takımlar Her Zaman Cevap Değildir Takım çalışması bireysel çalışmadan daha fazla zaman ve sıklıkla daha fazla kaynak gerektirir. Takımlar iletişim taleplerini, yönetilecek çatışmaları ve katılacak toplantıları artırır. Bu yüzden takımları kullanmanın avantajı, maliyetini aşmak zorundadır ve bu her zaman geçerli olmayabilir.  Peki grubunuzun çalışmayı takımlar halinde daha iyi yapıp yapmayacağını nasıl bileceksiniz? Takımların yerine ne zaman bireylerin kullanılacağını kararlaştırın...

16

17 K işiler arası anlaşmazlıkların nedenleri arasında belki de üzerinde en çok durulan zayıf iletişimdir. Çünkü bireyler uyanık oldukları saatlerin yaklaşık % 70’ini iletişimde −yazma, okuma, konuşma, dinleme gibi faaliyetlerle harcamaktadırlar. Bu da bizi grup performansının en büyük engelleyicilerinden birinin etkin iletişim eksikliği olduğu sonucuna götürmektedir. İyi iletişim yetenekleri başarılı bir kariyer için çok önemlidir. İşe alma görevlilerine yapılan anket sonuçları, iletişim becerilerinin daima istenilen özelliklerin başında yer aldığını göstermektedir.

18

19 İletişimin Fonksiyonları İletişim, bir grup ya da örgüt içinde dört önemli fonksiyona sahiptir:  Kontrol  Motivasyon  Duygusal ifade  Bilgi

20 İletişim Süreci İletişim: Anlamın aktarılması ve anlaşılması. İletişim sürecini tanımlayın, resmî ve resmî olmayan iletişim ayrımını yapın…

21 İletişimin Yönü İletişim dikey veya yatay olarak gerçekleşebilmektedir. Biz dikey iletişimi kendi içinde yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya olmak üzere tekrar bölmekteyiz.

22 İletişim Süreci Kaynak ve alıcı arasındaki aşamalardır. Sonuç, amacın bir bireyden diğerine aktarılmasıdır. Resmî Kanallar Örgütlerde üyelere mesleki faaliyetleri ile ilgili mesajların iletildiği kanallardır. Resmî Olmayan Kanallar: Kişisel veya sosyal mesajların iletilmesinde ise bireysel tercihlere bir cevap olarak ve kendi kendine oluşan kanallardır.

23 Kişiler Arası İletişim Grup üyeleri mesajları birbirleri arasında nasıl iletirler? Genellikle yazılı, sözlü ve sözsüz iletişim kullanarak bu iletişim gerçekleşebilir. Sözlü İletişim ? Yazılı İletişim ? Sözsüz İletişim ?

24 Örgütsel İletişim Bu bölümde örgütsel iletişim konusu ele alınmaktadır. Temel amaç, biçimsel ağlar ile fısıltı gazetesinin ne olduğunu ve farklılıklarını anlamaktır. Daha sonra iletişimdeki teknolojik gelişmeler tartışılacaktır. Fısıltı Gazetesi: Örgütün biçimsel olmayan iletişim ağı.

25

26 İletişim Kanalının Seçimi

27 İnsanlar neden bir iletişim kanalını diğerine tercih ederler? Kanal zenginliğinin iletişim kanalı seçiminin temelini nasıl oluşturduğunun gösterin…

28 Etkili İletişimi Engelleyen Faktörler Çok sayıda faktör etkili iletişimi geciktirir veya çarpıtır. Bu bölümde, bu engellerin başlıcaları ele alınacaktır. a) Filtreleme b) Algıda Seçicilik c) Aşırı Bilgi Yüklemesi d) Duygular e) Dil f) Sessizlik

29 g) İletişim Korkusu h) Cinsiyet Farklılığı ı) “Politik Olarak Doğru” İletişimi İletişim Korkusu: Sözlü, yazılı veya her ikisinde de aşırı gerilim ve endişedir. Kanal Zenginliği: İletişim sırasında aktarılabilecek bilgi miktarı.

30  Kültürel Engeller Araştırmacılar kültürler arası iletişimdeki zorluklarla ilişkili birçok problem tanımlamışlardır… Engeller anlambilim tarafından ortaya çıkmaktadır. Kelimelerin yan anlamlarından dolayı engeller ortaya çıkmaktadır. Ton farklılığından dolayı engeller ortaya çıkmaktadır. Tartışmaların çözüme kavuşturabilmesindeki yöntem ve tahammüldeki farklılıklardır.

31 Yüksek Bağlam Kültürleri: İletişimin sözsüz ve imalarla gerçekleştirildiği kültürlerdir. Düşük Bağlam Kültürleri İletişimin kelimelere gerçekleştirildiği kültürlerdir.

32

33


"Grupların Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Grup: Belirli bir amacı yerine getirmek için karşılıklı bağımlılık ve etkileşim içinde, iki ya da daha fazla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları