Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Denge nedir?.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Denge nedir?."— Sunum transkripti:

1 Denge nedir?

2 "Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış.”
? "Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış.”

3 Davranışlarda denge nasıl sağlanır?
Duygularda denge nasıl sağlanır?

4 DENGE 1. İnançta Denge 2. İbadetlerde Denge 3. Duygularda Denge 4. Davranışlarda Denge 5. Harcamalarda Denge

5

6 İnançta Denge “ Kim, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın resulü olduğuna şahitlik ederse Allah ona cehennemi haram kılar.” (Müslim, İman, 10.)

7 وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ{7} أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ {8}
“Allah gökyüzünü yükseltti ve ölçüyü koydu. Öyleyse sakın taşkınlık edip ölçüyü bozmayın.” Rahmân suresi,7-8.

8 Böylece sizi orta yolu benimseyen bir ümmet kıldık...”
Bakara suresi, 143. ayet

9 "Beni överken Hıristiyanların İsa’yı övdükleri gibi aşırılığa gitmeyin
"Beni överken Hıristiyanların İsa’yı övdükleri gibi aşırılığa gitmeyin. Onlar İsa’yı Allah’ın oğlu konumuna yükselttiler. Ben Allah’ın bir kuluyum. Bu yüzden bana Allah’ın kulu ve elçisi deyin.” Buhari, Enbiya, 44.

10 “Yahudiler, ‘Üzeyr, Allah’ın oğludur. ’ dediler
“Yahudiler, ‘Üzeyr, Allah’ın oğludur.’ dediler. Hıristiyanlar ise ‘İsa Mesih, Allah’ın oğludur.’ dediler. Bu, onların ağızlarıyla söyledikleri gerçekdışı sözlerdir .” Tevbe suresi 30. ayet

11 “Muhammed, ancak bir peygamberdir
“Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o, ölür ya da öldürülürse gerisin geriye (eski yaşam biçiminize) mi döneceksiniz? Kim geri dönerse Allah’a hiçbir şekilde zarar veremez. Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır.” Âl-i İmrân suresinin, 144. ayeti ?

12 İbadetlerde Denge İslam, denge dinidir.

13 “Allah (c.c.) sizin bedenlerinize ve görünüşünüze değil, kalplerinize ve ibadetlerinize bakar.”
(Müslim, Birr, 33.; İbn Mace, Zühd, 9.)

14 رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
‘Rabb’imiz! Bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver, bizi ateşin azabından koru.”

15 “Din kolaylıktır. Hiç kimse dini zorlaş-tırmaya kalkmasın, ona mağlup olur. O hâlde doğru yolu takip edin ve orta yolu elden bırakmayın. Müjdeleyin, imrendirin ve kolaylaştırın. Sabah erken kalkarak ve gece serinliğinden ve kuşluk vakitlerin-den yararlanarak ibadetlerinizde devamlı olun.” Nesai, İman ve Şeraiuha, 28.

16 Orta yolu tutunuz. İşlerinizi güzel yapmaya gayret ediniz.
Buhari, Rikak, 18.

17 oruç namaz aile …Bunlar benim sünnetimdir. Benim sünnetimden yüz çeviren kimse, benden değildir.

18 “Ey insanlar, takat getireceğiniz işleri yapın, zira siz ibadetten usanmadıkça Allah da sevap yazmaktan usanmaz. Allah’ın en çok hoşuna giden amel, az da olsa devamlı olanıdır.” Buhari, İman,16; Müslim, Salat, 283.

19 farzlarda hassasiyet nafilelerde ölçülü ve dengeli

20 “ Sizden biriniz, insanlara namaz kıldırdığı zaman, onu hafif tutsun
“ Sizden biriniz, insanlara namaz kıldırdığı zaman, onu hafif tutsun. Çünkü onların arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Kendi başına namaz kıldığında ise dilediği kadar uzatsın.” Buhari, İlim, 28.

21 Duygularda Denge akıl – duygu ruh – beden
Kıskançlıktan (haset etmekten) sakının! Zira kıskançlık ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, iyilikleri de yer bitirir. Ebu Davut, Edeb, 44; İbn Mace, Zühd, 22.

22 başkalarında olan özelliklere bakış
cimrilik iktisat cesaret saldırganlık sevgi tutku körü körüne bağlılık tembellik çalışmak ilgi şımartma haset başkalarında olan özelliklere bakış gıpta

23 “Dostunu severken ölçülü sev, günün birinde senin düşmanın olabilir
“Dostunu severken ölçülü sev, günün birinde senin düşmanın olabilir. Düşmanına da ölçülü davran çünkü günün birinde senin dostun olabilir.” Tirmizi, Birr, 60.

24 "Ey Muhammed! Allah’ın senin yanındaki mallarından bana vermeleri için adamlarına emret.”
“ (Resulüm!) O vakit, Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba ve katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu hâlde onları affet; bağışlanmaları için dua et!...” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)

25 havf u recâ

26 “Eğer mümin, Allah’ın azabını tam olarak bilseydi cennet ümidine kapılmazdı. Kâfir de Allah’ın rahmetini tam olarak kavrayabilseydi onun cennetinden asla ümidini kesmezdi.” Müslim, Tevbe, 23.

27 "De ki: (Allah şöyle buyuruyor:) Ey kendilerine karşı haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar; çünkü yalnız o, çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.” Zümer suresi, 53. ayet.

28 Resulullah (s. a. v. ), ölmek üzere olan bir genci ziyarete gitmişti
Resulullah (s.a.v.), ölmek üzere olan bir genci ziyarete gitmişti. Yanında otururken ona sordu: - Kendini nasıl hissediyorsun? Genç, - Ey Allah’ın Resulü! Allah’tan ümidim var ancak günahlarımdan korkuyorum, diye cevap verdi. Resulullah (s.a.v.) da şöyle buyurdu: - Bu durumda olan bir kulun kalbinde ümit ve korku birleşti mi Allah o kulun ümit ettiği şeyi mutlaka verir ve korktuğu şeyden de onu emin kılar. (Tirmizi, Cenaiz, 8; İbn Mace, Zühd, 37.)

29 “Yiğit, güreşte rakibini yenen kimse değildir
“Yiğit, güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit, kızdığı zaman öfkesine hâkim olan kişidir.” Buhari, Edeb, 76; Müslim, Birr, 107, 108.

30 Davranışlarda Denge bedensel ihtiyaçlar - ruhsal ihtiyaçlar
İnsan mutfak, yatak odası ve hela arasında dolanan bir boru gibi olabilir mi? İnsanın ne tür ihtiyaçları vardır? bedensel ihtiyaçlar - ruhsal ihtiyaçlar

31 Aşağıdaki sözlerden ne anlıyoruz?
İnsan gölgelenen yolcudur. Dünya bir tarladır.

32 Allah’a yemin olsun ki sizden birinizin eline ipini alıp sırtında odun taşıması, birine varıp dilenmesinden çok daha iyidir. Buhari, Zekât, 50.

33 “Allah’ın sana ihsan ettiği bu servetle ebedî ahiret yurdunu kazanmaya gayret et; ama dünyadan da nasibini unutma.” Kasas suresi,77. ayet.

34 mâlâya’ni

35 Mes’ul olduğun şeylerle meşgul ol.

36 “Söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helak oldular.”
Müslim, İlim, 7.

37 “Sende Allah’ın sevdiği iki özellik vardır: Hilm ve Teenni.”
(Müslim, İman, 25, 26.) Hilm: Yumuşak huyluluk Tenni: İlerisini düşünerek dikkatli hareket etme, yavaş ve acelesiz iş görme

38 Harcamalarda Denge Çevremizde nelerin israfının yapıldığına şâhit oluyorsunuz?

39 Bu tür israfları önlemek için neler yapılabilir?

40 Harcamalarda Denge “ Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, büsbütün de açıp tutumsuz olma, yoksa pişman olur, açıkta kalırsın.” İsrâ suresi, 29. ayet

41 “Rahmân’ın has kulları harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler, ikisi arasında orta bir yol tutarlar.” Furkân suresi, 67

42 “İktisat eden fakirlik çekmez.”
(Ahmet bin Hanbel, Müsned, C 1, s. 447.)

43 Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, giyininiz ve sadaka veriniz.
Buhari, Libas,1; Nesai, Zekât, 66.

44

45 …akmakta olan bir nehirde abdest alsan bile israf olur.
Bir defasında Hz. Peygamber (s.a.v.), sahabeden Hz. Sa’d’a uğradı. Sa’d (r.a.) bu esnada abdest alıyordu. Resulullah (s.a.v.) onun suyu aşırı kullandığını görünce, - Ey Sa’d! Bu israf nedir, diye sordu. Hz. Sa’d, - Abdestte de israf olur mu? deyince Hz. Peygamber (s.a.v.), - Evet, olur. Hatta… …akmakta olan bir nehirde abdest alsan bile israf olur. İbn Mace, Taharet, 48; Ahmet bin Hanbel, Müsned, C 2, s. 221.

46 “Her sabah iki melek iner. Biri, ‘Ya Rab
“Her sabah iki melek iner. Biri, ‘Ya Rab! Cömertlik yapana malı-nın karşılığını ver.’ der. Diğeri de ‘Ya Rab! Cimrilik edenin malını telef et.’ diye dua eder.” Buhari, Zekât, 27; Müslim, Zekât, 57.

47 “Allah, sana mal verdiyse onun nimet ve ikramı senin üzerinde görülmelidir.”
Ebu Davut, Libas, 17.;Tirmizi, Edeb, 54

48 “Bir Müslüman'ın kalbinde cimrilik ve iman bir arada bulunmaz.”
Nesai, Cihad-8.

49 “Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp başkasına muhtaç düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım.” Müslim, Zikir, 73 Nesai, İstiaze, 13


"Denge nedir?." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları