Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERSONAL PRONOUNS (Şahıs Zamirleri)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERSONAL PRONOUNS (Şahıs Zamirleri)"— Sunum transkripti:

1 PERSONAL PRONOUNS (Şahıs Zamirleri)
©2016 ingilizcebankasi.com

2 SUBJECT PERSONAL PRONOUNS
ingilizcebankasi.com

3 Personal pronouns I we you he she it they SINGULAR PLURAL
1st personal pronoun I we 2nd personal pronoun you 3rd personal pronoun he she it they ingilizcebankasi.com

4 (Selam. Ben bir uzaylıyım)
I (ben) cümlede her zaman büyük harfle yazılır. Konuşan kişi kendisinden bahsederken kullanılır. Hello. I’m an alien. (Selam. Ben bir uzaylıyım) ingilizcebankasi.com

5 I zamirini başka bir isimle kullanırken, önce o isim sonra I söylenir.
My friends and I study hard. (Arkadaşlarım ve ben sıkı çalışırız) ingilizcebankasi.com

6 You’re a good English learner. (Sen iyi bir İngilizce öğrencisisin)
You (sen, siz) Karşımızdaki hitap ettiklerimiz için kullanılır. Hem bir kişi hem birden fazla kişiyi kastedebilir. You’re a good English learner. (Sen iyi bir İngilizce öğrencisisin) ingilizcebankasi.com

7 You’re good English learners. (Siz iyi İngilizce öğrencilerisiniz)
You are awesome. (Harikasın/Harikasınız) ingilizcebankasi.com

8 He (o) bir erkek, she (o) bir bayan için, it (o) ise cansız bir nesne ve bir hayvan için kullanılır.
ingilizcebankasi.com

9 This is Mr Green. He is a good surgeon.
(Bu Bay Green’dir. O iyi bir cerrahtır) ingilizcebankasi.com

10 This is Sera. She is a good student. (Bu Sera. O iyi bir öğrencidir)
ingilizcebankasi.com

11 Cinsiyetini bildiğimiz ev hayvanları için he ve she kullanılabilir.
This is Oscar. He is just 4 years old. (Bu Karabaş. O sadece 4 yaşında) ingilizcebankasi.com

12 It (o) nesne, hayvan ve soyut varlıklar için kullanılır.
It is a giraffe. (O bir zürafadır) ingilizcebankasi.com

13 It’s my lamp. (O benim lambam.) ingilizcebankasi.com

14 It, zaman, hava ve sıcaklık bildiren ifadelerde kullanılabilir.
It is rainy today. (Bugün hava yağmurlu) It’s cold. (Soğuk) ingilizcebankasi.com

15 Hurry up! It is late. It’s almost 9 o’clock.
(Acele et. Vakit geç. Nerdeyse saat 9) Don’t worry. It’s Sunday. (Endişe etme. Bugün Pazar) ingilizcebankasi.com

16 We (biz) konuşan kişi ve yanındakileri kastederken kullanılır.
ingilizcebankasi.com

17 Hello. We are Tom and Tony. We like you so much.
(Selam. Biz Tom ve Tony’yiz. Sizi çok seviyoruz) ingilizcebankasi.com

18 My friends and I are at the office. We drink a lot of coffee.
(Arkadaşlarım ve ben ofisteyiz. Biz çok kahve içeriz) ingilizcebankasi.com

19 They (onlar) birden fazla olan varlıklar için kullanılır.
They are good books. (Onlar iyi kitaplar) ingilizcebankasi.com

20 Look at Sue and Sally. They are both hardworking.
(Sue ve Sally’e bak. Onların ikisi de çalışkan) ingilizcebankasi.com

21 What are those? (Şunlar ne?) They are birds. (Onlar kuşlar)
ingilizcebankasi.com

22 He John is a good student. ___ is my school friend
ingilizcebankasi.com

23 She My sister likes milk a lot. _____ is just 4 years old.
ingilizcebankasi.com

24 They Elephants are big animals. ______ have long trunks but short tails ingilizcebankasi.com

25 We My sister and I are students. _____ go to the same school.
ingilizcebankasi.com

26 It Look at this leaf. _____ is green. ingilizcebankasi.com

27 Object pronouns I me you he him she her it we us they them
Subject pronouns Object pronouns I me you he him she her it we us they them ingilizcebankasi.com

28 Object pronouns (nesne şahıs zamirleri) cümlede fiillerin ve edatların (with, at, of, about, to, without gibi) nesnesi olarak kullanılır. ingilizcebankasi.com

29 Mary is my sister. I like her very much.
Verb+ object pronoun Mary is my sister. I like her very much. (Mary benim kız kardeşim. Onu çok severim) ingilizcebankasi.com

30 New Star Wars film is boring. I didn’t like it.
(Yeni Star Wars filmi sıkıcı. Onu sevmedim) ingilizcebankasi.com

31 Where’s Tom? I can’t see him here.
(Tom nerede? Onu burada göremiyorum) ingilizcebankasi.com

32 Proposition + object pronoun
These are my paintings. What do you think of them? (Bunlar benim tablolarım. Onlar hakkında ne düşünüyorsun?) ingilizcebankasi.com

33 Sally is late. I’m very angry with her.
(Sally geç kaldı. Ona kızgınım) ingilizcebankasi.com

34 You must come with us. (Bizimle gelmelisin) ingilizcebankasi.com

35 Your father is right. Listen to him. (Baban haklı. Onu dinle)
ingilizcebankasi.com

36 Look at me. (Bana bak) ingilizcebankasi.com

37 Cümlede tek başına ve sıfatlardan sonra da nesne zamirleri kullanılır.
‘Who is hungry?’ ‘Me.’ (Kim aç? Ben.) Happy him. (Ne mutlu ona) ingilizcebankasi.com

38 Possessive adjectives
Subject pronouns Possesive adjectives I my you your he his she her it its we our they their ingilizcebankasi.com

39 This is my coffee. (Bu benim kahvem) ingilizcebankasi.com

40 Benim balonlarım nerede?
Where are my balloons? Benim balonlarım nerede? ingilizcebankasi.com

41 Tony is using his laptop. Tony bilgisayarını kullanıyor.
ingilizcebankasi.com

42 This is our house. We like our house a lot.
Bu bizim evimiz. Biz evimizi çok severiz. ingilizcebankasi.com

43 Possessive pronouns my house mine your house yours his house his
Possesive adjectives Possesive pronouns my house mine your house yours his house his her house hers its house --- our house ours their house theirs ingilizcebankasi.com

44 I need your umbrella. I’ve lost mine.
(Şemsiyene ihtiyacım var. Benimkini kaybettim) ingilizcebankasi.com

45 My car is better than yours. (Benim arabam seninkinden daha iyi)
ingilizcebankasi.com

46 “Is this Jill’s purse?” “No, hers is over there.”
(Bu Jill’in cüzdanı mı? Hayır onunki orada) ingilizcebankasi.com

47 The neighbours have got a small dog, but ours is very big.
(Komşular küçük bir köpeğe sahip fakat bizimki çok büyük) ingilizcebankasi.com

48 İyelik sıfatları (possessive adjectives) ismin önünde kullanılır.
İyelik zamirleri (possessive pronouns) isim olmadan kullanılır. This is my book. Her car is red. This is mine. Hers is red. ingilizcebankasi.com

49 Reflexive pronouns I myself you yourself he himself she herself it
Subject pronouns Reflexive pronouns I myself you yourself he himself she herself it itself we ourselves yourselves they themselves ingilizcebankasi.com

50 Marry saw herself in the mirror. (Marry kendini aynada gördü)
Reflexive pronouns (geçişli zamirler) cümlenin nesnesinin öznesiyle aynı olduğunu vurgulamak için kullanırız. Marry saw herself in the mirror. (Marry kendini aynada gördü) ingilizcebankasi.com

51 The children are proud of themselves. They saved the cat.
(Çocuklar kendilerinden gurur duyuyor. Kediyi kurtardılar) ingilizcebankasi.com

52 Reflexive pronouns, cümlede özneyi veya nesneyi vurgulamak için (bizzat kendisi anlamında) kullanılır: You must do it yourself. (Kendin yapmalısın) ingilizcebankasi.com

53 The teacher himself invited us to dinner.
(Öğretmen kendisi bizi akşam yemeğine davet etti) ingilizcebankasi.com

54 Give this hamburger to Mrs Jelly herself.
(Bu hamburgeri Mrs Jelly’nin kendisine ver. ) ingilizcebankasi.com

55 My daughter is staying in a flat by herself.
Reflexive pronouns, «by» ile birlikte ‘yardımsız; tek başına, kendi başına’ anlamlarında kullanılır: My daughter is staying in a flat by herself. (Kızım bir dairede kendi başına kalıyor) ingilizcebankasi.com

56 I can’t go out at nights by myself.
(Geceleri kendi başıma dışarı çıkamıyorum) ingilizcebankasi.com

57 I can carry the parcels by myself.
(Paketleri kendi başıma taşıyabilirim) ingilizcebankasi.com

58 Do you like travelling by yourself?
(Kendi başına yolculuk etmeyi sever misin) ingilizcebankasi.com

59 We painted the whole house by ourselves. Nobody helped us.
(Biz tüm bu evi kendi başımıza boyadık. Kimse yardım etmedi) ingilizcebankasi.com

60 Complete the table Subject pronouns Object pronouns
Possessive adjectives Possessive pronouns Reflexive pronouns my you him herself it --- we ourselves yours their ingilizcebankasi.com

61 Possessive adjectives Possessive pronouns Reflexive pronouns
Subject pronouns Object pronouns Possessive adjectives Possessive pronouns Reflexive pronouns I me my mine myself You you your yourself He him his himself She her hers herself It it its --- itself We us our ours ourselves yours yourselves They them their theirs themselves ingilizcebankasi.com

62  thank you  prepared by HÜSEYİN URAZ for www.ingilizcebankasi.com
© 2016 ingilizcebankasi.com


"PERSONAL PRONOUNS (Şahıs Zamirleri)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları