Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tedaviye Dirençli Atopik Dermatit Dr. İlknur BOSTANCI Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk İmmunoloji ve Allerji Eğitim Sorumlusu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tedaviye Dirençli Atopik Dermatit Dr. İlknur BOSTANCI Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk İmmunoloji ve Allerji Eğitim Sorumlusu."— Sunum transkripti:

1 Tedaviye Dirençli Atopik Dermatit Dr. İlknur BOSTANCI Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk İmmunoloji ve Allerji Eğitim Sorumlusu

2 Küçük hanımlar, küçük beyler sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir saadet pırıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. M. Kemal Atatürk 4 Mayıs2İ BOSTANCI

3 4 Mayıs Atopik Dermatit (Egzema) Epidermal bariyeri destekleyen proteinlerin genetik bozukluğunu içeren derinin kronik inflamatuar bir durumdur Kronik, kaşıntılı inflamatuvar bir deri hastalığıdır Prim Care Clin Office Pract 35 (2008) 105–117 Atopik dermatit atopik egzema ile eş anlamlı Advances in Pediatrics 54; 2007 ; 241-271 3İ BOSTANCI

4 Horny layer Epidermis Dermis Chemokines Inflammatory cells Barrier dysfunction Th2 Allergic Inflammation Mast cells Allergens Bacteria Th2 Lymphocytes Cytokine Chemicals IgE Fc  R1 Dendritic cell Pathomechanisms of atopic dermatitis IgE Fc  R1

5 Keratohyaline granule Filaggrin NMF(Amino acid ) Epidermis Ceramide FFA Dermis Glycerin Fatty acid Tight junction protein BMZ Horny layer Intercellular lipids Cholesterol Cilt bariyerin kompanentleri t-Urocanic acid Pyrrolidone carboxylic acid t-Urocanic acid Pyrrolidone carboxylic acid Protease Protease Kalikrein5,7 pH ↑ activation Kalikrein5,7 pH ↑ activation Matriptase Soap Matriptase Soap CAP 1 Proteinase inhibitor pH ↑ inactivation (LEKTI, trypsin inh) (LEKTI, trypsin inh) (SPINK5, serine protease inh) (SPINK5, serine protease inh) Corneodesmosin Aquaporin 3( Water / Glycerol transporter ) Çevresel su

6 Atopic March Atopic dermatitis and the atopic march. Spergel JM, Paller AS. J Allergy Clin Immunol. 2003 Dec;112(6 Suppl):S118-27 4 Mayıs6İ BOSTANCI

7 Gen-gen ve gen-çevre etkileşimlerinden kaynaklanan kompleks genetik hastalık Mechanisms of Disease ;Atopic Dermatitis N Engl J Med April,2008;358:1483-94  Tek ebeveyn risk %30-50  İki ebeveyn risk %60-80  Monozigotik ikizlerde %77  Dizigotik ikizlerde %15 4 Mayıs Atopik Dermatit (Egzema) Risk Faktörleri 7İ BOSTANCI

8 Atopik Dermatit Besinler %40 Meslek Sistemik enfeksiyonlar Psikolojik stress İnhalan allerjenler Derinin bakteriyel kolonizasyonu İklim İrritan maddeler Atopik Dermatit (Egzema) Risk Faktörleri 4 Mayıs8İ BOSTANCI

9 Atopik Egzema hastalar hangi yakınmalar ile başvurur? Süt çocukluğu  Eritemli, kaşıntılı, eksudative makulopapuler lezyon  Yüz, yanaklar, alın, saçlı deri,extremite extensor bölge  Bez bölgesi sağlam 4 Mayıs9İ BOSTANCI

10 4 Mayıs Çocukluk dönemi  Lezyonlarda likenifikasyon ve eksudasyon artar  Antekubital ve popliteal fossa, el, ayak, bilekler ve dirsek bölge tutulumu tipiktir. Atopik Dermatit (Egzema) hastalar hangi yakınmalar ile başvurur? 10İ BOSTANCI

11 Atopik Egzema Ayırıcı tanıda nelerle karşılaşılır? Cilt hastalıkları Seboreik dermatit Kontakt dermatit Numüler dermatit Psoriasis İktiyozlar İnfeksiyon hastalıkları Candiyazis Uyuz HIV ile ilişkili dermatit Dermatofitozlar 4 Mayıs İmmun yetmezlikler Wiscott-Aldrich sendromu Ağır kombine immün yetmezlik Hiper Ig E sendromu Malign Hastalıklar Kutanöz T hücreli lenfoma Letterer-Siwe hastalığı Dermatitis herpetiformis Konjenital ve Metabolik Hastalıklar Netherton sendromu Fenilketonüri Çinko yetm. Multipl karboksilaz yetm. Esansiyel yağ asidi eksikliği 11İ BOSTANCI

12 Atopik Dermatit (Egzema) Temel tanı yöntemleri nelerdir? Anamnez HANİFİN-RAJKA TANI KRİTERLERİ  Kaşıntı  Ailede atopi öyküsü  Tipik morfoloji ve dağılım İnfantlarda yüz, extensor bölge tutulumu Erişkinde flexor bölgede likenifikasyon  Kronik yineleyen dermatit 4 Mayıs MAJOR KRİTERLER (3 ya da fazla ) 3 MAJOR+3 MİNÖR 12İ BOSTANCI

13 Atopik Dermatit (Egzema) Temel tanı yöntemleri nelerdir? Anemez HANİFİN-RAJKA TANI KRİTERLERİ Kserozis Kserozis Kutanöz enfeksiyonlara duyarlılık Kutanöz enfeksiyonlara duyarlılık El ve ayakların nonspesifik dermatiti El ve ayakların nonspesifik dermatiti Iktiyozis Iktiyozis Palmar hiperlinearite Palmar hiperlinearite Keratozis pilaris Keratozis pilaris Serum IgE düzeyinde yükselme Serum IgE düzeyinde yükselme Pitriasis alba Pitriasis alba Meme başı ekzeması Meme başı ekzeması Erken başlangıç yaşı Erken başlangıç yaşı Keilitis Keilitis Deri testlerine pozitif erken tip allerji yanıtı Deri testlerine pozitif erken tip allerji yanıtı Infraorbital Dennie Morgan çizgisi Infraorbital Dennie Morgan çizgisi Periorbital koyulaşma Periorbital koyulaşma Keratokonus Keratokonus Anterior subkapsüler katarakt Anterior subkapsüler katarakt Yineleyen konjonktivit Yineleyen konjonktivit Fasiyal eritem ve solgunluk Fasiyal eritem ve solgunluk Perifolliküler tutulum Perifolliküler tutulum Besin hipersensitivitesi Besin hipersensitivitesi Beyaz dermografizm Beyaz dermografizm Lipid çözücü ve yün intoleransı Lipid çözücü ve yün intoleransı Çevresel veya emosyonel faktörlerin hastalığın gidişini etkilemesi Çevresel veya emosyonel faktörlerin hastalığın gidişini etkilemesi 4 Mayıs MİNOR KRİTERLER (3 ya da fazla ) 3 MAJOR+3 MİNÖR 13İ BOSTANCI

14 4 Mayıs14İ BOSTANCI

15 Atopik Dermatit (Egzema) Ayırıcı tanıda nelerle karşılaşılır? SEBOREİK DERMATİT: İnfantil formu doğumdan sonra ilk 1-2 hafta içinde ortaya çıkar. Saçlı deri,dış kulak, postaurikuler bölge, göğüs ortası, nazolabial bölge, alın ve diaper bölgelerini tutar. Kaşıntı ve diğer semptomlar SD’de yoktur. Sarı yağlı squamlar vardır. Vezikülasyon, likenifikasyon ve ekskoriye papüller yoktur. Kişisel ya da ailevi atopi öyküsü, IgE yüksekliği gibi bulgular yoktur. ATOPİK DERMATİT: Koordineli hareketlerin gelişip bilinçli kaşımanın geliştiği 2-3. ayın sonunda ortaya çıkar. Koordineli hareketlerin gelişip bilinçli kaşımanın geliştiği 2-3. ayın sonunda ortaya çıkar. Yüz, boyun, fleksural ya da ekstansör yerleşim tipiktir. Yüz, boyun, fleksural ya da ekstansör yerleşim tipiktir. AD’de uykuyu bölen şiddetli kaşıntı mutlaka vardır. AD’de uykuyu bölen şiddetli kaşıntı mutlaka vardır. Vezikülasyon, likenifikasyon ve ekskoriye papüller vardır. Vezikülasyon, likenifikasyon ve ekskoriye papüller vardır. Kişisel ya da ailevi atopi öyküsü, IgE yüksekliği gibi yardımcı bulgular mevcuttur. Kişisel ya da ailevi atopi öyküsü, IgE yüksekliği gibi yardımcı bulgular mevcuttur. 4 Mayıs15İ BOSTANCI

16 Atopik Dermatit (Egzema) Ayırıcı tanıda nelerle karşılaşılır? 10 günlük erkek bebek yüzünde döküntü Akrabalık yok Tanı? Kaşıntı yok 8 aylık erkek bebek Yüzünde döküntü, kaşıntı 2. aydan sonra +, akrabalık yok annede 5 yaşa kadar atopik dermatit Yumurta 6 aylık başlanmış semptomlar artmış Tanı? 4 Mayıs16İ BOSTANCI

17 Dr. Sami Ulus Çocuk Allerji 181 çocuk 2 ay-13 yaş %70 erkek Atopi: %30.7’sinde Besin: %51.5; Aeroallerjen %27.9; besin-aeroallerjen %20.6 4 Mayıs17İ BOSTANCI

18 Atopik Dermatit (Egzema) 4 Mayıs Vet Dermatol. 2010 Apr 23. Treatment of canine atopic dermatitis: 2010 clinical practice guidelines from the International Task Force on Canine Atopic Dermatitis. 18İ BOSTANCI

19 Atopik Dermatit (Egzema) korunma Tedavi niçin önemli? Sık Hayat kalitesini etkiler Stress kontrolü gerekir ilaç maliyeti pahalı 4 Mayıs19İ BOSTANCI

20 Tedaviye Dirençli Atopik Dermatit 4 Mayısİ BOSTANCI20

21 Atopik Dermatit (Egzema) Tedavi  Hasta ve ailenin eğitimi ve genel önlemler  Neden olan faktörlerden kaçınma  Derinin hidrasyonu  Topikal tedavi. Topikal steroidler. Topikal immünomodülatörler Sistemik tedavi. Antihistaminikler. Steroidler. İmmünsüpresifler Therapeutic Options for Pediatric Atopic Dermatitis Reviewed October 8, 2008 4 Mayıs21İ BOSTANCI

22 Dermatit (Egzema) GENEL ÖNLEMLER  Pamuklu, bedeni sıkmayan ve rahat giysiler tercih edilmelidir  SOĞUK MU SICAK MI?  TEMİZLİK NE KADAR?  KAŞINMA ENGELLENMELİ Mİ? 4 Mayıs22İ BOSTANCI

23 Atopik Dermatit (Egzema)  Akarlara maruziyetin azaltılması  Bilinen gıda alerjenlerinden sakınma 4 Mayıs23İ BOSTANCI

24 Atopik Dermatit (Egzema) derinin nemlendirilmesi  Banyo ile cilt yüzeyindeki allerjenler de uzaklaştırılır  Hoş kokulu sabun ve köpük kullanılmamalı  Nemlendiriciler veya seramid içeren ürünler ılık banyo sonrası günde 2-3 kez 4 Mayıs24İ BOSTANCI

25 Kaşıntılı deri hastalıklarında su tutma kapasitesi Atopic dermatitis Xerotic eczema Evaporation of water results in crack Cracked rice cake after 2 w New year’s day 2 w

26 Atopik egzema’da klinik Kaşınma AD’i kötüleştirir. Kaşıma hissinin kötü sonucu kaşınmadır. Rothman S1941(Samuel Hafenreffer 1660)

27 Nemlendirici Temel iki yöntem vardır 1- Epidermal su kaybını önlemek (okluzifler) 2-Epidermal,dermal dokulardan st. corneum'a su çekmek (Humektantlar) 4 Mayıs27İ BOSTANCI

28 Okluzifler  Oldukça yağlı maddelerdir  Cilt kuruluğunun giderilmesinde etkin  En etkili örtücü madde vazelindir  Transepidermal su kaybını  Oklüzif Ajanlar: Parafin Squalen Dimetikon Propilen Glikol Lanolin Balmumu Silikon Yağları Doğal Yağlar 4 Mayıs28İ BOSTANCI

29 Humektanlar Suda çözünür nem çekici ajanlardır Gliserin Üre (Urederm lipo %10, Excipial lipo ) Alfa Hidroksi Asitler Propilen Glikol Bazı Proteinler Sorbitol Pirolidin Karboksilik Asit Jelatin Hyaluronik Asit 4 Mayıs29İ BOSTANCI

30 AD’li çocuklarda günlük yaşamda öğretilmesi gerekenler sinirlilik Kuru deri alevlenme Eski terin yıkanması geçiçi terleme(irritant) dermatitis Terlemenin azalması Düzenli terleme Yumuşatıcı losyonlar

31 Topikal Kortikosteroidler Atopik egzema alevlenme tedavisinde ilk seçenek Etki derecesine göre sınıflanır ve buna göre kulanılır Sınıf 1 en potent KS Betametazon dipropionat %0.05 Klobetazol dipropionat % 0.05 Sınıf 7 en düşük etkili KS Hidrokortizon asetat %1  Orta-yüksek potent etkili KS yüze ve cilt katlantısı olan bölgelere sürülmemeli  Hastalığın aktif dönemlerinde günde bir-iki kez kullanılmalıdır 4 Mayıs31İ BOSTANCI

32 Topikal Steroid Kullanımına Bağlı Yan Etkiler Ciltte incelme Morarma Hipopigmentasyon Akne Strialar Telenjektazi Sekonder enfeksiyon Sistemik yan etkiler 4 Mayıs32İ BOSTANCI

33 4 Mayısİ BOSTANCI33 An infantile Cushing syndrome due to misuse of topical steroid. Siklar Z, Bostanci I, Atli O, Dallar Y Siklar ZBostanci IAtli ODallar Y

34 J Allergy Clin Immunol. 2012 Apr 20. J Allergy Clin Immunol. Development of atopic dermatitis according to age of onset and association with early-life exposures. İlk 1 yaştan önce başlanan yoğurt Ae’dan koruyucu 4 Mayısİ BOSTANCI34

35 Atopic dermatitis: a disease of altered skin barrier and immune dysregulation. Atopic dermatitis: a disease of altered skin barrier and immune dysregulation. Boguniewicz M, 4 Mayısİ BOSTANCI35

36 4 Mayısİ BOSTANCI36 Filaggrin Mutations Associated with Skin and Allergic Diseases Alan D. Irvine, N Engl J Med 2011;

37 Levels of filaggrin degradation products are influenced by both filaggrin genotype and atopic dermatitis severity Allergy Volume 66, Issue 7, pages 934–940, July 2011Volume 66, Issue 7, 4 Mayısİ BOSTANCI37

38 PUVA (psoralenler artı Ultraviole A), geniş bant UVA, geniş bant UVB, kombine UVA ve UVB, Dar bant UVB veya UVA1 ile Ultraviyole ışık tedavisi (fototerapi) atopik dermatit kontrolünde başarılı olur. Narrow-band ultraviolet B and broad-band ultraviolet A phototherapy in adult atopic eczema: a randomised controlled trial. Reynolds NJ, Franklin V, Gray JC, Diffey BL, Farr P Lancet. 2001;357(9273):2012. 4 Mayısİ BOSTANCI38

39 Oral kalsineurin inhibitörleri, atopik dermatit, tedavi etmek için kullanılabilirler. Oral siklosporin, 3-6 gün başına mg / kg 'lık dozda, şiddetli atopik dermatit etkilidir. Pediatr Dermatol. 1992;9(4):386. Siklosporin 5 mg /kg/ gün kg (12 haftada bir) de atopik dermatit çocuklarda başarılı olmuştur Br J Dermatol. 2000;142(1):52. 4 Mayısİ BOSTANCI39

40 metotreksat, azatiyoprin immünsupresanlar Azathioprine dosed by thiopurine methyltransferase activity for moderate-to- severe atopic eczema: a double-blind, randomised controlled trial. Lancet. 2006;367(9513):839. mikofenolat mofetil kullanılabilir Omelizumab ve Anti-CD 20 ile kontrolsüz olgu sunumları vardır. J Am Acad Dermatol. 2006;54(1):68, Anti-CD20 (rituximab) treatment improves atopic eczema J Allergy Clin Immunol. 2008;121(1):122. 4 Mayısİ BOSTANCI40

41 Klinik enfeksiyonun yönetimi Enfeksiyon belirtileri; bal renkli kabuklanmalar, folikülit ve piyoderma Atopik egzemada Staf aureus 4 Mayısİ BOSTANCI41

42 Klinik enfeksiyonun yönetimi Bleach banyoları - Sodyum hipoklorit solüsyonu% 6 (sıvı çamaşır suyu) MRSA dahil S. aureus karşı aktivitesi vardır. Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine, 7th 2008. p.146. Hastalar ılık su dolu küvet (40 galon=151 lt) sıvı çamaşır suyu yarım bardak (dörtte birini) daha sonra 5 ila 10 dakika banyo’da bekletilir. Daha sonra, hastalar temiz su ile yıkanır, kurulanır ve hemen nemlendirici ve / veya reçeteli ilaçlar uygulanır (haftada 2 kez) Management of atopic dermatitis in the pediatric population. Pediatrics. 2008;122(4):812. 4 Mayısİ BOSTANCI42

43 Viral Enfeksiyon 4 Mayısİ BOSTANCI43 Egzema Herpeticum: Herpes virüs Tip I’e bağlı Atlas of Pediatric Emergency Medicine, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2004.

44 Atopik Egzema’da Molluscum contagiosum 4 Mayısİ BOSTANCI44

45 Atopik Egzema’da fungal enfeksiyonlar Özellikle adolesan döneminde AE’da boyun bölgesinde tedaviye cevapsız olgularda Malassezia spesifik Ig E bakılması önemli The role of Malassezia in atopic dermatitis affecting the head and neck of adults. J Am Acad Dermatol. 2009;60(1):125. 4 Mayısİ BOSTANCI45

46 Hangi AD’li çocuk Allerji ve/veya Dertmatoloj’ye sevk edilmelidir??? Tanı belirsiz olduğunda Hastaların uygun tedaviye yanıt vemediğinde yüksek potent topikal kortikosteroidler ile yüz veya cilt kıvrımlarının atopik dermatit tedavisi düşünülüyorsa sistemik immünosüpresif ajanlar ile tedavi gerekiyorsa 4 Mayısİ BOSTANCI46

47 4 Mayısİ BOSTANCI47

48 4 Mayısİ BOSTANCI48

49 Eve götürülecek mesajlar Isı, terleme, düşük nem gibi tetikleyici faktörlerin kaçının Staphylococcus aureus ve herpes gibi deri enfeksiyonlarını tedavi edin Sedasyon ve kaşıntı kontrolü için antihistaminikler kullanın Stres ve anksiyete ile başa çıkın 4 Mayısİ BOSTANCI49

50 Eve götürülecek mesajlar Yangısı olmayan deride çocuğun tolere edeceği cilt nemlendiricisini kullanın Akut alevlenmelerde başlangıçta kortikosteroid yerine kalsinörin inhibitörü (Grade 2B) 4 Mayısİ BOSTANCI50

51

52 Atopik Dermatit (Egzema) Sonuç Doğru tanı Uygun takip Atopik yürüyüş Atopi tetikleyici mi? Önce nemlendir kaşıntıda antihistaminik faydalı mı? 4 Mayıs52İ BOSTANCI

53 4 Mayıs İ BOSTANCI 53İ BOSTANCI

54 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Allerji Kliniği Tel 0312 3056314 4 Mayıs54İ BOSTANCI Doçentlerimiz


"Tedaviye Dirençli Atopik Dermatit Dr. İlknur BOSTANCI Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk İmmunoloji ve Allerji Eğitim Sorumlusu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları