Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Sedat Akdeniz Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Sedat Akdeniz Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Sedat Akdeniz Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

2 Olgu 18 aylık 6 aydır devam eden Yüzünde kızarıklık Kaşıntı şikayeti var Gece artıyor Bazı ilaçlar kullanmış İyileşme ve kötüleşme Çocuğu öpmek yasak Aile gergin ve tepkisel

3 Tanı Atopik dermatit

4 Amaç Atopik hastalıklar hangileridir? Atopik hastalıklar arasındaki ilişki nasıldır? Atopik dermatitin toplumdaki sıklığı, Kimleri etkiler, Klinik bulguları Nedenleri Ayırıcı tanı Tedavi Özet

5 Tanım Ekzema= ekzein=kaynayıp taşmak Atopik: Yer anlamına gelen topos kelimesinden türemiştir ve “yersiz” anlamını vermektedir Atopen: alerjen Dermati = ekzema = egzema

6 Atopik hastalıklar hangileridir?

7 E:Ekzema, S:Saman nezlesi, A:Astım

8 Atopik hastalıklar arasındaki ilişki nasıldır?

9

10 Atopik dermatit Ortalama insidans %10-15 Orta Asya ve doğu Avrupa ülkelerinde %5’in altındadır Kırsal / tarımsal bir toplumdan sanayi toplumuna göç edilmesi hastalık insidansının artması eşlik ediyor görünmektedir Kentsel alanlarda insidans yüksek

11 Epidemiyoloji Son 10 yıl içinde daha çok yapılmış Hastalığın varlıklı, küçük ailelerde daha sık görüldüğü anlaşılmış (enfeksiyon teorisi, ileri yaşta doğum yapma, endoparazitler…) Atopik dermatitin sık görüldüğü bölgelere göç edenlerde de sıklık artıyor Genetik yatkınlık ve çevresel faktörler

12 Büyüyen global bir problem Geçen yüzyılın ikinci yarısında 7 yaşındaki çocuklarda yaşamboyu atopik dermatit prevalansı

13 Dermis Epidermis Langerhans hücreleri Th1 Th2 İnflamatuar Sitokinler Mast hücreleri Allerjenler İnterferon Nöropeptidler Seramidler Ig E IgG IgA Atopik dermatitin nedeni nedir?

14 Atopik dermatitte tanı sırasında yaş (Leung DYM. Clin Exp Immunol. 1997; 107 (suppl 1): 25) < 1 yaş >5 yaş 1-5 yaş

15 Atopik dermatit tanı?

16 Tanı Klinik bulgularıyla konur

17 Tanı için spesifik laboratuar bulgu var mı?

18 IgE IgE yüksekliği ? Çünkü %75 olgu’da yüksek %25 olguda normal

19 Tanı: Modifiye edilmiş Hanifin ve Rajka kriterleri Major Kriterler –Kaşıntı –Deri lezyonlarının morfolojisi ve dağılımı Adult: fleksural bölgelerde likenifikasyon İnfant: Yüz ve ekstansör bölge tutulumu –Kronik seyir, alevlenme atakları

20 Atopik dermatit: kişilik Gergin Sinirli Nörotik Stres Çocukluk dönemi aile problemleri

21 Kaşıntı En önemli semptom Hastalık morbiditesinin en önemli sebebi Sadece hasta değil, aile bireylerini de rahatsız eder, uykusuz bırakır

22

23

24

25 Akut semptomlar Aralar günler, haftalar ya da aylar olabilir Alevlenme Remisyon Alevlenmeler Remisyonlar Deri değişiklikleri (Çoğunlukla kaşımaya bağlı

26 Atopik Dermatit: Minor kriterler (1) Xerozis İktiyozis/palmar hiperlinearite/keratozis pilaris Yüksek IgE Hastalığın erken yaşta başlaması Deri enfeksiyonlarında artma eğilimi ( S. Aureus, H. Simplex enfeksiyonalrı)/ hücresel immün defekt

27 Atopik Dermatit: Minor kriterler (2) El ve ayaklarda spesifik olmayan dermatit Meme başı ekzeması Keilitis Tekrarlayan konjunktivit Dennie-Morgan infraorbital kıvrım Beyaz dermografizm/ pitiriazis alba

28

29

30

31

32

33

34 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar Stafilokok Streptokok HSV enfeksiyonları

35

36 Atopik dermatit mikrobiyal flora Staph.aureus –Lezyonlu der : %93 –Sağlam deri : %76 –Nazal pasaj : %79

37 Ayrıcı Tanı Konjenital hastalıklar –Netherton Sendromu –Familyal keratozis pilaris Kronik dermatozlar –Seboreik dermatit –Kontakt dermatit –Numuler dermatit –Liken simplex kronikus

38 Ayrıcı tanı (2) Enfeksiyon ve enfestasyonlar –Scabies –HIV –Dermatofitozis Malignensiler –CTCL –Letterer-Siwe hastalığı

39 Ayrıcı tanı (3) İmmünyetmezlik Wiskott-Aldrich Sendromu Hiper Ig E sendromu Metabolik hastalıklar Zn eksikliği Pridoksin eksiklği Fenilketonüri

40 Tedavi yaklaşımı Eğitim, tetikleyici faktörlerden uzaklaşma Derinin nemlendirilmesi Antihistaminik Topikal tedaviler Kortikosteroid kullanımı Takrolimus, Pimekrolimus Sistemik tedavi Fototerapi

41 Tetikleyici faktörler Kuru hava Yünlü giysiler Aşırı banyo yapma Stres Terleme Ev tozu akarları Alerjen yiyecekler

42 Özet (1) Atopik dermatit prevalansı artıyormu? Atopik dermatit tanısı özel laboratuar bulguları ile konur Atopik dermatit sıklığı sosyal gelişmişlik düzeyi ile ilişkisizdir Atopik dermatit tedavi edilebilir bir hastalıktır Atopik dermatit çocukluk yaş grubu hastalığı olmasına rağmen erişkin dönemde görülebilir

43 Özet (2) Atopik dermatiti tetikleyen faktörlerden korunmak gerekir Atopik dermatitli olgularda deri kuru olduğundan nemlendirmek gerekir Antihistaminik kullanılmamalıdır Kaşıntı önemli bir semptomdur Hastalık kronik seyirli olup akut alevlenmeler gösterir


"Prof. Dr. Sedat Akdeniz Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları