Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATIONS = EUA Prof. Dr. Esin ŞENOL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATIONS = EUA Prof. Dr. Esin ŞENOL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon."— Sunum transkripti:

1 AVRUPA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATIONS = EUA Prof. Dr. Esin ŞENOL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD. Prof. Dr. Esin ŞENOL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD.

2 EUA; 45 Ülke Üniversite ve Ulusal rektörlerini temsil etmektedir. 31 Mart 2001’de Salamanca’da (İspanya) kuruldu. Association of European Universities (CRA) ile Confederation of EU Rectors, EHEA için tek çatı altında birleştirilmiş oldu. EUA; 45 Ülke Üniversite ve Ulusal rektörlerini temsil etmektedir. 31 Mart 2001’de Salamanca’da (İspanya) kuruldu. Association of European Universities (CRA) ile Confederation of EU Rectors, EHEA için tek çatı altında birleştirilmiş oldu.

3 EUA: 750 üye Öğrenim, öğretim, araştırma kalitesini geliştirmek Yüksek öğrenim ve araştırmayı Avrupalılaştırmak Avrupa Üniversitelerini Güçlendirmek EUA: 750 üye Öğrenim, öğretim, araştırma kalitesini geliştirmek Yüksek öğrenim ve araştırmayı Avrupalılaştırmak Avrupa Üniversitelerini Güçlendirmek

4 GörevleriGörevleri Birlikte çalışma Toplantılar, konferanslar, raporlar, yayınlar, workshoplar, projeler. Üniversiteler ile Konsey ve Komisyon arasında konsultasyon işlevi yürütür Üyeleri desteklemek Avrupa düzeyinde: ortak politikalar geliştirmek Avrupa’da yüksek öğrenimin şeffaflığını artırmak Uluslar arası düzeylerde: Global eğilimlere üyeleri hazırlamak Bologna sürecine dahildir Bologna İzlem Grubunda (BFUG) yer alır Bologna hedeflerine yönelik aktiviteler düzenler Eğilim raporları hazırlar (Trends I, II, III, IV): Bologna sürecini besleyen geri bildirim raporları yürütür ve sonuçlarını yayınlar. Kurumsal değerlendirme:10 yılda 130 kurum değerlendirilmiş Birlikte çalışma Toplantılar, konferanslar, raporlar, yayınlar, workshoplar, projeler. Üniversiteler ile Konsey ve Komisyon arasında konsultasyon işlevi yürütür Üyeleri desteklemek Avrupa düzeyinde: ortak politikalar geliştirmek Avrupa’da yüksek öğrenimin şeffaflığını artırmak Uluslar arası düzeylerde: Global eğilimlere üyeleri hazırlamak Bologna sürecine dahildir Bologna İzlem Grubunda (BFUG) yer alır Bologna hedeflerine yönelik aktiviteler düzenler Eğilim raporları hazırlar (Trends I, II, III, IV): Bologna sürecini besleyen geri bildirim raporları yürütür ve sonuçlarını yayınlar. Kurumsal değerlendirme:10 yılda 130 kurum değerlendirilmiş

5

6 HedefiHedefi Gelişmekte olan EHEA (Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı) ve ERA (Avrupa Araştırma Alanları)’na yönelik Üniversitelerin rolünü güçlendirmek. Üyeler ile üyelik servisleri organizasyonu yapmak ve kalite gelişimi ve üniversitelerin Avrupa profillerini geliştiren projelerle katkıda bulunmak Gelişmekte olan EHEA (Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı) ve ERA (Avrupa Araştırma Alanları)’na yönelik Üniversitelerin rolünü güçlendirmek. Üyeler ile üyelik servisleri organizasyonu yapmak ve kalite gelişimi ve üniversitelerin Avrupa profillerini geliştiren projelerle katkıda bulunmak

7 BOLOGNA SÜRECİ 2010 yılında Avrupa eğitim sistemi ve eğitim kalitesi ile dünya lideri olmalıdır. Eğitimde köklü reform BOLOGNA SÜRECİ; 1999; 29 Ülke eğitim bakanları SALAMANCA KONGRESİ 2001 (EUA) Prague 2001 Berlin 2003 Bergen 2005 2010 yılında Avrupa eğitim sistemi ve eğitim kalitesi ile dünya lideri olmalıdır. Eğitimde köklü reform BOLOGNA SÜRECİ; 1999; 29 Ülke eğitim bakanları SALAMANCA KONGRESİ 2001 (EUA) Prague 2001 Berlin 2003 Bergen 2005

8 BOLOGNA BİLDİRİSİ ÖNCESİ ERASMUS (1987) BOLOGNA MAGNA CHARTA (1988); Üniversite anayasası; 388 Avrupa Üniversitesi Rektörü imzalamış (Özerklik, öğretim/araştırma birlikteliği, öğretim/araştırmada özerklik, insancıl anlayış) Sorbonne Deklarasyonu - Mayıs 1998 Üniversitelerin Avrupa’nın Kültürel Boyutundaki Merkezi rolü EHEA kurulmasındaki ortak deklarasyon; Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere Eğitim bakanları ERASMUS (1987) BOLOGNA MAGNA CHARTA (1988); Üniversite anayasası; 388 Avrupa Üniversitesi Rektörü imzalamış (Özerklik, öğretim/araştırma birlikteliği, öğretim/araştırmada özerklik, insancıl anlayış) Sorbonne Deklarasyonu - Mayıs 1998 Üniversitelerin Avrupa’nın Kültürel Boyutundaki Merkezi rolü EHEA kurulmasındaki ortak deklarasyon; Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere Eğitim bakanları

9 BOLOGNA BİLDİRİSİ Haziran1999’da; 29 ülke eğitim bakanları, 2010 yılında Avrupa eğitim sistemi ve eğitim kalitesi ile dünya lideri olmalıdır. Yüksek Öğretim Alanı için ortak hedefler belirlendi Ana Alanlar Kolay değerlendirilebilir ve karşılaştırılabilir derecelerin oluşturulması Diploma eki 3 Kademeli Yüksek Öğretim ECTSHareketlilik Kalite güvencesi konusunda işbirliği Haziran1999’da; 29 ülke eğitim bakanları, 2010 yılında Avrupa eğitim sistemi ve eğitim kalitesi ile dünya lideri olmalıdır. Yüksek Öğretim Alanı için ortak hedefler belirlendi Ana Alanlar Kolay değerlendirilebilir ve karşılaştırılabilir derecelerin oluşturulması Diploma eki 3 Kademeli Yüksek Öğretim ECTSHareketlilik Kalite güvencesi konusunda işbirliği

10 EUA:Salamanca Kongresinde 300 Üniversite ile kuruluyor. İLKELER:Özerklik/Otonomi Kamusal sorumluluk alanı olarak eğitim Araştırma tabanlı yüksek öğretim Farklılıkların düzenlenmesi Prague 2001; hedef sayısı yükseltildi. EUA ESIB (Avrupa Öğrenci Birliği) Yaşam Boyu Öğrenim Avrupa’da rekabetin güçlendirilmesi Bizim Ülke olarak Bologna sürecine dahil olmamız. EUA:Salamanca Kongresinde 300 Üniversite ile kuruluyor. İLKELER:Özerklik/Otonomi Kamusal sorumluluk alanı olarak eğitim Araştırma tabanlı yüksek öğretim Farklılıkların düzenlenmesi Prague 2001; hedef sayısı yükseltildi. EUA ESIB (Avrupa Öğrenci Birliği) Yaşam Boyu Öğrenim Avrupa’da rekabetin güçlendirilmesi Bizim Ülke olarak Bologna sürecine dahil olmamız.

11 EUAEUA Bologna sürecinin güçlendirilmesi ve yürütülmesini destekleyen projeler başlatmıştır. Bu projeler Avrupa Komisyonundan mali destek almaktadır. 1.ECTS (European Credit Transfer System) 2.Joint Masters 3.Quality Culture 4.Mapping Research in Social Science and Humanities 5.Doctoral Programmes 6.Trends IV Bologna sürecinin güçlendirilmesi ve yürütülmesini destekleyen projeler başlatmıştır. Bu projeler Avrupa Komisyonundan mali destek almaktadır. 1.ECTS (European Credit Transfer System) 2.Joint Masters 3.Quality Culture 4.Mapping Research in Social Science and Humanities 5.Doctoral Programmes 6.Trends IV

12 1) ECTS: EHEA için mutlak gerekli EUA; ECTS’nin gelişimini izler ve 30 ülkeden 90 ECTS/DS danışmanından oluşan takım aracılığı ile tüm Avrupa’ya yaymak 2) Joint Masters Project Üniversiteler arası kooperasyon hedeflenerek geliştirilmiş. Bologna deklarasyonundan sonra ve EUA’nın 2002’deki Araştırmasından sonra bir zorunluluk. Joint Masters programdaki iyi örneklerin ortaya konulması ve yaygınlaştırılması Var olan programların performansını artırmak. Öğrenci ve öğretim üyeleri hareketlilik kalitesini artırmak. Avrupa’da Master düzeyindeki kooperasyon programlarının başarılı yürütülmesi için optimal koşulların sağlanmasına yönelik önerilerde bulunmak 1) ECTS: EHEA için mutlak gerekli EUA; ECTS’nin gelişimini izler ve 30 ülkeden 90 ECTS/DS danışmanından oluşan takım aracılığı ile tüm Avrupa’ya yaymak 2) Joint Masters Project Üniversiteler arası kooperasyon hedeflenerek geliştirilmiş. Bologna deklarasyonundan sonra ve EUA’nın 2002’deki Araştırmasından sonra bir zorunluluk. Joint Masters programdaki iyi örneklerin ortaya konulması ve yaygınlaştırılması Var olan programların performansını artırmak. Öğrenci ve öğretim üyeleri hareketlilik kalitesini artırmak. Avrupa’da Master düzeyindeki kooperasyon programlarının başarılı yürütülmesi için optimal koşulların sağlanmasına yönelik önerilerde bulunmak

13 3) Quality Culture Project Üniversitelerde Bologna sürecine uygun kalite kültürünün oluşturulması. Üniversitelerde iç kalite kültürünün geliştirilmesi Proje; Round I ve II olarak yürütülmekte Round I: 2002-2004: 29 Ülke 4) MORESS:Sosyal bilimlerdeki araştırmalarla ilgili bilgiye ulaşmak. 3) Quality Culture Project Üniversitelerde Bologna sürecine uygun kalite kültürünün oluşturulması. Üniversitelerde iç kalite kültürünün geliştirilmesi Proje; Round I ve II olarak yürütülmekte Round I: 2002-2004: 29 Ülke 4) MORESS:Sosyal bilimlerdeki araştırmalarla ilgili bilgiye ulaşmak.

14 5) Doktoral Programlar: Değişen çevre koşullarına uygun başarılı Doktora Programları geliştirilmesinin koşullarını oluşturmak. İyi örnekleri tanımlamak ve paylaşmak Projeye katılan üniversitelerin güçlenmesine katkıda bulunmak Avrupa düzeyinde birleşik Doktora Programları geliştirilmesinde kooperasyonu sağlamak 6) Avrupa’da akreditasyon ile ilgili gelişmeleri izler 5) Doktoral Programlar: Değişen çevre koşullarına uygun başarılı Doktora Programları geliştirilmesinin koşullarını oluşturmak. İyi örnekleri tanımlamak ve paylaşmak Projeye katılan üniversitelerin güçlenmesine katkıda bulunmak Avrupa düzeyinde birleşik Doktora Programları geliştirilmesinde kooperasyonu sağlamak 6) Avrupa’da akreditasyon ile ilgili gelişmeleri izler

15 ÜNİVERSİTELERDEN BEKLENENLER Bu süreçteki amacın ortaya konulması Sürece uyum kararlılığı Tanıtım Bologna süreci birim/çalışma grubu kurulması Öğrenim programlarının gözden geçirilmesi Sürekli kalite iyileştirme mekanizmalarının kurulması Bologna sürecindeki programlara katılımın sağlanması SOCRATES III. DÖNEM 2008’de başlıyor Öğrenci değişimi için ECTS şartı aranacak Bu süreçteki amacın ortaya konulması Sürece uyum kararlılığı Tanıtım Bologna süreci birim/çalışma grubu kurulması Öğrenim programlarının gözden geçirilmesi Sürekli kalite iyileştirme mekanizmalarının kurulması Bologna sürecindeki programlara katılımın sağlanması SOCRATES III. DÖNEM 2008’de başlıyor Öğrenci değişimi için ECTS şartı aranacak

16 BEKLENEN YARARLAR Üniversitelerin kendilerini tanımaları sağlanacak Üniversite akademik dünyada tanınacak Üniversitelerin rekabet gücü artacak AB çalışmalarına ulaşma/network’lere dahil olunacak AB’den finansal destek sağlanacak Üniversitelerin kendilerini tanımaları sağlanacak Üniversite akademik dünyada tanınacak Üniversitelerin rekabet gücü artacak AB çalışmalarına ulaşma/network’lere dahil olunacak AB’den finansal destek sağlanacak

17 KALİTE GÜVENCE Quality Assurance Avrupa Yüksek Öğretim alanı (EHEA) oluşturmanın temeli Kalite güvencesinde ortak ölçütler 2005’e kadar ulusal kalite güvencesi kapsamı: İlgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tanımı İç değerlendirme,dış inceleme,öğrencilerin katılımı ve sonuçların yayımını içeren kurum ve programların değerlendirilmesi Akreditasyon,sertifika ve karşılaştırılabilir kurallar Uluslararası katılım, işbirliği ve ağ oluşturma Avrupa Yüksek Öğretim alanı (EHEA) oluşturmanın temeli Kalite güvencesinde ortak ölçütler 2005’e kadar ulusal kalite güvencesi kapsamı: İlgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tanımı İç değerlendirme,dış inceleme,öğrencilerin katılımı ve sonuçların yayımını içeren kurum ve programların değerlendirilmesi Akreditasyon,sertifika ve karşılaştırılabilir kurallar Uluslararası katılım, işbirliği ve ağ oluşturma

18

19 ÖNCE kurum: 1. Üniversite ne yapmak istiyor? 2. Bunu nasıl yapmak istiyor? 3. Yapmak istediklerini nasıl yaptıklarını biliyor mu? 4. Geri bildirim kanalları neler? 5. Nasıl gelişebilirler? ÖNCE kurum: 1. Üniversite ne yapmak istiyor? 2. Bunu nasıl yapmak istiyor? 3. Yapmak istediklerini nasıl yaptıklarını biliyor mu? 4. Geri bildirim kanalları neler? 5. Nasıl gelişebilirler?

20 BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE YAPILANLAR Bologna sürecindeki resmi temsilci (BFUG: Bologna Follow up Grup üyesi) YÖK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aybar Ertepınar’dır DPT bünyesinde 2002 yılında kurulan Ulusal Ajans vasıtasıyla AB eğitim programları ve ayrıca Bologna Süreci’nin ülke içinde tanıtımı için finansal destek sağlandı 12 Bologna rehberi seçildi; Bologna süreci öncesi başlatılan ve sonra bu sürecin şemsiyesi altına giren çalışmalar: Öğrenci/Öğretim elemanı hareketliliği ECTS çalışmaları Diploma Eki (YÖK başkanlığında) Halen 67 Üniversite Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibidir. Bologna sürecindeki resmi temsilci (BFUG: Bologna Follow up Grup üyesi) YÖK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aybar Ertepınar’dır DPT bünyesinde 2002 yılında kurulan Ulusal Ajans vasıtasıyla AB eğitim programları ve ayrıca Bologna Süreci’nin ülke içinde tanıtımı için finansal destek sağlandı 12 Bologna rehberi seçildi; Bologna süreci öncesi başlatılan ve sonra bu sürecin şemsiyesi altına giren çalışmalar: Öğrenci/Öğretim elemanı hareketliliği ECTS çalışmaları Diploma Eki (YÖK başkanlığında) Halen 67 Üniversite Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibidir.

21 KALİTE KÜLTÜRÜ ÖZDEĞERLENDİRME TEMELİNDE PAYDAŞ ÖNERİLERİNE AÇIK SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜREÇLERİ İLE OLUŞAN KURUM KÜLTÜRÜ

22 KALİTE GÜVENCESİ KARŞILAŞTIRILABİLİR KRİTERLER VE YÖNTEMLER GELİŞTİRİLMESİ YÖNTEMLER GELİŞTİRİLMESİ DEMEKTİR DEMEKTİR KARŞILAŞTIRILABİLİR KRİTERLER VE YÖNTEMLER GELİŞTİRİLMESİ YÖNTEMLER GELİŞTİRİLMESİ DEMEKTİR DEMEKTİR

23 KALİTE GÜVENCESİ NEDİR ? Bir ürün veya hizmetin her türlü kalite unsurunu tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistematik işlemlerdir.

24 AKREDİTE OLMAK NE DEMEKTİR ? Yetkili bir kuruluş tarafından, kabul edilmiş standartlara uygun ve dönemsel olarak yapılan akademik değerlendirmeler sonucunda bir bölümün/programın kalitesi hakkında formel olarak yapılan yetkin kılma beyanını almak demektir.

25 KALİTE GÜVENCESİ NASIL PLANLANIR ? Kurum ve bölüm için Stratejik Planlar hazırlayarak. STRATEJİK PLAN NEDİR ? Kurumun/bölümün orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemler ile kaynak dağılımını içeren plandır.

26 STRATEJİK PLAN NEDİR ? Kurumun/bölümün fotoğrafını çekmektir. Hedef belirlemedir, yol haritasıdır. Yöntem, araç ve kaynak seçimi ve teminidir. Başarı ve başarısızlıkları takip etme ve değerlendirmedir. Kurumun/bölümün fotoğrafını çekmektir. Hedef belirlemedir, yol haritasıdır. Yöntem, araç ve kaynak seçimi ve teminidir. Başarı ve başarısızlıkları takip etme ve değerlendirmedir.

27 STRATEJİK PLAN NELERİ İÇERİR ? Neredeyiz? Durum Analizi Plan ve Programlar Tüm birimler ve kurum için SWOT analizleri Yükseköğrenim alanı ve istihdam olanakları analizi Hedef kitle ve ilgili tarafların belirlenmesi Nereye Ulaşmak İstiyoruz? (Avrupa Yükseköğrenimi ile) Karşılaştırma ve çoklu senaryolar Vizyon, Misyon ve İlkeler Stratejik Amaçlar ve Hedefler: Somut ve ölçülebilir Neredeyiz? Durum Analizi Plan ve Programlar Tüm birimler ve kurum için SWOT analizleri Yükseköğrenim alanı ve istihdam olanakları analizi Hedef kitle ve ilgili tarafların belirlenmesi Nereye Ulaşmak İstiyoruz? (Avrupa Yükseköğrenimi ile) Karşılaştırma ve çoklu senaryolar Vizyon, Misyon ve İlkeler Stratejik Amaçlar ve Hedefler: Somut ve ölçülebilir

28 STRATEJİK PLAN NELERİ İÇERİR ? Gitmek İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz? Etkinlik ve Projeler: Yöntemler, ayrıntılı iş planları, insan kaynakları planlaması, bütçelendirme Başarımızı Nasıl Takip Eder ve Değerlendiririz? İzleme: Raporlama, karşılaştırma Değerlendirme ve Performans Ölçümü: Geri besleme, ölçme yöntemlerinin belirlenmesi, performans göstergeleri, performans yönetimi Gitmek İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz? Etkinlik ve Projeler: Yöntemler, ayrıntılı iş planları, insan kaynakları planlaması, bütçelendirme Başarımızı Nasıl Takip Eder ve Değerlendiririz? İzleme: Raporlama, karşılaştırma Değerlendirme ve Performans Ölçümü: Geri besleme, ölçme yöntemlerinin belirlenmesi, performans göstergeleri, performans yönetimi

29 KALİTE GÜVENCESİ NASIL SAĞLANIR ? Stratejik Plan’ın Kalite Yönetimi ilkeleri ile hazırlanması ve yaşama geçirilmesi ile

30 BOLOGNA SÜRECİ’NDE KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON 1) EŞDEĞERLİLİK, TANINMA 2) HAREKETLİLİK - Öğrenim Esnasında - Öğrenimden Sonra 3) İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK - Ülke İçinde - Avrupa’da Yükseköğrenimin karşılaştırılabilir ve sürdürülebilir Avrupa kalite standartlarına göre değerlendirilme süreci ECTS/DS ORTAK DERECELER YAŞAM BOYU ÖĞRENİM ÖĞRENİM ÇIKTILARI YABANCI DİL

31 Akreditasyon bir araç, amaçtır. Sürekli Kalite İyileştirme

32 HEDEFLER VERİ TOPLAMA VE ANALİZ BULGULARIN YORUMLANMASI SÜREKLİ İYİLEŞTİRME İçin GERİ BESLEME İSTENEN ÇIKTILAR STRATEJİLER SÜREKLİ KALİTE İYİLEŞTİRME MODELİ PAYDAŞLAR KURUMSAL MİSYON VE VİZYON

33 HEDEFLERİ BAŞARMAK İÇİN GEREKLİ ÖĞRENİM ÇIKTILARINI BELİRLE ÇIKTILARIN NASIL SAĞLANACAĞINI BELİRLE ÇIKTILARIN NASIL ÖLÇÜLECEĞİNİ BELİRLE HEDEFLERİN BAŞARILDIĞINI KANITLAYACAK GÖSTERGELER BELİRLE FORMEL BİLGİLENDİRME ÖĞRENCİ AKTİVİTELERİ ÖLÇ/DEĞERLENDİR ÖĞRENİM HEDEFLERİNİ BELİRLE PAYDAŞLARDAN BİLGİ EDİN BİR KALİTE MODELİ

34

35 ÖZDEĞERLENDİRMEÖZDEĞERLENDİRME Kurumun -Mİsyon ve vizyonunun -Mİsyon ve vizyonunun -Güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve -Güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerin (SWOT analizi) tehditlerin (SWOT analizi) -Stratejik planlama ve kurumsal -Stratejik planlama ve kurumsal gelişimin gelişimin Mümkün olan en geniş kurumsal katılımla tartışıldığı ve yazılı bir raporla sonuçlandırdığı değerlendirme sürecidir. Kurumun -Mİsyon ve vizyonunun -Mİsyon ve vizyonunun -Güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve -Güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerin (SWOT analizi) tehditlerin (SWOT analizi) -Stratejik planlama ve kurumsal -Stratejik planlama ve kurumsal gelişimin gelişimin Mümkün olan en geniş kurumsal katılımla tartışıldığı ve yazılı bir raporla sonuçlandırdığı değerlendirme sürecidir.

36 BÖLÜMLER NE YAPMALI? Kurum stratejik planı ile uyumlu kendi stratejik planlarını ve akreditasyon el kitaplarını hazırlamalıdırlar. Öz değerlendirmelerini yapmalı, vizyon ve misyonlarını belirlemelidirler. Kendilerine akredite olmuş örnek kurumlar seçerek yol haritalarını çizmelidirler. Kurum stratejik planı ile uyumlu kendi stratejik planlarını ve akreditasyon el kitaplarını hazırlamalıdırlar. Öz değerlendirmelerini yapmalı, vizyon ve misyonlarını belirlemelidirler. Kendilerine akredite olmuş örnek kurumlar seçerek yol haritalarını çizmelidirler.

37 BÖLÜMLER NE YAPMALI? Sürekli iyileşme için veri tabanları ve iç denetim mekanizmaları oluşturmalıdırlar. İyileşme süreçlerini somut veri ve göstergelerle ölçmelidirler. Seçtikleri örneğe ulaştıklarında akreditasyon işlemlerini başlatmalıdırlar. Akredite olarak saygınlıklarını arttırmalıdırlar. Sürekli iyileşme için veri tabanları ve iç denetim mekanizmaları oluşturmalıdırlar. İyileşme süreçlerini somut veri ve göstergelerle ölçmelidirler. Seçtikleri örneğe ulaştıklarında akreditasyon işlemlerini başlatmalıdırlar. Akredite olarak saygınlıklarını arttırmalıdırlar.

38 TÜM BU SÜREÇLER BİZİ NEREYE GÖTÜRÜR ? Kısıtlı kaynaklar daha akılcı ve verimli kullanılır. Kurum/bölüm sürekli iyileşir. Kurum hesap verebilir ve toplumsal sorumluluk taşıyabilir duruma gelir. Kurum şeffaflaşır, nesnelleşir ve güven verir. Kurumun ulusal ve uluslararası popülaritesi yükselir. Uluslararası hareketlilik ve dış kaynak kullanımı artar. Kurum/bölüm eşdeğer ve rekabet edebilen bir konuma gelir. Mezunlar daha kolay iş bulur. Kısıtlı kaynaklar daha akılcı ve verimli kullanılır. Kurum/bölüm sürekli iyileşir. Kurum hesap verebilir ve toplumsal sorumluluk taşıyabilir duruma gelir. Kurum şeffaflaşır, nesnelleşir ve güven verir. Kurumun ulusal ve uluslararası popülaritesi yükselir. Uluslararası hareketlilik ve dış kaynak kullanımı artar. Kurum/bölüm eşdeğer ve rekabet edebilen bir konuma gelir. Mezunlar daha kolay iş bulur.

39 KG & A: TÜRKİYE’DE DURUM 1994-2004 yılları arasında ODTÜ, Boğaziçi, Bilkent ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden toplam 33 Mühendislik programı ABET eşdeğerlilik (“substantially equivalent”) belgesi aldı. ABET’le ilişkiler sonrasında, 90’lı yılların sonunda, mühendislik programlarının ulusal akreditasyonu amacıyla, bugün Mühendislik İçin Avrupa Akreditasyon Programı EUR-ACE içinde yer alan MÜDEK oluştu. Toplam 10 program MÜDEK tarafından değerlendirildi. Değişik yüksek öğrenim kurumları EUA’nın Kurumsal Değerlendirme Programı ve üniversite hastaneleri uluslararası akreditasyon süreçleri ile tanıştı. 1994-2004 yılları arasında ODTÜ, Boğaziçi, Bilkent ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden toplam 33 Mühendislik programı ABET eşdeğerlilik (“substantially equivalent”) belgesi aldı. ABET’le ilişkiler sonrasında, 90’lı yılların sonunda, mühendislik programlarının ulusal akreditasyonu amacıyla, bugün Mühendislik İçin Avrupa Akreditasyon Programı EUR-ACE içinde yer alan MÜDEK oluştu. Toplam 10 program MÜDEK tarafından değerlendirildi. Değişik yüksek öğrenim kurumları EUA’nın Kurumsal Değerlendirme Programı ve üniversite hastaneleri uluslararası akreditasyon süreçleri ile tanıştı.

40 KG & A: TÜRKİYE’DE DURUM YÖK 1994-98 arasında Dünya Bankası finansmanı ile “Milli Eğitimi Geliştirme Projesi”ni yürüttü, öğretmen eğitiminde standartları ve Akreditasyon’u belirledi. YÖK 1997’de, Ankara İngiliz Büyükelçiliği ve Unitas ile işbirliği içinde “Türk Üniversiteleri Kalite Değerlendirme Projesi” adlı pilot projeyi gerçekleştirdi. YÖK, “Avrupa Birliği Ülkelerinde Yükseköğretim-Yeni Gelişmeler” (Mayıs 2000) ve “Avrupa Kredi Transfer Sistemi” (Ocak 2001) çalışmalarını yayınladı. Üç Türk üniversitesi 2002-2003’de EUA’nın “Kalite Kültürü Projesi”ne katıldı. 2003-2004’de Uludağ Üniversitesi 45 Avrupa üniversitesi arasından iyi örnek olarak seçildi. Programın 2005 dönemine katılmak üzere iki Türk üniversitesi seçildi. YÖK 1994-98 arasında Dünya Bankası finansmanı ile “Milli Eğitimi Geliştirme Projesi”ni yürüttü, öğretmen eğitiminde standartları ve Akreditasyon’u belirledi. YÖK 1997’de, Ankara İngiliz Büyükelçiliği ve Unitas ile işbirliği içinde “Türk Üniversiteleri Kalite Değerlendirme Projesi” adlı pilot projeyi gerçekleştirdi. YÖK, “Avrupa Birliği Ülkelerinde Yükseköğretim-Yeni Gelişmeler” (Mayıs 2000) ve “Avrupa Kredi Transfer Sistemi” (Ocak 2001) çalışmalarını yayınladı. Üç Türk üniversitesi 2002-2003’de EUA’nın “Kalite Kültürü Projesi”ne katıldı. 2003-2004’de Uludağ Üniversitesi 45 Avrupa üniversitesi arasından iyi örnek olarak seçildi. Programın 2005 dönemine katılmak üzere iki Türk üniversitesi seçildi.

41 Uludağ Üniversitesi Modeli Yaygın Kurullar Yasanın ön gördüklerine ek olarak oluşturulan yaygın kurul yapısı ile öğretim üyelerinin önemli bir bölümünün kalite geliştirme ve karar verme mekanizmalarına katkıları sağlandı. Yaygın Kurullar Yasanın ön gördüklerine ek olarak oluşturulan yaygın kurul yapısı ile öğretim üyelerinin önemli bir bölümünün kalite geliştirme ve karar verme mekanizmalarına katkıları sağlandı. Dekanlar Konseyi Akreditasyon Kurulları Stratejik Plan Kurulları Bilgi İşlem Yürütme Kurulu EUA ile İlişkiler Kurulu Uluslararası İlişkiler Yürütme Kurulu Anket, Ölçme-Değerlendirme Kurulu Meslek Yüksek Okulları Koordinatörlüğü Tarımsal Araştırma Merkezi Üniversite Tanıtım Komisyonu Sosyal Yardım Kurulu Öğrenci Etkinlikleri Kurulu Kültür Sanat Kurulu Kampus Planlama Kurulu Öğrenci İşleri Yürütme Kurulu Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Araştırma Merkezi Kent Tarihi ve Araştırma Merkezi …

42 Uludağ Üniversitesi Modeli Personel kalitesinin geliştirilmesi ve kontrolü için oluşturulan mekanizmalar 1. 1.Akademik ve idari personelin istihdamı ve atanması için yeni kriterler, 2. 2.Ders değerlendirme anketleri, 3. 3.Sürekli personel gelişim programlarının uygulanması, 4. 4.Teşvikler, 5. 5.Araştırma Fonu Personel kalitesinin geliştirilmesi ve kontrolü için oluşturulan mekanizmalar 1. 1.Akademik ve idari personelin istihdamı ve atanması için yeni kriterler, 2. 2.Ders değerlendirme anketleri, 3. 3.Sürekli personel gelişim programlarının uygulanması, 4. 4.Teşvikler, 5. 5.Araştırma Fonu

43 Kalite Kültürü Projesi On aylık yoğun bir çalışma süreci ve üç toplantı sonunda, Avrupa üniversitelerinin eğitim kalitesini iyileştirmeye yönelik gayretlerin değerlendirildiği iki ara rapordan sonra hazırlanan proje raporunda, KU Leuven Üniversitesi ile Uludağ Üniversitesi, Bologna Reformları’nın gerçekleştirilmesinde örnek alınabilecek en iyi iki model olarak belirlenmiştir.

44 GAZİ ÜNİVERSİTESİ VE BOLOGNA SÜRECİ

45 Avrupa Üniversiteler Birliği ile ilgili öncelikle Rektörlük Dış İlişkiler Ofisi’nde düzenlemeler yapılmıştır. Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Oygür başkanlığında Ekim 2005’te Avrupa Üniversiteler Birliği’nin faaliyetlerinden sorumlu olması için Prof. Dr. Esin Şenol Koordinatör olarak göreve atanmıştır. Dış İlişkiler Ofisi bünyesinde de Asuman AŞIK ve Demet TEKER konuyla ilgilenmek üzere görevlendirilmiştir.

46 GAZİ ÜNİVERSİTESİ VE BOLOGNA SÜRECİ Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri YAMAÇ ve EUA Koordinatörü Prof. Dr. Esin ŞENOL, 31 Mart - 2 Nisan 2005 tarihlerinde düzenlenen, Avrupa Üniversite Temsilcilerinin katıldığı ve Avrupa Yüksek Öğrenimiyle ilgili kararların alındığı Glasgow Kongresine katılmışlardır. Prof. Dr. Esin ŞENOL, Bologna Süreci Ulusal Tanıtım Konferansı, Ankara, 11 Şubat 2005 ve Bölgesel Bilgilendirme Toplantısı, Ankara, 15 Nisan, 2005 İstanbul 6 Haziran 2005 toplantılarına katılmıştır. Bologna Süreci Ulusal Tanıtım Konferansı, Ankara, 11 Şubat 2005Bölgesel Bilgilendirme Toplantısı, Ankara, 15 Nisan, 2005 Bologna Süreci Ulusal Tanıtım Konferansı, Ankara, 11 Şubat 2005Bölgesel Bilgilendirme Toplantısı, Ankara, 15 Nisan, 2005 Prof. Dr. Esin ŞENOL, 9 Haziran 2005 tarihinde Üniversite Senatosunda, Bologna sürecine taraf olan Avrupa Üniversiteler Birliği, Bologna süreci, kurumlardan beklentiler ve kurum olarak öngörülen çalışma süreci ve ilkelerine ilişkin bir tanıtım yapmıştır. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri YAMAÇ ve EUA Koordinatörü Prof. Dr. Esin ŞENOL, 31 Mart - 2 Nisan 2005 tarihlerinde düzenlenen, Avrupa Üniversite Temsilcilerinin katıldığı ve Avrupa Yüksek Öğrenimiyle ilgili kararların alındığı Glasgow Kongresine katılmışlardır. Prof. Dr. Esin ŞENOL, Bologna Süreci Ulusal Tanıtım Konferansı, Ankara, 11 Şubat 2005 ve Bölgesel Bilgilendirme Toplantısı, Ankara, 15 Nisan, 2005 İstanbul 6 Haziran 2005 toplantılarına katılmıştır. Bologna Süreci Ulusal Tanıtım Konferansı, Ankara, 11 Şubat 2005Bölgesel Bilgilendirme Toplantısı, Ankara, 15 Nisan, 2005 Bologna Süreci Ulusal Tanıtım Konferansı, Ankara, 11 Şubat 2005Bölgesel Bilgilendirme Toplantısı, Ankara, 15 Nisan, 2005 Prof. Dr. Esin ŞENOL, 9 Haziran 2005 tarihinde Üniversite Senatosunda, Bologna sürecine taraf olan Avrupa Üniversiteler Birliği, Bologna süreci, kurumlardan beklentiler ve kurum olarak öngörülen çalışma süreci ve ilkelerine ilişkin bir tanıtım yapmıştır.

47 GAZİ ÜNİVERSİTESİ VE BOLOGNA SÜRECİ 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7. ve 65. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 20.09.2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” (http://rega.basbakanlik.gov.tr/Eskiler/2005/0 9/20050920-9.htm), yüksek öğretim kurumlarında ilgili çalışmaların yürütülmesini üniversite senatosu tarafından görevlendirilen “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme“ kuruluna verilmesini öngörmektedir

48 GAZİ ÜNİVERSİTESİ VE BOLOGNA SÜRECİ Üniversitemizde 11 Ağustos 2005 tarihinde rektörlük kararı ile 18 üyeden oluşan “Kalite Güvence ve Akreditasyon Kurulu” bu yönetmelikten önce oluşturulmuştur. Bu komisyon üniversitemizdeki yönetmelik gereği, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları diğer komisyon ve ilgili birimlerle eşgüdümlü yürütecektir. Bu komisyon üniversitemizdeki yönetmelik gereği, kalite ve akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi ilgili çalışmaları diğer komisyon ve ilgili birimlerle eşgüdümlü yürütecektir. Bu kurulun koordinatörlüğü Prof. Dr. Esin ŞENOL, Başkanlığı Prof. Dr. Kadri Yamaç tarafından yürütülmektedir.

49 DEĞİŞİM DUYGUSAL BİR DENEYİMDİR

50 DEĞİŞİM BÜYÜMENİN İTİCİ GÜCÜDÜR


"AVRUPA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATIONS = EUA Prof. Dr. Esin ŞENOL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları