Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr.sci. Nayetovic Cemal.  Bosna-Hersek, egemen, bağımsız ve demokratik bir devlet, vatandaşları, kurucu ve eşit halklar Boşnaklar, Sırplar, Hırvatlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr.sci. Nayetovic Cemal.  Bosna-Hersek, egemen, bağımsız ve demokratik bir devlet, vatandaşları, kurucu ve eşit halklar Boşnaklar, Sırplar, Hırvatlar."— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr.sci. Nayetovic Cemal

2  Bosna-Hersek, egemen, bağımsız ve demokratik bir devlet, vatandaşları, kurucu ve eşit halklar Boşnaklar, Sırplar, Hırvatlar ve içinde yaşayan diğer insanların üyeler. Parlamenter demokrasi ilkelerine oluşturulan, sivil, piyasa ekonomisini, parti çoğulculuğu, insan hak ve özgürlüklerini ima. Onun büyüklüğü 51,129 km2 ve Hırvat Cumhuriyeti (kuzey, kuzey-batı, batı ve güney) ve Sırbistan Cumhuriyeti ve Karadağ (doğu) ile sınırları. Hırvat ve Sırbistan ve Karadağ Cumhuriyeti ile üçte Cumhuriyeti ile sınırının üçte ikisi.Adriyatik Denizi Neum erişim belediyesinde. BH 1991 yılında yapılan nüfus sayımında, çok dinli ve çok uluslu toplum olduğu, 4.364.649 nüfuslu biriydi olan, yaşamış: 755 833 Hırvatlar (% 17.3), Sırplar, 1.369.883 (% 31.4), Boşnaklar 1.905.274 (% 43.7) ve diğer 333 609 (% 7.6). 2

3  "Ülke Bosna" ilk kitabında "De Administrando Imperio," Bizans İmparatoru Konstantin Porphyrogenitus, orta- onuncu yüzyılda belirtilen zaman, Bosna kural çeşitli devlet ve siyasi formları ve onun ilgili yasal sistemlerine geçiyor bugün. Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ Bosna toplantı ve komşularıyla bulunamadı olamaz belirli maneviyat sintetizovale var, farklı medeniyetlerin ve kültürlerin, karıştırma bir asırlık bir geleneğe sahiptir. Onlar Bosna anlamak ve onun şiddet üzerine uygulamayın çünkü. Kendine has Bosnalı toplumu belirli ve bölünmez siyasi topluluk ve devlet yapar bu zihniyettir. Bu onu günümüze kadar hayatta kalmak için yardımcı oldu. 3

4  Avarlar ve geç altıncı ve yedinci yüzyılda bugünkü Bosna topraklarında Slavlar. onlar Illyrian ve Roma kalıntıları bulundu. Bu kimin bellek yasağı ve valinin isimleri kalır upostavljena iki yüz yılda Avar siyasi otorite idi. Bu sitesi Birleşmiş duchies gibi erken XII yüzyılın belirtilen önce yeterli kaynak olmadığı hangi kamu otoritesinin formları var hatta Porphyrogenet önce, Bosna söz anlamına gelir. (1377 yılına kadar) duchies ve (1463 yılına kadar) Kingdom yıl: Ortaçağ Bosna iki devlet iktidarının formları olarak da bilinir. Devlet gücünün Bosna'nın bağımsızlık bu formların her ikisi içinde.Yasağı ile Stjepan II ve işletmelerin Kralı ve Bosna onun en büyük artış vardı. Ortaçağ Bosna baskın hakkı örf olduğunu. Yazılı kaynaklar antlaşmaları korunur itibaren, charter vlasteotske ve mezar taşları üzerinde metinler. O hiçbir yazılı yasaları vardı. 4

5  1463 yılında Osmanlı İmparatorluğu altında Bosna yıkılmasıyla birlikte, Bosna toprak Rumeliya beglerbegluk içinde sancaktan tarafından organize. Ama sonra Bosnalı alanı en büyük ve en önemli parçası Bosna Sancak düzenlenen ve kendi periferik parçaları Hersek, Zvornik ve Klis düzenlenir. Sadece böyle bir devletin 117 yıl sonra, ülkenin 1580 yılında ayrı bir ilde, komşu ülkelerin parçaları dahil alanı olarak kurulmuştur. 1699 yılında Karlovac barışından sonra bir Bosnalı ayalet neredeyse onbeşinci yüzyıldan Bosna krallığının tarihsel sınırları azaltılmış olmuştu. Kuruluş Boşnakça, Bosna tarihsel alanını ayalet bütünlüğünü ve Bosna devletinin (1943) sonraki yeniden inşa koruyarak, Ortaçağ Bosna devleti ile Bosna siyasi ve kültürel devamlılığı konusunda ulusal bilincinin korunmasına katkıda bulunmuştur. 5

6  On dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında. Bosnalı ayalet yanı sıra siyasi ve tarihsel durumları kazanıyor tekrar birleşik bir Bosna vilayeti içine dahil edilmiştir 1866 kadar Hersek mutesafirluk (1833) kuruldu. Bosna'da her zaman 415 yıllık Osmanlı hakimiyeti için, Bosna alt Beglerbey Rumeli sancakbeys verildi, ve ayrı bir Osmanlı illeri (ayalet) olunca Sultan vali ya da vezirler tarafından yönetildi. İslam, Boşnakları ve kurumun Ofisi varlığını denilen nüfusun büyük bir bölümü sınır karakteri, dönüşüm - Osmanlı İmparatorluğu Serhat adlı proizilazila altında devletin ve Bosna siyasi konumunun özgüllüğü. 6

7  Bosna'daki Osmanlı döneminde düzenlenmiş değildi veya eksik şeriat kanunla düzenlenir endişeleri vardı genişleyen şeriat hukuku (Kur'an ve Hadis) ve devlet (Sultan) yasa, ya da fıkıh, oluşuyordu Osmanlı hukuk sistemini iktidar. Osmanlı egemenliğinin sonlarına doğru, şeriat tanıttı ve medeni hukuk kurumları ve yasalar geçti. Döneminde 1878-1908 Bosna ve Hersek. devlet olma varlığı sui generis vardı. Osmanlılar resmen bitti egemenliğini korudu ve fiili yönetim, Avrupa ve Türkiye'nin rızası ile Avusturya-Macaristan vardı. 7

8  1908 yılında Bosna-Hersek'in ilhakı, Avusturya-Macaristan illegitimately Berlin Antlaşması ihlal Osmanlıların egemenliği üzerine alındı ​​. Iki ilhak, Avusturya-Macaristan ve bir koloni haline dönüşürken Türkiye'den Bosna ve Hersek'te haklarını satın aldı, bir buçuk milyon sterlin, meşrulaştırmak amacıyla. Bu dönemde Avusturya-Macaristan devlet olma yapısı dışında kalmıştır boyunca Bosna Hersek vardır.  1910 Anayasası ve İmparator tarafından Meclis bu Bosna oktroirani, konumunu bağımlı ülke değişmedi. Nedeniyle Bosna taç yönetilen, ya da ortak bir hükümet olduğu gerçeği, bu nedenle, tarihsel sınırları içinde komple kalır Avusturya ve Macaristan, Avusturya-Macaristan, Bosna çöküşü ve Hersek arasında bölündü değildir. 8

9  Vakıflar Roma hukuku enstitüsü bulundu Bosna'nın iktidar Avusturya-Macar hukuk sistemi, Avusturya-Macaristan kuralının zamanda. Sonra Bosna için sadece vardı düzenlemeler uygulanır. Kendi anayasasını (1910) ve Parlamento'ya olmasına rağmen, Bosna bağımsız olarak kendi yasalarını yapar özerk hakkı vardı. Bosna'da Avusturya-Macaristan yönetimi sırasında kalıtsal ve aile ilişkilerinde Bosnalı Müslümanlar şeriat hukuku böyle olmuştur.  Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun parçası olan diğer Güney Slav ülkeleri ile birlikte Bosna Hersek, Aralık 01, Kasım 1918 sonuna git 06 Ekim, hatta iki tam ay yaşamadı Sırplar, yeni bir devletin tam yaratılışa katıldı Sırbistan Krallığı 1918 yeni devlet birliğini, SHS Krallığı oluşturmuştur. Kendi tarihsel sınırları içinde toprak bütünlüğünün korunması Sırplar, Bosna, 1921 Vidovdan Anayasası Madde 135 sayesinde Krallık, Avusturya-Macaristan egemenliği altında idi. Bu yeni devletin bir merkezi otoritenin kesin kuruluşunun Saraybosna merkezli özerk hükümet unsurları vardı. 1918 yılında birleşmesinden bu yana, Ocak 1929 yılına kadar, biz İl Özel İdaresi oluşmaktadır Bosna, altı oldu meşru bir anayasal statü koşullarında yaşadığını söyleyebiliriz. 9

10  Kral İskender'in diktatörlüğü 1929 yılında, 1463 yılından bu yana ilk kez topraklarında ve komşuları parçaları dahil dört ilde içine alan bölünmesi ile Bosna-Hersek toprak bütünlüğünü kırar. Bu, herhangi bir banovina Boşnakların amacıyla tarihsel sınırları içerisinde Bosnalı siyasi boşluk çoğunluk değildir kırıldı. Sonra onun siyasi tarihi boyunca tek bir toprak ve siyasi alan olarak Bosna büyük vuruşunu yaptı önce milenyum olmuştu.Sonraki darbe Bosna halkının pahasına Bosna ve Sırbistan ve Hırvatça arasında Hersek'in toprak bölümü kabul edildi Ağustos 1939, 26 Cvetkovic- Macek anlaşması oldu. Dünya Savaşı'nın başlaması için bu anlaşma hiç gerçekleşmemişti. 10

11  Zorla üniter devlet olarak, 1929-1945 Yugoslavya Krallığı, kuvvet ve siyasi şantaj mahkeme kamarillada tarafından meydana doğaçlama hukuk sistemi ile 1931 gayrimeşru oluşturulması Oktroiranog anayasa. Çünkü gayri meşruluk ve İaşe eski hukuk düzeninin, bu mevcut rejimin Bosna Hersek ve 1939 yılında Boşnakların karşı sorumsuz tutum siyaseten mümkün olduğunu.  Nedeniyle 1941 yılında siyasi değişimler, ve 1945 1941 Bosna ve Hersek'in Ulusal Kurtuluş Savaşının her üç halkın aktif katılımı, Ve federal ilke, Bosna-Hersek yeni bir Yugoslavya düzenlemek için onun siyasi kararla, Varcar Vakuf içinde 25 480 yıl Kasım 1943 sonrailk oturumda ZAVNOBiH de (Mrkonjic Grad) devletini yeniledi. Dört gün sonra, AVNOJ, 29 Kasım İkinci Oturum, her üç Bosnalı halkların temsilcileri kararını ZAVNOBiH Bosna Hersek, altı eşit federe birim biri, yeni Demokratik Federal Yugoslavya bir öğesidir iletti. 11

12  Sonra yeni devletin siyasi yapısı ne olacak karar verilmiştir edildi. 29 Kasım 1945 tarihinde, bir Kurucu Meclis olarak oturan Sadece seçim sonrası (11 Kasım), bu Yugoslavya olarak tanımlanan karar verildi "federatif Halk Cumhuriyeti." Böylece, Bosna ve Hersek, federal bir birim olarak hükümetin bir ulusal cumhuriyetçi formu vardı. Bir devlet olarak Bosna Hersek devlet egemenliği ve uluslararası tanınma bir lider olarak federal hükümet tarafından yetki kullanımında tam bir siyasi meşruiyet ile diğer federal birimlerle katıldı.  O "halk cumhuriyeti" önceki şeklinde olduğu gibi kendi iç organizasyon sosyalist ideolojinin yoğun elemanlarının tanıtımı ile, özellikle işçilerin öz-yönetim tanıtımı, Bosna ve Hersek, sosyalist cumhuriyetçi devlet biçiminin ulusal cumhuriyetçi formu, hükümetin baskın taraf sistemden büyüdü. 12

13  Sosyalist hukuk sistemi, devlet ve öz-yönetim hakları oluşuyordu. Bu sistem, federal hükümetin sorumlu olduğunu hangi konularda federal yetkililere göre, ortak federal parlamento ve hükümet ve Bosna Hersek alt makamlara kadar inşa edilmiştir. Ama önemli bir "cumhuriyet" ve özellikle ifade ve yerel topluluklar, işletmeler ve kurumlar Bosna Hersek ve özyönetim anayasal özgünlüğü için kullanılan olabilir, ekonomik ve sosyal faaliyetlerin alanında "kendini" düzenleme vardı.  1974 Anayasası ile kurulan kalıcı bir çözüm olarak başarısız olduğu gibi Bosna Hersek, yanı sıra devletler gibi diğer federal kurumlar federal düzeyde daha fazla özerklik ve karar sahip olduğu böyle bir devlet topluluğu kurma girişimi, çünkü uzlaşma çağırır hangi Yugoslavya 1991-1992 parçalandı. birçok bağımsız devletlere yıl. Böylece, Bosna ve Hersek, 529 yıl sonra, 1463 yılından beri, yine kazanmış ve tam uluslararası yasal kişiliği, siyasi olarak bağımsız ve egemen bir ülke olarak uluslararası tanınma altında, onun bağımsızlığını, 6 Nisan 1992 kaybetti. 13

14  Böylece daha sonra siyasi sisteminin sosyalist özelliklerini kaybetmeye başlar oluştu ve gelmiş siyasi ve sosyo-ekonomik değişimler, adının önünde "sosyalist" işareti kaybetti. Onun adına bir "Bosna-Hersek Cumhuriyeti" sadece kalır. 14 Aralık 1995 tarihinde Paris'te imzalanan Dayton Anlaşması, ülkenin resmi adı geniş siyasi özerkliğe sahip iki taraftan oluşan, sadece "Bosna ve Hersek" olan, kaybolur ve nitelik "cumhuriyet".  Bosna Hersek, bir barış anlaşması uluslararası kuruluşlara toprak Bosna Hersek ve uluslararası tüzel kişiliğin en yüksek makamları tarafından yapılan uluslararası tanınmış sınırları, devletin egemenliği altında bütünlüğünü, yanı sıra üyeliğini garantilidir. BH hukuk sisteminde 15 uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalar ile bağlı Bosna ve Hersek (Ek IV) Barış Anlaşması'nın Anayasası ile oluşturulan günümüz hukuk sisteminin anayasal normların gücü var. BH hukuk sistemi kişiler, kanton ve belediyelerin hukuk sistemlerini içermektedir. 14

15  Bosna Hersek bölgesel örgüt uzun bir tarihsel ve siyasal gelenekleri vardır bu yana, en iyi ulusal öneki olmadan, tüm uluslararası hukuk tarafından tanınan topraklarının üzerinde ilçe veya kantonlarda bir federasyon olarak organize edilmesi uygundur. Bu nedenle, mevcut yapılar haline bölünmesi geçici bir durum olarak anlaşılmalıdır. Kendi içinde bir devlet ve toplum olarak Bosna kavramı, ulusal sivil ve insan hakları ve özgürlüklere tam saygı ile onun tüm ulusal topraklarında etnik ve dinsel açıdan karma bir nüfusa ima eder. Onsuz Bosna değil, ne tarih bilir. 15


"Prof.Dr.sci. Nayetovic Cemal.  Bosna-Hersek, egemen, bağımsız ve demokratik bir devlet, vatandaşları, kurucu ve eşit halklar Boşnaklar, Sırplar, Hırvatlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları