Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADLER TERAPİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADLER TERAPİSİ."— Sunum transkripti:

1 ADLER TERAPİSİ

2 Anlatılacak Konular Adler’in Hayatı ve Bireysel Psikoloji
Temel Kavramlar Terapötik Süreç Terapötik Teknik ve İşlemler Adler yaklaşımının Stan Olgusuna Uygulanması Çok Kültürlü Bakış Açısından Adler Terapisi Özet ve Değerlendirme

3 Adler’in Hayatı ve Bireysel Psikoloji Bireysel Psikolojinin kurucusu olan Alfred Adler ( ) Viyanalı, orta sınıf, Yahudi bir ailenin altı erkek, iki kız çocuğunun üçüncüsü olarak dünyaya gelmiştir.

4 Adler çocukluğunda kırılgan ve korkak bir karaktere sahipti, ses tellerindeki problemler yüzünden kekemelik yaşamıştı. Raşitizm problemi vardı. Adler 5 yaşındayken zatürreye yakalandı ve ölmek üzereydi, ancak bu deneyim Adler’in doktorluk mesleğini seçmesine yol açmıştır. Ayrıca erkek kardeşi Rudolf çok genç yaşta ölmüştür. Sağlıklı olmayan bir biçimde ölümü fark etmesinden dolayı Adler’in ilk çocukluk yılları mutlu geçmemiştir. Adler’in çocukluğunda yaşadığı aşağılık kompleksi, onun hem tıp kariyeri yapmasında hem de kuramsal düşüncelerini oluşturmasında yolunu belirlemiştir.

5 Yaşadığı hastalıklar sebebiyle annesi tarafından şımartılmış fakat erkek kardeşinin doğumu ile popülerliğini kaybetmiştir. Babasıyla güvene dayalı bir ilişkisi vardır. Büyük kardeşi Sigmund’u kıskanması çocukluk ve ergenlik yıllarında ilişkilerinin kötü gitmesine sebep olmuştur.

6 Kuramını oluştururken aile deneyimlerinden etkilendiği çok açıktır.
Tıp öğrenimini Viyana üniversitesinde yapmış, önce göz doktorluğu için dersler almış sonra genel tıbba yönelmiş en sonunda nöroloji ve psikiyatride uzmanlaşmıştır.

7 Alfred Adler 25 yaşında iken tıp doktoru unvanını almış ve pratisyen hekim olarak göreve başlamıştır. İki yıl sonra da Raisa Timofejewna ile evlenmiştir. Adler ve Raissa’nın dört çocuğu olmuştur. Bunlardan ikisi; Kurt ve Alexandra psikiyatrist olmuş ve Adler’in çalışmalarını devam ettirmişlerdir.

8 Adler tıp fakültesinden mezun olduktan 3 yıl sonra, yılında, zamanın terzilerinin yaşadıkları ağır çalışma koşulları nedeniyle karşılaştıkları zararları tartıştığı ilk çalışmasını yayımlamıştır. Sosyal şartların iyileştirilmesine karşı duyduğu ilgisini ilk kez bu çalışmasında ortaya çıkarmıştır. Adler Sosyal-Demokrat akımın içinde sosyal reformcu bir grubun üyesiydi ve bu değerlerini de kuramında açıkça ortaya koymuştur. İlk hekimlik çalışmasına Viyana’nın orta sınıf bir mahallesinde başlamıştır.

9 1902 yılında Adler, Freud’un Viyana Halkasının bir üyesi olmuş ve 1911 yılına kadar bu devam etmiştir ve Freud Adler’i Viyana Psikanalitik Topluluğunun kendinden sonraki başkanı olarak göstermiştir. İkili arasındaki kuramsal farklılıkların belirmesiyle Adler 1911’de topluluktan istifa etmiştir. Tartışmanın ana konusu; insan davranışının birincil motivasyonu bakımındandı: Freud için bu haz iken Adler için kişiler arası olarak görülüyordu. Daha sonra Adler, Özgür Psikanalitik Araştırma Topluluğu’nu kurmuş ve sonra adını Bireysel Psikoloji Topluluğu olarak değiştirmiştir.

10 Adler tedavi edilemez çocuk hastalıklarına ilgi duymuştur.
Birinci Dünya Savaşından sonra Adler kendini sosyal değişimi gerçekleştirmeye adamıştır. Viyana devlet okullarında 32 çocuk rehberliği kliniği kurmuş ve öğretmenleri, sosyal hizmet uzmanları, doktorları ve diğer meslek elemanları ile eğitmeye başlamıştır. Nazilerin ortaya çıkmasıyla Amerika’ya göç etmiş ve daha sonra Kolombiya üniversitesinde profesörlük yapmıştır. 28 Mayıs 1937’de İskoçya’da bir çalışma öncesi yürüyüş yaparken kalp krizinden ölmüştür.

11 TEMEL FELSEFESİ Adler, insan koşullarını iyimser bir bakış açısıyla ele almaktadır. Adler insanların doğuştan mükemmellik için çaba eğilimlerinin olduğuna ve insanın bu çabasının da davranışlarının en önemli yönlendiricisi olduğuna inanmıştır. Psikolojik fonksiyonla eşit derecede toplumsal ilgiye de önem verir; çünkü insan başkalarının desteği olmaksızın hayatta kalamaz. İnsanın yaratılışında sosyal ilgi ve aşağılık duygusu eğilimi doğuştan vardır. İnsanın psikolojik dünyasının ne olduğu bu iki gücü dengeleme şekli ile belirlenir.

12 Bütüncülük; Bireysel Psikoloji Kuramında en çok dikkat edilen husustur
Bütüncülük; Bireysel Psikoloji Kuramında en çok dikkat edilen husustur. Adler; ‘çalışmalarımın daha ilk başında insanı (kendi içinde tutarlı) bir varlık olarak ele aldım’ demiştir. Bireysel Psikolojinin en önemli görevi her bir bireyin- düşünüşünde, hissedişinde,eylemlerinde, bilincinde ve bilinçsizliğinde, kişiliğin her ifadesinde- bu bütünlüğün olduğunu kanıtlamaktır.

13 İNSANLARIN TEMEL MOTİVASYONU
İnsanların temel içgüdüsü üstünlük kurma çabasıdır. Bireysel Psikolojinin insanlara bakış açısı bakımından bilinmesi gereken en kritik nokta, insanların içgüdülerinden çok (üstünlük sağlama) amacına yönelik olduklarıdır.

14 TEMEL KAVRAMLAR

15 YAŞAM STİLİ Adler’e göre herkes 5 ya da 6 yaşına kadar yaşamıiçin bir plan geliştirir. Adler’in yaşam stili olarak adlandırdığı bu plan, insanların dünyaya ilişkin algıları ve eylemleri dahil olmak üzere tüm yaşamlarına rehberlik etmektedir. Yaşam stili, çocuğun etrafındaki koşullara kendince bir uyum sağlama yoludur. Her yaşam stilinin bir amacı ve bu amacın iki önemli özelliği vardır: a) çoğunlukla birey bunun varlığından habersizdir. b) bu bir kurgudur. Adler’e göre bir insanı tam olarak anlayabilmenin tek yolu onun yaşam stilinin amacını anlayabilmektir.

16 SOSYAL İLGİ VE TOPLUMSAL DUYGULAR
Adler için insan olmanın ölçüsü, o kişinin toplumu ne derece umursadığı ile sınırlıdır. Sosyal ilgi insanlığa daha iyi bir gelecek sağlamak için çaba göstermeyi içermektedir. Sosyal ilgi için gereken potansiyel doğuştan gelmektedir. Çocuğun gelişim sırasında karşılaştığı problemler genellikle sosyal ilgisinin azalması ile sonuçlanır. Adler bu problemleri iki genel başlık altında toplamaktadır. Fiziksel olarak yetersiz olmaktan kaynaklananlar Cinsiyet ayrımcılığı, ırkçılık, sınıfçılık gibi sosyal faktörler ya da olumsuz aile gibi çevresel faktörler

17 AŞAĞILIK DUYGULARI Aşağılık duyguları yaşamın normal bir parçasıdır çünkü ‘insan olmak aşağılık duygusunu yaşayabilmek’ anlamına gelmektedir. Bizler sürekli olarak kendimizi değerlendirirken aşağıda veya yukarda ya da artı ve ya eksi olarak gidip gelmekteyiz. Aşağılık duyguları, çocuğun kendini etrafındaki insanlardan daha güçsüz ve daha küçük olduğunu farkettiği çok küçük yaşlarda başlar.

18 Hiç aşağılık duygusu yokmuş gibi görünen insanlar vardır.
Bunu üstünlük kompleksi ile açıklayabiliriz. Bu kişi temelde sosyal ilgi yoksunu olup yanlış bir önemlilik duygusu oluşturmuştur.

19 Temel Görevler Adler “uzun bir zamandan beri yaşamla ilgili tüm sorunların toplumsal yaşam, iş ve aşk olmak üzere üç önemli probleme dayandığını düşünüyorum” demektedir. Bu üç görevde sosyal ilginin olmasını gerektirmektedir. Bir insan karşısındakinin iyiliğine katkıda bulunma isteği olmaksızın aşık olamaz ve yapılan her iş de topluma genellikle en azından bir miktar katkıda bulunur.

20 İnsanlar değişik sosyal yararlılık boyutunda olsa da genelde kendilerine bir iş bulabilmektedir. Kişinin meslek seçimi onun yaşam stilinin bir göstergesidir. Adler “ bir çocuğun meslek seçiminde, onun tüm yaşam stilini gözlemleyebiliriz” demektedir. Ayrıca Adler “ aşkın diğer cinsten partnerine karşı çok içten bir adanmışlık hali olduğunu, bunun fiziksel çekim, çocuk yapma kararı ve yoldaşlık olarak ifade edildiğini” söylemektedir.

21 Mosak ve Dreikurs; Adler’in iki diğer yaşam görevini daha kasteddiğini ileri sürmüştür:
Kendiyle baş edebilme Varoluş görevi İlk görev kişinin kendisiyle olan kavgasını durdurması demektir. İkinci görev yani varoluşsal görev ise kişinin kendine bu evrende yer bulabilmesi ile ilgilidir. Din ile anlaşmak da bu görevin bir parçasıdır. Bu görev insanlarla ilgili genel bir görüş geliştirmeyi, yaşam sonrası hayatın varlığı ya da yokluğu konusunda bir uzlaşmaya varmayı ve yaşamın anlamının ne olduğunu bulmayı içermektedir.

22 Kişilik Kuramı ve Bireyin Gelişimi
Yaşam stili; kalıtım, çevre ve bireyin yaratıcı davranışlarının bir sonucu olarak ortaya çıkmakta ve çok erken yaşlarda gelişmektedir, çok fazla değişmeye de yatkın değildir. Çocuk çevresini gözlemlerken, izlenimler oluşturur. Yakın çevresine bakarak, yetişkinlerin davranışlarını gözlemler ve bu sistem içerisinde nasıl güç kazanacağını bulmaya çalışır. Çocuğun fiziksel koşulları ve aile durumu onun yaşam problemlerini karşılama biçimine katkı sağlasa da Adler problemlerle baş etme bakımından en önemli şeyin bireyin yaratıcı gücü olduğunu vurgular.

23 Doğum Sırası ve Kardeş İlişkileri
Adler kardeşler arasındaki ilişkilere, ailedeki doğum sırasına ve konumuna önem vermiştir. Aynı ailenin çocuklarının aynı çevrede şekillendiği varsayımının yanlış olduğunu ve her çocuğun psikolojik durumunun farklı olduğu ifade etmiştir. Adler doğum sırası etkilerini şu şekilde açıklamıştır:

24 İlk Çocuk - Ailenin tüm dikkatini üzerlerine çeken hükümdarlardır
İlk Çocuk - Ailenin tüm dikkatini üzerlerine çeken hükümdarlardır. Yetişkinlerle etkileşim kurma konusunda genellikle iyidirler. Daha sonra başka bir çocuğun dünyaya gelmesiyle tahtlarından indirilirler. Kuralları sevme eğilimindedirler. İkinci çocuk- Yaşamlarını ilk doğan çocuğa yetişmeye çalışmakla geçirirler. Eğer ilk çocuk çok iyi ise ikinci çocuk bu yarıştan vazgeçebilir ve bun sonucunda cesaretsiz birisi olabilir. Ortanca çocuk- genellikle büyük ve küçük çocuk arasında sıkışmışlık hissederler. Sweeney, ortanca çocukların aynen ikinci doğan çocuklar gibi büyük çocuğa tepkili olma ihtimalinin yüksek olduğunu, tepkinin küçük kardeşe olmayabileceğini belirtmiştir. En küçük çocuk- ilgi odağıdır. Adler “ hiçbir çocuğun kimsenin güvenmediği, kimsenin güven duymadığı en küçük çocuk olmak istemeyeceğine” dikkatimizi çekmiştir. Tek çocuk- tek çocuklar yalnızca yetişkin dünyasında büyürler. İlgi odağıdırlar.Adler tek çocukların bir rakipleri olduğunu bununda bir kardeş değil babaları olduğunu söyler.

25 Aile değerleri ve ortamı, ebeveynler tarafından sergilenen örnekler ve çocuğa aile içinde verilen rol, bunlarda ailedeki kurulumun diğer unsurlarını oluşturur. Çocuğun ilk defa bir insanla güvenilir bir ilişki kurmasını sağlayacak olan annedir. Çocuğun yaşamında babanın etkisi daha sonraki dönemde rol oynamaya başlar. Adler ebeveynin görevinin çocuklara sosyal ilgiyi öğretmek ve ailenin egoizmini azaltmak olduğunu belirtmiştir.

26 Cinsiyet çocukların gelişiminde önemli olan bir diğer etkendir
Cinsiyet çocukların gelişiminde önemli olan bir diğer etkendir. Adler “ hemen hemen her yerde kadının yaşamdaki rolünün önemsenmediğini ve kadına ikinci sınıf olarak davranıldığını , bu sosyal davranışın da kötü sonuçlar doğurduğunu belirtmiştir.

27 Adlerci kuramcılar, bireyin etkinlik düzeyi ve sosyal ilgisi bakımından işlevsel olan dört tip kişilik belirlemiştir; Kuralcı-dominant tip Alıcı-yaslanıcı tip Kaçınan tip Sosyal açıdan yararlı tip

28 Sağlıklılık ve Fonksiyonsuzluk
Bireysel psikologlara göre sağlıklı insanlar, iyi gelişmiş bir sosyal ilgiye sahiptirler ve yaşam görevlerini çözmeye koyuldukları için topluma katkıda bulunurlar. Adler “tüm başarısızlar – nevrotikler, psikotikler , suçlular, alkolikler, problem çocuklar, intihar vakaları, sapıklar – başarısız olmuşlardır, çünkü bunlar sosyal ilgiden yoksundurlar” demektedir. Psikolojik fonksiyonsuzluk, cesaretin kırılması ile eşittir, çünkü birey “yaşamın yararlı yönünde ilerleme cesaretini” kaybetmiştir. Bu bireylerin sosyal ilgileri tam gelişmemiştir ve sosyal olarak yararlı olmayan bir şekilde güç sağlamak ve üstünlük kurmak için mücadele ederler.

29 Adler, psikolojik olarak fonksiyonsuz olmanın değişik durumlarını incelemiştir ancak bunların hepsini de hatalı bir yaşam stilinin sonucu olarak ele almıştır, hatalı olmayı da zorlayıcı yaşam görevleri karşısında güç duygusunu veya değerini korumakla belirgin olacak şekilde sosyal yönelimli olmaktan daha çok bencil olmak olarak görmektedir. Adler çok genel olarak nevrozu yaşamdaki başarısızlıklar olarak görmüştür. Adler nevrotikleri her zaman için başarmak isteyen fakat neden yapamayacağına da mazeretler bulan-”evet ama” kişiliği olarak tanımlamıştır.

30 Organ aşağılanması yaşayan Şımartılmış çocuk İhmal edilmiş olan çocuk
Nevrozun kökeni çocukluğa dayanır. Üç çocuk türünun olası nevrotik olma potansiyeli yüksektir; Organ aşağılanması yaşayan Şımartılmış çocuk İhmal edilmiş olan çocuk

31 Birçok danışma kuramcısın aksine Adler en zor olan vakaları, psikotikleri anlamayı önermiştir. Şizofrenler oldukça derindeki aşağılık duygularını kendilerinden uzaklaştırmak için tanrı gibi olma amacını güderler. Adler psikotiklerin yaşama iyi bir şekilde hazırlıklı olmadıkları için kendilerini başkalarından geride tuttuklarını düşünmektedir. Psikotikler kişilerarası becerilerden ve mesleki ilgilerden yoksundurlar ve karşı cinsle ilişkiler de dahil olmak üzere her şeyde başarısız olmaktan korkarlar. Paranoid bir insanın başkalarına güvenmemesi onun kendi gerçeğini, politikasını ve dinini yaratarak sosyal olarak kabul gören tüm görüşlere karşı çıkmasına neden olur.

32 TERAPİNİN DOĞASI Değerlendirme Formel:
Görüşme, Soru, Aile kurulumu, İlk anılar, Rüyalar Formel Olmayan:

33 Çocuklar İçin; Rahatsızlıklar Şikayetler ne zaman başladı?
Çocuk daha küçükken herhangi bir şekilde durumundan şüphe edildi mi? Çocuk kendi cinsine ait rolünü anlıyor mu? Geceleri ağlar mı? Yatağını ıslattı mı? Yemek yerken obur mudur? En çok neden ve kimden korkar?

34 Sosyal İlişkiler Kolayca arkadaş ediniyor mu? Kavgacı mı? Hayvanlara ve insanlara eziyet eder mi? Okuldaki davranışları nasıl? Okula gitmeyi seviyor mu? Okula geç kalır mı? Okul çalışmalarını unutur mu veya reddeder mi? Öksüz/yetim mi? Ailede kim baskın? Titizlikle, azarlanarak veya şımartılarak mı yetiştiriliyor? Kardeş sıralaması bakımından çocuğun pozisyonu nedir? En büyük, en küçük, tek çocuk, tek erkek, tek kız mı? Çocuk hangi meslekleri seçmeyi düşünmektedir? Ebeveynlerin evliliği nasıl? En sevdiği oyun, öykü veya roman karakterleri nelerdir? Fantezi dünyasında kaybolduğu olur mu?

35 Anılar ve Rüyalar Çocuğun ilk anıları nelerdir? Etkilendiği veya tekrarlanan rüyaları nelerdir? Cesaretinin Olmadığı Davranışlar Çocuğun hangi bakımlardan cesareti yoktur? İhmal edilmiş hissediyor mu? Batıl inançları var mı? Kötü alışkanlıkları var mıdır? Çocuk somurtur mu?

36 Organ Aşağılanmaları Çocuğun konuşma bozukluğu var mı? Raşitizm geçirdi mi? Solak mıdır? Geceleri horlar mı? Gelişimi zayıf mıydı? Göz veya kulak sorunları var mı? Aşağılık(Semptom) Kompleksi Çocuk yetersizliğinden, okulda’’kabiliyetsiz’’ olduğundan açıkça söz ediyor mu? İntihar düşüncesi var mı? Olumlu Özellikler Çocuğun başarılı olduğu şeyleri listele.

37 Yetişkinler İçin; Şikayetleriniz nelerdir?
Belirtileri ilk fark ettiğinizde ne durumdaydınız? Mesleğiniz nedir? Kaç kız kardeş veya erkek kardeşiniz var? Nasıl yetiştirildiniz? İlk çocukluk anınız nedir? Karşı cinse karşı tutumunuz nedir? En çok hangi iş ilginizi çekti ve eğer bu işte kalmadıysanız neden? Uykunuz nasıl? Nasıl rüyalar görürsünüz? Aile geçmişinizde hangi hastalıklar var?

38 Terapötik Atmosfere Genel Bakış
Güven Umut Sevgi Terapistin amacı; Danışanı onu yaşam stili bakımından anlamaktır. Aktif dinleme, empati, gözlem.

39 Danışan ve Danışman Rolleri
Danışma ilişkisi eşitlikçidir. İki uzman kişi arasında; Hasta: kendi kendisinin uzmanı, Terapist: sosyal ilgi vurgusu bakımından hastaya kuramla ilişkili olarak yardım eden terapist, ‘’yüzyüze, işbirliğine dayalı bir öğrenme ortamı içinde’’ gerçekleşir. Danışman eğiticidir.

40 AMAÇLAR Adler; ‘’Yaptığımız uygulama ile büyük hataları geriye çevirmeye, bunların yerine bir süre küçük hatalarla yetinmeye ve tamamen zarar veremeyecek hale gelene kadar bunları azaltmaya çalışıyoruz.’’ Terapistin çekingen ve cesareti kırılmış insanlardan, korkusuz ve işbirlikçi bir yaşam süren bireyler yaratma yeteneği. Danışanların yaşam stilleri hakkında içgörü kazanmalarını, sosyal ilgilerinin artması olasılığını yaratacak şekilde bu doğrultuda değişmeleri için onlara bir olanak sağlamak.

41 TERAPİ SÜRECİ Danışan-terapist ilişkisinin kurulması
Danışanın yaşam stilini ve davranış örüntülerini anlamak için onunla iş birliği yapılması. (Yönetme, elde etme, kaçınma, sosyal yarar) Yararlı ve yararsız yaşam stili örüntüleri ile ilgili olarak içgörü geliştirmesi. Danışanın yaşam stili ile ilgili seçeneklerinin onun şu andaki yaşam görevlerinin getirdikleri ile bağdaştırılarak belirli bir yere yönlendirilmesi.

42 Direnç; Adler, ‘’Yaşamın yararlı yönüne dönüş yapmak için gereken cesaretin eksikliği.’’

43 TERAPÖTİK TEKNİKLER Yorumlama Cesaretlendirme
Doğal ve Mantıklı Sonuçlar İmiş Gibi Yapma Düğmeye Basma Kendini Yakalama İmge Yaratma Birisini Hoşnut Etme Paradoksal Niyet

44 Kuramın Değerlendirilmesi
Her şeyi açıklamaya çalışan büyük bir kuramdır. Birçok farklı kuramcı üzerinde önemli bir etkisi vardır.(Örn; temel hatalar kavramının etkisi bilişsel ve bilişsel- davranışçı kuramlarda) En büyük katkı; sosyal sınıf, ırkçılık ve cinsiyet ayrımının bireyler üzerindeki etkilerini fark eden ve hatta bunu öne çıkaran bir kuram geliştirmiş olması.

45 Eleştiriler, kuramın çok basit ve yalnızca sağduyu olduğu ileri sürülür. Bir davranış bütünü; aşağılık duygusu, güç kazanma mücadelesi ve sosyal ilgi bakımından açıklanmakta. ADLER; sağduyunun, mantıklı düşünmenin en doruk nokta olduğunu söylemiştir. Aile yapısının değişmesi.

46 KURAMIN ÖZELLİKLERİ Netlik ve Test Edilebilirlik:
Aşağılık kompleksi, sağduyu, Sosyal ilgi, ilk anılar ve yaşam stiliyle ilgili ölçekler. Örn; değişik doğum sıraları olduğu için anlaşmazlık önlenmek için; Whiteside ve Manaster çocuk sayısına ve kardeşlerin cinsiyeti ile doğum sırasına dayalı 7 farklı doğum sıralaması şeması oluşturmuşlardır. Ampirik Geçerlik:

47 ADLER TERAPİSİNİN STAN OLGUSUNA UYGULANMASI
Stan’la çalışan Adler yaklaşımını benimsemiş olan danışmanın 4 temel hedefi vardır: stan’la iyi bir çalışma ilişkisinin kurulması ve sürdürülmesi Stan’ın dinamiklerinin araştırılması İç görü ve anlayış geliştirmesi için Stan’a yardımcı olunması Yeni alternatifleri görmesi ve yeni seçimler yapması için Stan’a yardım edilmesi

48 Stan’ın danışmalarında öznel deneyimleri üzerinde durulmalı ve yaşamında onun için dönüm noktası olabilecek durumlar üzerinden gidilmelidir. Psikolojik danışma oturumları birlikte düzenlenmeli ve danışman Stan adına karar vermesi engellenmelidir. Stan kendi kararlarını alabilecek bir durumda olmadığını düşündüğü için bunun üzerinden gidilmeli ona sorumluluk verilmelidir.

49 Adler terapisine göre Stan’ın durumuna bakarak aşağılık duygusunu araştırılmalıdır. Stan aile içi deneyimlerine göre ve intihar düşüncesi olduğu için bunları sorgulayan bir anket hazırlanmalıdır. Ör: kendine zarar vermeyi düşünüp düşünmediği sorgulaması

50 Bu anketle danışanın sosyal ilişkileri , çalışma yaşamı , ailesinin diğer üyeleriyle olan ilişkileri, erkek olarak rolü ve kendisi hakkındaki duyguları araştırılır. Adler terapisi ilk anılardan birey hakkında çok fazla bilgi edinileceğini varsaymaktadır.

51 Altı yaşındaydım, okula gittim ve diğer çocuklardan ve öğretmenden korktum. Eve geldiğimde ağlayarak anneme okula gitmek istemediğimi söyledim. Bana bağırdı ve bana sen koca bir bebeksin dedi. Bundan sonra kendimi çok daha kötü hissettim ve çok daha korktum.

52 Stan’ın yaşamı korku ve bilinmez tehditlerle dolu ve annesinden dolayı kadınları zalim, inanılmaz ve aldırmaz, gücenilmez olduğunu düşünmekte.

53 Beni incitecekleri için kesinlikle diğer insanlarla yakın ilişkiler kurmamalıyım.
Annem ve babam bile beni istemedikten sevmedikten sonra hiç kimse beni istemez ve sevmez. Ancak mükemmel olursam insanlar belki beni onaylar ve kabul eder. Erke olmak demek duyguları gizlemek demektir.

54 Stan bu duygularıyla sosyal ilgisi zayıf bir kişidir
Stan bu duygularıyla sosyal ilgisi zayıf bir kişidir. İçinde bulunduğu aşağılık duygusuna karşı üstünlük çabası içindedir. Stan’ a içgörü kazanmasını sağlayacak ödevler verilmeli ve aktif katılımı sağlamalıdır.

55 ADLER TERAPİSİ İÇİN Stan’le güven ve karşılıklı saygıya dayanan bir ilişki kurmak için izleyeceğiniz yollar nelerdir? Özellikle Stan’ın yaşamının hangi yönleri daha çok ilginizi çekiyor? Danışmada bunlar nasıl araştırılabilir? Adler yaklaşımını benimsemiş olan terapist, Stan’ın vardığı dört hatalı sonuç saptamıştır. Bu temel hatalardan herhangi birini saptayabilir misiniz?

56 Adler bakış açısıyla çalışırken, sosyal ilgisini keşfetmesinde ve kendi sorunlarıyla uğraşmaya başlamadan önce bu ilginin ötesine geçebilmesinde Stan’a nasıl yardımcı olabilirsiniz? Değişim için yaptığı belirlemeler ve aldığı sorumluluklar konusunda destek vermek amacıyla seçtiğiniz Stan’ın güçlü yanları ve kaynakları nelerdir?

57 ÇOK KÜLTÜRLÜ BAKIŞ AÇISINDAN ADLER TERAPİSİ
Kültürel bakış açısı ve kültürel yapının önemini vurgulamaktadır. Patoloji ve hastalıklı olmaya karşın sağlıklılık üzerinde odaklanılmaktadır. Yaşamda holistik bir bakış açısı bulunmaktadır. Bireylerin temel amaç ve yaşam yönelimleri doğrultusunda tanımaya değer verilmektedir. Sosyal engellere rağmen bireyin özgürlüğünü yaşayabilme becerisine odaklanılmaktadır. Önleyici çalışmalar ve problemin ortaya çıkışında proaktif bir rolün benimsenmesi üzerinde odaklanılmaktadır.

58 Adler yaklaşımını benimseyen terapistler danışanlarını kendi sosyal çevreleri ile birlikte ele almaları konusunda cesaretlendirilirler terapi sürecinde yaş, etnik köken, yaşam biçimi ve cinsiyet özelliklerinden kaynaklanan farklılıkları göz önünde bulundururlar. Danışanı uydurmak yerine danışanın kültürü ve dünya görüşüne uygun olarak düzenlenmektedir.

59 Adler yaklaşımını benimsemiş olan terapistler rekabetçiliğe ve bireyselliğe önem veren değerlerden çok işbirliğine ve sosyal olmaya önem veren değerleri benimsemektedir. Adler yaşadığı dönemde kadın erkek eşitliğini savunan ilk psikologlardandır.

60 Sınırlılıkları Aile içi konuların başkalarına anlatılması bazı kültürlerde kabul edilememektedir. Bazı kültürlerde uzman olarak görülmekte ve sorumluluk danışana yüklenmektedir. Adler yaklaşımını benimsemiş olan terapistin rolü problemi ortaya koymaktır.


"ADLER TERAPİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları