Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERMATOSKOPİNİN TEMELLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERMATOSKOPİNİN TEMELLERİ"— Sunum transkripti:

1 DERMATOSKOPİNİN TEMELLERİ
DOÇ. DR. BURHAN ENGİN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları AD

2 TANIM GENEL BİLGİLER PATERN ANALİZİ ABCD KURALI 7 ÖZELLİK KONTROL LİSTESİ MENZİES METODU 3 ÖZELLİK KONTROL LİSTESİ ÖZEL LOKASYONLAR

3 Dermatoskopi Nedir? Dermatoskopi «deri bakısı» anlamına gelir.
Özellikle pigmente deri lezyonlarının morfolojik yapısını daha detaylı bir şekilde incelememize imkan veren non-invaziv bir tanı yöntemidir. Bu teknik ile; Epidermisteki yapı ve renkler belirginleşir. Papiller dermis görünür hale gelir.

4 Dermatoskopi ile deriyi oluşturan yapısal bileşenler 6-80 kat büyütülerek çıplak göze oranla oldukça detaylı inceleme olanağı sağlanır. Melanom tanısında önemli olan dermatoskopi, melanomu yakalama ihtimalini klinik muayeneye göre %10-30 oranında arttırır.

5 Kısaca dermatoskop elle tutulan ×10 büyütmeli bir mikroskoptur.
Bu yöntem; Ucuz Pratik Güvenilir olması nedeniyle oldukça avantajlıdır.

6 Teknolojide gelişmelerle birlikte dermatoskopi de gelişmiş ve;
Binoküler dermatoskop Bilgisayar destekli görüntüleme sağlayan digital dermatoskoplar, Akıllı dermatoskoplar geliştirilmiştir.

7 Digital Dermatoskop Pigmente lezyonları oldukça detaylı inceleme imkanı Vücut haritalaması ve takiplerde karşılaştırma şansı Arşivleme ve paylaşım kolaylığı

8 Dermatoskopide Temel Kavramlar
Pigment ağı Psödo ağ Pigment rengi Globüller Siyah noktalar Dallanmış çizgiler Psödopodlar Yapısız alanlar Mavi-beyaz alanlar Leke Regresyon Vasküler yapılar Akçaağaç yaprağı benzeri görünüm Milia benzeri kistler

9 Pigment Ağı Dermoepidermal bileşkede yer alan melanosit ve keratinositlerdeki melanine bağlı gelişir. Ağ atkıları rete çıkıntılarına Ağ gözleri ise papillalara karşılık gelir. Papillaların bacakları: Ağ atkıları

10

11 Tipik Pigment Ağının Özellikleri
Düzgün ağ atkıları ve delikleri Homojen renk Renk ve ağ yapısı perifere doğru azalarak kaybolması Üniform yapı

12 Atipik Pigment Ağının Özellikleri
Kahverengi, siyah, gri gibi farklı renkler içeren Ağ gözleri farklı büyüklükte Ağ atkıları kalın Düzensiz dağılımlı Periferi aniden kesilen ağ yapısındadır.

13 Psödo Ağ Yapısı Yüz lokalizasyonunda görülür.
Diffüz pigmentasyon adneksiyal yapılar/foliküler açıklıklar tarafından delinerek psödo ağ yapısı oluşur. Yüzde çok sayıda foliküler açıklıklar nedeniyle psödopigment ağı görünümü olur.

14 Pigment Rengi Melanin pigmentinin yerleştiği katmana göre;
Epidermiste siyah Dermoepidermal bileşkede kahverengi Papiller ve retiküler dermiste gri-mavi Papiller dermiste gri, Retiküler dermiste mavi

15 RENK SKALASI VE TOPOGRAFİ
Düzenli epidermis Melanin artışı Değişmiş epidermal yapı beyaz-sarı sarı- kahve rengi siyah koyu kahv.- açık kahv. mavi-gri çelik mavisi Siyah: Yüzeyel epidermise yerleşmiş melanin pigmenti Gri-mavi: Papiller dermişte yerleşmiş melanin pigmenti Çelik mavisi: Retiküler dermiste melanin pigmenti

16 Globüller Çapları 0.1 mm’den büyük «nokta» yapıları;
Yuvarlak veya oval Siyah, kahverengi ya da gri renkli Keskin sınırlı yapılardır. Alt epidermiste, dermoepidermal bileşkede veya papiller dermiste kümelenmiş melanosit/melanofaj yuvalarıdır. Globüller: Benekler

17 Melanositik nevüslerde;
Düzgün şekilli Homojen, merkezi dağılımlı Displastik nevüs ve MM’da ise; Düzensiz ve çevresel dağılımlı Farklı büyüklüklerde olduğu görülür.

18 Siyah Noktalar Yuvarlak şekilli Çapları 0,1 mm’den küçük
Siyah, kahverengi, mavi-gri ya da mavi renkte görülebilen yapılardır. Stratum korneumda pigment birikimi siyah nokta şeklinde, melanofajlar gri nokta şeklinde görülür.

19 Melanositik nevüslerde merkezde
MM’da periferde çok sayıda ve düzensiz olarak izlenir.

20 Dallanmış Çizgiler Lezyonun periferinden normal deriye doğru uzanan çizgilerdir. Melanositik yapılarda bozulan pigment ağına bağlı olarak gelişir. Değişim gösteren nevüslerde gözlenen bir bulgudur.

21 Düzenli, ışınsal simetrik uzantılar
Reed Nevüs Düzensiz, asimetrik Displastik nevüs Malign melanom

22 Psödopodlar Pigment ağının periferinden normal deriye doğru uzanan parmaksı veya dilsi uzantılardır. Radyal dağılım gösteren pigment yuvalarını ifade eder. Malign melonom için uyarıcı!!! Yalancı psödopod: Displastik nevüs, Pigmente BCC, Seboreik keratoz

23 Yapısız Alanlar Melanositik lezyonlara ait herhangi bir yapının (ağ yapısı, globül, nokta..) görülmediği, genellikle hipopigmente bölümlerdir. Pigment ağını oluşturan keratinositlerdeki melaninin azalmasına bağlı olarak oluşur.

24 Yapısız alanlar lezyon merkezinde ve düzenli ise benign (nevüs)
Düzensiz ve özellikle lezyonun periferinde ise malign

25 Mavi-Beyaz Yapılar Düzensiz kenarlı mavi renkli yapıların üzerini örten beyaz buzlu cam görüntüsüdür (Mavi-beyazımsı tül). Sikatris benzeri beyaz alanlar regresyon göstergesidir (Melanom). Kompakt ortokeratoz ve hipergranülozun neden olduğu bir görünümdür. Blue-White Structures: Herhangi bir tipte mavi ve/veya beyaz rengin varlığıdır. Görsel olarak hem «mavi-beyazımsı tül»ü, hem de «regresyonu» içerir. Bu 2 yapı tam olarak ayırt edilemediğinde, fikir birliği oluşturmak amacıyla ortaya konmuştur.

26 Çelik Mavisi Homojen Yapı
Ağ ya da globül yapısı izlenmeyen homojen mavi-gri renkli oluşumlardır. Mavi Nevüs Melanom metastazı «Homojen mavi pigmentasyon» 2. Foto: Melanomun saçlı deride multipl deri metastazı

27 Leke Lezyonda asimetrik dağılım gösteren, lokalize veya diffüz, siyah ya da kahverengi yapısız alanlar Düzenli benign Düzensiz malign Blotch: Derindeki yapıların dermatoskop ile görülmesini engelleyen koyukahve-gri-siyah renkte diffüz pigmentasyon

28 Regresyon Beyaz sikatris-benzeri depigmentasyon görüntüsü ve/veya serpilmiş karabiber görünümünü kapsayan bir özelliktir. Eğer bu iki özellik de mevcut ise MM!!!

29 Sikatris benzeri depigmentasyon papiller dermisteki fibrozis alanlarını
Serpilmiş mavi biber görünümü ise papiller dermisteki melanofajları ifade eder. «Serpilmiş karabiber görünümü» Beyaz ya da hipopigmente yapısız bir alanda, multipl, gri noktalardır.

30 Vasküler Yapılar Gölcük Virgül damarlar Dallanan damarlar
Firkete damarlar Taç damarlar Noktalı damarlar Radyal damarlar Lineer düzensiz damarlar Regresyon içindeki damarlar

31 Gölcük Kırmızı, kırmızı-mavi veya mavi-siyah renkli, keskin sınırlı kan gölcükleridir. Tromboze olunca rengi koyulaşır. Hemangiyom Angiyokeratom Subkorneal hematom

32 Virgül Damarlar Virgül benzeri damar yapıları İntradermal nevüs
Seboreik keratoz En sık intradermal nevüste görülür.

33 Dallanan Damarlar Tümör yüzeyine yakın seyredip net olarak gözlenebilen, ağaç dallarına benzer dallanma gösteren telenjiyektazik damarlardır. BCC Melanom Seboreik keratoz Arborizing vessels

34 Firkete Damarlar Lineer uzanım gösteren damarların keskin bir şekilde bükülmesiyle oluşan görünümdür. Melanomda; Kalın ve düzensiz Seboreik keratozda; İnce Beyaz bir halo ile çevrili Lineer damarların keskin bir şekilde bükülerek adeta firkete gibi birbirine paralel 2 kısım oluşturmasıdır.

35 Taç Damarlar Lezyonu çelenk gibi saran damarlardır.
Merkezde yer alan beyaz-sarı globülleri çevrelemiş halde sebase hiperplazide görülür.

36 Noktasal Damarlar Düzenli bir şekilde yan yana sıkıca dizilmiş kırmızı noktalar şeklinde görülürler. Melanositik tümörler Seboreik keratoz BCC

37 Lineer Düzensiz Damarlar
Çizgisel ve düzensiz, şekil, hacim ve dağılım gösteren damarlardır. Melanomda görülebilir.

38 Polimorf Damarlar Lezyonda birçok tipte damar bulunmasıdır.

39 Seboreik Keratoza Ait Yapısal Özellikler
Milia benzeri kistler (Psödokist) Komedon benzeri açıklık Serebriform veya fissüre alanlar Ekzofitik papiller yapılar Güve yeniği benzeri yapı Jöle benzeri yapı

40 Milia Benzeri Kistler (Psödokist)
Epidermiste bulunan çeşitli büyüklüklerde, beyaz-sarı renkte, yuvarlak veya oval yapılardır. İntraepidermal keratin kistlerini ifade eder.

41 Komedon Benzeri Açıklık
Deri yüzeyinde foliküler genişleme ve deri yüzeyine açılan intraepidermal keratin kistlerinden oluşur. Papillamatoz dermal nevüste de bulunabilir.

42 Serebriform veya Fissüre Alanlar
Dermatoskopide beyinsi, girintili-çıkıntılı, oluk ve sırtlardan oluşan görünümdür.

43 Ekzofitik Papiller Yapılar
Yüzeyden kabarık lezyonlarda görülen papilliform yapılardır. Düzensiz yarıklarla aralanan kubbe şeklinde yapılardan oluşurlar. Verruka

44 Güve yeniği benzeri yapı
Solar lentigo ve yassı seboreik keratozların keskin kenarlarında görülen girintilerdir. Jöle benzeri yapı Jöle yayması gibi görülen deri yüzeyindeki açık kahverengi pigmentasyondur. Seboreik keratoz ve solar lentigo FOTOLAR: soler lentigo

45 BCC’de Görülen Yapısal Bileşenler
Akçaağaç yaprağı görünümü Mavi-gri ovoid yapılar Araba tekeri görünümü + Dağılan telenjiyektazi yapısı

46 Akçaağaç Yaprağı Görünümü
Dermatoskopide; Kenarları dallanma gösteren Gri-kahverengi pigment topaklarıdır. Ağ yapısı bulunmaz. Pigmente BCC Ağ yapısı ya da komşu pigment alanından köken almaması psödopoddan ayırımını sağlar.

47 Mavi-Gri Ovoid Yapılar
Pigmente tümör gövdesine bağlı olmayan, globüllerden büyük, iyi sınırlı, pigmente alanlardır. Pigment içeren epidermal hücreleri ifade eder.

48 Araba Tekeri Görünümü Koyu renkli bir odaktan çevreye doğru uzanan iyi sınırlı, kahverengi-gri renkli radyal uzantılardır. Tekerlek Çubuğu Benzeri Görünüm

49 Diğer Yapısal Bileşenler
Merkezi sikatris çevresinde ağ yapısı Çilek paterni Beyazımsı-kırmızı globüller Beyaz yakalık Beyaz çit Skuam

50 Merkezi Sikatris Çevresinde Ağ Yapısı
Lezyonun merkezindeki epidermal tabakada bulunan pigmentasyonun fibrohistiyositik proliferasyon nedeniyle azalması sonucu oluşur. Dermatofibrom

51 Çilek Paterni Pembe-kırmızı psödoağ oluşturan eritem zemininde, folikül ağızlarının keratotik tıkaçlarla dolması ve beyaz bir hale ile çevrilmesidir. Yüz yerleşimli aktinik keratozlarda görülür.

52 Beyazımsı-Kırmızı Globüller/Alanlar
Kırmızımsı-pembe oval veya poligonal bulanık yapılardır. Atipik lineer damarlar eşlik edebilir Melanom!!!!

53 Beyaz Yakalık Lezyon periferine yerleşen, halka ya da yay şekilli lezyonu saran beyaz renkli oluşumdur. Lezyonu çevreleyen hiperplastik adneksiyal epitele karşılık gelir. Piyojenik granülom Diğer ekzofitik tümörler

54 Beyaz çit Vertikal biçimde lezyonu kesen beyazımsı lineer yapılardır. Piyojenik graülom ve bazı vasküler tümörlerde görülür. Skuam Homojen, beyaz yapılar Keratinize deri hastalıklarında görülür.

55 Tanısal Algoritma Lezyon? Melanositer Non-melanositer Seboreik keratoz
Benign Malign melanom BCC Melanositik nevüs Reed nevüs Spitz nevüs Kongenital nevüs Nevüs spilus Dermatofibrom Vasküler lezyon Hiçbiri

56 Tanısal Algoritma Dermatoskopi Pigment ağı Globüller Siyah noktalar
Dallanmış çizgiler Psödopodlar Akçaağaç yaprağı görünümü Milia benzeri kistler Komedon benzeri açıklıklar Vasküler patern Melanositer Non-melanositer

57 Tanısal Algoritma Lezyonun melanositer seriye ait olduğu anlaşıldıktan sonra malign?, benign? ayrımında dermatoskopik algoritmalar Bu algoritmalar deri melanomu tanısında duyarlılığı arttırmak için geliştirilmiştir.

58 Dermatoskopik Algoritmalar
Patern analizi (1989) 2. ABCD kuralı (1994 Stolz) özellik kontrol listesi (1998 Argenziano) 4. Menzies metodu (1996) özellik kontrol listesi (2003 Soyer) Patern analizi 1987 Pehamberger, 1989 Almanya Konsensus: patern analizi için standart terminoloji

59 1) Patern Analizi Melanositik lezyonlar için en sık kullanılan global dermatoskopik paternler; Retiküler patern Globüler patern Kaldırım taşı paterni Homojen patern Patlamış yıldız paterni Çoklu yapılı patern Spesifik olmayan patern

60 Melanositik lezyonlarda en sık karşılaşılan paterndir. Ayrıca;
Retiküler Patern Melanositik lezyonlarda en sık karşılaşılan paterndir. Ayrıca; Lentigo Dermatofibromda görülür. Lezyonun büyük bölümü pigment ağından oluşmuştur. 2. Foto dermatofibrom

61 Retiküler Patern Tipik retiküler patern Atipik retiküler patern
Pigment ağı Düzenli İnce Perifere doğru incelerek biten Simetrik Homojen dağılımlı Pigment ağı Düzensiz Değişik büyüklükte Perifere doğru ani kesilen Asimetrik Heterojen dağılımlı

62 Retiküler Patern

63 Globüler Patern Bu paternde lezyon çeşitli büyüklüklerde, farklı renklerde oval-yuvarlak globüllerle doludur. Kongenital nevüs Edinsel nevüs Displastik nevüs

64 Globüler Patern Tipik Globüler Patern Atipik Globüler Patern
Lezyonda yer alan globüller Düzenli Tekdüze Simetrik dağılımlı Tek renkli Globüller Değişik büyüklüklerde Düzensiz Asimetrik dağılımlı Değişik renklerde (kırmızı!!!!!)

65 Globüler Patern

66 Kaldırım Taşı Paterni Lezyonun geneline açılı ve büyük globüllerin hakim olduğu paterndir. Globüler paternin bir varyantı olarak kabul edilebilir. Dermal nevüsler, kongenital nevüslerde görülür. Nadiren seboreik keratozda

67 Homojen Patern Herhangi yapısal özellik göstermeyen, diffüz ve homojen gri-mavi, kahverengi veya kırmızı renklerinden biriyle oluşan paterndir. Mavi nevüs Dermal nevüs Melanom metastazı

68 Homojen Patern Benign lezyonlarda homojen patern genellikle kahverenginden oluşur. Mavi nevüste tipik çelik mavisi görülür. Melanomda genellikle homojen paterne eşlik eden vasküler yapılar (kırmızı halka) bulunmaktadır. Melanom metastazı

69 Patlamış Yıldız Paterni
Melanositik lezyonun periferine doğru radyal uzanım gösteren uzantı, nokta veya globüllerden oluşan paterndir. Spitz nevüsün önemli özelliğidir. Melanomda da görülebilir.

70 Patlamış Yıldız Paterni
Spitz nevüs Melanom Radyal uzantı ve/ veya globüller simetrik ve düzenlidir. Melanomda radyal uzantılar düzensiz ve asimetriktir.

71 Çoklu Yapılı Patern Üç veya daha fazla dermatoskopik paternin birlikte görülmesidir. Genellikle melanomda görülür. Benign melanositik lezyonlarda da görülebilir. Bu durumda her bir patern kendi içinde homojen ve simetriktir.

72

73 Spesifik Olmayan Patern
Bilinen paternlerin hiçbirine uymayan paterndir. Melanom!!!!!

74 2) ABCD KURALI ABCD kuralı melanositik neoplazilerin;
Benign Şüpheli Malign olarak kategorize edildiği bir sınıflama sistemidir. Bu sınıflama total dermatoskopi skorunun hesaplanmasıyla yapılır.

75 Total dermatoskopi skoru nasıl hesaplanır?
Bu yöntemde 4 ayrı parametrede elde edilen skorlar, parametrelerin kendilerine ait katsayılarıyla çarpılır ve böylece total dermatoskopi skoru elde edilir. Bu parametreler; Asymmetry Border sharpness Colors Dermatoscopic structures

76 Asimetri Her iki eksende asimetriye bakılır.
Renk, yapı ve şekil özellikleri değerlendirilir. Her iki eksene göre simetrik ise 0 puan Tek eksene göre asimetri varsa 1 puan Her iki eksende de asimetri varsa 2 puan verilir. Katsayı 1,3 Olası toplam skor 0-2,6 Asimetri

77 Border Sharpness (Sınırın keskin sonlanması)
Lezyon 8 parçaya ayrılır. Kenarları keskin sonlanan parçalar sayılır. Katsayı 0,1 Olası toplam skor 0-0,8 Kenar özellikleri: Her segmentteki pigment paternindeki ani kesilmeye bakılır.

78 Colors (Renkler) Lezyonda görülen farklı renkler sayılır. Bu renkler;
Açık kahverengi Koyu kahverengi Siyah Kırmızı Beyaz Mavi-gri Katsayı 0,5 Olası total skor 0,5-3 Renkler

79 Dermatoskopik Yapılar
Lezyonda bulunan farklı yapısal bileşenler sayılır. Katsayı 0,5 Olası total skor 0,5-2,5 Dermatoskopik (Structures) diğer yapılar (Pigment ağı, Noktalar, Globüller, Çizgilenmeler, Yapısız alanlar) ve E. Büyüme (Hastanın kendisi tarafından bildirilen makroskobik değişiklikler (büyüme) var ise ABCD formülüne 1.2 eklenir.

80   Ax1.3+ Bx0.1+ Cx0.5+Dx0.5=TDS

81 ABCD Kuralının Yetersiz Kaldığı Durumlar
-Mavi nevüs -İntradermal nevüs (Globüler, Papillomatöz) -Spitz/Reed nevüs -Kongenital melanositik nevüsler -Rekürren nevüs -Nevüs spilus ABCD kuralı uygulanamamaktadır.

82 3) 7 Özellik Kontrol Listesi
Bu yöntem patern analizine göre oluşturulan bir skorlama sistemidir. 3 major ile 4 minör kriter bulunmaktadır. 1 major+1 minör veya 3 minör Duyarlılığı %85-93 Özgüllüğü %45-%48 Melanom

83 3) 7 Özellik Kontrol Listesi
Major kriterler Minör kriterler Atipik pigment ağı p Mavi-beyaz yapı p Atipik vasküler patern p Düzensiz çizgiler p Düzensiz pigmentasyon p Düzensiz nokta/globüller p Regresyon alanları p EN AZ 3 PUAN =MALİGN MELANOM

84 3) 7 Özellik Kontrol Listesi
Major kriterler Minör kriterler

85 4) Menzies Metodu Melanositik nevüs ile melanom ayrımını sağlamak için kullanılan bir diğer metod Menzies metodudur. Bu metotta 2 negatif ve 9 pozitif özellik bulunmaktadır. Melanom tanısı için negatif özelliklerin hiçbiri olmamalı ve pozitif özelliklerden en az biri olmalıdır.

86 Negatif özellikler a) Simetrik yapı; renk, yatay ve dikey eksenlerde dahil olmak üzere tüm yapılarda simetri b) Tek renk; lezyon siyah, gri, mavi, koyu-açık kahve, deri rengi ve kırmızı gibi renklerin birinden oluşmalı Beyaz renk değerlendirme dışı

87 Pozitif Özellikler Mavi-beyaz yapı Psödopodlar
Sikatris benzeri depigmentasyon Çoklu renk Düzensiz kalın ağ yapısı

88 Pozitif Özellikler 6. Çok sayıda kahverengi nokta 7. Işınsal yayılmalar 8. Periferik siyah nokta/globüller 9. Çok sayıda mavi-gri nokta

89 5) 3 Özellik Kontrol Listesi
3 özellik kontrol listesi basitleştirilmiş, patern analizine dayalı ve dermatoskopide uzman olmayan hekimler tarafından da rahatlıkla uygulanabilecek bir algoritmadır. Bu algoritma melanositik ile non-melanositik lezyonların ayrımında kullanılmaz. BCC ve melanomu içerecek şekilde tüm potansiyel malign lezyonların tespiti için kullanılır.

90 5) 3 Özellik Kontrol Listesi
Bu teknikte sadece 3 kriter kullanılır; Asimetri Atipik pigment ağı (düzensiz ağ gözleri ve kalın çizgiler) Mavi-beyaz yapılar Birden fazla kriter pozitifliğinde malignite şüphesi uyanmalıdır. Mavi-beyaz peçe görünümü ve regresyon yapılarının kombinasyonu

91 Özel Lokasyonlar a) Yüz bölgesi b) Palmoplantar bölge c) Tırnak

92 a) Yüz Bölgesi Yüz bölgesinde yer alan pigmente lezyonlar genellikle estetik kaygılar nedeniyle hekime başvuru nedeni olsa da lentigo malign melanom akılda tutulmalıdır. LMM insidansı yıldan yıla artmaktadır. Dermatoskopi şüpheli paternin tespit edilmesinde ve biyopsi için en uygun yerin belirlenmesinde yardımcı olur.

93 a) Yüz Bölgesi Dermatoskopide yüz bölgesindeki pigmente lezyonlarda yalancı ağ yapısı görülür. Bunun nedeni homojen pigmentasyonun kıl folikülleri ve adneksiyal yapılar nedeniyle kesintiye uğramasıdır. Ekrin ter bezlerinin açıklıklarına bağlı psödopigment ağı

94 Lentigo Malign Melanomun Dermatoskopik Özellikleri
Asimetrik pigmente folikül açıklıkları Siyah romboidal yapılar Yüz yerleşimli lentigo malignada görülen atipik psödo-ağ yapısı

95 Lentigo Malign Melanomun Dermatoskopik Özellikleri
Mavi-gri nokta ve globüller Homojen bölgeler Gri psödo-ağ: Foliküler ostiumları çevreleyen gri pigmentasyon olup lentigo malignada görülebilen atipik psödo ağ yapısı öğelerinden biridir.

96 Yüz Bölgesindeki Benign Özellikler
Açık kahverengi parmak izi benzeri ince çizgiler Lentigo Keratin psodökistleri Seboreik keratoz «Parmak izi görünümü» Parmak izini andıran açık kahverengi ince paralel çizgilerden oluşan ağ benzeri yapıdır.

97 Yüz Bölgesindeki Benign Özellikler
Sarı opak alanlar Seboreik keratoz Güve yeniği sınır Solar lentigo veya yassı seboreik keratoz Güve yeniği: Solar lentigo veya yassı seboreik keratozların keskin kenarlarında görülen konkav girintilerdir.

98 b) Palmoplantar Bölge Palmoplantar bölgede ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken en önemli lezyon akral lentiginöz melanomdur. ALM tüm melanomların %4,5-7’sini oluşturur. Dermatoskopi ile akral lezyonların doğru tanısı gereksiz cerrahi işlemleri azaltacaktır.

99 Palmoplantar Bölgede Görülen Benign Paternler
Paralel oluk paterni Derinin oluklarını takip eden çizgisel pigmentasyon artışıdır. Kafes benzeri patern Sulkusları takip eden ve bunları dik kesen pigmentasyondur. Parallel furrow pattern

100 Palmoplantar Bölgede Görülen Benign Paternler
Globüler patern Bu globüller paralel paternle ilişkili değil Homojen patern Açık kahverengi homojen pigmentasyon

101 Palmoplantar Bölgede Görülen Benign Paternler
Akral retiküler patern İyi sınırlı pigment ağları şeklinde görülür. Tipik olmayan patern Bilinen hiçbir paternle uyumlu olmayan ve aynı zamanda malignite yönünde spesifik özellikler bulunmayan paterndir.

102 Palmoplantar Bölgede Görülen Benign Paternler
Fibriler/Filamentöz patern Parmak izlerini çarprazlayan çok sayıda, ince, fibriler pigmentasyondur. Düzensiz fibriler patern akral melanomda görülür. Olukları eğik/oblik biçimde kesen, çok sayıda, ince, fibriler pigmentasyondur. Düzensiz fibriler patern akral melanomda görülür. Pigmentasyon düzensiz ve asimetrik, fibrillerin uçları bir çizgide dizilmemiştir.

103 Palmoplantar Bölgede Yer Alan Malign Paternler
Paralel sırt paterni Sırtlar üzerindeki bant benzeri pigmentasyondur. Diffüz değişken pigmentasyon Kahverenginin değişik tonlarının birarada olduğu lezyonlar Parallel ridge pattern

104 Palmoplantar Bölgede Yer Alan Malign Paternler
Tırtıklı patern Dik kenar ve perifere doğru çizgilerin olduğu patern Atipik retiküler/kafes benzeri patern Plantar bölgede yer alan bazı yüzeyel yayılan melanomlarda görülür. Genişlemiş pigment ağı ya da kafes benzeri patern görülür.

105 Palmoplantar Bölgede Yer Alan Malign Paternler
Multikomponent patern Dik kenar Difüz pigmentasyon Periferik düzensiz globüller ve noktalar Çok renk Atipik çizgilerin kombinasyonu şeklinde

106 Tırnakta Yer Alan Pigmente Lezyonlar
Melanonişi striata tırnak melanomunun erken belirtisi olabilir. Tanı için yapılan tırnak matriksi biyopsisi ise hem ağrılıdır hem de distrofi ile sonuçlanabilir. Dermatoskopik özellikler biyopsi kararında hekime yardımcı olabilir.

107 Tırnakta Benign Melanositik Lezyonlara Ait Dermatoskopik Özellikler
Kahverengi zemin Kahverengi zemin ve pigmente noktalar melanine bağlıdır. Kahverengi longitudinal çizgiler Bu lezyon nevüs varlığını gösterir.

108 Tırnak Melanomu Dermatoskopik Bulguları
Kahverengi-siyah arasında değişen düzensiz renklerde, değişik kalınlıklarda bantlar Hutchinson işareti Kutikulada görülen düzensiz pigmentasyon artışıdır.

109 Non-Melanositik Lezyonlara Ait Dermatoskopik Bulgular
Homojen grimsi çizgiler ve gri zemin Lentigo İlaçla indüklenen tırnak pigmentasyonu Etnik tipte tırnak pigmentasyonu

110 TEŞEKKÜRLER


"DERMATOSKOPİNİN TEMELLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları