Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Katarakt Cerrahisinde Torik Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Prof. Dr. Hüseyin Bayramlar Dr. Yaşar Dağ Op. Dr. Fariz Sadıgov İ stanbul Medeniyet Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Katarakt Cerrahisinde Torik Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Prof. Dr. Hüseyin Bayramlar Dr. Yaşar Dağ Op. Dr. Fariz Sadıgov İ stanbul Medeniyet Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Katarakt Cerrahisinde Torik Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Prof. Dr. Hüseyin Bayramlar Dr. Yaşar Dağ Op. Dr. Fariz Sadıgov İ stanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Çalışmada kullanılan lens markası ile parasal ilişkimiz yoktur.

3 Katarakta eşlik eden astigmatın düzeltilme gerekçeleri 60 y. üstünde ≥1 D astigmat oranı: %50 Kaynak: Vitale S ve ark. Arch Ophthalmol 2008:126(8);1111-9. Dr. Hüseyin Bayramlar

4 Astigmatizma düzeltme gerekçesi AMO: Kataraktlı hastalarda: >1.00 D astigmat oranı: % 20-32 Kaynak: 2010 Global IOL report for AMO: 170-171

5 Astigmatik cerrahi gerekçeleri Kataraktlı hastalarda ≥1.5 D astigmat oranı: %15-29 ◦ Kaynaklar: ◦ Hoffer KJ. AJO 1980: %24 ◦ Ninn-Pedersen K ve ark. Acta Ophthalmol 1994: %22 ◦ Ferrer-Blasco T ve ark. J Cataract Refract Surg 2009: %22 ◦ Ünlü C ve ark. Glokom Katarakt Dergisi 2010: Kataraktlı hastalarda: >1.00 D astigmat oranı: % 30 ≥1.75 D astigmat oranı: % 16

6 Astigmatik cerrahi gerekçeleri Birçok hastada kataraktlı lens korneal astigmatı kompanse ettiği için, katarakt cerrahisi astigmatizmayı arttırır. Yani eğer astigmatik düzeltme yapılmazsa, katarakt cerrahisi geçiren gözlerin %25-35’inde 1 D.den fazla astigmat kalacaktır. Dr. Hüseyin Bayramlar

7 Katarakt cerrahisi = Refraktif cerrahi. Optimal görsel sonuç ve gözlüğe bağımlılığı en aza indirmek için, sferik refraktif kusurların yanında astigmatizmanın da giderilmesi kanaatimizce tıbbi gerekliliktir.

8 Katarakta eşlik eden astigmatizmanın giderilme yöntemleri  Gözlük  Kontakt lens  Excimer Laser  Kornea Kesileri  Dik eksenden kesi  Periferik korneal gevşetici insizyon (PKGİ, LRİ)  Astigmatik keratotomi (AK)  Karşılıklı şeffaf kornea kesileri (OCCI = Opposite Clear Corneal Incisions)  Femtosaniye lazerle KGİ veya AK  Torik Göz İçi Lensi Dr. Hüseyin Bayramlar

9 Çalışmamızın amacı; Çalışmamızın amacı; Belirgin astigmatizmanın eşlik ettiği katarakt cerrahisi vakalarında, torik GİL yerleştirilmesinin etkinliğinin incelenmesi.

10 Gereç ve Yöntem Katarakt cerrahisi öncesi otokeratometrik ölçümlerinde (3 defa) 1.50 D ve üzerinde astigmatizması olan 16 hastanın 16 gözü çalışmaya dahil edildi. 8 Kadın, 8 Erkek hasta Yaş aralığı: 28 – 85. Ameliyat öncesi otokeratometrik astigmatizma ile ameliyat sonrası otorefraktif astigmatizma değerleri karşılaştırıldı.

11 Astigmat ekseninin işaretlenmesi Ya hasta oturur pozisyondayken 0º ve 180º akslar işaretlenerek, dik eksen ameliyat masasında işaretlendi; Ya da (çalışmanın ikinci yarısında) biyomikroskopta dik eksen işaretlendi.

12 Ameliyat Tekniği Topikal ve/veya subtenon anestezi 3.0 mm’lik korneal tünel kesi Kesi yeri: ◦ 11 hastada dik aksta, ◦ 3 hastada düz aksta, ◦ 3 hastada ara aksta gerçekleştirildi. Standart fakoemülsifikasyon teknikleri Alcon AcrySof IQ Torik GİL

13 Torik GİL avantaj ve dezavantajları Üstünlükleri: ◦ Yüksek astigmatta etkili ◦ Öngörülebilir ◦ Geri dönüşümlü ◦ Korneaya dokunulmaz. ◦ Standart fakonun invazivliği artmaz. Dezavantajları: ◦ Maliyetli ◦ Astigmat kaynağında düzeltilmez. ◦ Rotasyon ihtimali Dr. Hüseyin Bayramlar

14 Torik GİL Biyometri Firmaların web sayfasından gerekli veriler girilerek uygun GİL sipariş edilebilir. Acrysoftoriccalculator.com Torik GİL etiketindeki sferik güç, lensin sferik eşdeğerinin diyoptrisidir. Yani örneğin biyometride 21.00 D bulmuşsak, kullanılacak GİL 21.00 D’dir. GİL’deki silindirik güç, korneal astigmatın yaklaşık 3/2’si kadar olacaktır. Dr. Hüseyin Bayramlar

15 Torik GİL: Tavsiyeler: GİL rotasyonunu saptamak için ameliyat sonrasındaki ilk kontrollerde midriyazisle muayene gerekir (Midriyazis veya kontrollere gelme sorunu olan hastalarda torik GİL tercih edilmemeli). 10°’den fazla rotasyon ilk 1-2 hafta içinde düzeltilmeli. Koheziv viskoelastik tercih edilir. Dispersivler GİL’i kayganlaştırıp rotasyon ihtimalini arttırır. Vaka sonunda tüm viskoelastik temizlenmeli ve göz hiperton bırakılmamalıdır. Dr. Hüseyin Bayramlar

16 Torik GİL rotasyonunda etki değişikliği Rotasyon ()Astigmatik kayıp (%) Torik GİL rotasyonunda etki değişikliği Rotasyon (°)Astigmatik kayıp (%) 10 ° 33 20 ° 66 30 ° 100 40 ° 128 50 ° 153 60 ° 172 70 ° 188 80 ° 195 90 ° 200

17 Astigmatizma düzeltme aralıkları Silindir gücü G İ L düzlemi Silindir gücü Kornea düzlemi Önerilen korneal astigmatizma düzeltme aralı ğ ı 1.00 D0.68 D0.50 – 1.00 D 1.50 D1.03 D0.90 – 1.50 D 2.25 D1.55 D1.50 – 2.00 D 3.00 D2.06 D2.00 – 2.50 D 3.75 D2.57 D2.50 – 3.00 D 4.50 D3.08 D3.00 – 3.50 D 5.25 D3.60 D3.50 – 4.00 D 6.00 D4.11 D4.00 D ve üzeri Dr. Hüseyin Bayramlar

18 SIA hesaplanması http://www.sia-calculator.com/

19 ACRYSOF IQ TOR İ C Flat Meridian

20 Acrysof IQ Torik GİL özellikleri Esnek haptikler (Her kapsül cebi ebatına uygun). Hidrofobik akrilik materyal fibronektine daha iyi yapışma sa ğ lar. Kaynak: Linnola RJ ve ark. Adhesion of soluble fibronectin, laminin, and collagen type IV to intraocular lens materials. J Cataract Refract Surg 1999; 25:1486– 1491 Dr. Hüseyin Bayramlar

21 video

22 Yaş- Cins Preop KIOL Cyl Postop. Otoref. astigmat SIA Kesi yeri Rotasyon İlave göz hast Takip süresi Postop tashihsiz G.K Postop Tashihli G.K 169-K 2.50 X 88 3.00 X 88+0.50 X 310.22 90° yok 1.5 ay0.50.8 274-K2.37 X 133.00 X 15+0.75 X 151 0.77 15° yok 1 ay0.60.7 328-K2.38 X 652.25 X 65+0.25 X 1700.50 65° yok 1 ay0.9Tam 484-K2.13 X 90 2.25 X 90 +0.75 X 50 0.3 90° yokRPEA3 Hf0.6 546-K2.12 X 90 2.25 X 92 +0.50 X 93 0.41 92° yok 3 hf0.80.9 659-E 4.88 X 165 6.00 X 165 +0.50 X 1060.53 165°5°5° yok1 ay0.3Tam 771-E2.50 X 723.75 X 72+0.50 X 1700.5 162° yok 1 ay0.60.7 874-K2.00X 159 3.00 X 159 +0.50 X 1501.12 159° yok 1 ay0.50.8 965-E3.88 X 74 4.50 X 74 +1.25 X 1720.12 74°4°4° yok2 hf0.60.9 1058-E 3.25 X 102 3.75 X 102 +1.00 X 14 0.71 102°2°2° DRP3 hf0.70.8 1149-E3.00 X 50 +0.50 X 90 0.38 50° yok 3 hfTam 1249- E1.87 X 841.50 X 840.001.06 84° yok 2 hf0.7Tam 1385-E1.50 X 562.25 X 56+0.50 X 1300.98 56° yok 2 hf0.80.9 1453-K 2.00 X 163 3.00 X 73+ 0.50 X 1650.14 125°3°3° yok10 ayTam 1560-K3.50 X 13 3.75 X 105 +0.25 X 801.22 105°2°2° yok8 ay0.20.8 1669-E1.50 X 70 2.25 X 156 +0.75 X 1150.52 15° yokRPEA8 ay0.8 Ort: 62.0 Ort:2.59 aralık:1.5 - 4.88 Ort: 3.09 aralık: 1.50- 6.00 Ort.: 0.56 aralık: 0 - 1.25 Ort:0.59 aralık: 0.12- 1.22 aralık: 0° - 5° 2 hf – 10 ay Ort: 0.66Ort: 0.84

23 Sonuçlar Preop. K ort.: 2.59 ± 0.91 D (1.50 – 4.88) GİL sil. ort.: 3.09 ± 1.09 D (1.50 – 6.00) Postop. ref. ast.: 0.56 ± 0.29 D (0 – 1.25) SIA ort.: 0.59 ± 0.35 D (0.12 – 1.22)

24 Sonuçlar 11 hastada GİL rotasyonu yoktu. 5 hastada 2-5º arasında rotasyon gözlendi.

25 Sonuç Acrysof torik GİL katarakt cerrahisinde eşlik eden astigmatın giderilmesinde etkili ve güvenilir sonuçlar vermiştir. Çalışmamızda kaydadeğer rotasyon sorunu gözlenmemiştir.


"Katarakt Cerrahisinde Torik Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Prof. Dr. Hüseyin Bayramlar Dr. Yaşar Dağ Op. Dr. Fariz Sadıgov İ stanbul Medeniyet Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları