Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Katarakt Cerrahisinde Torik Göz İçi Lens Yerleştirilmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Katarakt Cerrahisinde Torik Göz İçi Lens Yerleştirilmesi"— Sunum transkripti:

1 Katarakt Cerrahisinde Torik Göz İçi Lens Yerleştirilmesi
Prof. Dr. Hüseyin Bayramlar Dr. Yaşar Dağ Op. Dr. Fariz Sadıgov İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Çalışmada kullanılan lens markası ile parasal ilişkimiz yoktur.

3 Katarakta eşlik eden astigmatın düzeltilme gerekçeleri
60 y. üstünde ≥1 D astigmat oranı: %50 Kaynak: Vitale S ve ark. Arch Ophthalmol 2008:126(8); Dr. Hüseyin Bayramlar

4 Astigmatizma düzeltme gerekçesi
AMO: Kataraktlı hastalarda: >1.00 D astigmat oranı: % 20-32 Kaynak: 2010 Global IOL report for AMO:

5 Astigmatik cerrahi gerekçeleri
Kataraktlı hastalarda ≥1.5 D astigmat oranı: %15-29 Kaynaklar: Hoffer KJ. AJO 1980: %24 Ninn-Pedersen K ve ark. Acta Ophthalmol 1994: %22 Ferrer-Blasco T ve ark. J Cataract Refract Surg 2009: %22 Ünlü C ve ark. Glokom Katarakt Dergisi 2010: Kataraktlı hastalarda: >1.00 D astigmat oranı: % 30 ≥1.75 D astigmat oranı: % 16

6 Astigmatik cerrahi gerekçeleri
Birçok hastada kataraktlı lens korneal astigmatı kompanse ettiği için, katarakt cerrahisi astigmatizmayı arttırır. Yani eğer astigmatik düzeltme yapılmazsa, katarakt cerrahisi geçiren gözlerin %25-35’inde 1 D.den fazla astigmat kalacaktır. Dr. Hüseyin Bayramlar

7 Katarakt cerrahisi = Refraktif cerrahi.
Optimal görsel sonuç ve gözlüğe bağımlılığı en aza indirmek için, sferik refraktif kusurların yanında astigmatizmanın da giderilmesi kanaatimizce tıbbi gerekliliktir.

8 Katarakta eşlik eden astigmatizmanın giderilme yöntemleri
Gözlük Kontakt lens Excimer Laser Kornea Kesileri Dik eksenden kesi Periferik korneal gevşetici insizyon (PKGİ, LRİ) Astigmatik keratotomi (AK) Karşılıklı şeffaf kornea kesileri (OCCI = Opposite Clear Corneal Incisions) Femtosaniye lazerle KGİ veya AK Torik Göz İçi Lensi Dr. Hüseyin Bayramlar

9 Çalışmamızın amacı; Belirgin astigmatizmanın eşlik ettiği katarakt
cerrahisi vakalarında, torik GİL yerleştirilmesinin etkinliğinin incelenmesi.

10 Gereç ve Yöntem Katarakt cerrahisi öncesi otokeratometrik ölçümlerinde (3 defa) 1.50 D ve üzerinde astigmatizması olan 16 hastanın 16 gözü çalışmaya dahil edildi. 8 Kadın, 8 Erkek hasta Yaş aralığı: 28 – 85. Ameliyat öncesi otokeratometrik astigmatizma ile ameliyat sonrası otorefraktif astigmatizma değerleri karşılaştırıldı.

11 Astigmat ekseninin işaretlenmesi
Ya hasta oturur pozisyondayken 0º ve 180º akslar işaretlenerek, dik eksen ameliyat masasında işaretlendi; Ya da (çalışmanın ikinci yarısında) biyomikroskopta dik eksen işaretlendi.

12 Ameliyat Tekniği Topikal ve/veya subtenon anestezi
3.0 mm’lik korneal tünel kesi Kesi yeri: 11 hastada dik aksta, 3 hastada düz aksta, 3 hastada ara aksta gerçekleştirildi. Standart fakoemülsifikasyon teknikleri Alcon AcrySof IQ Torik GİL

13 Torik GİL avantaj ve dezavantajları
Üstünlükleri: Yüksek astigmatta etkili Öngörülebilir Geri dönüşümlü Korneaya dokunulmaz. Standart fakonun invazivliği artmaz. Dezavantajları: Maliyetli Astigmat kaynağında düzeltilmez. Rotasyon ihtimali Dr. Hüseyin Bayramlar

14 Torik GİL Biyometri Firmaların web sayfasından gerekli veriler girilerek uygun GİL sipariş edilebilir. Acrysoftoriccalculator.com Torik GİL etiketindeki sferik güç, lensin sferik eşdeğerinin diyoptrisidir. Yani örneğin biyometride D bulmuşsak, kullanılacak GİL D’dir. GİL’deki silindirik güç, korneal astigmatın yaklaşık 3/2’si kadar olacaktır. Dr. Hüseyin Bayramlar

15 Torik GİL: Tavsiyeler:
GİL rotasyonunu saptamak için ameliyat sonrasındaki ilk kontrollerde midriyazisle muayene gerekir (Midriyazis veya kontrollere gelme sorunu olan hastalarda torik GİL tercih edilmemeli). 10°’den fazla rotasyon ilk 1-2 hafta içinde düzeltilmeli. Koheziv viskoelastik tercih edilir. Dispersivler GİL’i kayganlaştırıp rotasyon ihtimalini arttırır. Vaka sonunda tüm viskoelastik temizlenmeli ve göz hiperton bırakılmamalıdır. Dr. Hüseyin Bayramlar

16 Torik GİL rotasyonunda etki değişikliği Rotasyon (°)
Torik GİL rotasyonunda etki değişikliği Rotasyon (°) Astigmatik kayıp (%) 10° 33 20° 66 30° 100 40° 128 50° 153 60° 172 70° 188 80° 195 90° 200

17 Astigmatizma düzeltme aralıkları
Silindir gücü GİL düzlemi Kornea düzlemi Önerilen korneal astigmatizma düzeltme aralığı 1.00 D 0.68 D 0.50 – 1.00 D 1.50 D 1.03 D 0.90 – 1.50 D 2.25 D 1.55 D 1.50 – 2.00 D 3.00 D 2.06 D 2.00 – 2.50 D 3.75 D 2.57 D 2.50 – 3.00 D 4.50 D 3.08 D 3.00 – 3.50 D 5.25 D 3.60 D 3.50 – 4.00 D 6.00 D 4.11 D 4.00 D ve üzeri Dr. Hüseyin Bayramlar

18 SIA hesaplanması

19 ACRYSOF IQ TORİC Flat Meridian

20 Acrysof IQ Torik GİL özellikleri
Esnek haptikler (Her kapsül cebi ebatına uygun). Hidrofobik akrilik materyal fibronektine daha iyi yapışma sağlar. Kaynak: Linnola RJ ve ark. Adhesion of soluble fibronectin, laminin, and collagen type IV to intraocular lens materials. J Cataract Refract Surg 1999; 25:1486– 1491 Dr. Hüseyin Bayramlar

21 video

22 Ort: 62.0 Ort:2.59 aralık:1.5 - 4.88 Ort: 3.09 aralık: 1.50-6.00
Yaş-Cins Preop K IOL Cyl Postop. Otoref. astigmat SIA Kesi yeri Rotasyon İlave göz hast Takip süresi Postop tashihsiz G.K Postop Tashihli G.K 1 69-K X 88 3.00 X 88 +0.50 X 31 0.22 90° yok 1.5 ay 0.5 0.8 2 74-K 2.37 X 13 3.00 X 15 +0.75 X 151 0.77 15° 1 ay 0.6 0.7 3 28-K 2.38 X 65 2.25 X 65 X 170 0.50 65° 0.9 Tam 4 84-K 2.13 X 90 2.25 X 90 +0.75 X 50 0.3 RPEA 3 Hf 5 46-K 2.12 X 90 2.25 X 92 +0.50 X 93 0.41 92° 3 hf 6 59-E 4.88 X 165 6.00 X 165 +0.50 X 106 0.53 165° 7 71-E 2.50 X 72 3.75 X 72 X 170 162° 8 2.00X 159 3.00 X 159 +0.50 X 150 1.12 159° 9 65-E 3.88 X 74 4.50 X 74 +1.25 X 172 0.12 74° 2 hf 10 58-E 3.25 X 102 3.75 X 102 X 14 0.71 102° DRP 11 49-E 3.00 X 50 0.38 50° 12 49- E 1.87 X 84 1.50 X 84 0.00 1.06 84° 13 85-E 1.50 X 56 2.25 X 56 +0.50 X 130 0.98 56° 53-K 2.00 X 163 3.00 X 73 X 165 0.14 125° 10 ay 15 60-K 3.50 X 13 3.75 X 105 X 80 1.22 105° 8 ay 0.2 16 69-E 1.50 X 70 156 +0.75 X 115 0.52 Ort: 62.0 Ort:2.59 aralık: Ort: 3.09 aralık: Ort.: 0.56 Ort:0.59 0° - 5° 2 hf – 10 ay Ort: 0.66 Ort: 0.84

23 Sonuçlar Preop. K ort.: 2.59 ± 0.91 D (1.50 – 4.88)
GİL sil. ort.: 3.09 ± 1.09 D (1.50 – 6.00) Postop. ref. ast.: 0.56 ± 0.29 D (0 – 1.25) SIA ort.: 0.59 ± 0.35 D (0.12 – 1.22)

24 Sonuçlar 11 hastada GİL rotasyonu yoktu.
5 hastada 2-5º arasında rotasyon gözlendi.

25 Sonuç Acrysof torik GİL katarakt cerrahisinde eşlik eden astigmatın giderilmesinde etkili ve güvenilir sonuçlar vermiştir. Çalışmamızda kaydadeğer rotasyon sorunu gözlenmemiştir.


"Katarakt Cerrahisinde Torik Göz İçi Lens Yerleştirilmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları