Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KATARAKT Hem. Nurgül BİLGİLİ Hem

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KATARAKT Hem. Nurgül BİLGİLİ Hem"— Sunum transkripti:

1 KATARAKT Hem. Nurgül BİLGİLİ Hem
KATARAKT Hem. Nurgül BİLGİLİ Hem. Müşkinaz KILIÇ Ankara Numune Hastanesi 3.Göz Servisi Sağlık Slaytları

2 KATARAKT Katarakt; lensin (göz merceğinin) saydamlığının azalması, kesiflerin ortaya çıkmasıdır.

3 LENS: Şeffaf, damarsız ve sinir uyarısı olmayan mercimek büyüklüğündeki bu yapı, gözün ikinci büyük kırıcı ortamıdır. Asıl görevi 6 metre yakınındaki cisimlerin net görülmesini sağlayan okomadasyon (uyum işlemini) yapmasıdır.

4 ETYOLOJİ: Birçok neden sayılmakla birlikte, katarakt oluşumu sırasında oluşan mekanizmalar aydınlanmış değildir.

5 GENEL SEPTOMLAR Görmede azalma: Katarakta en büyük şikayet, görmede azalmadır. Skotomlar: Hastalar baktıkları yerde siyah noktalar fark ederler. Fotofobi: Işığın olduğu yerlerde görmesi azalır, loş yerlerde görmesi artar.

6 Tek gözle çok görme (poliopi): baktığı cismin yanında birkaç tane daha görür.
Miyopi: Uzağı iyi görmezken, yakını iyi görmeye başlar. Kromatopsi: Çekirdekteki kesifler mavi ve mor renkleri absorbe ettiklerinden hastalar sarı görürler. Ameliyat sonrası herşeyi mavi görürler.

7 NEDENLERİ; Yaş Diyabet Enflamasyon Travma Steroidler

8 SINIFLANDIRMA ı. DOĞUMSAL KATARAKTLAR
Resesif geçirgen olabildiği gibi, ana karnında iken kötü beslenme, radyasyon, kortizon ve sülfanamit gibi bazı ilaçların alınması veya annenin Rubella, (Kızamıkçık) Toksaplazma gibi enfeksiyon geçirmesi sebep olur.

9 Göz merceğinin değişik tabakalarında yer alabildiği gibi, tamamını veya bir kısmını işgal edebilir.
TEDAVİSİ: Cerrahi yolla kesif lensin aspirasyonudur.

10 II.SONRADAN GÖRÜLEN KATARAKTLAR
1.Gelişim (jüvenil) kataraktlar: Doğumsal kataralktın gelişimi sonucudur. (zonüler tip) 2.Senil (yaşlılık) kataraktlar: a-Kortikal Kataraktlar: Lensin korteksinin su çekmesiyle başlar (hidrops). 6 ay ile 12 ay arasında kişiyi görmez duruma getirir. b.Nükleer Katarakt: Lens nükleusunun skleroze olması sonucudur. Ultraviyole işınlarının toksik etkisi ve yaşlılığa bağlıdır senede gelişir.

11 3.Patolojik Kataraktlar: Vücuttaki sistemik bir hastalığın lensi kesifleştirmesi sonucudur.
a.Metabolik: Diyabet, hipo ve hiper troidi gibi. b.Sindermatotik: Eksema, Rodmund gibi deri hastalıkları.

12 4.Travmatik Kataraktlar: Göze gelen künt ve delici yaralanmalar sonucu ortaya çıkar. Radyasyon, bu isim altında katarakt oluşturur. 5.Komplike Kataraktlar: Üveit, behçet hastalığı, glokom v.b. göze has hastalıklar sonucudur. 6.Sekkonder Kataraktlar: Cerrahi sırasında kalan epitelden gelişen kataraktlardır.

13 KATARAKTIN TEDAVİSİ Tıbbi tedavisi yoktur, CERRAHİDİR.
a.EKKE (ektsra kapsüler katarakt ekstraksiyonu) PEKKE+İOL: Kataraktın doğurtulması esasına dayanan sütürlü ameliyat. FAKO+İOL: Lazerle kataraktın yenmesi esasına dayanır. Sütürsüz yapılır. b.İKKE

14 Modern katarakt cerrahisinde uygulama küçük kesili kapalı sistem aracılığı ile göz merceği içeriğinin parçalanarak ufatılıp emilmesi ve kapsül boşluğu içine yapay göz merceğinin yerleştirilmesidir. (Psödofak-yalancı mercek)

15 Bugün, dünyada insan vücudunda en çok yapılan ameliyattır. A. B. D
Bugün, dünyada insan vücudunda en çok yapılan ameliyattır. A.B.D.’de yılda ortalama kişi, Türkiyede ise kişi ameliyat olmaktadır.

16 KATARAKTA AMELİYAT SONRASI TEDAVİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
1.Steroidli damla uygulaması (Pred-Ford, Maxidex, vs.) Etkisi korneo ödemini azaltmak, okuler inflamasyonu baskılamak. 2.Pürulan bir sekrasyon var ise antibiyotikli damla, merhem eklenebilir. 3.Siklopilejik damla (kas spazmını ve yapışıklığı engeller.) 4.Göz içi basıncı yüksek ise oral (diazomid) veya timoptik,timosol vs.damlalar kullanılabilir.

17 HEMŞİRELİK BAKIMI Preoparatif bakımda:
DM hastası ise diyabeti regüle olması, tetkiklerin ve konsültasyonun hazır olması, ameliyat malzemelerinin kontrolü ve hastaya ameliyatı hakkında bilgi verilmesi ve ANT takibi. Ameliyat günü hasta aç bırakılır, diazomid tablet ve gliserol verilir. Sakinleştirici olarak diazem tab. ve zanax tab.verilir.

18 Postoperatif bakımda:
Hasta ameliyattan gelince karşılanır, ANT takibi, ağrı, bulantı, lokal veya genel anestezi türü kaydedilir. Damar yolu kontrol edilir, damlaları ve tedavisi doktor ordurundan alınır ve zamanında uygulanır. Hasta bilgilendirilir. (Eğilmemesi, kabız olmaması, el temizliği ve istirahat etmesi vs.)

19 HASTA SUNUMU Adı Soyadı : Ali ERDOĞAN Yaş : 65
Şikayeti : Sol gözde az görme Hikayesi : Sol gözü 2 yıldır az görüyor. Sağ gözden 3-4 yıl önce Ulucanlar SSK’da katarakt ameliyatı olmuş. Muayenede sağ psödöfak, sol nükleer skleroz DM Ø KOAH Ø HT Ø ASTIM Ø

20 Görme : Ameliyatta önce sağ 0,5 sol 0,2 Plan : Sol FAKO-IOL
Özgeçmiş : Özellik yok Genel durumu : İyi Görme : Ameliyatta önce sağ 0,5 sol 0,2 Plan : Sol FAKO-IOL Ameliyat Sonrası : solda görme 0,1 Sağlık Slaytları


"KATARAKT Hem. Nurgül BİLGİLİ Hem" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları